MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

VEB

The VEB genes encode Ambler class A beta-lactamases.

References

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2631808/

Other Groups in Class A betalactamases

Sequences

Download Sequences

>>MEG_7644|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
atgaaaatcgtaaaaaggatattattagtattgttaagtttattttttacaattgagtattcaaatgctcaaactgacaa
cttaactttgaaaattgagaatgttttaaaggcaaaaaatgccagaataggagtagcaatattcaacagcaatgagaagg
atactttgaagattaataacgacttccatttcccgatgcaaagcgttatgaaatttccgattgctttagccgttttgtct
gagatagataaagggaatctttcttttgaacaaaaaatagagattacccctcaagaccttttgcctaaaacgtggagtcc
gattaaagaggaattccctaatggaacaactttgacgattgaacaaatactaaattatacagtatcagagagcgacaata
ttggttgtgatattttgctaaaattaatcggaggaactgattctgttcaaaaattcttgaatgctaatcatttcactgat
atttcaatcaaagcaaacgaagaacaaatgcacaaggattggaatacccaatatcaaaattgggcaaccccaacagcgat
gaacaaactgttaatagatacttataataataagaaccaattactttctaaaaaaagttatgattttatttggaaaatta
tgagagaaacaacaacaggaagtaaccgattaaaaggacaattaccaaagaatacaattgttgctcataaaacagggact
tccggaataaataatggaattacagcagccactaatgatgttggggtaattactttaccgaatggacaattaatttttat
aagcgtatttgttgcagagtccaaagaaacttcggaaattaatgaaaagattatttcagacattgcaaaaataacgtgga
attactatttgaataaataa

>>MEG_7645|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
atgaaaatcgtaaaaaggatattattagtattgttaagtttattttttacaattgcgtattcaaatgctcaaactgacaa
cttaactttgaaaattgagaatgttttaaaggcaaaaaatgccagaataggagtagcaatattcaacagcaatgagaagg
atactttgaagattaataacgacttccattacccgatgcaaagcgttatgaaatttccgattgctttagccgttttgtct
gagatagataaagggaatctttcttttgaacaaaaaatagagattacccctcaagaccttttgcctaaaatgtggagtcc
gattaaagaggaattccctaatggaacaactttgacgattgaacaaatactaaattatacagtatcagagagcgacaata
ttggttgtgatattttgctaaaattaatcggaggaactgattctgttcaaaaattcttgaatgctaatcatttcactgat
atttcaatcaaagcaaacgaagaacaaatgcacaaggattggaatacccaatatcaaaattgggcaaccccaacagcgat
gaacaaactgttaatagatacttataataataagaaccaattactttctaaaaaaagttatgattttatttggaaaatta
tgagagaaacaacaacaggaagtaaccgattaaaaggacaattaccaaagaatacaattgttgctcataaaacagggact
tccggaataaataatggaattgcagcagccactaatgatgttggggtaattactttaccgaatggacaattaatttttat
aagcgtatttgttgcagagtccaaagaaacttcggaaattaatgaaaagattatttcagacattgcaaaaataacgtggg
attactatttgaataaataa

>>MEG_7646|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
atgaaaatcgtaaaaaggatattattagtattgttaagtttattttttacaattgcgtattcaaatgctcaaactgacaa
cttaactttgaaaattgagaatgttttaaaggcaaaaaatgccagaataggagtagcaatattcaacagcaatgagaagg
atactttgaagattaataacgacttccatttcccgatgcaaagcgttatgaaatttccgattgctttagccgttttgtct
gagatagataaagggaatctttcttttgaacaaaaaatagagattacccctcaagaccttttgcctaaaatgtggagtcc
gattaaagaggaattccctaatggaacaactttgacgattgaacaaatactaaattatacagtatcagagagcgacaata
ttggttgtgatattttgctaaaattaatcggaggaactgattctgttcaaaaattcttgaatgctaatcatttcactgat
atttcaatcaaagcaaacgaagaacaaatgcacaaggattggaatacccaatatcaaaattgggcaaccccaacagcgat
gaacaaactgttaatagatacttataataataagaaccaattactttctaaaaaaagttatgattttatttggaaaatta
tgagagaaacaacaacaggaagtaaccgattaaaaggacaattaccaaagaatacaattgttgctcataaaacagggact
tccggaataaataatggaattgcagcagccactaatgatgttggggtaattactttaccgaatggacaattaatttttat
aagcgtatttgttgcagagtccaaagaaacttcggaaattaatgaaaagattatttcagacattgcaaaaataacgtggg
attactatttgaataaataa

>>MEG_7647|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
atgaaaatcgtaaaaaggatattattagtattgttaagtttattttttacaattgtgtattcaaatgctcaaactgacaa
cttaactttgaaaattgagaatgttttaaaggaaaaaaatgccagaataggagtagcaatattcaacagcaatgagaagg
atactttgaagattaataacgacttccatttcccgatgcaaagcgttatgaaatttccgattgctttagccgttttgtct
gagatagataaagggaatctttcttttgaacaaaaaatagagattacccctcaagaccttttgcctaaaacgtggagtcc
gattaaagaggaattccctaatggaacaactttgacgattgaacaaatactaaattatacagtatcagagagcgacaata
ttggttgtgatattttgctaaaattaatcggaggaactgattctgttcaaaaattcttgaatgctaatcatttcactgat
atttcaatcaaagcaaacgaagaacaaatgcacaaggattggaatacccaatatcaaaattgggcaaccccaacagcgat
gaacaaactgttaatagatacttataataataagaaccaattactttctaaaaaaagttatgattttatttggaaaatta
tgagagaaacaacaacaggaagtaaccgattaaaaggacaattaccaaagaatacaattgttgctcataaaacagggact
tccggaataaataatggaattgcagcagccactaatgatgttggggtaattactttaccgaatggacaattaatttttat
aagcgtatttgttgcagagtccaaagaaacttcggaaattaatgaaaagattatttcagacattgcaaaaataacgtgga
attactatttgaataaataa

