MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

ERMB

Target modification is a common mechanism of resistance to antibiotics. The 23S methyltransferases transfer a methyl group to the 23S rRNA component of the bacterial ribosome, preventing the action of the MLS group of antibiotics.

References

  • http://cid.oxfordjournals.org/content/34/4/482.full

Other Groups in 23S rRNA methyltransferases

Sequences

Download Sequences

>>MEG_2788|Drugs|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMB
atgaaaaaaaatataaaatattctcaaaactttttaacgaatgaaaaggtactcaaccaaataataaaacaattgaattt
aaaagaaaccgataccgtttacgaaattggaacaggtaaagggcatttaacgacgaaactggctaaaataagtaaacagg
taacgtctattgaattagacagtcatctattcaacttatcttcagaaaaattaaaactgaacattcgtgtcactttaatt
caccaagatattctacagtttcaattccctaacaaacagaggtataaaattgttgggagtattccttaccatttaagcac
acaaattattaaaaaagtggtttttgaaagccatgcgtctgacatctatctgattgttgaagaaggattctacaagcgta
ccttggatattcaccgttcactagggttgctcttgcacactcaagtctcgattcagcaattgcttaagctgccagcggaa
tgctttcatcctaaaccaaaagtaaacagtgtcttaataaaacttacccgccataccacagatgttccagataaatattg
gaagctatatacgtactttgtttcaaaatgggtcaatcgagaatatcgtcaactgtttactaaaaatcagtttcatcaag
caatgaaacacgccaaagtaaacaatttaagtaccgttacttatgagcaagtattgtctatttttaatagttatctatta
tttaacgggaggaaataa

>>MEG_2789|Drugs|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMB
atgaacaaaaatataaaatattctcaaaactttttaacgaatgaaaaagtactcaaccaaataataaaacaattgaattt
aaaagaaaccgataccgtttacgaaattggaacaggtaaagggcatttaacgacgaaactggctaaaataagtaaacagg
taacgtctattgaattagacagtcatctattcaacttatcgtcagaaaaattaaaactgaatactcgtgtcactttaatt
caccaagatattctacagtttcaattccctaacaaacagaggtataaaattgttgggagtattccttaccatttaagcac
acaaattattaaaaaagtggtttttgaaagccatgcgtctgacatctatctgattgttgaagaaggattctacaagcgta
ccttggatattcaccgaacactagggttgctcttgcacactcaagtctcgattcagcaattgcttaagctgccagcggaa
tgctttcatcctaaaccaaaagtaaacagtgtcttaataaaacttacccgccataccacagatgttccagataaatattg
gaagctatatacgtactttgtttcaaaatgggtcaatcgagaatatcgtcaactgtttactaaaaatcagtttcatcaag
caatgaaacacgccaaagtaaacaatttaagtaccgttacttatgagcaagtattgtctatttttaatagttatctatta
tttaacgggaggaaataa

>>MEG_2790|Drugs|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMB
atgaacaaaaatataaaatattctcaaaactttttaacgagtgaaaaagtactcaaccaaataataaaacaattgaattt
aaaagaaaccgataccgtttacgaaattggaacaggtaaagggcatttaacgacgaaactggctaaaataagtaaacagg
taacgtctattgaattagacagtcatctattcaacttatcgtcagaaaaattaaaactgaatactcgtgtcactttaatt
caccaagatattctacagtttcaattccctaacaaacagaggtataaaattgttgggaatattccttacaatttaagcac
acaaattattaaaaaagtggtttttgaaagccgtgcgtctgacatctatctgactgttgaagaaggattctacaagcgta
ccttggatattcaccgaacactagggttgctcttgcacactcaagtctcgattcagcaattgcttaagctgccagcggaa
tgctttcatcctaaaccaaaagtaaacagtgtcttaataaaacttacccgccataccacagatgttccagataaatattg
gaagctatataagtactttgtttcaaaatgggtcaatcgagaatatcgtcaactgtttactaaaaatcagtttcgtcaag
caatgaaacacgccaaagtaaacaatttaagtaccattacttatgagcaagtattgtctatttttaatagttatctatta
tttaacgggaggaaataa

>>MEG_2791|Drugs|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMB
atgaacaaaaatataaaatattctcaaaactttttaacgagtgaaaaagtactcaaccaaataataaaacaattgaattt
aaaagaaaccgataccgtttacgaaattggaacaggtaaagggcatttaacgacgaaactggctaaaataagtaaacagg
taacgtctattgaattagacagtcatctattcaacttatcgtcagaaaaattaaaactgaatactcgtgtcactttaatt
caccaagatattctacagtttcaattccctaacaaacagaggtataaaattgttgggaatattccttaccatttaagcac
aaaaattattaaaaaagtggtttttgaaagccgtgcgtctgacatctatctgattgttgaagaaggattctacaagcgta
ccttggatattcaccgaacactagggttgctcttgcacactcaagtctcgattcagcaattgcttaagctgccagcggaa
tgctttcatcctaaaccaaaagtaaacagtgtcttaataaaacttacccgccataccacagatgttccagataaatattg
gaagctatataagtactttgtttcaaaatgggtcaatcgagaatatcgtcaactgtttactaaaaatcagttttatcaag
caatgaaacacgccaaagtaaacaatttaagtaccattacttatgagcaagtattgtctatttttaatagttatctatta
tttaacgggaggaaaataattctatga

