MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

LNUF

The lnu genes encode lincosamide nucleotidyltransferases that inactive lincomycin.

References

Other Groups in Lincosamide nucleotidyltransferases

Sequences

Download Sequences

>MLS|LnuF|EU118119|1030-1851|822|MLS|Lincosamide_nucleotidyltransferases|LNUF
ATGCTTCAACTGAAAATGATCGAACTCTTCAAGGAAGGTTGTCATGAGGATGCACGAATAATCGCGGCATTGATGTTCGG
CTCATTTGCTATCGGAGAGGGTGACGAGTTCTCTGATATCGAATTCGCAGTGTTCATCCAGGATGACCATTTTGAAAATT
TCGATCAGCGCTCGTGGCTTAATGCCGTAAGTCCGGTTGCTGCTTACTTTCCGGACGACTTCGGCCACCACACCGCACTT
TTTGAAAACGGCATTCGCGGTGAATTCCATTTCATGCGAAAATCGGACATACCGGTCATTTCCACTTGGCAAGGCTATGG
GTGGTTTCCCTCGCTTGAGGCGGCTGTTTTGTTGGACCGATCAGGAGAGTTGTCAAGGTACGCAAGCGCTCTCGTGGGCG
GTCCCCCGATACGTGAAGGCGCGCCGCTGGTGGAAGGGCTTGTGTTGAACCTCATCAGCCTGATGCTCTTTGGGGCCAAT
CTTTTAAATCGGGGAGAGTACGCTCGCGCCTGGGCTTTGCTCAGCAAAGCACATGAAAACCTACTCAAGCTGGTTCGACT
CCACGAAGGGGCAACAGACCACTGGCCGACACCTTCACGCGCGCTCGAAAAGGATATCTCGGAGGACTCGTATAATCGCT
ATCTGGCATGCACAAGCAGTGCAGAACCAAGAGCACTATGTGCAGCCTATCATCAAACGTGGACGTGGAGTCTCGAATTG
TTCAAGAGCGTGACAGAACCTCTGAATATCGAGCTTCCGAGAACTGTAATTGCGCAGGCAAAAAGGTTGCTCAATGAGTC
TGCGACGCCGCACAACAAGTAA

>MLS|lnuF_2_DQ836009|MLS|Lincosamide_nucleotidyltransferases|LNUF
ATGCTTCAGCTGAAAATGATCGAACTCTTCAAGGAAGGTTGTCATGAGGATGCACGAATAATCGCGGCATTGATGTTCGG
CTCATTTGCTATCGGAGAGGGTGACGAGTTCTCTGATATCGAATTCGCAGTGTTCATCCAGGATGACCATTTTGAAAATT
TCGATCAGCGCTCGTGGCTTAATGCCGTAAGTCCGGTTGCTGCTTACTTTCCGGACGACTTCGGCCACCACACCGCACTT
TTTGAAAACGGCATTCGCGGTGAATTCCATTTCATGCGAAAATCGGACATACCGGTCATTTCCACTTGGCAAGGCTATGG
GTGGTTTCCCTCGCTTGAGGCGGCTGTTTTGTTGGACCGATCAGGAGAGTTGTCAAGGTACGCAAGCGCTCTCGTGGGCG
GTCCCCCGATACGTGAAGGCGCGCCGCTGGTGGAAGGGCTTGTGTTGAACCTCATCAGCCTGATGCTCTTTGGGGCCAAT
CTTTTAAATCGGGGAGAGTACGCTCGCGCCTGGGCTTTGCTCAGCAAAGCACATGAAAACCTACTCAAGCTGGTTCGACT
CCACGAAGGGGCAACAGACCACTGGCCGACACCTTCACGCGCGCTCGAAAAGGATATCTCGGAGGACTCGTATAATCGCT
ATCTGGCATGCACAAGCAGTGCAGAACCAAGAGCACTATGTGCAGCCTATCATCAAACGTGGACGTGGAGTCTCGAATTG
TTCAAGAGCGTGACAGAACCTCTGAATATCGAGCTTCCGAGAACTGTAATTGCGCAGGCAAAAAGGTTGCTCAATGAGTC
TGCGACGCCGCACAACAAGTAA

>MLS|lnuF_3_AJ561197|MLS|Lincosamide_nucleotidyltransferases|LNUF
ATGCTTCAGCAGAAAATGATCGAACGCTTCAAGGAAGCTTGCCATGAGGATGCACGAATAATCGCGGCGCTGATGTTCGG
CTCATTTGCTATCGGAGAGGGTGACGAGTTCTCTGATATCGAATTTGCAGTGTTCATCCAGAATAATCATTTTGAAAATT
TCGATCAGCGCTCGTGGCTTAATGCTGTAAGTCCGGTTGCAGCTTACTTTCCGGATGACTTCGGCCACCACACCGCGCTT
TTTGAAAACGGCATTCGCGGTGAATTCCATTTCATGCGAAAATCGGACATACCGGTCATTTCCACTTGGCAAGGCTACGG
GTGGTTTCCCTCGCTTGAGGAGGCTGTTTTGTTGGACCGATCAGGAGAGTTGTCAAGGTACGCGAGTGCTCTCGTGGGCA
GTCCCCCGAAACGTGAAGGCGCGCCGCTGGTGGAAGGACTTGTATTGAACCTCATCAGCCTGATGCTCTTTGGGGCAAAT
CTTTTAAATCGGGGAGAGTATGCTCGCGCCTGGGCTTTGCTCAGCAAAGCACATGAAAACTTACTCAAGTTGGTTCGCCT
CCATGAAGGGGCAACAGACCACTGGCCGACACCTTCACGCGCGCTCGAAAAGGATGTCTCGGAGGACTCGTATAATCGCT
ACCTGGCATGCACAGGCAGCGCGGAACCAAAAGCACTATGTGTAGCCTATCATGAAACGTGGAAGTGGAGTCTCGAATTG
TTCAGGAGTGTGGCTGGACCTCTGAATATCGAGCTTCCGAGAATTGTAATTGCGCAGACAAAAAGGTTGCTAAATGAATC
TGCGACGCCGCACAACAAGTAA