MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

FONA

The fonA genes encode Ambler class A beta-lactamases.

References

Other Groups in Class A betalactamases

Sequences

Download Sequences

>Bla|FONA-6|AJ251244|1054-1941|888|betalactams|Class_A_betalactamases|FONA
ATGGTTAAAAATACATTACGTCAAACCACCCTGATGGTGGCTACGGTTATGCCGTTGCTGTTCGGTAGCGCACCGCTATG
GGCGCAAACTGCTAATGCCAAGGCGAATATTCAGCAGCAACTGTCTGAACTGGAGAAAAGCTCCGGTGGCCGCCTGGGCG
TGGCGCTGATCGATACCGCCGATAATTCGCAGATCCTGTATCGCGCGGATGAACGTTTTCCTATGTGCAGCACCAGCAAG
GTGATGGCAGTGTCGGCGTTGTTAAAACAGAGCGAGACGGATAAAAATCTTTTGGCTAAGCGGATGGAGATCAAGCAATC
CGATCTGGTCAACTACAACCCGATCGCCGAAAAACACCTGGATACCGGGATGACCCTGGCCGAGTTCAGCGCCGCCACCA
TCCAGTACAGTGACAACACGGCGATGAACAAGATCCTTGAGCATCTTGGCGGCCCGGCAAAAGTGACAGAATTTGCGCGT
ACTATTGGCGATAAAACCTTCCGCCTCGATCGTACCGAACCCACTTTAAATACCGCCATTCCAGGTGATAAGCGTGATAC
CACCTCACCGCTGGCGATGGCAAAAAGCCTGCAAAACCTGACCTTGGGCAAAGCGCTGGGTGAACCACAGCGTGCTCAAC
TGGTTGAATGGATGAAGGGGAATACTACCGGCGGAGCAAGCATTCGCGCAGGTCTGCCAACTACATGGGTGGTTGGGGAT
AAAACCGGCAGCGGTGATTACGGTACCACTAACGATATCGCCGTAATTTGGCCAGCGAACCACGCACCGTTGGTGTTGGT
GACCTATTTCACGCAGCCACAGCAGAATGCCGAAGCTCGCAAAGACGTGTTGGCTGCGGCTGCTAAAATTGTTACCGAAG
GGCTTTGA

>Bla|FONA-5|AJ251243|1054-1941|888|betalactams|Class_A_betalactamases|FONA
ATGGTTAGAAATACATTACGTCAAACCACCCTGATGGTCGCTACGGTTATGCCGTTGCTGTTCGGTAGCGCACCGTTATG
GGCGCAACCCGCTAATGCCAAGGCCAATATTCAGCAGCAACTGTCTGAACTGGAGAAAAACTCCGGTGGCCGCCTGGGCG
TGGCGCTGATCGATACCGCCGATAATTCGCAGATCCTGTATCGTGGGGATGAACGTTTTCCCATGTGCAGCACCAGCAAG
GTGATGGCAGTGTCGGCGTTGTTAAAACAGAGCGAGACGGATAAAAATCTTTTGGCTAAGCGGATGGAGATCAAACAATC
CGATCTGGTCAACTACAACCCGATCGCCGAAAAACACCTGGATACCGGGATGACCCTGGCCGAGTTCAGCGCCGCCACTA
TCCAGTACAGTGACAACACGGCGATGAACAAGATCCTTGAGCATCTTGGCGGCCCGGCAAAAGTGACAGAATTTGCGCGT
ACTATCGGCGATAAAACCTTCCGTCTCGATCGTACCGAACCCACTTTAAATACCGCCATCCCGGGTGATAAGCGTGACAC
CACCTCGCCGCAGGCGATGGCAATAAGCCTGCAAAACCTGACCTTGGGCAAAGCGCTTGCTGAACCACAGCGTGCTCAAC
TGGTTGAATGGATGAAGGGGAATACTACCGGCGGAGCCAGCATTCGCGCAGGTCTGCCAACCACGTGGGTGGTCGGTGAT
AAAACCGGCAGCGGTGATTACGGTACCACTAACGATATCGCCGTGATTTGGCCAGCTAACCACGCACCGTTGGTGTTGGT
GACCTATTTCACGCAGCCACAGCAGAATGCCGAAGCCCGCAAAGACGTGTTGGCTGCGGCTGCTAAAATTGTCACCGAAG
GGCTTTGA

