MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

BLASME

The blaSME group of genes confer resistance to betalactams through the mechanism, Class A betalactamases.

References

  Other Groups in Class A betalactamases

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_1313|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|BLASME
  ATGTCAAACAAAGTAAATTTTAAAACGGCTTCATTTTTGTTTAGTGTTTGTTTAGCTTTGTCGGCATTTAATGCTCATGC
  TAACAAAAGTGATGCTGCGGCAAAACAAATAAAAAAATTAGAGGAAGACTTTGATGGGAGGATTGGCGTCTTTGCAATAG
  ATACAGGATCGGGTAATACATTTGGGTATAGATCAGATGAGCGGTTCCCTTTATGCAGTTCATTTAAAGGTTTTTTGGCG
  GCTGCTGTTTTAGAGAGAGTGCAACAAAAAAAACTAGATATCAACCAAAAGGTTAAATATGAGAGTAGGGATCTAGAATA
  TCATTCACCTATTACAACAAAATATAAAGGCTCAGGTATGACATTAGGTGATATGGCTTCTGCTGCATTGCAATATAGCG
  ACAATGGGGCAACAAATATAATTATGGAACGATTTCTTGGCGGTCCTGAGGGGATGACTAAATTTATGCGTTCTATTGGA
  GATAATGAGTTTAGGTTAGATCGCTGGGAACTGGAACTTAACACTGCAATCCCAGGAGATAAACGTGACACTTCAACGCC
  AAAAGCTGTTGCAAATAGTTTGAATAAACTAGCTTTGGGGAATGTTCTCAATGCTAAAGAGAAAGCGATTTATCAAAATT
  GGTTAAAAGGTAATACAACTGGTGATGCTCGAATTCGTGCTAGTGTTCCTGCTGATTGGGTTGTAGGTGACAAAACTGGG
  AGCTGTGGGGCATATGGTACTGCGAATGATTATGCCGTCATTTGGCCTAAAAATAGAGCACCATTAATTGTCTCTATATA
  TACAACACGAAAATCGAAAGATGATAAGCACAGTGATAAAACTATTGCGGAAGCATCACGTATTGCAATTCAGGCAATTG
  ATTAA

  >>MEG_1314|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|BLASME
  ATGTCAAACAAAGTAAATTTTAAAACGGCTTCATTTTTGTTTAGTGTTTGTTTAGCTTTGTCGGCATTTAATGCTCATGC
  TAACAAAAGTGATGCTGCGGCAAAACAAATAAAAAAATTAGAGGAAGACTTTGATGGGAGGATTGGCGTCTTTGCAATAG
  ATACAGGATCGGGTAATACATTTGGGTATAGATCAGATGAGCGGTTCCCTTTATGCAGTTCATTTAAAGGTTTTTTGGCG
  GCTGCTGTTTTAGAGAGGGTGCAACAAAAAAAACTAGATATCAACCAAAAGGTTAAATATGAGAGTAGGGATCTAGAATA
  TTATTCACCTATTACAACAAAATATAAAGGCTCAGGTATGACATTAGGTGATATGGCTTCTGCTGCATTGCAATATAGCG
  ACAATGGGGCAACAAATATAATTATGGAACGATTTCTTGGCGGTCCTGAGGGGATGACTAAATTTATGCGTTCTATTGGA
  GATAATGAGTTTAGGTTAGATCGCTGGGAACTGGAACTTAACACTGCAATCCCAGGAGATAAACGTGACACTTCAACGCC
  AAAAGCTGTTGCAAATAGTTTGAATAAACTAGCTTTGGGGAATGTTCTCAATGCTAAAGTGAAAGCGATTTATCAAAATT
  GGTTAAAAGGTAATACAACTGGTGATGCTCGAATTCGTGCTAGTGTTCCTGCTGATTGGGTTGTAGGTGACAAAACTGGG
  AGCTGTGGGGCATATGGTACTGCGAATGATTATGCCGTCATTTGGCCTAAAAATAGAGCACCATTAATTGTCTCTATATA
  TACAACACGAAAATCGAAAGATGATAAGCACAGTGATAAAACTATTGCGGAAGCATCACGTATTGCAATTCAGGCAATTG
  ATTAA