>>MEG_2792|Drugs|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMB
atgaacaaaaatataaaatattctcaaaactttttaacgagtgaaaaagtactcaaccaaataataaaacaattgaattt
aaaagaaaccgataccgtttacgaaattggaacaggtaaagggcatttaacgacgaaactggctaaaataagtaaacagg
taacgtctattgaattagacagtcatctattcaacttatcgtcagaaaaattaaaactgaatactcgtgtcactttaatt
caccaagatattctacagtttcaattccctaacaaacagaggtataaaattgttgggaatattccttaccatttaagcac
acaaattattaaaaaagtggtttttgaaagccgtgcgtctgacatctatctgattgttgaagaaggattctacaagcgta
ccttggatattcaccgaacactagggttgctcttgcacactcaagtctcgattcagcaattgcttaagctgccagcggaa
tgctttcatcctaaaccaaaagtaaacagtgtcttaataaaacttacccgccataccacagatgttccagataaatattg
gaagctatataagtactttgtttcaaaatgggtcaatcgagaatatcgtcaactgtttactaaaaatcagtttcatcaag
caatgaaacacgccaaagtaaacaatttaagtaccattacttatgagcaagtattgtctatttttaatagttatctatta
tttaacgggaggaaacaactccctatattttag

>>MEG_2793|Drugs|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMB
atgaacaaaaatataaaatattctcaaaactttttaacgagtgaaaaagtactcaaccaaataataaaacaattgaattt
aaaagaaaccgataccgtttacgaaattggaacaggtaaagggcatttaacgacgaaactggctaaaataagtaaacagg
taacgtctattgaattagacagtcatctattcaacttatcgtcagaaaaattaaaactgaatactcgtgtcactttaatt
caccaagatattctacagtttcaattccctaacaaacagaggtataaaattgttgggaatattccttaccatttaagcac
acaaattattaaaaaagtggtttttgaaagccgtgcgtctgacatctatctgattgttgaagaaggattctacaagcgta
ccttggatattcaccgaacactagggttgctcttgcacactcaagtctcgattcagcaattgcttaagctgccagcggaa
tgctttcatcctaaaccaaaagtaaacagtgtcttaataaaacttacccgccataccacagatgttccagataaatattg
gaagctatatacgtactttgtttcaaaatgggtcaatcgagaatatcgtcaactgtttactaaaaatcagtttcatcaag
caatgaaacacgccaaagtaaacaatttaagtaccattacttatgagcaagtattgtctatttttaatagttatctatta
tttaacgggaggaaataa

>>MEG_2794|Drugs|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMB
atgaacaaaaatataaaatattctcaaaactttttaacgagtgaaaaagtactcaaccaaataataaaacaattgaattt
aaaagaaaccgataccgtttacgaaattggaacaggtaaagggcatttaacgacgaaactggctaaaataagtaaacagg
taacgtctattgaattagacagtcatctattcaacttatcgtcagaaaaattaaaactgaatactcgtgtcactttaatt
caccaagatattctacagtttcaattccctaacaaacagaggtataaaattgttgggagtattccttaccatttaagcac
acaaattattaaaaaagtggtttttgaaagccatgcgtctgacatctatctgattgttgaagaaggattctacaagcgta
ccttggatattcaccgaacactagggttgctcttgcacactcaagtctcgattcagcaattgcttaagctgccagcggaa
tgctttcatcctaaaccaaaagtaaacagtgtcttaataaaacttacccgccataccacagatgttccagataaatattg
gaagctatatacgtactttgtttcaaaatgggtcaatcgagaatatcgtcaactgtttactaaaaatcagtttcatcaag
caatgaaacacgccaaagtaaacaatttaagtaccgttacttatgagcaagtattgtctatttttaatagttatctatta
tttaacgggaggaaataa

>>MEG_2795|Drugs|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMB
atgaacaaaaatataaaatattctcaaaactttttaacgagtgaaaaagtactcaaccaaataataaaacaattgaattt
aaaagaaaccgataccgtttacgaaattggaacaggtaaagggcatttaacgacgaaactggctaaaataagtaaacagg
taacgtctattgaattagacagtcatctattcaacttatcgtcagaaaaattaaaatcgaatactcgtgtcactttaatt
caccaagatattctacagtttcaattccctaacaaacagaggtataaaattgttgggaatattccttaccatttaagcac
acaaattattaaaaaagtggtttttgaaagccatgcgtctgacatctatctgattgttgaagaaggattctacaagcgta
ccttggatattcaccgaacactagggttgctcttgcacactcaagtctcgattcagcaattgcttaagctgccagcggaa
tgctttcatcctaaaccaagagtaaacagtgtcttaataaaacttacccgccataccacagatgttccagataaatattg
gaagctatatacgtactttgtttcaaaatgggtcaatcgagaatatcgtcaactgtttactaaaaatcagtttcatcaag
caatgaaacacgccaaagtaaacaatttaagtaccgttacttatgagcaagtattgtctatttttaatagttatctatta
tttaacgggaggaaataa