>>MEG_7648|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
atgaaaatcgtaaaaaggatattattagtattgttaagtttattttttacaattgtgtattcaaatgctcaaactgacaa
cttaactttgaaaattgagaatgttttaaaggcaaaaaatgccagaataggagtagcaatattcaacagcaatgagaagg
atactttgaagattaataacgacttccatttcccgatgcaaagcgttatgaaatttccgattgctttagccgttttgtct
gagatagataaagggaatctttcttttgaacaaaaaatagagattacccctcaagaccttttgcctaaaacgtggagtcc
gattaaagaggaattccctaatggaacaactttgacgattgaacaaatactaaattatacagtatcagagagcgacaata
ttggttgtgatattttgctaaaattaatcggaggaactgattctgttcaaaaattcttgaatgctaatcatttcactgat
atttcaatcaaagcaaacgaagaacaaatgcacaaggattggaatacccaatatcaaaattgggcaaccccaacagcgat
gaacaaactgttaatagatacttataataataagaaccaattactttctaaaaaaagttatgattttatttggaaaatta
tgagagaaacaacaacaggaagtaaccgattaaaaggacaattaccaaagaatacaattgttgctcataaaacagggact
tccggaataaataatggaattgcagcagccactaatgatgttggggtaattactttaccgaatggacaattaatttttat
aagcgtatttgttgcagagtccaaagaaacttcggaaattaatgaaaagattatttcagacattgcaaaaataacgtggg
attactatttgaataaataa

>>MEG_7649|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
atgaaaatcgtaaaaaggatattattagtattgttaagtttattttttacaattgtgtattcaaatgctcaaactgacaa
cttaactttgaaaattgagaatgttttaaaggcaaaaaatgccagaataggagtagcaatattcaacagcaatgagaagg
atactttgaagattaataacgacttccatttcccgatgcaaagcgttatgaaatttccgattgctttagccgttttgtct
gagatagataaagggaatctttcttttgaacaaaaaatagagattacccctcaagaccttttgcctaaaatgtggagtcc
gattaaagaggaattccctaatggaacaactttgacgattgaacaaatactaaattatacagtatcagagagcgacaata
ttggttgtgatattttgctaaaattaatcggaggaactgattctgttcaaaaattcttgaatgctaatcatttcactgat
atttcaatcaaagcaaacgaagaacaaatgcacaaggattggaatacccaatatcaaaattgggcaaccccaacagcgat
gaacaaactgttaatagatacttataataataagaaccaattactttctaaaaaaagttatgattttatttggaaaatta
tgagagaaacaacaacaggaagtaaccgattaaaaggacaattaccaaagaatacaattgttgctcataaaacagggact
tccggaataaataatggaattgcagcagccactaatgatgttggggtaattactttaccgaatggacaattaatttttat
aagcgtatttgttgcagagtccaaagaaacttcggaaattaatgaaaagattatttcagacattgcaaaaataacgtggg
attactatttgaataaataa

>>MEG_7650|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
atgaaaatcgtaaaaaggatattattagtattgttaagtttattttttacagttgagtattcaaatgctcaaactgacaa
cttaactttgaaaattgagaatgttttaaaggcaaaaaatgccagaataggagtagcaatattcaacagcaatgagaagg
atactttgaagattaataacgacttccatttcccgatgcaaagcgttatgaaatttccgattgctttagccgttttgtct
gagatagataaagggaatctttcttttgaacaaaaaatagagattacccctcaagaccttttgcctaaaacgtggagtcc
gattaaagaggaattccctaatggaacaactttgacgattgaacaaatactaaattatacagtatcagagagcgacaata
ttggttgtgatattttgctaaaattaatcggaggaactgattctgttcaaaaattcttgaatgctaatcatttcactgat
atttcaatcaaagcaaacgaagaacaaatgcacaaggattggaatacccaatatcaaaattgggcaaccccaacagcgat
gaacaaactgttaatagatacttataataataagaaccaattactttctaaaaaaagttatgattttatttggaaaatta
tgagagaaacaacagcaggaagtaaccgattaaaaggacaattaccaaagaatacaattgttgctcataaaacagggact
tccggaataaataatggaattgcagcagccactaatgatgttggggtaattactttaccgaatggacaattaatttttat
aagcgtatttgttgcagagtccaaagaaacttcggaaattaatgaaaagattatttcagacattgcaaaaataacgtgga
attactatttgaataaataa

