MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

VMEB

The VMEB group of genes confer resistance to Biocide resistance through the mechanism, Biocide RND efflux pump.

References

  Other Groups in Multi-biocide RND efflux pump

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_7784|Biocides|Multi-biocide_resistance|Multi-biocide_RND_efflux_pump|VMEB
  ATGGCTCGATTTTTTATTGATCGTCCGGTTTTTGCTTGGGTACTGGCGATTCTGACCATGCTTGCAGGGATCATGTCCTT
  GTTCAACTTGCCAGTGTCGCAATATCCAACCATTTCGCCGACCACGATCACCATCAGTGCGCGCTATCCTGGTGCTTCTG
  CTAAAACGGTGGAGGACTCTGTCACTCAGGTTATCGAGCAAAACATGACAGGTCTGGATTACCTACGTTACTTGTCTTCG
  AGCAGTGACGCTTTCGGCAATGCGACCATTACACTGACTTTTGATAGCGAAGCCGATCCTGATATCGCGCAGGTTCAAGT
  GCAGAACAAACTGCAATTGGCGTTGACTTCGCTTCCTATGGAAGTGCAAAGCCAAGGTATTGTGGTGAACAAATCTAACA
  CCTCATTTTTGATGGTGGTGGCGGTTTATTCTGACGATCCAGATTTTACACAAAACGACATTGCCGACTTTGTTGTAACC
  AACATTCAAGACCCAATCAGCCGTGTGACGGGTGTGGGTCAAGTACAGGCTTTTGGTTCTCAATACGCGATGCGTGTGTG
  GCTTGACCCGTTTAAGCTGACTCAGTTCAACCTGACGGCAATTGACGTTGCAAATGCGATCAGTGAGCAGAATGCGCAAG
  TGTCATCTGGTCAATTGGGTGCAGCACCTGCGCAGAAAGGTCAACTGCTTAACGCGACGATCTCTTCTGCGAGTCGTTTA
  AGCAGTGTGGCTGAGTTCCAAAACATCATCTTGAAATCAGATGCGAGCGGTGCAAACGTTTATCTAAGAGACGTTGCTCG
  TATTGAGCGTGGAGCAGAAAGTTACGATATTCAAGGTCAGTACAACGGTTTGCCGGCGTCTGGTTTAGGTATTTCACTTG
  GTACAGGTGCGAACGCGCTGGAAACGGCGGCTGCAGTCAAAGAGCGTTTAGCAGAGTTGAGTGAAAACTTCCCAGACGGT
  CTGAAAGTCGCTTATCCATTTGAGACAACACCGTTTGTAGAAGCATCGATTCAAGAAGTAGTGAAAACGCTACTGGAAGC
  GATTGTGTTGGTGTTCTTAATTATGTACCTGTTCTTACAGAACTTCCGTGCAACGATCATCCCGACGATTGCGGTTCCGG
  TTGTACTCTTGGGTACGTTTGCCATTCTTTACGCGACAGGTTTCAGCGTGAATACCCTGACGATGTTTGCGATGGTTCTG
  GCGATTGGTTTGCTGGTGGATGACGCCATCGTTGTGGTAGAAAACGTTGAGCGTGTGATGCACGAAGACGGGCTCGATCC
  AAAAGAGGCTACTAAGAAATCGATGGGGCAGATCACTGGCGCGTTGATTGGCGTTGGTTTGACCTTATCGGCAGTATTCG
  TCCCAATGGCATTTATGTCAGGTTCGACCGGGGTGATTTACCGTCAGTTCTCGATCACCATCGTTGCTGCGATGACGTTG