  >>MEG_1315|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|BLASME
  ATGTCAAACAAAGTAAATTTTAAAACGGCTTCATTTTTGTTTAGTGTTTGTTTAGCTTTGTCGGCATTTAATGCTCATGC
  TAACAAAAGTGATGCTGCGGCAAAACAAATAAAAAAATTAGAGGAAGACTTTGATGGGAGGATTGGCGTCTTTGCAATAG
  ATACAGGATCGGGTAATACATTTGGGTATAGATCAGATGAGCGGTTCCCTTTATGCAGTTCATTTAAAGGTTTTTTGGCG
  GCTGCTGTTTTAGAGAGGGTGCAACAAAAAAAACTAGATATCAACCAAAAGGTTAAATATGAGAGTAGGGATCTAGAATA
  TCATTCACCTATTACAACAAAATATAAAGGCTCAGGTATGACATTAGGTGATATGGCTTCTGCTGCATTGCAATATAGCG
  ACAATGGGGCAACAAATATAATTATGGAACGATTTCTTGGCGGTCCTGAGGGGATGACTAAATTTATGCGTTCTATTGGA
  GATAATGAGTTTAGGTTAGATCGCTGGGAACTGGAACTTAACACTGCAATCCCAGGAGATAAACGTGACACTTCAACGCC
  AAAAGCTGTTGCAAATAGTTTGAATAAACTAGCTTTGGGGAATGTTCTCAATGCTAAAGTGAAAGCGATTTATCAAAATT
  GGTTAAAAGGTAATACAACTGGTGATGCTCGAATTCGTGCTAGTGTTCCTGCTGATTGGGTTGTAGGTGACAAAACTGGG
  AGCTGTGGGGCATATGGTACTGCGAATGATTATGCCGTCATTTGGCCTAAAAATAGAGCACCATTAATTGTCTCTATATA
  TACAACACGAAAATCGAAAGATGATAAGCACAGTGATAAAACTATTGCGGAAGCATCACGTATTGCAATTCAGGCAATTG
  ATTAA

  >>MEG_1316|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|BLASME
  ATGTCAAACAAAGTAAATTTTAAAACGGCTTCATTTTTGTTTAGTGTTTGTTTAGCTTTGTCGGCATTTAATGCTCATGC
  TAACAAAAGTGATGCTGCGGCAAAACAAATAAAAAAATTAGAGGAAGACTTTGATGGGAGGATTGGCGTCTTTGCAATAG
  ATACAGGATCGGGTAATACATTTGGGTATAGATCAGATGAGCGGTTCCCTTTATGCAGTTCATTTAAAGGTTTTTTGGCG
  GCTGCTGTTTTAGAGAGGGTGCAACAAAAAAAACTAGATATCAACCAAAAGGTTAAATATGAGAGTAGGGATCTAGAATA
  TCATTCACCTATTACACCAAAATATAAAGGCTCAGGTATGACATTAGGTGATATGGCTTCTGCTGCATTGCAATATAGCG
  ACAATGGGGCAACAAATATAATTATGGAACGATTTCTTGGCGGTCCTGAGGGGATGACTAAATTTATGCGTTCTATTGGA
  GATAATGAGTTTAGGTTAGATCGCTGGGAACTGGAACTTAACACTGCAATCCCAGGAGATAAACGTGACACTTCAACGCC
  AAAAGCTGTTGCAAATAGTTTGAATAAACTAGCTTTGGGGAATGTTCTCAATGCTAAAGTGAAAGCGATTTATCAAAATT
  GGTTAAAAGGTAATACAACTGGTGATGCTCGAATTCGTGCTAGTGTTCCTGCTGATTGGGTTGTAGGTGACAAAACTGGG
  AGCTGTGGGGCATATGGTACTGCGAATGATTATGCCGTCATTTGGCCTAAAAATAGAGCACCATTAATTGTCTCTATATA
  TACAACACGAAAATCGAAAGATGATAAGCACAGTGATAAAACTATTGCGGAAGCATCACGTATTGCAATTCAGGCAATTG
  ATTAA

