MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

ARL

The ARL group of genes confer resistance to betalactams through the mechanism, Class A betalactamases.

References

  Other Groups in Class A betalactamases

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_1108|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|ARL
  ATGAAAAAGTTTTTTACTATCTTTGTCTTACTCTGTGTTTGCTTCGCTTACACAACTGCTACTGCTTCAGCGCAAGGTTT
  AACTAAATTAGAACATAAAAATGATGCCACAGTAGGTGTTTATGGTATTAATACTGCTACCGGAAAAACTTACTCACACA
  ATGCTGACACACGTTTTGCTTATGCATCAACATTTAAAGCCATTACAAGTGGTTTATTATTACAACAAAGTTCTCCTGAA
  GCATTAAACAAGACTGTCACTATAAAAGAGTCAGATATCGTGGCATATTCACCTGTTACTGAACAATATGTTGGAAAAAC
  AATGACCCTACGTCAACTCATTTCCGCTGCTATGTTACAGAGTGACAATACTGCTAGCAATATCATAATGGAGCAACTCG
  GTGGTCTGGATCAAATTTCGTCTCGTTTACAAGCACTCGGAGATACAACAACAAACCCACAACGTTACGAACCTGAGTTA
  AACAACTATGACCCTCAAAGTACAGCAGATACATCAACACCTCGTGCTACTGCCCATAGTTTACAACAGCTGTTAACAAC
  TGATGCAGTTGCACCACAACAACGCAAGTTCTTACAAAATTTAATGTTTAATAATGAAACAGGCGATAGTTTAATCAAAA
  AAGGTGTTCCAGACAGTTATAAAGTAGGCGACAAAAGTGGTCAGGGTACAACTTATGGTACACGTAATGATGTTGCCCTC
  ATATATCCAAAACATCAAACTAAGCCAATTGTTTTAGTCGTCTTTACGAAACATCAGCAACAAGACGCACAACCACAAGA
  TGAGTTAGTTGCACAAGCAGCACGTCATGCAATACATCAGCTCGATTAA

  >>MEG_1109|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|ARL
  ATGAAAAAGTTTTTTACTATCTTTGTCTTACTCTGTGTTTGCTTCGCTTACACAACTGCTACTGCTTCAGCGCAAGGTTT
  AACTAAATTAGAACATAAAAATGATGCCACAGTAGGTGTTTATGGCATTAATACTGCTACTGGACAAACTTATTCGCACA
  ACGCTGATACCCGTTTTGCTTATGCATCAACTTTTAAAGCCATTACGAGTGGGTTATTATTACAGCAAAATTCTCCTGAA
  GCATTAAACAAAACTGTAACAATAAAAGAATCAGATATCGTGGCATATTCACCTGTTACTGAACAATATGTTGGAAAAAC
  AATGACCCTACGTCAACTCATTTCCGCTGCTATGTTACAGAGTGACAATACTGCTAGCAATATCATAATGGAGCAACTCG
  GTGGTCTGGATCAAATTTCGTCTCGTTTACAAGCACTCGGAGATACAACAACAAACCCACAACGTTACGAACCTGAGTTA
  AACAACTATGACCCTCAAAGTACAGCAGATACATCAACACCTCGTGCTACTGCCCATAGTTTACAACAGCTGTTAACAAC
  TGATGCAGTTGCACCACAACAACGCAAGTTCTTACAAAATTTAATGTTTAATAATGAAACAGGCGATAGTTTAATCAAAA
  AAGGTGTTCCAGACAGTTATAAAGTAGGCGACAAAAGTGGTCAGGGTACAACTTATGGTACACGTAATGATGTTGCCCTC
  ATATATCCAAAACATCAAACTAAGCCAATTGTTTTAGTCGTCTTTACGAAACATCAGCAACAAGACGCACAACCACAAGA
  TGAGTTAGTTGCACAAGCAGCACGTCATGCAATACATCAGCTCGATTAA

  >>MEG_1110|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|ARL
  ATGAAAAAGTTTTTTACTATCTTTGTCTTACTCTGTGTTTGCTTCGCTTACACAACTGCTACTGCTTCAGCGCAAGGTTT
  AACTAAATTAGAACATAAAAATGATGCCACAGTAGGTGTTTATGGCATTAATACTGCTACTGGACAAACTTATTCGCACA
  ACGCTGATACCCGTTTTGCTTATGCATCAACATTTAAAGCCATTACAAGTGGGTTATTATTACAACAAAGTTCTCCTGAA
  GCATTAAACAAGACTGTCACTATAAAAGAGTCAGATATCGTGGCATATTCACCTGTTACTGAACAATATGTTGGAAAAAC
  AATGACCCTACGTCAACTCATTTCCGCTGCTATGTTACAGAGTGACAATACTGCTAGCAATATCATAATGGAGCAACTCG
  GTGGTCTGGATCAAATTTCGTCTCGTTTACAAGCACTCGGAGATACAACAACAAACCCACAACGTTACGAACCTGAGTTA
  AACAACTATGACCCTCAAAGTACAGCAGATACATCAACACCTCGTGCTACTGCCCATAGTTTACAACAGCTGTTAACAAC
  TGATGCAGTTGCACCACAACAACGCAAGTTCTTACAAAATTTAATGTTTAATAATGAAACAGGCGATAGTTTAATCAAAA
  AAGGTGTTCCAGACAGTTATAAAGTAGGCGACAAAAGTGGTCAGGGTACAACTTATGGTACACGTAATGATGTTGCCCTC
  ATATATCCAAAACATCAAACTAAGCCAATTGTTTTAGTCGTCTTTACGAAACATCAGCAACAAGACGCACAACCACAAGA
  TGAGTTAGTTGCACAAGCAGCACGTCATGCAATACATCAGCTCGATTAA

