MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

PER

The PER genes encode Ambler class A beta-lactamases.

References

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8141562

Other Groups in Class A betalactamases

Sequences

Download Sequences

>>MEG_5757|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|PER
atgaatgtcattataaaagctgtagttactgcctcgacgctactgatggtatcttttagttcattcgaaacctcagcgca
atccccactgttaaaagagcaaattgaatccatagtcattggaaaaaaagccactgtaggcgttgcagtgtgggggcctg
acgatctggaacctttactgattaatccttttgaaaaattcccaatgcaaagtgtatttaaattgcatttagctatgttg
gtactgcatcaggttgatcagggaaagttggatttaaatcagaccgttatcgtaaacagggctaaggttttacagaatac
ctgggctccgataatgaaagcgtatcagggagacgagtttagtgttccagtgcagcaactgctgcaatactcggtctcgc
tcagcgataacgtggcctgtgatttgttatttgaactggttggtggaccagctgctttgcatgactatatccagtctatg
ggtataaaggagaccgctgtggtcgcaaatgaagcgcagatgcacgccgatgatcaggtgcagtatcaaaactggacctc
gatgaaaggtgctgcagagatcctgaaaaagtttgagcaaaaaacacagctgtctgaaacctcgcaggctttgttatgga
agtggatggtcgaaaccaccacaggaccagagcggttaaaaggtttgttaccagctggtactgtggtcgcacataaaact
ggtacttcgggtatcaaagccggaaaaactgcggccactaatgatttaggtatcattctgttgcctgatggacggccctt
gctggttgctgtttttgtgaaagactcagccgagtcaagccgaaccaatgaagctatcattgcgcaggctgctcagactg
cgtatcaatttgaattgaaaaagctttctgccctaagcccaaattaa

>>MEG_5758|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|PER
atgaatgtcattataaaagctgtagttactgcctcgacgctactgatggtatcttttagttcattcgaaacctcagcgca
atccccactgttaaaagagcaaattgaatccatagtcattggaaaaaaagccactgtaggcgttgcagtgtgggggcctg
acgatctggaacctttactgattaatccttttgaaaaattcccaatgcaaagtgtatttaaattgcatttagctatgttg
gtactgcatcaggttgatcagggaaagttggatttaaatcagaccgttatcgtaaacagggctaaggttttacagaatac
ctgggctccgataatgaaagcgtatcagggagacgagtttagtgttccagtgcagcaactgctgcaatactcggtctcgg
acagcgataacgtggcctgtgatttgttatttgaactggttggtggaccagctgctttgcatgactatatccagtctatg
ggtataaaggagaccgctgtggtcgcaaatgaagcgcagatgcacgccgatgatcaggtgcagtatcaaaactggacctc
gatgaaaggtgctgcagagatcctgaaaaagtttgagcaaaaaacacagctgtctgaaacctcgcaggctttgttatgga
agtggatggtcgaaaccaccacaggaccagagcggttaaaaggtttgttaccagctggtactgtggtcgcacataaaact
ggtacttcgggtatcaaagccggaaaaactgcggccactaatgatttaggtatcattctgttgcctgatggacggccctt
gctggttgctgtttttgtgaaagactcagccgagtcaagccgaaccaatgaagctatcattgcgcaggttgctcagactg
cgtatcaatttgaattgaaaaagctttctgccctaagcccaaattaa

>>MEG_5759|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|PER
atgaatgtcattataaaagctgtagttactgcctcgacgctactgatggtatcttttagttcattcgaaacctcagcgca
atccccactgttaaaagagcaaattgaatccatagtcattggaaaaaaagccactgtaggcgttgcagtgtgggggcctg
acgatctggaacctttactgattaatccttttgaaaaattcccaatgcaaagtgtatttaaattgcatttagctatgttg
gtactgcatcaggttgatcagggaaagttggatttaaatcagaccgttatcgtaaacagggctaaggttttacagaatac
ctgggctccgataatgaaagcgtatcagggagacgagtttagtgttccagtgcagcaactgctgctatactcggtctcgc
acagcgataacgtggcctgtgatttgttatttgaactggttggtggaccagctgctttgcatgactatatccagtctatg
ggtataaaggagaccgctgtggtcgcaaatgaagcgcagatgcacgccgatgatcaggtgcagtatcaaaactggacctc
gatgaaaggtgctgcagagatcctgaaaaagtttgagcaaaaaacacagctgtctgaaacctcgcaggctttgttatgga
agtggatggtcgaaaccaccacaggaccagagcggttaaaaggtttgttaccagctggtactgtggtcgcacataaaact
ggtacttcgggtatcaaagccggaaaaactgcggccactaatgatttaggtatcattctgttgcctgatggacggccctt
gctggttgctgtttttgtgaaagactcagccgagtcaagccgaaccaatgaagctatcattgcgcaggttgctcagactg
cgtatcaatttgaattgaaaaagctttctgccctaagcccaaattaa