>>MEG_7651|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
atgaaaatcgtaaaaaggatattattagtattgttaagtttattttttacagttgtgtattcaaatgctcaaactgacaa
cttaactttgaaaattgagaatgttttaaaggcaaaaaatgccagaataggagtagcaatattcaacagcaatgagaagg
atactttgaagattaataacgacttccatttcccgatgcaaagcgttatgaaatttccgattgctttagccgttttgtct
gagatagataaagggaatctttcttttgaacaaaaaatagagattacccctcaagaccttttgcctaaaacgtggagtcc
gattaaagaggaattccctaatggaacaactttgacgattgaacaaatactaaattatacagtatcagagagcgacaata
ttggttgtgatattttgctaaaattaatcggaggaactgattctgttcaaaaattcttgaatgctaatcatttcactgat
atttcaatcaaagcaaacgaagaacaaatgcacaaggattggaatacccaatatcaaaattgggcaaccccaacagcgat
gaacaaactgttaatagatacttataataataagaaccaattactttctaaaaaaagttatgattttatttggaaaatta
tgagagaaacaacaacaggaagtaaccgattaaaaggacaattaccaaagaatacaattgttgctcatagaacagggact
tccggaataaataatggaattgcagcagccactaatgatgttggggtaattactttaccgaatggacaattaatttttat
aagcgtatttgttgcagagtccaaagaaacttcggaaattaatgaaaagattatttcagacattgcaaaaataacgtgga
attactatttgaataaataa

>>MEG_7652|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
atgaaaatcgtaaaaaggatattattagtattgttaagtttattttttacagttgtgtattcaaatgctcaaactgacaa
cttaactttgaaaattgagaatgttttaaaggcaaaaaatgccagaataggagtagcaatattcaacagcaatgagaagg
atactttgaagattaataacgacttccatttcccgatgcaaagcgttatgaaatttccgattgctttagccgttttgtct
gagatagataaagggaatctttcttttgaacaaaaaatagagattacccctcaagaccttttgcctaaaacgtggagtcc
gattaaagaggaattccctaatggaacaactttgacgattgaacaaatactaaattatacagtatcagagagcgacaata
ttggttgtgatattttgctaaaattaatcggaggaactgattctgttcaaaaattcttgaatgctaatcatttcactgat
atttcaatcaaagcaaacgaagaacaaatgcacaaggattggaatacccaatatcaaaattgggcaaccccaacagcgat
gaacaaactgttaatagatacttataataataagaaccaattactttctaaaaaaagttatgattttatttggaaaatta
tgagagaaacaacagcaggaagtaaccgattaaaaggacaattaccaaagaatacaattgttgctcataaaacagggact
tccggaataaataatggaattgcagcagccactaatgatgttggggtaattactttaccgaatggacaattaatttttat
aagcgtatttgttgcagagtccaaagaaacttcggaaattaatgaaaagattatttcagacattgcaaaaataacgtgga
attactatttgaataaataa

>>MEG_7653|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
atgaaaatcgtaaaaaggatattattagtattgttaagtttattttttacagttgtgtattcaaatgctcaaactgacaa
cttaactttgaaaattgagaatgttttaaaggcaaaaaatgccagaataggagtagcaatattcaacagcaatgagaagg
atactttgaagattaataacgacttccatttcccgatgcaaagcgttatgaaatttccgattgctttagccgttttgtct
gagatagataaagggaatctttcttttgaacaaaaaatagagattacccctcaagaccttttgcctaaaacgtggagtcc
gattaaagaggaattccctaatggaacaactttgacgattgaacaaatactaaattatacagtatcagagagcgacaata
ttggttgtgatattttgctaaaattaatcggaggaactgattctgttcaaaaattcttgaatgctaatcatttcactgat
atttcaatcaaagcaaacgaagaacaaatgcacaaggattggaatacccaatatcaaaattgggcaaccccaacagcgat
gaacaaactgttaatagatacttataataataagaaccaattactttctaaaaaaagttatgattttatttggaaaatta
tgagagaaacaacaggaagtaaccgattaaaaggacaattaccaaagaatacaattgttgctcataaaacagggacttcc
ggaataaataatggaattgcagcagccactaatgatgttggggtaattactttaccgaatggacaattaatttttataag
cgtatttgttgcagagtccaaagaaacttcggaaattaatgaaaagattatttcagacattgcaaaaataacgtggaatt
actatttgaataaataa

>>MEG_7654|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
atgaaaatcgtaaaaaggatattattagtattgttaagtttattttttacagttgtgtattcaaatgctcaaactgacaa
cttaactttgaaaattgagaatgttttaaaggcaaaaaatgccagaataggagtagcaatattcaacagcaatgagaagg
atactttgaagattaataacgacttccatttcccgatgcaaagcgttatgaaatttccgattgctttagccgttttgtct
gagatagataaagggaatctttcttttgaacaaaaaatagagattacccctcaagaccttttgcctaaaatgtggagtcc
gattaaagaggaattccctaatggaacaactttgacgattgaacaaatactaaattatacagtatcagagagcgacaata
ttggttgtgatattttgctaaaattaatcggaggaactgattctgttcaaaaattcttgaatgctaatcatttcactgat
atttcaatcaaagcaaacgaagaacaaatgcacaaggattggaatacccaatatcaaaattgggcaaccccaacagcgat
gaacaaactgttaatagatacttataataataagaaccaattactttctaaaaaaagttatgattttatttggaaaatta
tgagagaaacaacaacaggaagtaaccgattaaaaggacaattaccaaagaatacaattgttgctcataaaacagggact
tccggaataaataatggaattgcagcagccactaatgatgttggggtaattactttaccgaatggacaattaatttttat
aagcgtatttgttgcagagtccaaagaaacttcggaaattaatgaaaagattatttcagacattgcaaaaataacgtggg
attactatttgaataaataa

