MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

CPXAR

The cpxAR genes encode a two-component regulatory system that affect transcription of AcrAB/TolC and EmrAB/TolC, two multi-drug efflux systems that are implicated in multi-drug resistance.

References

Other Groups in MDR regulator

Sequences

Download Sequences

>Mdr|AP009048.1|gene3414|Multi-drug_resistance|MDR_regulator|CPXAR
ATGAATAAAATCCTGTTAGTTGATGATGACCGAGAGCTGACTTCCCTATTAAAGGAGCTGCTCGAGATGGAAGGCTTCAA
CGTGATTGTTGCCCACGATGGGGAACAGGCGCTTGATCTTCTGGACGACAGCATTGATTTACTTTTGCTTGACGTAATGA
TGCCGAAGAAAAATGGTATCGACACATTAAAAGCACTTCGCCAGACACACCAGACGCCTGTCATTATGTTGACGGCGCGC
GGCAGTGAACTTGATCGCGTTCTCGGCCTTGAGCTGGGCGCAGATGACTATCTCCCGAAACCGTTTAATGATCGTGAGCT
GGTGGCACGTATTCGCGCGATCCTGCGCCGTTCGCACTGGAGCGAGCAACAGCAAAACAACGACAACGGTTCACCGACAC
TGGAAGTTGATGCCTTAGTGCTGAATCCAGGCCGTCAGGAAGCCAGCTTCGACGGGCAAACGCTGGAGTTAACCGGTACT
GAGTTTACCCTGCTCTATTTGCTGGCACAGCATCTGGGTCAGGTGGTTTCCCGTGAACATTTAAGCCAGGAAGTGTTGGG
CAAACGCCTGACGCCTTTCGACCGCGCTATTGATATGCACATTTCCAACCTGCGTCGTAAACTGCCGGATCGTAAAGATG
GTCACCCGTGGTTTAAAACCTTGCGTGGTCGCGGCTATCTGATGGTTTCTGCTTCATGA

>Mdr|NC_002695.1.910541|Multi-drug_resistance|MDR_regulator|CPXAR
ATGAATAAAATCCTGTTAGTTGATGATGACCGAGAGCTGACTTCCCTATTAAAGGAGCTGCTCGAGATGGAAGGCTTCAA
CGTGATTGTTGCCCACGATGGGGAACAGGCGCTTGATCTTCTGGACGACAGCATTGATTTACTTTTGCTTGACGTAATGA
TGCCGAAGAAAAATGGTATCGACACATTAAAAGCACTTCGCCAGACACACCAGACGCCTGTCATTATGTTGACGGCGCGC
GGCAGTGAACTTGATCGCGTTCTCGGCCTTGAGCTGGGCGCAGATGACTATCTCCCGAAACCGTTTAATGATCGTGAGCT
GGTGGCACGTATTCGCGCGATCCTGCGCCGTTCGCACTGGAGCGAGCAACAGCAAAACAACGACAACGGTTCACCGACAC
TGGAAGTTGATGCCTTAGTACTGAATCCAGGCCGTCAGGAAGCCAGCTTCGACGGGCAAACGCTGGAGTTAACCGGTACT
GAGTTTACCCTGCTCTATTTGCTGGCACAGCATCTGGGTCAGGTGGTTTCCCGTGAACATTTAAGCCAGGAAGTGCTGGG
CAAACGCCTGACGCCTTTCGACCGCGCTATCGATATGCACATTTCCAACCTGCGTCGTAAACTGCCGGATCGTAAAGATG
GTCACCCGTGGTTTAAAACCTTGCGTGGTCGCGGCTACCTGATGGTTTCTGCTTCATGA