>>MEG_5760|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|PER
atgaatgtcattataaaagctgtagttactgcctcgacgctactgatggtatcttttagttcattcgaaacctctgcaca
atccccactgttaaaagagcaaattgaatccatagtcattggaaaaaaagccactgtaggcgttgcagtgtgggggcctg
acgatctggaacctttactgattaatccttttgaaaaattcccaatgcaaagtgtatttaaattgcatttagctatgttg
gtactgcatcaggttgatcagggaaagttggatttaaatcagaccgttatcgtaaacagggctaaggttttacagaatac
ctggtcgcccatgatggaagagcatccgggcgatgaatttactgttgctgtgcagcagttgttgcaatattcggtgtcgc
atagtgacaacgtggcttgtgatttgttattcgaactggttggagggcctgcagccttagatgcctacatccgttctata
ggagtgaaagagacggctgtggtcgcaaatgaagcgcagatgcacgccgatgatcaggtgcagtatcaaaactggacctc
gatgaagggggccgcagagatcctgaaaaagtttgagcaaaaaacacagctgtctgaaacctcgcaggctttgttatgga
agtggatggtcgaaaccaccacaggaccagagcggttaaaaggtttgttaccagcaggtactgtggtcgcacataaaact
ggtacttcgggtgtcagagccgggaaaactgcggccactaatgatttaggtatcattctgttgcctgatggacggccctt
gctggttgctgtttttgtgaaagactcagccgagtcaagccgaaccaatgaagctatcattgcgcaggttgctcaggctg
cgtatcaatttgaattgaaaaagctttctgccctaagcccaaattaa

>>MEG_5761|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|PER
atgaatgtcattataaaagctgtagttactgcctcgacgctactgatggtatcttttagttcattcgaaacctcagcgca
atccccactgttaaaagagcaaattgaatccatagtcattggaaaaaaagccactgtaggcgttgcagtgtgggggcctg
acgatctggaacctttactgattaatccttttgaaaaattcccaatgcaaagtgtatttaaattgcatttagctatgttg
gtactgcatcaggttgatcagggaaagttggatttaaatcagaccgttatcgtaaacagggctaaggttttacagaatac
ctgggctccgataatgaaagcgtatcagggagacgagtttagtgttccagtgcagcaactgctgcaatactcggtctcgc
acagcgataacgtggcctgtgatttgttatttgaactggttggtggaccagctgctttgcatgactatatccagtctatg
ggtataaaggagaccgctgtggtcgcaaatgaagcgcagatgcacgccgatgatcaggtgcagtatcaaaactggacctc
gatgaaaggtgctgcagagatcctgaaaaagtttgagcaaaaaacacagctgtctgaaacctcgcaggctttgttatgga
agtggatggtcgaaaccacctcaggaccagagcggttaaaaggtttgttaccagctggtactgtggtcgcacataaaact
ggtacttcgggtatcaaagccggaaaaactgcggccactaatgatttaggtatcattctgttgcctgatggacggccctt
gctggttgctgtttttgtgaaagactcagccgagtcaagccgaaccaatgaagctatcattgcgcaggttgctcagactg
cgtatcaatttgaattgaaaaagctttctgccctaagcccaaattaa

>>MEG_5762|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|PER
atgaatgtcattataaaagctgtagttactgcctcgacgctactgatggtatcttttagttcattcgaaacctcagcgca
atccccactgttaaaagggcaaattgaatccatagtcattggaaaaaaagccactgtaggcgttgcagtgtgggggcctg
acgatctggaacctttactgattaatccttttgaaaaattcccaatgcaaagtgtatttaaattgcatttagctatgttg
gtactgcatcaggttgatcagggaaagttggatttaaatcagaccgttatcgtaaacagggctaaggttttacagaatac
ctgggctccgataatgaaagcgtatcagggagacgagtttagtgttccagtgcagcaactgctgcaatactcggtctcgc
acagcgataacgtggcctgtgatttgttatttgaactggttggtggaccagctgctttgcatgactatatccagtctatg
ggtataaaggagaccgctgtggtcgcaaatgaagcgcagatgcacgccgatgatcaggtgcagtatcaaaactggacctc
gatgaaaggtgctgcagagatcctgaaaaagtttgagcaaaaaacacagctgtctgaaacctcgcaggctttgttatgga
agtggatggtcgaaaccaccacaggaccagagcggttaaaaggtttgttaccagctggtactgtggtcgcacataaaact
ggtacttcgggtatcaaagccggaaaaactgcggccactaatgatttaggtatcattctgttgcctgatggacggccctt
gctggttgctgtttttgtgaaagactcagccgagtcaagccgaaccaatgaagctatcattgcgcaggttgctcagactg
cgtatcaatttgaattgaaaaagctttctgccctaagcccaaattaa