>>MEG_7655|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
ATGAAAATCGTAAAAAGGATATTATTAGTATTGTTAAGTTTATTTTTTACAATTGTGTATTCAAATGCTCAAACTGACAA
CTTAACTTTGAAAATTGAGAATGTTTTAAAGGCAAAAAATGCCAGAATAGGAGTAGCAATATTCAACAGCAATGAGAAGG
ATACTTTGAAGATTAATAACGACTTCCATTTCCCGATGCAAAGCGTTATGAAATTTCCGATTGCTTTAGCCGTTTTGTCT
GAGATAGATAAAGGGAATCTTTCTTTTGAACAAAAAATAGAGATTACCCCTCAAGACCTTTTGCCTAAAACGTGGAGTCC
GATTAAAGAGGAATTCCCTAATGGAACAACTTTGACGATTGAACAAATACTAAATTATACAGTATCAGAGAGCGACAATA
TTGGTTGTGATATTTTGCTAAAATTAATCGGAGGAACTGATTCTGTTCAAAAATTCTTGAATGCTAATCATTTCACTGAT
ATTTCAATCAAAGCAAACGAAGAACAAATGCACAAGGATTGGAATACCCAATATCAAAATTGGGCAACCCCAACAGCGAT
GAACAAACTGTTAATAGATACTTATAATAATAAGAACCAATTACTTTCTAAAAAAAGTTATGATTTTATTTGGAAAATTA
TGAGAGAAACAACAACAGGAAGTAACCGATTAAAAGGACAATTACCAAAGAATACAATTGTTGCTCATAAAACAGGGACT
TCCGGAATAAATAATGGAATTGCAGCAGCCACTAATGATGTTGGGGTAATTACTTTACCGAATGGACAATTAATTTTTAT
AAGCGTATTTGTTGCAGAGTCCAAAGAAACTTCGGAAATTAATGAAAAGATTATTTCAGACATTGCAAAAATAACGTGGA
ATTACTATTTGAATAAATAA

>>MEG_7656|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
ATGAAAATCGTAAAAAGGATATTATTAGTATTGTTAAGTTTATTTTTTACAGTTGTGTATTCAAATGCTCAAGCTGACAA
CTTAACTTTGAAAATTGAGAATGTTTTAAAGGCAAAAAATGCCAGAATAGGAGTAGCAATATTCAACAGCAATGAGAAGG
ATACTTTGAAGATTAATAACGACTTCCATTTCCCGATGCAAAGCGTTATGAAATTTCCGATTGCTTTAGCCGTTTTGTCT
GAGATAGATAAAGGGAATCTTTCTTTTGAACAAAAAATAGAGATTACCCCTCAAGACCTTTTGCCTAAAATGTGGAGTCC
GATTAAAGAGGAATTCCCTAATGGAACAACTTTGACGATTGAACAAATACTAAATTATACAGTATCAGAGAGCGACAATA
TTGGTTGTGATATTTTGCTAAAATTAATCGGAGGAACTGATTCTGTTCAAAAATTCTTGAATGCTAATCATTTCACTGAT
ATTTCAATCAAAGCAAACGAAGAACAAATGCACAAGGATTGGAATACCCAATATCAAAATTGGGCAACCCCAACAGCGAT
GAACAAACTGTTAATAGATACTTATAATAATAAGAACCAATTACTTTCTAAAAAAAGTTATGATTTTATTTGGAAAATTA
TGAGAGAAACAACAACAGGAAGTAACCGATTAAAAGGACAATTACCAAAGAATACAATTGTTGCTCATAAAACAGGGACT
TCCGGAATAAATAATGGAATTGCAGCAGCCACTAATGATGTTGGGGTAATTACTTTACCGAATGGACAATTAATTTTTAT
AAGCGTATTTGTTGCAGAGTCCAAAGAAACTTCGGAAATTAATGAAAAGATTATTTCAGACATTGCAAAAATAACGTGGA
ATTACTATTTGAATAAATAA

>>MEG_7657|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
ATGAAAATCGTAAAAAGGATATTATTAGTATTGTTAAGTTTATTTTTTACAGTTGTGTATTCAAATGCTCAAACTGACAA
CTTAACTTTGAAAATTGAGAATGTTTTAAAGGCAAAAAATGCCAGAATAGGAGTAGCAATATTCAACAGCAATGAGAAGG
ATACTTTGAAGATTAATAACGACTTCCATTTCCCGATGCAAAGCGTTATGAAATTTCCGATTGCTTTAGCCGTTTTGTCT
GAGATAGATAAAGGGAATCTTTCTTTTGAACAAAAAATAGAGATTACCCCTCAAGACCTTTTGCCTAAAACGTGGAGTCC
GATTAAAGAGGAATTCCCTAATGGAACAACTTTGACGATTGAACAAATACTAAATTATACAGTATCAGAGAGCGACAATA
TTGGTTGTGATATTTTGCTAAAATTAATCGGAGGAACTGATTCTGTTCAAAAATTCTTGAATGCTAATCATTTCACTGAT
ATTTCAATCAAAGCAAACGAAGAACAAATGCACAAGGATTGGAATACCCAATATCAAAATTGGGCAACCCCAACAGCGAT
GAACAAACTGTTAATAGATACTTATAATAATAAGAACCAATTACTTTCTAAAAAAAGTTATGATTTTATTTGGAAAATTA
TGAGAGAAACAACAACAGGAAGTAACCGATTAAAAGGACAATTACCAAAGAATACAATTGTTGCTCATAAAACAGGGACT
TCCGGAATAAATAATGGAATTGCAGCAGCCACTAATGATGTTGGGGTAATTACTTTACCGAATGGACAATTAATTTTTAT
AAGCGTATTTGTTGCAGAGTCCAAAGAAACTTCGGAAATTAATGAAAAGATTATTTCAGACATTGCAAAAATAACGTGGA
ATTACTATTTGAATAAATAA