  >>MEG_1317|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|BLASME
  ATGTCAAACAAAGTAAATTTTAAAACGGCTTCATTTTTGTTTAGTGTTTGTTTAGCTTTGTCGGCATTTAATGCTCATGC
  TAACAAAAGTGATGCTGCGGCAAAACAAATAAAAAAATTAGAGGAAGACTTTGATGGGAGGATTGGCGTCTTTGCAATAG
  ATACAGGATCGGGTAATACATTTGGGTATAGATCAGATGAGCGGTTCCCTTTATGCAGTTCATTTAAAGGTTTTTTGGCG
  GCTGCTGTTTTAGAGAGGGTGCAACAAAAAAAACTAGATATCAACCAAAAGGTTAAATATGAGAGTAGGGATCTAGAATA
  TCATTCACCTATTACAACAAAATATAAAGGCTCAGGTATGACATTAGGTGATATGGCTTCTGCTGCATTGCAATATAGCG
  ACAATGGGGCAACAAATATAATTATGGAACGATTTCTTGGCGGTCCTGAGGGGATGACTAAATTTATGCGTTCTATTGGA
  GATAATGAGTTTAGGTTAGATCGCTGGGAACTGGAACTTAACACTGCAATCCCAGGAGATAAACGTGACACTTCAACGCC
  AAAAGCTGTTGCAAATAGTTTGAATAAACTAGCTTTGGGGAATGTTCTCAATGCTAAAGTGAAAGCGATTTATCAAAATT
  GGTTAAAAGGTAATACAACTGGTGATGCTCGAATTCGTGCTAGTGTTCCTGCTGATTGGGTTGTAGGTGACAAAACTGGG
  AGCTGTGGGGCTATAGGTACTGCGAATGATTATGCCGTCATTTGGCCTAAAAATAGAGCACCATTAATTGTCTCTATATA
  TACAACACGAAAATCGAAAGATGATAAGCACAGTGATAAAACTATTGCGGAAGCATCACGTATTGCAATTCAGGCAATTG
  ATTAA

  >>MEG_1318|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|BLASME
  AGATAGTAAATTTTATAGATTTAAATCAACATCTATAACTGTATAATTCGTTTTCTCAACTCATTACAACACTCCGTTAG
  TAATGAAGCTCATTCTATACAATGACAGTTAATAGGTAAAGTTATGTCAAACAAAGTAAATTTTAAAACGGCTTCATTTT
  TGTTTAGTGTTTGTTTAGCTTTGTCGGCATTTAATGCTCATGCTAACAAAAGTGATGCTGCGGCAAAACAAATAAAAAAA
  TTAGAGGAAGACTTTGATGGGAGGATTGGCGTCTTTGCAATAGATACAGGATCGGGTAATACATTTGGGTATAGATCAGA
  TGAGCGGTTCCCTTTATGCAGTTCATTTAAAGGTTTTTTGGCGGCTGCTGTTTTAGAGAGGGTGCAACAAAAAAAACTAG
  ATATCAACCAAAAGGTTAAATATGAGAGTAGGGATCTAGAATATTATTCACCTATTACAACAAAATATAAAGGCTCAGGT
  ATGACATTAGGTGATATGGCTTCTGCTGCATTGCAATATAGCGACAATGGGGCAACAAATATAATTATGGAACGATTTCT
  TGGCGGTCCTGAGGGGATGACTAAATTTATGCGTTCTATTGGAGATAATGAGTTTAGGTTAGATCGCTGGGAACTGGAAC
  TTAACACTGCAATCCCAGGAGATAAACGTGACACTTCAACGCCAAAAGCTGTTGCAAATAGTTTGAATAAACTAGCTTTG
  GGGAATGTTCTCAATGCTAAAGTGAAAGCGATTTATCAAAATTGGTTAAAAGGTAATACAACTGGTGATGCTCGAATTCG
  TGCTAGTGTTCCTGCTGATTGGGTTGTAGGTGACAAAACTGGGAGCTGTGGGGCATATGGTACTGCGAATGATTATGCCG
  TCATTTGGCCTAAAAATAGAGCACCATTAATTGTCTCTATATATACAACACGAAAATCGAAAGATGATAAGCACAGTGAT
  AAAACTATTGCGGAAGCATCACGTATTGCAATTCAGGCAATTGATTAATATTGTCTTATAAATACCAAAAATTTCACGTC
  TCTTGTTTAAAGAGGCGTGCTTTAATATTTTCTTAGAGTCCAATACATGAGAGTTTTAATTTCGTTTTTTTTCCTTATTT
  TTTCTATTAGCGTTAGAG