>Bla|FONA-1|AJ251239|1054-1941|888|betalactams|Class_A_betalactamases|FONA
ATGATTAAAAATACACTACGTAAAACCACCCTGATGGTGGCTACGGTTATGCCGTTGCTGTTCGGTAGCGCACCGCTATG
GGCGCAAACTGCTAATGCCAAGGCGAATATTCAGCAGCAACTGTCTGAGCTGGAGAAAAGCTCCGGTGGCCGCCTGGGCG
TGGCGCTGATCGATACCGCCGATAATTCGCAGATCCTGTATCGCGGGGATGAACGTTTTCCTATGTGCAGCACCAGCAAG
GTGATGGCGGTGTCGGCGTTGTTAAAACAGAGCGAGACGGATAAAAATCTTTTGGCTAAGCGGATGGAAATCAAGCAATC
CGATCTGGTCAACTACAACCCGATCGCCGAAAAACACCTGGATACCGGGATGACCCTGGCCGAGTTCAGCGCCGCCACCA
TCCAGTACAGTGACAACACGGCGATGAACAAAATCCTTGAGCATCTTGGCGGCCCGGCAAAAGTAACAGAATTTGCGCGT
ACCATCGGCGATAAAACCTTCCGTCTTGATCGTACCGAGCCCACCTTGAATACCGCCATTCCGGGTGATGAACGTGACAC
GAGTTCGCCGCTGGCGATGGCAAAAAGCCTGCAAAACCTGACCTTGGGCAAGGCGCTGGGTGAACCACAGCGTGCTCAAC
TGGTTGAATGGATGAAGGGGAATACTACCGGCGGAGCCAGCATTCGCGCAGGTCTGCCAACCACGTGGATAGTCGGTGAT
AAAACCGGCAGCGGTGATTACGGTACCACTAACGATATCGCCGTGATTTGGCCAGCTAACCACGCACCGTTGGTGTTGGT
GACCTATTTCACGCAGCCACAGCAGAATGCCGAAGCCCGCAAAGACGTGTTGGCTGCGGCTGCTAAAATTGTTACCGAAG
GGCTTTGA

>Bla|FONA-2|AJ251240|1054-1941|888|betalactams|Class_A_betalactamases|FONA
ATGGTTAAAAATACACTACGTAAAACCACCCTGATGGTCGCTACGGTTATGCCGTTGCTGTTCAGTAGCGCACCGCTATG
GGCGCAAACTGCTAATGCCAAGGCGAATATTCAGCAGCAACTGTCTGAACTGGAGAAAAACTCCGGTGGCCGCCTGGGCG
TGGCGCTGATCGATACCGCCGATAATTCGCAGATCCTGTATCGCGGGGATGAACGTTTTCCTATGTGCAGCACCAGCAAG
GTGATGGCGGTGTCGGCGTTGTTAAAACAGAGCGAGACGGATAAAAATCTTTTGGCTAAGCGGATGGAAATCAAGCAATC
CGATCTGGTCAACTACAACCCGATCGCCGAAAAACACCTGGATACCGGGATGACCCTGGCCGAGTTCAGCGCCGCCACCA
TCCAGTACAGTGACAACACGGCGATGAACAAGATCCTTGAGCATCTTGGCGGCCCGGCAAAAGTAACAGAATTTGCGCGT
ACCATCGGCGATAAAACCTTCCGTCTTGATCGTACCGAGCCCACCTTGAATACCGCCATTCCGGGTGATCCGCGTGACAC
GAGTTCGCCGCTGGCGATGGCAAAAAGCCTGCAAAACCTGACCTTGGGTAAGGCGCTGGGTGAACCACAGCGTGCTCAAC
TGGTTGAATGGATGAAGGGGAATACTACCGGCGGAGCCAGCATTCGCGCAGGTCTGCCAACCACGTGGATAGTCGGTGAT
AAAACCGGCAGCGGTGATTACGGTACCACTAACGATATCGCCGTGATTTGGCCAGCTAACCACGCACCGTTGGTGCTGGT
CACCTATTTCACCCAGCCACAGCAGAATGCTGAAGCCCGCAAAGACGTGTTGGCTGCGGCCGCTAAAATTGTTACCGAAG
GGCTTTGA