>>MEG_7658|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
ATGAAAATCGTAAAAAGGATATTATTAGTATTGTTAAGTTTATTTTTTACAGTTGAGTATTCAAATGCTCAAACTGACAA
CTTAACTTTGAAAATTGAGAATGTTTTAAAGGCAAAAAATGCCAGAATAGGAGTAGCAATATTCAACAGCAATGAGAAGG
ATACTTTGAAGATTAATAACGACTTCCATTTCCCGATGCAAAGCGTTATGAAATTTCCGATTGCTTTAGCCGTTTTGTCT
GAGATAGATAAAGGGAATCTTTCTTTTGAACAAAAAATAGAGATTACCCCTCAAGACCTTTTGCCTAAAACGTGGAGTCC
GATTAAAGAGGAATTCCCTAATGGAACAACTTTGACGATTGAACAAATACTAAATTATACAGTATCAGAGAGCGACAATA
TTGGTTGTGATATTTTGCTAAAATTAATCGGAGGAACTGATTCTGTTCAAAAATTCTTGAATGCTAATCATTTCACTGAT
ATTTCAATCAAAGCAAACGAAGAACAAATGCACAAGGATTGGAATACCCAATATCAAAATTGGGCAACCCCAACAGCGAT
GAACAAACTGTTAATAGATACTTATAATAATAAGAACCAATTACTTTCTAAAAAAAGTTATGATTTTATTTGGAAAATTA
TGAGAGAAACAACAACAGGAAGTAACCGATTAAAAGGACAATTACCAAAGAATACAATTGTTGCTCATAAAACAGGGACT
TCCGGAATAAATAATGGAATTGCAGCAGCCACTAATGATGTTGGGGTAATTACTTTACCGAATGGACAATTAATTTTTAT
AAGCGTATTTGTTGCAGAGTCCAAAGAAACTTCGGAAATTAATGAAAAGATTATTTCAGACATTGCAAAAATAACGTGGA
ATTACTATTTGAATAAATAA

>>MEG_7659|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
ATGAAAATCGTAAAAAGGATATTATTAGTATTGTTAAGTTTATTTTTTACAATTGTGTATTCAAATGCTCAAGCTGACAA
CTTAACTTTGAAAATTGAGAATGTTTTAAAGGCAAAAAATGCCAGAATAGGAGTAGCAATATTCAACAGCAATGAGAAGG
ATACTTTGAAGATTAATAACGACTTCCATTTCCCGATGCAAAGCGTTATGAAATTTCCGATTGCTTTAGCCGTTTTGTCT
GAGATAGATAAAGGGAATCTTTCTTTTGAACAAAAAATAGAGATTACCCCTCAAGACCTTTTGCCTAAAACGTGGAGTCC
GATTAAAGAGGAATTCCCTAATGGAACAACTTTGACGATTGAACAAATACTAAATTATACAGTATCAGAGAGCGACAATA
TTGGTTGTGATATTTTGCTAAAATTAATCGGAGGAACTGATTCTGTTCAAAAATTCTTGAATGCTAATCATTTCACTGAT
ATTTCAATCAAAGCAAACGAAGAACAAATGCACAAGGATTGGAATACCCAATATCAAAATTGGGCAACCCCAACAGCGAT
GAACAAACTGTTAATAGATACTTATAATAATAAGAACCAATTACTTTCTAAAAAAAGTTATGATTTTATTTGGAAAATTA
TGAGAGAAACAACAACAGGAAGTAACCGATTAAAAGGACAATTACCAAAGAATACAATTGTTGCTCATAAAACAGGGACT
TCCGGAATAAATAATGGAATTGCAGCAGCCACTAATGATGTTGGGGTAATTACTTTACCGAATGGACAATTAATTTTTAT
AAGCGTATTTGTTGCAGAGTCCAAAGAAACTTCGGAAATTAATGAAAAGATTATTTCAGACATTGCAAAAATAACGTGGA
ATTACTATTTGAATAAATAA