  TCAGTGATGGTCGCGATCATCCTGACACCAGCGCTGTGTGCTACGTTACTGAAAAAAGGTGACGCTGAATTTACGGATAA
  AAAAGGCTTCTTCGGCTGGTTTAACCGTAAATTTGATTCGATGACCGCAGGTTATGAGGCTGGTGTAGCCAAGTTGCTAA
  AACGCACTGGGCGCATGTTGTTGGTGTTTGTGGCAATGAGCGCTGGTGCGGGTTGGCTATTTATGAATCTGCCGACGTCT
  TTCCTACCAGATGAAGACCAAGGTACGGTGTTCTCGATGGCAATTTTGCCGCCGAACTCGACTCAAGAGCAGACAGAAAA
  AACACTCGATAAAGTGCGTAGCTATTTCTTGGAAGAAGAAAAAGACAACGTGAGATCCGTGTTTACCGTGGCTGGTTTTA
  GCTTTGCTGGTCAAGGTCAAAACATGGGTATGGCGTTTATTGGCTTGAAAGATTGGTCTGAGCGCGAAGCGCCGGGTTCG
  GATGCTGCATCTTTGACAGGCCGTGCTATGGGTTACTTCTCAACCATCAAAGAAGCCATGGTATTTGCGTTTGCGCCTCC
  TGCCATACAAGAGTTGGGTAACGCAACGGGTTTTGATTTCTATCTACAAGACTCCCTGAGCCTTGGTCACGAAGCATTAG
  TTGCTGCACAAGGGCAATTACTGGGAATGGCAGCGCAGAATCCAAAACTAGTTGGTGTTCGTCCGAATGGCCAATCTGAT
  GCGCCAATGTACCAAGTGCATGTAGATCACGTTAAATTGCGCGCGCTGGATGTCAGCATCAACGACGTGAACCAAATCCT
  ATCCGCCGCTTGGGGTGGAGCGTATATCAACGACTACATTGACCGTGGTCGCGTTAAAAAAGTGATGGTGCAAAGTGACG
  CAGAGTTCCGTATGCAGCCAGAAGATTTTAACTCATGGTATGTACGCAATGCACAAGGTGAAATGGTGCCGTTCTCGGCG
  TTTGCAAGTGGTGAATGGACGTATGGTTCACCGCAGCTTCAACGCTTTAATGGCCTAGCCGCAATGAACATTCAAGGTGG
  CGCTGCTCCAGGTGTCAGTACGGGTGAAGCAATGGCTGAGATTGAAGCGATGGTTGAGCAGTTACCAGAAGGCTTTACGG
  TGAACTGGAACGGCATCTCTTATGAAGAGCGTTTGTCTGGCAACCAAGCTCCAATGTTGTATGCGTTGTCCATTTTGGTC
  GTGTTCCTAGTACTCGCTGCGTTGTATGAAAGCTGGTCTGTACCGCTTGCGGTCGTGTTGGTTGTACCTTTGGGCGTATT
  AGGCGCTGTGCTCGCAGTACTGGGTCGTGGAATGGACAACGACGTGTTCTTCCAAGTGAGTTTGTTAACCACAGTGGGTT
  TGGCAACGAAAAACGCGATTTTGATCGTTGAGTTCGCGAAAGAATATTACGAGAAAGGTGCAGGTCTGATTGAAGCTACA
  CTGCACGCGGTGCGTGTGCGTCTTCGTCCAATCATCATGACGTCCTTGGCGTTTGGCTTGGGTGTGGTTCCGTTGGCAAT
  CAGTGCTGGTGTGGGCTCTGCTGGTCAAAACGCGGTAGGTACTGGTGTGCTTGGAGGCATGATCAGTGCGACCTTGCTTG
  GCATCTTCTTTGTTCCGGTGTTCTTTGTTGTGGTAGAGCGTTTGTTTGATCGCCGTGCTCAAAAAGAAGCGCAGAAAGAA
  CGATCTCAAGAACTCGATCCAGCAACGGAAAAGTCGGAGTAA