>Mdr|CP000034.1|gene3834|Multi-drug_resistance|MDR_regulator|CPXAR
ATGAATAAAATCCTGTTAGTTGATGATGACCGAGAGCTGACTTCCCTATTAAAGGAGCTGCTCGAGATGGAAGGCTTCAA
CGTGATTGTTGCCCACGATGGGGAACAGGCGCTTGATCTTCTGGACGACAGCATTGATTTACTTTTGCTTGACGTAATGA
TGCCGAAGAAAAATGGTATCGACACATTAAAAGCACTTCGCCAGACACACCAGACGCCTGTCATTATGTTGACGGCGCGC
GGCAGTGAACTTGATCGCGTTCTCGGCCTTGAGCTGGGCGCAGATGACTATCTCCCGAAACCGTTTAATGATCGTGAGCT
GGTGGCACGTATTCGCGCGATCCTGCGCCGTTCGCACTGGAGCGAGCAACAGCAAAACAACGACAACGGTTCACCGACAC
TGGAAGTTGATGCCTTAGTGCTGAATCCAGGCCGTCAGGAAGCCAGCTTCGACGGGCAAACGCTGGAGTTAACCGGTACT
GAGTTTACCCTGCTCTATTTGCTGGCACAGCATCTGGGTCAGGTGGTTTCCCGTGAGCATTTAAGCCAGGAAGTGCTGGG
CAAACGCCTGACGCCTTTCGACCGCGCTATCGATATGCACATTTCCAACCTGCGTCGTAAACTGCCGGATCGTAAAGATG
GTCACCCGTGGTTTAAAACCTTGCGTGGTCGCGGCTACCTGATGGTTTCTGCTTCATGA

>Mdr|AP009048.1|gene3415|Multi-drug_resistance|MDR_regulator|CPXAR
ATGATAGGCAGCTTAACCGCGCGCATCTTCGCCATCTTCTGGCTGACGCTGGCGCTGGTGTTGATGTTGGTTTTGATGTT
ACCCAAGCTCGATTCACGCCAGATGACCGAGCTTCTGGATAGCGAACAGCGTCAGGGGCTGATGATTGAGCAGCATGTCG
AAGCGGAGCTGGCGAACGATCCGCCCAACGATTTAATGTGGTGGCGGCGTCTGTTCCGGGCGATTGATAAGTGGGCACCG
CCAGGACAGCGTTTGTTATTGGTGACCACCGAAGGCCGCGTGATCGGCGCTGAACGCAGCGAAATGCAGATCATTCGTAA
CTTTATTGGTCAGGCCGATAACGCCGATCATCCGCAGAAGAAAAAGTATGGCCGCGTGGAACTGGTCGGTCCGTTCTCCG
TGCGTGATGGCGAAGATAATTACCAACTTTATCTGATTCGTCCGGCCAGCAGTTCTCAATCCGATTTCATTAACTTACTG
TTTGACCGCCCGCTATTACTGCTGATTGTCACCATGTTGGTCAGTACGCCGCTGCTGTTGTGGTTGGCCTGGAGTCTGGC
AAAACCGGCGCGTAAGCTGAAAAACGCTGCCGATGAAGTTGCCCAGGGAAACTTACGCCAGCACCCGGAACTGGAAGCGG
GGCCACAGGAATTCCTTGCCGCAGGTGCCAGTTTTAACCAGATGGTCACCGCGCTGGAGCGCATGATGACCTCTCAGCAG
CGTCTGCTTTCTGATATCTCTCACGAGCTGCGCACCCCGCTGACGCGTCTGCAACTGGGTACGGCGTTACTGCGCCGTCG
TAGCGGTGAAAGCAAGGAACTGGAGCGTATTGAAACCGAAGCGCAACGTCTGGACAGCATGATCAACGATCTGTTGGTGA
TGTCACGTAATCAGCAAAAAAACGCGCTGGTTAGCGAAACCATCAAAGCCAACCAGTTGTGGAGTGAAGTGCTGGATAAC
GCGGCGTTCGAAGCCGAGCAAATGGGCAAGTCGTTGACAGTTAACTTCCCGCCTGGGCCGTGGCCGCTGTACGGCAATCC
GAACGCCCTGGAAAGTGCGCTGGAAAACATTGTTCGTAATGCTCTGCGTTATTCCCATACGAAGATTGAAGTGGGCTTTG
CGGTAGATAAAGACGGTATCACCATTACGGTGGACGACGATGGTCCTGGCGTTAGCCCGGAAGATCGCGAACAGATTTTC
CGTCCGTTCTATCGTACCGATGAAGCACGCGATCGTGAATCTGGCGGTACAGGTTTGGGGCTGGCGATTGTTGAAACCGC
CATTCAGCAGCATCGTGGCTGGGTGAAGGCAGAAGACAGCCCGCTGGGCGGTTTACGGCTGGTGATTTGGTTGCCGCTGT
ATAAGCGGAGTTAA