>>MEG_7660|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
ATGAAAATCGTAAAAAGGATATTATTAGTATTGTTAAGTTTATTTTTTACAGTTGTGTATTCAAATGCTCAAACTGACAA
CTTAACTTTGAAAATTGAGAATGTTTTAAAGGCAAAAAATGCCAGAATAGGAGTAGCAATATTCAACAGCAATGAGAAGG
ATACTTTTAAGATTAATAACGACTTCCATTTCCCGATGCAAAGCGTTATGAAATTTCCGATTGCTTTAGCCGTTTTGTCT
GAGATAGATAAAGGGAATCTTTCTTTTGAACAAAAAATAGAGATTACCCCTCAAGACCTTTTGCCTAAAACGTGGAGTCC
GATTAAAGAGGAATTCCCTAATGGAACAACTTTGACGATTGAACAAATACTAAATTATACAGTATCAGAGAGCGACAATA
TTGGTTGTGATATTTTGCTAAAATTAATCGGAGGAACTGATTCTGTTCAAAAATTCTTGAATGCTAATCATTTCACTGAT
ATTTCAATCAAAGCAAACGAAGAACAAATGCACAAGGATTGGAATACCCAATATCAAAATTGGGCAACCCCAACAGCGAT
GAACAAACTGTTAATAGATACTTATAATAATAAGAACCAATTACTTTCTAAAAAAAGTTATGATTTTATTTGGAAAATTA
TGAGAGAAACAACAACAGGAAGTAACCGATTAAAAGGACAATTACCAAAGAATACAATTGTTGCTCATAAAACAGGGACT
TCCGGAATAAATAATGGAATTGCAGCAGCCACTAATGATGTTGGGGTAATTACTTTACCGAATGGACAATTAATTTTTAT
AAGCGTATTTGTTGCAGAGTCCAAAGAAACTTCGGAAATTAATGAAAAGATTATTTCAGACATTGCAAAAATAACGTGGA
ATTACTATTTGAATAAATAA

>>MEG_7661|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
ATGAAAATCGTAAAAAGGATATTATTAGTATTGTTAAGTTTATTTTTTACAATTGTGTATTCAAATGCTCAAGCTGACAA
CTTAACTTTGAAAATTGAGAATGTTTTAAAGGCAAAAAATGCCAGAATAGGAGTAGCAATATTCAACAGCAATGAGAAGG
ATACTTTGAAGATTAATAACGACTTCCATTTCCCGATGCAAAGCGTTATGAAATTTCCGATTGCTTTAGCCGTTTTGTCT
GAGATAGATAAAGGGAATCTTTCTTTTGAACAAAAAATAGAGATTACCCCTCAAGACCTTTTGCCTAAAATGTGGAGTCC
GATTAAAGAGGAATTCCCTAATGGAACAACTTTGACGATTGAACAAATACTAAATTATACAGTATCAGAGAGCGACAATA
TTGGTTGTGATATTTTGCTAAAATTAATCGGAGGAACTGATTCTGTTCAAAAATTCTTGAATGCTAATCATTTCACTGAT
ATTTCAATCAAAGCAAACGAAGAACAAATGCACAAGGATTGGAATACCCAATATCAAAATTGGGCAACCCCAACAGCGAT
GAACAAACTGTTAATAGATACTTATAATAATAAGAACCAATTACTTTCTAAAAAAAGTTATGATTTTATTTGGAAAATTA
TGAGAGAAACAACAACAGGAAGTAACCGATTAAAAGGACAATTACCAAAGAATACAATTGTTGCTCATAAAACAGGGACT
TCCGGAATAAATAATGGAATTGCAGCAGCCACTAATGATGTTGGGGTAATTACTTTACCGAATGGACAATTAATTTTTAT
AAGCGTATTTGTTGCAGAGTCCAAAGAAACTTCGGAAATTAATGAAAAGATTATTTCAGACATTGCAAAAATAACGTGGA
ATTACTATTTGAATAAATAA

>>MEG_7662|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
ATGAAAATCGTAAAAAGGATATTATTAGTATTGTTAAGTTTATTTTTTACAGTTGAGTATTCAAATGCTCAAACTGACAA
CTTAACTTTGAAAATTGAGAATGTTTTAAAGGCAAAAAATGCCAGAATAGGAGTAGCAATATTCAACAGCAATGAGAAGG
ATACTTTGAAGATTAATAACGACTTCCATTTCCCGATGCAAAGCGTTATGAAATTTCCGATTGCTTTAGCCGTTTTGTCT
GAGATAGATAAAGGGAATCTTTCTTTTGAACAAAAAATAGAGATTACCCCTCAAGACCTTTTGCCTAAAATGTGGAGTCC
GATTAAAGAGGAATTCCCTAATGGAACAACTTTGACGATTGAACAAATACTAAATTATACAGTATCAGAGAGCGACAATA
TTGGTTGTGATATTTTGCTAAAATTAATCGGAGGAACTGATTCTGTTCAAAAATTCTTGAATGCTAATCATTTCACTGAT
ATTTCAATCAAAGCAAACGAAGAACAAATGCACAAGGATTGGAATACCCAATATCAAAATTGGGCAACCCCAACAGCGAT
GAACAAACTGTTAATAGATACTTATAATAATAAGAACCAATTACTTTCTAAAAAAAGTTATGATTTTATTTGGAAAATTA
TGAGAGAAACAACAACAGGAAGTAACCGATTAAAAGGACAATTACCAAAGAATACAATTGTTGCTCATAAAACAGGGACT
TCCGGAATAAATAATGGAATTGCAGCAGCCACTAATGATGTTGGGGTAATTACTTTACCGAATGGACAATTAATTTTTAT
AAGCGTATTTGTTGCAGAGTCCAAAGAAACTTCGGAAATTAATGAAAAGATTATTTCAGACATTGCAAAAATAACGTGGA
ATTACTATTTGAATAAATAA