>Bla|FONA-4|AJ251242|1054-1941|888|betalactams|Class_A_betalactamases|FONA
ATGGTTAAAAATACACTACGTAAAACCACCCTGATGGTCGCTACGGTTATGCCGTTGTTGTTCGGTAGCGCACCGCTATG
GGCGCAAACTGCTAATGCCAAGGCGAATATTCAGCAGCAACTGTCTGAACTGGAGAAAAGCTCCGGTGGCCGCCTGGGCG
TGGCGCTGATCGATACCGCCGATAATTCGCAGATCCTGTATCGCGGGGATGAACGTTTTCCTATGTGCAGCACCAGCAAG
GTGATGGCGGTGTCGGCGTTGTTAAAACAGAGCGAGACGGATAAAAATCTTTTGGCTAAGCGGATGGAAATCAAGCAATC
CGATCTGGTCAACTACAACCCGATCGCCGAAAAACACCTGGATACCGGGATGACCCTGGCCGAGTTCAGCGCCGCCACCA
TCCAGTACAGTGACAACACGGCGATGAACAAGATCCTTGAGCATCTTGGCGGCCCGGCAAAAGTAACAGAATTTGCGCGT
ACCATCGGCGATAAAACCTTCCGTCTCGATCGTACCGAACCCACCTTGAATACCGCCATTCCGGGTGATGAACGTGACAC
GAGTTCGCCGCTGGCGATGGCAAAAAGCCTGCAAAACCTGACCTTGGGCAAGGCGCTGGGTGAACCACAGCGTGCTCAAC
TGGTTGAATGGATGAAGGGGAATACTACCGGAGGAGCCAGCATTCGCGCAGGTCTGCCAACCACGTGGATAGTCGGTGAT
AAAACCGGCAGCGGTGATTACGGTACCACTAACGATATCGCCGTGATTTGGCCAGCTAACCACGCACCGTTGGTGTTGGT
GACCTATTTCACCCAGCCACAGCAGAATGCCGAAGCCCGCAAAGACGTGTTGGCTGCGGCCGCTAAAATTGTTACCGAAG
GGCTTTGA

>Bla|FONA-3|AJ251241|1054-1941|888|betalactams|Class_A_betalactamases|FONA
ATGGTTAAAAATATACTACGTAAAACCACCCTGATGGTCACTACGGTTATGCCGTTGCTGTTCGGTAGCGCACCGCTATG
GGCGCAAACTGCTAATGCCAAGGCGAATATTCAGCAGCAACTGTCTGAACTGGAGAAAAACTCCGGTGGCCGCTTGGGCG
TGGCGCTGATCGATACCGCCGATAATTCGCAGATCCTGTATCGCGGGGATGAACGTTTTCCTATGTGCAGCACCAGCAAG
GTGATGGCGGTGTCGGCGTTGTTAAAACAGAGCGAGACGGATAAAAATCTTTTGGCTAAGCGGATGGAAATCAAGCAATC
CGATCTGGTCAACTACAACCCGATCGCCGAAAAACACCTGGATACCGGGATGACCCTGGCCGAGTTCAGCGCCGCCACCA
TCCAGTACAGTGACAACACGGCGATGAACAAGATCCTTGAGCATCTTGGCGGCCCGGCAAAAGTGACAGAATTTGCGCGT
ACTATTGGCGATAAAACCTTCCGCCTCGATCGTACCGAACCCACTTTAAATACCGCCATTCCAGGTGATAAGCGTGATAC
CACCTCACCGCTGGCGATGGCAAAAAGCCTGCAAAACCTGACCTTGGGCAAAGCGCTGGGTGAACCACAGCGTGCTCAAC
TGGTTGAATGGATGAAGGGGAATACTACCGGCGGAGCCAGCATTCGCGCAGGTCTGCCAACTACATGGGTGGTTGGGGAT
AAAACCGGCAGCGGTGATTATGGTACCACTAACGATATCGCCGTTATTTGGCCAGCGAACCACGCGCCGTTGGTGTTAGT
AACCTATTTCACGCAGCCACAGCAGAATGCCGAAGCTCGTAAAGACGTGTTGGCTGCGGCTGCTAAAATTGTTACCGAAG
GGCTTTGA