MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

LMRD

The LMRD group of genes confer resistance to Drug and biocide resistance through the mechanism, Drug and biocide ABC efflux pump.

References

  Other Groups in Multi-drug ABC efflux pumps

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_3597|Drugs|Multi-drug_resistance|Multi-drug_ABC_efflux_pumps|LMRD
  ATGGAAAATACCAAATCAACAAGAAAAATGTCTGACACCACACGTGCCATCCGATTTTTTTACCTCTATCTGAAAAGATA
  TAAACTCCAATTTGCTGTAATTATGATTTTCATCATTTTAGCAACTTGGTTACAGGTTGTTTCTCCATCACTTTTGGGGG
  ACGCCATCACTAATTTGACTAAATATGTGACTGACTTCTTTACACATCAACATGCTGGTCAATCCCAAGATGCACTACAA
  CAAATTGCTCAACAATTAAGCCAACAAATGCACCAAACAGTAGATTGGCACAATGTTCCTGAAGTTGTGAAATCTTTGCC
  ACAAGCAGCACAAGACCAAATCACTGCTAATCTTCCTAAAGGAACAACTTTAGAAACACTTAAAACAGTGGCAACTTCAC
  ATGCAGCCAGCACTTCTACATTCATGAAAGGAATGTGGCAATTGCTTGCAGTCTATGTAGCAACAGGTGTATCAATGTTG
  ATTTATACCTTGCTCTTTAGTCGTATCGTTGCTCATTCAACAAATCGCATGCGTAAAGGTTTGTTTGGTAAACTTGAACG
  TTTGACAATTTCATATTTTGACCGTCATCAAGATGGTGATATCCTTGCTCGTTTCACATCTGACTTGGATAACATTCAAA
  ATACTTTAAACCAAGCACTCGTTTCGGTTATTTCAAATGCTGCGGTCTTTGTGGGTGTCATTATCCAGATTTTCAATAAA
  GATGTGACATTTGCTTGGTTGACAGTTGCTGCTTCTCCAGTTGCCATTTTATCTGCTGTGATTATCATTCGTCAATCGAA
  AAAAGCAACAGACAAACAACAAGAAGAAGTTTCACAACTTAATGCCTATATGGATGAAAAAATCTCTGGGCAAAAAGCAA
  TTATCGTTGAAGGTTTACAAGAAGATTCTATTAATGGATTCTTGGAACACAATGAAAATGTTAAAAAACGTACCTTTGCT
  GCTCAAGCATGGTCTGGTATGATTTTCCCATTGATGAATGGTTTCCAACTTTTATCAATTGCCATTGTTATCTTTGGTGG
  AACGGCCTATGTTCTTAACGATGATAGCATGTCAATTGCCACAGGTTTAGGGCTTTTGGTTGCCTTTGTTCAATACGTTC
  AAAGTTACTACAACCCAATCATGCAAATTTCATCAAACTTTGGTCAACTTCAACTTGCCATCACAGGGGCAACTCGTCTG
  AATGTCATGTTTGATGAACCAGAAGAAGTTCGTCCTGAAAATGGTAAGAAATTTGATACGATTAAAGACGGAATTCAAAT
  CGAAAATCTTGATTTTGAATATCTTCCAGGAAAACCAGTCCTCAAAAAAGTTAATATTGATGTTAAAAAAGGACAAATGG
  TTGCCCTCGTTGGTCCAACTGGTTCAGGTAAAACAACAGTTATGAACTTGATGAACCGTTTCTACGATGTTAATGGTGGA
  GCAATTAAATTTGATGGAACTGATATTCGTGAATTTGATTTAGATAGCTTGCGTTCAAATGTCGGAATTGTTTTGCAAGA
  GTCTGTTCTCTTTGATGGAACGATTGCTGATAATATCAAGTTTGGTAAACCAAATGCTACTCAAGAAGAAATTGAAACAG
  TGGCTAAGACAACTCACATTCATGATTTCATTGATAGCTTACCTGACAAGTACGAAACACATGTTTCAGATGATGAATCA
  GTCTTCTCAGTTGGTCAAAAACAACAAATTTCTATCGCACGTACCATTTTGACAAATCCAGAACTTTTGATTTTGGATGA
  AGCAACTTCAAATGTGGATACAGTAACTGAACAACAAATTCAATGGGCGATGGAAGCTGCTATTGCTGGTCGTACTTCAT
  TCGTTATTGCTCACCGTTTGAAAACAATTCTTAATGCAGATAAGATTGTTGTTCTTAAAGATGGTGAAGTTATCGAAGAA
  GGAAATCACCATGAACTTGTTGCTCAAGGTGGCTTCTACTCTGAACTTTATCACAATCAATTTGTTTTTGAATAA