>>MEG_7663|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
ATGAAAATCGTAAAAAGGATATTATTAGTATTGTTAAGTTTATTTTTTACAGTTGAGTATTCAAATGCTCAAACTGACAA
CTTAACTTTGAAAATTGAGAATGTTTTAAAGGCAAAAAATGCCAGAATAGGAGTAGCAATATTCAACAGCAATGAGAAGG
ATACTTTGAAGATTAATAACGACTTCCATTTCCCGATGCAAAGCGTTATGAAATTTCCGATTGCTTTAGCCGTTTTGTCT
GAGATAGATAAAGGGAATCTTTCTTTTGAACAAAAAATAGAGATTACCCCTCAAGACCTTTTGCCTAAAACGTGGAGTCC
GATTAAAGAGGAATTCCCTAATGGAACAACTTTGACGATTGAACAAATACTAAATTATACAGTATCAGAGAGCGACAATA
TTGGTTGTGATATTTTGCTAAAATTAATCGGAGGAACTGATTCTGTTCAAAAATTCTTGAATGCTAATCATTTCACTGAT
ATTTCAATCAAAGCAAACGAAGAACAAATGCACAAGGATTGGAATACCCAATATCAAAATTGGGCAACCCCAACAGCGAT
GAACAAACTGTTAATAGATACTTATAATAATAAGAACCAATTACTTTCTAAAAAAAGTTATGATTTTATTTGGAAAATTA
TGAGAGAAACAACAACAGGAAGTAACCGATTAAAAGGACAATTACCAAAGAATACAATTGTTGCTCATAAAACAGGGACT
TCCGGAATAAATAATGGAATTACAGCAGCCACTAATGATGTTGGGGTAATTACTTTACCGAATGGACAATTAATTTTTAT
AAGCGTATTTGTTGCAGAGTCCAAAGAAACTTCGGAAATTAATGAAAAGATTATTTCAGACATTGCAAAAATAACGTGGA
ATTACTATTTGAATAAATAA

>>MEG_7664|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
ATGAAAATCGTAAAAAGGATATTATTAGTATTGTTAAGTTTATTTTTTACAGTTGAGTATTCAAATGCTCAAACTGACAA
CTTAACTTTGAAAATTGAGAATGTTTTAAAGGCAAAAAATGCCAGAATAGGAGTAGCAATATTCAACAGCAATGAGAAGG
ATACTTTGAAGATTAATAACGACTTCCATTTCCCGATGCAAAGCGTTATGAAATTTCCGATTGCTTTAGCCGTTTTGTCT
GAGATAGATAAAGGGAATCTTTCTTTTGAACAAAAAATAGAGATTACCCCTCAAGACCTTTTGCCTAAAATGTGGAGTCC
GATTAAAGAGGAATTCCCTAATGGAACAACTTTGACGATTGAACAAATACTAAATTATACAGTATCAGAGAGCGACAATA
TTGGTTGTGATATTTTGCTAAAATTAATCGGAGGAACTGATTCTGTTCAAAAATTCTTGAATGCTAATCATTTCACTGAT
ATTTCAATCAAAGCAAACGAAGAACAAATGCACAAGGATTGGAATACCCAATATCAAAATTGGGCAACCCCAACAGCGAT
GAACAAACTGTTAATAGATACTTATAATAATAAGAACCAATTACTTTCTAAAAAAAGTTATGATTTTATTTGGAAAATTA
TGAGAGAAACAACAGCAGGAAGTAACCGATTAAAAGGACAATTACCAAAGAATACAATTGTTGCTCATAAAACAGGGACT
TCCGGAATAAATAATGGAATTGCAGCAGCCACTAATGATGTTGGGGTAATTACTTTACCGAATGGACAATTAATTTTTAT
AAGCGTATTTGTTGCAGAGTCCAAAGAAACTTCGGAAATTAATGAAAAGATTATTTCAGACATTGCAAAAATAACGTGGA
ATTACTATTTGAATAAATAA

>>MEG_7665|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
TGTTAGCGGTAATTTAACCAGATAGGAGTACAGACATATGAAAATCGTAAAAAGGATATTATTAGTATTGTTAAGTTTAT
TTTTTACAGTTGAGTATTCAAATGCTCAAACTGACAACTTAACTTTGAAAATTGAGAATGTTTTAAAGGCAAAAAATGCC
AGAATAGGAGTAGCAATATTCAACAGCAATGAGAAGGATACTTTGAAGATTAATAACGACTTCCATTTCCCGATGCAAAG
CGTTATGAAATTTCCGATTGCTTTAGCCGTTTTGTCTGAGATAGATAAAGGGAATCTTTCTTTTGAACAAAAAATAGAGA
TTACCCCTCAAGACCTTTTGCCTAAAATGTGGAGTCCGATTAAAGAGGAATTCCCTAATGGAACAACTTTGACGATTGAA
CAAATACTAAATTATACAGTATCAGAGAGCGACAATATTGGTTGTGATATTTTGCTAAAATTAATCGGAGGAACTGATTC
TGTTCAAAAATTCTTGAATGCTAATCATTTCACTGATATTTCAATCAAAGCAAACGAAGAACAAATGCACAAGGATTGGA
ATACCCAATATCAAAATTGGGCAACCCCAACAGCGATGAACAAACTGTTAATAGATACTTATAATAATAAGAACCAATTA
CTTTCTAAAAAAAGTTATGATTTTATTTGGAAAATTATGAGAGAAACAACAACAGGAAGTAACCGATTAAAAGGACAATT
ACCAAAGAATACAATTGTTGCTCATAAAACAGGGACTTCCGGAATAAATAATGGAATTGCAGCAGCCACTAATGATGTTG
GGGTAATTACTTTACCGAATGGACAATTAATTTTTATAAGCGTATTTGTTGCAGAGTCCAAAGAAACTTCGGAAATTAAT
GAAAAGATTATTTCAGACATTGCAAAAATAACGTGGAATTACTATTTGAATAAATAAAAAACTACCGCTAACACTGGCTC
ATAGGCAATGGCGGGTTGAAGTGCAATTTGCAAAGTCGGTAGCCCGCCCGAGCGTTT