>Mdr|NC_002695.1.914983|Multi-drug_resistance|MDR_regulator|CPXAR
ATGATAGGCAGCTTAACCGCGCGCATCTTCGCCATCTTCTGGCTGACGCTGGCGCTGGTGTTGATGTTGGTTTTGATGTT
ACCCAAGCTCGATTCACGCCAGATGACCGAGCTTCTGGATAGCGAACAGCGTCAGGGTCTGATGATTGAGCAGCATGTTG
AAGCGGAGCTGGCGAACGATCCGCCCAACGATTTAATGTGGTGGCGGCGTCTGTTCCGGGCGATTGATAAGTGGGCACCG
CCAGGACAGCGTTTGTTATTGGTGACCACCGAAGGCCGCGTGATCGGCGCTGAACGCAGCGAAATGCAGATCATTCGTAA
CTTTATTGGTCAGGCCGATAACGCCGATCATCCGCAGAAGAAAAAGTATGGCCGCGTGGAACTGGTCGGTCCGTTCTCCG
TGCGTGATGGCGAAGATAATTACCAACTTTATCTGATTCGTCCGGCCAGCAGTTCTCAATCCGATTTCATTAACTTACTG
TTTGACCGCCCGCTATTACTGCTGATTGTCACCATGTTGGTCAGTACGCCGCTGCTGTTGTGGTTGGCCTGGAGTCTGGC
AAAACCGGCGCGTAAGCTGAAAAACGCTGCCGATGAAGTTGCCCAGGGAAACTTACGCCAGCACCCGGAACTGGAAGCGG
GGCCACAGGAATTCCTTGCCGCAGGTGCCAGTTTTAACCAGATGGTCACCGCGCTGGAGCGCATGATGACCTCTCAGCAG
CGTCTGCTTTCTGATATCTCTCACGAGCTGCGCACCCCGCTGACGCGTCTGCAACTGGGTACGGCGTTACTGCGCCGTCG
TAGTGGTGAAAGCAAGGAACTGGAGCGTATTGAAACCGAAGCGCAACGTCTGGACAGCATGATTAACGACCTGTTGGTGA
TGTCACGTAATCAGCAAAAAAACGCGCTGGTTAGCGAGACCATCAAAGCCAATCAGTTGTGGAGTGAAGTGCTGGATAAC
GCGGCGTTCGAAGCCGAGCAAATGGGCAAGTCGTTGACAGTTAACTTCCCGCCTGGGCCGTGGCCGCTGTACGGCAACCC
GAACGCCCTGGAGAGTGCGCTGGAAAACATTGTTCGTAATGCCCTGCGTTATTCCCATACGAAGATTGAAGTGGGCTTTG
CGGTAGATAAAGACGGTATCACCATTACGGTGGACGACGATGGTCCTGGCGTTAGCCCGGAAGATCGCGAACAGATTTTC
CGTCCGTTCTATCGGACCGATGAAGCGCGCGATCGTGAATCTGGCGGTACAGGTTTGGGACTGGCGATTGTTGAAACCGC
CATTCAGCAGCATCGTGGCTGGGTGAAAGCAGAAGACAGCCCGCTGGGCGGTTTACGGCTGGTGATTTGGTTGCCGCTGT
ATAAGCGGAGTTAA