>>MEG_5763|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|PER
ATGAATGTCATTATAAAAGCTGTAGTTACTGCCTCGACGCTACTGATGGTATCTTTTAGTTCATTCGAAACCTCAGCGCA
ATCCCCACTGTTAAAAGAGCAAATTGAATCCATAGTCATTGGAAAAAAAGCCACTGTAGGCGTTGCAGTGTGGGGGCCTG
ACGATCTGGAACCTTTACTGATTAATCCTTTTGAAAAATTCCCAATGCAAAGTGTATTTAAATTGCATTTAGCTATGTTG
GTACTGCATCAGGTTGATCAGGGAAAGTTGGATTTAAATCAGACCGTTATCGTAAACAGGGCTAAGGTTTTACAGAATAC
CTGGGCTCCGATAATGAAAGCGTATCAGGGAGACGAGTTTAGTGTTCCAGTGCAGCAACTGCTGCAATACTCGGTCTCGC
ACAGCGATAACGTGGCCTGTGATTTGTTATTTGAACTGGTTGGTGGACCAGCTGCTTTGCATGACTATATCCAGTCTATG
GGTATAAAGGAGACCGCTGTGGTCGCAAATGAAGCGCAGATGCACGCCGATGATCAGGTGCAGTATCAAAACTGGACCTC
GATGAAAGGTGCTGCAGAGATCCTGAAAAAGTTTGAGCAAAAAACACAGCTGTCTGAAACCTCGCAGGCTTTGTTATGGA
AGTGGATGGTCGAAACCACCACAGGACCAGAGCGGTTAAAAGGTTTGTTACCAGCTGGTACTGTGGTCGCACATAAAACT
GGTACTTCGGGTATCAAAGCCGGAAAAACTGCGGCCACTAATGATTTAGGTATCATTCTGTTGCCTGATGGACGGCCCTT
GCTGGTTGCTGTTTTTGTGAAAGACTCAGCCGAGTCAAGCCGAACCAATGAAGCTATCATTGCGCAGGTTGCTCAGACTG
CGTATCAATTTGAATTGAAAAAGCTTTCTGCCCTAAGCCCAAATTAA

>>MEG_5764|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|PER
ATGAATGTCATTATAAAAGCTGTAGTTACTGCCTCGACGCTACTGATGGTATCTTTTAGTTCATTCGAAACCTCAGCGCA
ATCCCCACTGTTAAAAGAGCAAATTGAATCCATAGTCATTGGAAAAAAAGCCACTGTAGGCGTTGCAGTGTGGGGGCCTG
ACGATCTGGAACCTTTACTGATTAATCCTTTTGAAAAATTCCCAATGCAAAGTGTATTTAAATTGCATTTAGCTATGTTG
GTACTGCATCAGGTTGATCAGGGAAAGTTGGATTTAAATCAGACCGTTATCGTAAACAGGGCTAAGGTTTTACAGAATAC
CTGGGCTCCGATAATGAAAGCGTATCAGGGAGACGAGTTTAGTGTTCCAGTGCAGCAACTGCTGCAATACTCGGTCTCGC
TCAGCGATAACGTGGCCTGTGATTTGTTATTTGAACTGGTTGGTGGACCAGCTGCTTTGCATGACTATATCCAGTCTATG
GGTATAAAGGAGACCGCTGTGGTCGCAAATGAAGCGCAGATGCACGCCGATGATCAGGTGCAGTATCAAAACTGGACCTC
GATGAAAGGTGCTGCAGAGATCCTGAAAAAGTTTGAGCAAAAAACACAGCTGTCTGAAACCTCGCAGGCTTTGTTATGGA
AGTGGATGGTCGAAACCACCACAGGACCAGAGCGGTTAAAAGGTTTGTTACCAGCTGGTACTGTGGTCGCACATAAAACT
GGTACTTCGGGTATCAAAGCCGGAAAAACTGCGGCCACTAATGATTTAGGTATCATTCTGTTGCCTGATGGACGGCCCTT
GCTGGTTGCTGTTTTTGTGAAAGACTCAGCCGAGTCAAGCCGAACCAATGAAGCTATCATTGCGCAGGTTGCTCAGACTG
CGTATCAATTTGAATTGAAAAAGCTTTCTGCCCTAAGCCCAAATTAA