  >>MEG_7785|Biocides|Multi-biocide_resistance|Multi-biocide_RND_efflux_pump|VMEB
  ATGGCTCGATTTTTTATTGATCGTCCGGTTTTTGCTTGGGTATTGGCGATTCTGACCATGCTTGCAGGGATCATGTCCTT
  GTTCAACTTGCCAGTGTCGCAATATCCAACCATTTCGCCGACCACGATCACCATCAGTGCGCGCTATCCTGGTGCTTCTG
  CTAAAACGGTGGAGGACTCTGTCACTCAGGTTATCGAGCAAAACATGACAGGTCTGGATTACCTACGTTACTTGTCTTCG
  AGCAGTGACGCTTTCGGCAATGCGACCATTACACTGACTTTTGATAGCGAAGCCGATCCTGATATCGCGCAGGTTCAAGT
  GCAGAACAAACTGCAATTGGCGTTGACTTCGCTTCCTATGGAAGTGCAAAGCCAAGGTATTGTGGTGAACAAATCTAACA
  CCTCATTTTTGATGGTGGTGGCGGTTTATTCTGACGATCCAGATTTTACACAAAACGACATAGCCGACTTTGTTGTAACC
  AACATTCAAGACCCAATCAGCCGTGTGACGGGTGTGGGTCAAGTACAGGCTTTTGGTTCTCAATATGCGATGCGTGTGTG
  GCTTGACCCGTTTAAGCTGACTCAGTTCAACCTGACGGCAATTGACGTTGCAAATGCGATCAGTGAGCAGAATGCGCAAG
  TGTCGTCTGGTCAATTGGGTGCAGCACCTGCGCAGAAAGGTCAACTGCTTAACGCGACGATTTCTTCTGCGAGTCGTTTA
  AGCAGTGTGGCTGAGTTCCAAAACATCATCTTGAAATCAGATGCGAGCGGTGCAAACGTTTATCTAAGAGACGTTGCTCG
  TATTGAGCGCGGAGCAGAAAGTTACGATATTCAAGGTCAGTACAACGGTTTGCCGGCGTCTGGTTTAGGCATTTCACTTG
  GTACAGGTGCGAACGCGCTGGAAACGGCGGCTGCAGTCAAAGAGCGTTTAGCAGAGTTAAGTGAAAACTTCCCAGATGGT
  CTGAAAGTCGCTTATCCATTTGAGACAACACCGTTTGTAGAAGCATCGATTCAAGAAGTAGTGAAAACGCTACTGGAAGC
  GATTGTGTTGGTGTTCTTAATTATGTACCTGTTCTTACAGAACTTCCGTGCAACGATCATCCCGACGATTGCGGTTCCGG
  TTGTACTCTTGGGTACGTTTGCCATTCTTTACGCGACAGGTTTCAGCGTGAATACCCTGACGATGTTTGCGATGGTTCTG
  GCGATTGGTTTGCTGGTGGATGACGCCATCGTTGTGGTAGAAAACGTTGAGCGTGTGATGCACGAAGACGGGCTCGATCC
  AAAAGAAGCCACTAAGAAATCGATGGGGCAGATCACTGGCGCGTTGATTGGTGTTGGTTTGACCTTATCGGCAGTATTCG
  TCCCGATGGCATTTATGTCAGGTTCGACCGGGGTAATTTACCGCCAGTTCTCGATCACCATCGTTGCTGCGATGACGTTG
  TCAGTGATGGTTGCGATCATCCTGACACCAGCGCTGTGTGCTACGTTACTGAAAAAAGGTGACGCTGAATTTACGGATAA
  AAAAGGCTTCTTCGGTTGGTTTAACCGTAAATTTGATTCGATGACCGCAGGTTATGAGGCTGGTGTAGCCAAGTTGCTAA
  AACGCACTGGGCGCATGTTGTTGGTGTTTGTGGCAATGAGCGCTGGTGCGGGTTGGTTATTTATGAATCTGCCGACGTCT
  TTCCTACCAGATGAAGACCAAGGTACGGTGTTCTCGATGGCAATCTTGCCGCCGAACTCGACTCAAGAGCAGACAGAAAA
  AACACTCGATAAAGTGCGTAGCTATTTCTTGGAAGAAGAAAAAGACAACGTGAGATCCGTGTTTACCGTGGCTGGTTTTA
  GCTTTGCTGGTCAAGGTCAAAACATGGGTATGGCGTTTATTGGCTTGAAAGATTGGTCTGAGCGCGAAGCGCCGGGTTCG
  GATGCTGCATCTTTGACAGGCCGTGCTATGGGTTACTTCTCAACCATCAAAGAAGCCATGGTATTTGCGTTTGCACCTCC
  TGCCATCCAAGAGTTGGGTAACGCAACGGGTTTTGATTTCTATCTACAAGACTCCTTGAGCCTTGGTCACGAAGCATTAG
  TTGCCGCACAAGGGCAGTTACTGGGAATGGCAGCGCAGAATCCAAAACTAGTTGGTGTTCGTCCGAATGGCCAATCTGAT
  GCGCCAATGTACCAAGTGCATGTAGATCACGTTAAATTGCGCGCGCTGGATGTCAGCATCAACGACGTGAACCAAATCCT
  ATCCGCCGCTTGGGGTGGAGCGTATATCAACGACTACATTGACCGTGGTCGCGTTAAAAAAGTGATGGTGCAAAGTGACG
  CAGAGTTCCGTATGCAGCCAGAAGATTTTAACTCATGGTATGTACGTAATGCGCAAGGTGAAATGGTGCCGTTTTCGGCG
  TTTGCAAGTGGTGAATGGACGTATGGTTCGCCGCAGCTTCAACGCTTTAATGGCCTAGCCGCGATGAACATTCAAGGTGG
  CGCTGCTCCAGGTGTCAGTACGGGTGAAGCAATGGCTGAGATTGAAGCGATGGTTGAGCAGTTACCAGAAGGCTTTACGG
  TGAACTGGAACGGTATCTCTTATGAAGAGCGTTTGTCTGGCAACCAAGCTCCAATGTTGTATGCGTTGTCCATTTTGGTC
  GTGTTCCTAGTACTTGCTGCGTTGTATGAAAGCTGGTCTGTACCGCTTGCGGTTGTGTTGGTTGTACCTTTGGGCGTATT
  AGGCGCTGTGCTCGCAGTACTTGGTCGTGGAATGGACAACGACGTGTTCTTCCAAGTGAGTTTGTTAACCACAGTGGGTT
  TGGCAACGAAAAACGCGATTTTGATCGTTGAGTTCGCGAAAGAATATTACGAGAAAGGTGCAGGTCTGATTGAAGCTACA
  CTGCACGCGGTGCGTGTGCGTCTTCGTCCAATCATCATGACGTCCTTGGCGTTTGGCTTGGGTGTGGTTCCGTTGGCAAT
  CAGTGCTGGTGTGGGTTCTGCTGGTCAAAACGCGGTAGGTACTGGTGTGCTTGGCGGCATGATCAGTGCGACCTTGCTTG
  GCATCTTCTTTGTTCCGGTGTTCTTTGTTGTGGTAGAGCGTTTGTTTGATCGCCGTGCTCAAAAAGAAGCGCAGAAAGAA
  CGATCTCAAGAACTCGACCCAGCAACGGAAAAGTCGGAGTAA