  >>MEG_1319|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|BLASME
  TGGCAGATAGTAAATTTTATAGATTTAAATCAACATCTATAACTGTATAATTCGTTTTCTCAACTCATTACAACACTCCG
  TTAGTAATGAAGCTCATTCTATACAATGACAGTTAATAGGTAAAGTTATGTCAAACAAAGTAAATTTTAAAACGGCTTCA
  TTTTTGTTTAGTGTTTGTTTAGCTTTGTCGGCATTTAATGCTCATGCTAACAAAAGTGATGCTGCGGCAAAACAAATAAA
  AAAATTAGAGGAAGACTTTGATGGGAGGATTGGCGTCTTTGCAATAGATACAGGATCGGGTAATACATTTGGGTATAGAT
  CAGATGAGCGGTTCCCTTTATGCAGTTCATTTAAAGGTTTTTTGGCGGCTGCTGTTTTAGAGAGGGTGCAACAAAAAAAA
  CTAGATATCAACCAAAAGGTTAAATATGAGAGTAGGGATCTAGAATATCATTCACCTATTACAACAAAATATAAAGGCTC
  AGGTATGACATTAGGTGATATGGCTTCTGCTGCATTGCAATATAGCGACAATGGGGCAACAAATATAATTATGGAACGAT
  TTCTTGGCGGTCCTGAGGGGATGACTAAATTTATGCGTTCTATTGGAGATAATGAGTTTAGGTTAGATCGCTGGGAACTG
  GAACTTAACACTGCAATCCCAGGAGATAAACGTGACACTTCAACGCCAAAAGCTGTTGCAAATAGTTTGAATAAACTAGC
  TTTGGGGAATGTTCTCAATGCTAAAGTGAAAGCGATTTATCAAAATTGGTTAAAAGGTAATACAACTGGTGATGCTCGAA
  TTCGTGCTAGTGTTCCTGCTGATTGGGTTGTAGGTGACAAAACTGGGAGCTGTGGGGCTATAGGTACTGCGAATGATTAT
  GCCGTCATTTGGCCTAAAAATAGAGCACCATTAATTGTCTCTATATATACAACACGAAAATCGAAAGATGATAAGCACAG
  TGATAAAACTATTGCGGAAGCATCACGTATTGCAATTCAGGCAATTGATTAATATTGTCTTATAAATACCAAAAATTTCA
  CGTCTCTTGTTTAAAGAGGCGTGCTTTAATATTTTCTTAGAGTCCAATACATGAGAGTTTTAATTTCGTTTTTTTTCCTT
  ATTTTTTCTATTAGCGTTAGAGCTGACTGTGGCCTTGAAAGAGAAAACGGTGTGGTTATTGATAACATTAATATGTTGCA
  ATGGCAAGCTT