>>MEG_5765|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|PER
ATGAATGTCATTATAAAAGCTGTAGTTACTGCCTCGACGCTACTGATGGTATCTTTTAGTTCATTCGAAACCTCAGCGCA
ATCCCCACTGTTAAAAGAGCAAATTGAATCCATAGTCATTGGAAAAAAAGCCACTGTAGGCGTTGCAGTGTGGGGGCCTG
ACGATCTGGAACCTTTACTGATTAATCCTTTTGAAAAATTCCCAATGCAAAGTGTATTTAAATTGCATTTAGCTATGTTG
GTACTGCATCAGGTTGATCAGGGAAAGTTGGATTTAAATCAGACCGTTATCGTAAACAGGGCTAAGGTTTTACAGAATAC
CTGGGCTCCGATAATGAAAGCGTATCAGGGAGACGAGTTTAGTGTTCCAGTGCAGCAACTGCTGCAATACTCGGTCTCGC
ACACCGATAACGTGGCCTGTGATTTGTTATTTGAACTGGTTGGTGGACCAGCTGCTTTGCATGACTATATCCAGTCTATG
GGTATAAAGGAGACCGCTGTGGTCGCAAATGAAGCGCAGATGCACGCCGATGATCAGGTGCAGTATCAAAACTGGACCTC
GATGAAAGGTGCTGCAGAGATCCTGAAAAAGTTTGAGCAAAAAACACAGCTGTCTGAAACCTCGCAGGCTTTGTTATGGA
AGTGGATGGTCGAAACCACCACAGGACCAGAGCGGTTAAAAGGTTTGTTACCAGCTGGTACTGTGGTCGCACATAAAACT
GGTACTTCGGGTATCAAAGCCGGAAAAACTGCGGCCACTAATGATTTAGGTATCATTCTGTTGCCTGATGGACGGCCCTT
GCTGGTTGCTGTTTTTGTGAAAGACTCAGCCGAGTCAAGCCGAACCAATGAAGCTATCATTGCGCAGGTTGCTCAGACTG
CGTATCAATTTGAATTGAAAAAGCTTTCTGCCCTAAGCCCAAATTAA

>>MEG_5766|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|PER
ATGAATGTCATTATAAAAGCTGTAGTTACTGCCTCGACGCTACTGATGGTATCTTTTAGTTCATTCGAAACCTCAGCGCA
ATCCCCACTGTTAAAAGGGCAAATTGAATCCATAGTCATTGGAAAAAAAGCCACTGTAGGCGTTGCAGTGTGGGGGCCTG
ACGATCTGGAACCTTTACTGATTAATCCTTTTGAAAAATTCCCAATGCAAAGTGTATTTAAATTGCATTTAGCTATGTTG
GTACTGCATCAGGTTGATCAGGGAAAGTTGGATTTAAATCAGACCGTTATCGTAAACAGGGCTAAGGTTTTACAGAATAC
CTGGGCTCCGATAATGAAAGCGTATCAGGGAGACGAGTTTAGTGTTCCAGTGCAGCAACTGCTGCAATACTCGGTCTCGC
ACAGCGATAACGTGGCCTGTGATTTGTTATTTGAACTGGTTGGTGGACCAGCTGCTTTGCATGACTATATCCAGTCTATG
GGTATAAAGGAGACCGCTGTGGTCGCAAATGAAGCGCAGATGCACGCCGATGATCAGGTGCAGTATCAAAACTGGACCTC
GATGAAAGGTGCTGCAGAGATCCTGAAAAAGTTTGAGCAAAAAACACAGCTGTCTGAAACCTCGCAGGCTTTGTTATGGA
AGTGGATGGTCGAAACCACCACAGGACCAGAGCGGTTAAAAGGTTTGTTACCAGCTGGTACTGTGGTCGCACATAAAACT
GGTACTTCGGGTATCAAAGCCGGAAAAACTGCGGCCACTAATGATTTAGGTATCATTCTGTTGCCTGATGGACGGCCCTT
GCTGGTTGCTGTTTTTGTGAAAGACTCAGCCGAGTCAAGCCGAACCAATGAAGCTATCATTGCGCAGGTTGCTCAGACTG
CGTATCAATTTGAATTGAAAAAGCTTTCTGCCCTAAGCCCAAATTA