>>MEG_7666|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
TTAAGCAAATGTTAGCGGTAATTTAACCAGATAGGAGTACAGACATATGAAAATCGTAAAAAGGATATTATTAGTATTGT
TAAGTTTATTTTTTACAATTGTGTATTCAAATGCTCAAGCTGACAACTTAACTTTGAAAATTGAGAATGTTTTAAAGGCA
AAAAATGCCAGAATAGGAGTAGCAATATTCAACAGCAATGAGAAGGATACTTTGAAGATTAATAACGACTTCCATTTCCC
GATGCAAAGCGTTATGAAATTTCCGATTGCTTTAGCCGTTTTGTCTGAGATAGATAAAGGGAATCTTTCTTTTGAACAAA
AAATAGAGATTACCCCTCAAGACCTTTTGCCTAAAACGTGGAGTCCGATTAAAGAGGAATTCCCTAATGGAACAACTTTG
ACGATTGAACAAATACTAAATTATACAGTATCAGAGAGCGACAATATTGGTTGTGATATTTTGCTAAAATTAATCGGAGG
AACTGATTCTGTTCAAAAATTCTTGAATGCTAATCATTTCACTGATATTTCAATCAAAGCAAACGAAGAACAAATGCACA
AGGATTGGAATACCCAATATCAAAATTGGGCAACCCCAACAGCGATGAACAAACTGTTAATAGATACTTATAATAATAAG
AACCAATTACTTTCTAAAAAAAGTTATGATTTTATTTGGAAAATTATGAGAGAAACAACAACAGGAAGTAACCGATTAAA
AGGACAATTACCAAAGAATACAATTGTTGCTCATAAAACAGGGACTTCCGGAATAAATAATGGAATTGCAGCAGCCACTA
ATGATGTTGGGGTAATTACTTTACCGAATGGACAATTAATTTTTATAAGCGTATTTGTTGCAGAGTCCAAAGAAACTTCG
GAAATTAATGAAAAGATTATTTCAGACATTGCAAAAATAACGTGGAATTACTATTTGAATAAATAAAAAACTACCGCTAA
CACTGGCTCATAGGCAATGGCGGGTTGAAGTGCAATTTGCAAAGTCGGTAGCCCGCCCGAGCGTTTTCTCGGTTTGACAG
GAAAGGCTCACGCAAACCGCCACTGCCCATAGCCCAAACCG

>>MEG_7667|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|VEB
TGTTAGCGGTAATTTAACCAGATAGGAGTACAGACATATGAAAATCGTAAAAAGGATATTATTAGTATTGTTAAGTTTAT
TTTTTACAGTTGTGTATTCAAATGCTCAAACTGACAACTTAACTTTGAAAATTGAGAATGTTTTAAAGGCAAAAAATGCC
AGAATAGGAGTAGCAATATTCAACAGCAATGAGAAGGATACTTTTAAGATTAATAACGACTTCCATTTCCCGATGCAAAG
CGTTATGAAATTTCCGATTGCTTTAGCCGTTTTGTCTGAGATAGATAAAGGGAATCTTTCTTTTGAACAAAAAATAGAGA
TTACCCCTCAAGACCTTTTGCCTAAAACGTGGAGTCCGATTAAAGAGGAATTCCCTAATGGAACAACTTTGACGATTGAA
CAAATACTAAATTATACAGTATCAGAGAGCGACAATATTGGTTGTGATATTTTGCTAAAATTAATCGGAGGAACTGATTC
TGTTCAAAAATTCTTGAATGCTAATCATTTCACTGATATTTCAATCAAAGCAAACGAAGAACAAATGCACAAGGATTGGA
ATACCCAATATCAAAATTGGGCAACCCCAACAGCGATGAACAAACTGTTAATAGATACTTATAATAATAAGAACCAATTA
CTTTCTAAAAAAAGTTATGATTTTATTTGGAAAATTATGAGAGAAACAACAACAGGAAGTAACCGATTAAAAGGACAATT
ACCAAAGAATACAATTGTTGCTCATAAAACAGGGACTTCCGGAATAAATAATGGAATTGCAGCAGCCACTAATGATGTTG
GGGTAATTACTTTACCGAATGGACAATTAATTTTTATAAGCGTATTTGTTGCAGAGTCCAAAGAAACTTCGGAAATTAAT
GAAAAGATTATTTCAGACATTGCAAAAATAACGTGGAATTACTATTTGAATAAATAAAAGGGTATAGGAAGTATAAACCA
CCTTTTTGCTCCTGGCTCTGTTGCAAAGATTGGCGGCAGTCAGAGGTAGGCTGTCGCTCTGCGCCGATCAGGCGGCTGCT
GCGAAATGGTGGTTGAGCATGCCCAT