  >>MEG_1111|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|ARL
  ATGAAAAAATTTTTTACTATCTTTGTCTTACTCTGTGTTTGCTTTGCTTACACAACTGCTAGTGCTTCAGCGCAAGATTT
  AACAAAATTGGAACATAAGAATGATGCCACAGTTGGTGTTTATGGTATTAATACTGCTACCGGAAAAACTTACTCACACA
  ATGCTGACACACGTTTTGCTTATGCATCAACATTTAAAGCCATTACAAGTGGTTTATTATTACAACAAAGTTCTCCTGAA
  GCATTAAACAAGACTGTCACTATAAAAGAGTCAGATATCGTGGCATATTCACCTGTTACTGAACAATATGTTGGAAAAAC
  AATGACCCTACGTCAACTCATTTCCGCTGCTATGTTACAGAGTGACAATACTGCTAGCAATGTCATAATGGAGCAACTCG
  GTGGTCTGGATCAAATTTCGTCTCGTTTACAAGCACTCGGAGATACAACAACAAACCCACAACGTTACGAACCTGAGTTA
  AACAACTATGACCCTCAAAGTACAGCAGATACATCAACACCTCGTGCAACTGCCCATAGTTTACAACAGCTGTTAACAAC
  TGATGCAGTTGCACCACAACAACGCAAGTTCTTACAAAATTTAATGTTTAATAATGAAACAGGCGATAGTTTAATCAAAA
  AAGGTGTTCCAGACAGTTATAAAGTAGGCGACAAAAGTGGTCAGGGTACAACTTATGGTACACGTAATGATGTTGCCCTC
  ATATATCCAAAACATCAAACTAAGCCAATTGTTTTAGTTGTCTTTACCAAACACAAGCAACAAGACGCAAAGCCACAAGA
  TGCGCTTGTAGCACAAGCAGCACGTCAGGCTATACAGCAGCTCGATTAA

  >>MEG_1112|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|ARL
  ATGAAAAAGTTTTTTACTATCTTTGTCTTACTCTGTGTTTGCTTCGCTTACACAACTGCTACTGCTTCAGCGCAAGGTTT
  AACTAAATTAGAACATAAAAATGATGCCACAGTAGGTGTTTATGGCATTAATACTGCTACTGGACAAACTTATTCGCACA
  ACGCTGATACCCGTTTTGCTTATGCATCAACTTTTAAAGCCATTACGAGTGGGTTATTATTACAGCAAAATTCTCCTGAA
  GCATTAAACAAAACTGTAACGATAAAAGAATCAGATATCGTGGCGTATTCACCTGTTACCGAACAATATGTCGGAAAAAC
  CATGACCCTACGCCAATTAATTTCCGCTGCTATGTTACAGAGTGACAATACTGCTAGCAATATCATAATGGAACAACTCG
  GTGGTCTAGATCAGCTTTCGTCTCGCTTACAAGCACTCGGTGACACAACAACAAACCCACAACGTTATGAACCCGAATTA
  AATAACTATGATCCACAAAGTACGGCAGATACATCAACACCTCGTGCTACTGCCCATAATTTGCAAAAACTATTAACAAC
  AGATGCCGTTGCACCACAACAGCGTAAGTTTTTACAAAATTTAATGTTCAACAATAAAACAGGTGAGAGTTTAATCAAAA
  AAGGTGTCCCTAACAGTTATAAAGTAGGTGACAAAAGTGGCCAAGGTACAACTTATGGCACGCGTAATGATGTTGCCGTC
  ATCTATCCAAAACATCAAACAAAACCAATTATTTTAGTCGTCTTTACGAAACATCAGCAACAAGACGCACAACCACAAGA
  TGAGTTAGTTGCACAAGCAGCACGTCATGCAATACATCAGCTCGATTAA

  >>MEG_1113|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|ARL
  ATGAAAAAGTTTTTTACTATCTTTGTCTTACTCTGTGTTTGCTTCGCTTACACAACTGCTACTGCTTCAGCGCAAGGTTT
  AACTAAATTAGAACATAAAAATGATGCCACAGTAGGTGTTTATGGCATTAATACTGCTACTGGACAAACTTATTCGCACA
  ACGCTGATACCCGTTTTGCTTATGCATCAACTTTTAAAGCCATTACGAGTGGGTTATTATTACAGCAAAATTCTCCTGAA
  GCATTAAACAAAACTGTAACAATAAAAGAATCAGATATCGTGGCATATTCACCTGTTACTGAACAATATGTTGGAAAAAC
  AATGACCCTACGTCAACTCATTTCCGCTGCTATGTTACAGAGTGACAATACTGCTAGCAATATCATAATGGAACAACTCG
  GTGGTCTGGATCAGCTTTCGTCTCGCTTACAAGCACTCGGAGATACAACAACAAACCCACAACGTTATGAACCCGAATTA
  AATAACTATGATCCACAAAGTACGGCAGATACATCAACACCTCGTGCTACTGCCCATAATTTGCAAAATCTATTAACAAC
  AGATGCCGTTGCACCACAACAGCGTAAGTTTTTACAAAATTTAATGTTGAACAATAAAACAGGTGAGAGTTTAATCAAAA
  AAGGTGTCCCTAACAGTTATAAAGTAGGTGACAAAAGTGGCCAAGGTACAACTTATGGCACGCGTAATGATGTTGCCGTC
  ATCTATCCAAAACATCAAACAAAACCAATTATTTTAGTCGTCTTTACGAAACATCAGCAACAAGACGCACAACCACAAGA
  TGAGTTAGTTGCACAAGCAGCACGTCATGCAATACATCAGCTCGATTAA