>>MEG_5767|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|PER
ATGAATGTCATCGCAAAAGGTGTTTTTACTACTACAGCTCTGCTGATGTTGAGTTTAAGTTCATGGGTCGTCTCTGCCCA
ATCCCCGCTGTTAAAAGAGCAAATTGAGACCATAGTGACAGGTAAAAAAGCCACTGTAGGTGTTGCCGTATGGGGCCCTG
ATGATCTGGAGCCTTTGCTGGTTAATCCTTTTGAGAAATTCCCGATGCAAAGCGTATTTAAGATGCATTTAGCCATGCTG
GTTCTGCATCAGGTGGATCAGGGCAAACTGGATTTAAATAAAACTGTTGCTGTTAATCGTGCTGCAGTATTACAAAATAC
CTGGTCGCCTATGATGAAAGATCATCAAGGCGATGAATTTACCGTTACTGTGCAGCAGTTGCTGCAGTATTCGGTGTCGC
ACAGTGATAACGTGGCCTGTGATTTATTGTTCGAACTGGTTGGAGGGCCTGCAGCTCTGCATGCTTACATTCAGTCTTTA
GGTATTAAAGAAACTGAAGTGGTAGCAAATGAAGCACAAATGCATGCTGATGATCAGGTGCAATATAAAAACTGGACCTC
GATGAAAGCAGCAGCGCAACTTTTGCGAAAGTTTGAACAAAAAAAGCAGTTGTCTGAAACCTCTCAGGCTTTATTGTGGA
AGTGGATGGTGGAAACCACCACAGGACCACAGCGGTTAAAAGGCCTGTTACCTGCCGGAACTGTAGTAGCGCATAAAACC
GGTACGTCCGGTGTCAGAGCAGGAAAAACGGCGGCGACCAATGATATAGGCGTCATTATGTTGCCTGATGGGCGGCCTTT
ATTGGTGGCGGTATTTGTCAAAGATTCCGCCGAATCAGCAAGAACCAATGAAGCCATTATCGCGCAGGTGGCTCAAGCTG
CTTATCAGTTTGAGCTGAAAAAACTCTCCGCAGTAAGTCCGGATTAA

>>MEG_5768|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|PER
ATGAATGTCATTATAAAAGCTGTAGTTACTGCCTCGACGCTACTGATGGTATCTTTTAGTTCATTCGAAACCTCAGCGCA
ATCCCCACTGTTAAAAGAGCAAATTGAATCCATAGTCATTGGAAAAAAAGCCACTGTAGGCGTTGCAGTGTGGGGGCCTG
ACGATCTGGAACCTTTACTGATTAATCCTTTTGAAAAATTCCCAATGCAAAGTGTATTTAAATTGCATTTAGCTATGTTG
GTACTGCATCAGGTTGATCAGGGAAAGTTGGATTTAAATCAGACCGTTATCGTAAACAGGGCTAAGGTTTTACAGAATAC
CTGGGCTCCGATAATGAAAGCGTATCAGGGAGACCAGTTTAGTGTTCCAGTGCAGCAACTGCTGCAATACTCGGTCTCGC
ACAGCGATAACGTGGCCTGTGATTTGTTATTTGAACTGGTTGGTGGACCAGCTGCTTTGCATGACTATATCCAGTCTATG
GGTATAAAGGAGACCGCTGTGGTCGCAAATGAAGCGCAGATGCACGCCGATGATCAGGTGCAGTATCAAAACTGGACCTC
GATGAAGGGGGCCGCAGAGATCCTGAAAAAGTTTGAGCAAAAAACACAGCTGTCTGAAACCTCGCAGGCTTTGTTATGGA
AGTGGATGGTCGAAACCACCACAGGACCAGAGCGGTTAAAAGGTTTGTTACCAGCTGGTACTGTGGTCGCACATAAAACT
GGTACTTCGGGTGTCAGAGCCGGGAAAACTGCGGCCACTAATGATTTAGGTATCATTCTGTTGCCTGATGGACGGCCCTT
GCTGGTTGCTGTTTTTGTGAAAGACTCAGCCGAGTCAAGCCGAACCAATGAAGCTATCATTGCGCAGGTTGCTCAGGCTG
CGTATCAATTTGAATTGAAAAAGCTTTCTGCCCTAAGCCCAAATTAA

>>MEG_5769|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|PER
ATGAATGTCATCACAAAATGTGTTTTCACCGCTTCTGCTCTGCTGATGCTTGGCTTAAGTTCATTTGTAGTATCAGCCCA
ATCCCCTTTGTTAAAAGAGCAGATTGAAACCATAGTGACGGGTAAAAAGGCCACTGTAGGTGTAGCAGTGTGGGGGCCTG
ACGATCTGGAACCTTTGTTGCTGAATCCATTTGAAAAGTTTCCGATGCAAAGTGTGTTTAAACTGCATTTAGCTATGTTA
GTTCTGCATCAGGTCGATCAGGGGAAACTGGATTTAAATCAGTCTGTTACTGTTAATCGTGCTGCAGTATTACAAAATAC
CTGGTCGCCAATGATGAAAGATCATCAGGGCGATGAATTTACTGTTGCAGTACAGCAGTTACTGCAGTATTCGGTGTCAC
ACAGCGACAATGTGGCCTGCGATTTGTTATTTGAACTGGTGGGCGGGCCGCAAGCTTTGCATGCTTATATCCAGTCTTTA
GGCGTTAAAGAAGCTGCCGTGGTAGCAAATGAAGCGCAAATGCATGCGGATGATCAGGTGCAATATCAAAACTGGACGTC
GATGAAAGCCGCAGCACAAGTTCTGCAAAAGTTTGAACAGAAAAAGCAGTTGTCTGAAACCTCTCAGGCCTTGTTATGGA
AATGGATGGTTGAAACCACCACAGGACCACAGCGGTTAAAAGGCTTGTTACCTGCTGGTACTATAGTGGCGCATAAAACC
GGTACTTCGGGCGTCAGAGCAGGAAAAACTGCGGCGACTAATGATGCGGGCGTCATTATGTTGCCTGATGGACGGCCTTT
ATTGGTGGCGGTATTTGTCAAGGATTCGGCTGAATCAGAACGAACCAATGAAGCTATTATTGCGCAGGTTGCGCAAGCGG
CTTATCAGTTTGAGCTGAAAAAACTCTCTGCAGTGAGTCCGGATTGA

>>MEG_5770|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|PER
ATGAATGTCATTATAAAAGCTGTAGTTACTGCCTCGACGCTACTGATGGTATCTTTTAGTTCATTCGAAACCTCAGCGCA
ATCCCCACTGTTAAAAGAGCAAATTGAATCCATAGTCATTGAAAAAAAAGCCACTGTAGGCGTTGCAGTGTGGGGGCCTG
ACGATCTGGAACCTTTACTGATTAATCCTTTTGAAAAATTCCCAATGCAAAGTGTATTTAAATTGCATTTAGCTATGTTG
GTACTGCATCAGGTTGATCAGGGAAAGTTGGATTTAAATCAGACCGTTATCGTAAACAGGGCTAAGGTTTTACAGAATAC
CTGGGCTCCGATAATGAAAGCGTATCAGGGAGACCAGTTTAGTGTTCCAGTGCAGCAACTGCTGCAATACTCGGTCTCGC
ACAGCGATAACGTGGCCTGTGATTTGTTATTTGAACTGGTTGGTGGACCAGCTGCTTTGCATGACTATATCCAGTCTATG
GGTATAAAGGAGACCGCTGTGGTCGCAAATGAAGCGCAGATGCACGCCGATGATCAGGTGCAGTATCAAAACTGGACCTC
GATGAAGGGGGCCGCAGAGATCCTGAAAAAGTTTGAGCAAAAAACACAGCTGTCTGAAACCTCGCAGGCTTTGTTATGGA
AGTGGATGGTCGAAACCACCACAGGACCAGAGCGGTTAAAAGGTTTGTTACCAGCTGGTACTGTGGTCGCACATAAAACT
GGTACTTCGGGTGTCAGAGCCGGGAAAACTGCGGCCACTAATGATTTAGGTATCATTCTGTTGCCTGATGGACGGCCCTT
GCTGGTTGCTGTTTTTGTGAAAGACTCAGCCGAGTCAAGCCGAACCAATGAAGCTATCATTGCGCAGGTTGCTCAGGCTG
CGTATCAATTTGAATTGAAAAAGCTTTCTGCCCTAAGCCCAAATTAA