>>MEG_2796|Drugs|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMB
ATGAACAAAAATATAAAATATTCTCAAAACTTTTTAACGAGTGAAAAAGTACTCAACCAAATAATAAAACAATTGAATTT
AAAAGAAACCGATACCGTTTACGAAATTGGAACAGGTAAAGGGCATTTAACGACGAAACTGGCTAAAATAAGTAAACAGG
TAACGTCTATTGAATTAGACAGTCATCTATTCAACTTATCGTCAGAAAAATTAAAACTGAACATTCGTGTCACTTTAATT
CACCAAGATATTCTACAGTTTCAATTCCCTAACAAACAGAGGTATAAAATTGTTGGGAATATTCCTTACCATTTAAGCAC
ACAAATTATTAAAAAAGTGGTTTTTGAAAGCCATGCGTCTGACATCTATCTGATTGTTGAAGAAGGATTCTACAAGCGTA
CCTTGGATATTCACCGAACACTAGGGTTGCTCTTGCACACTCAAGTCTCGATTCAGCAATTGCTTAAGCTGCCAGCGGAA
TGCTTTCATCCTAAACCAAAAGTAAACAGTGTCTTAATAAAACTTACCCGCCATACCACAGATGTTCCAGATAAATATTG
GAAGCTATATACGTACTTTGTTTCAAAATGGGTCAATCGAGAATATCGTCAACTGTTTACTAAAAATCAGTTTCATCAAG
CAATGAAACACGCCAAAGTAAACAATTTAAGTACCGTTACTTATGAGCAAGTATTGTCTATTTTTAATAGTTATCTATTA
TTTAACGGGAGGAAATAA

>>MEG_2797|Drugs|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMB
ATGAACAAAAATATAAAATATTCTCAAAACTTTTTAACGAGTGAAAAGGTACTCAACCAAATAATAAAACAATTGAATTT
AAAAGAAACCGATACCGTTTACGAAATTGGAACAGGTAAAGGGCATTTAACGACGAAACTGGCTAAAATAAGTAAACAGG
TAACGTCTATTGAATTAGACAGTCATCTATTCAACTTATCGTCAGAAAAATTAAAACTGAACATTCGTGTCACTTTAATT
CACCAAGATATTCTACAGTTTCAATTCCCTAACAAACAGAGGTATAAAATTGTTGGGAATATTCCTTACCATTTAAGCAC
ACAAATTATTAAAAAAGTGGTTTTTGAAAGCCATGCGTCTGACATCTATCTGATTGTTGAAGAAGGATTCTACAAGCGTA
CCTTGGATATTCACCGAACACTAGGGTTGCTCTTGCACACTCAAGTCTCGATTCAGCAATTGCTTAAGCTGCCAGCGGAA
TGCTTTCATCCTAAACCAAAAGTAAACAGTGTCTTAATAAAACTTACCCGCCATACCACAGATGTTCCAGATAAATATTG
GAAGCTATATACGTACTTTGTTTCAAAATGGGTCAATCGAGAATATCGTCAACTGTTTACTAAAAATCAGTTTCATCAAG
CAATGAAACACGCCAAAGTAAACAATTTAAGTACCGTTACTTATGAGCAAGTATTGTCTATTTTTAATAGTTATCTATTA
TTTAACGGGAGGAAATAA

>>MEG_2798|Drugs|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMB
ATGAACAAAAAAGATATAAAATTTAGTCAAAATTTTATTACTTCGAAACGACATATAAATAAAATAATGAGTAATTTAGA
ATTAAATAGAAATGATAATGTTTTTGAAATTGGTTCAGGAAAAGGGCATTTCACACTAGAACTGGTTCAAAAATGTAATT
ATGTAACAGTTATCGAGATAGATTCAAATTTATGTATTCAAACACAAAATAAAGTTACAAATTACGATAACTTTCGAATT
ATAAATAAGGATATATTACAGTTTAAGTTCCCAAACAACAAAGCATATAAAATCTACGGTAATATACCTTATTATATAAG
TACGGATATAGTACGAAAAATTGTCTTTGAAAGTGAAGCAACAGTTAGTTACTTAATAGTTGAAGAAGGATTTGCTAAAA
GGCTACTCAATACAAATCGTTCTCTAGCGTTACTTTTAATGACTGAAGTAGATATATCCATATTAAGTAAAATCCCTAAA
GAATACTTTCATCCAAAGCCTAAAATTAATAGCTCTTTAATTATATTAAAAAGACACCCGTCAAAAATATCATACAAAGA
TAAAAAAATGTATAATAATTTTGTTATGAAATGGGTTAACCAAGAATACAGCAAACTATTTACCAAAAATCAGTTTAATA
AAGCCTTAAATTATGCAAAAATAAAGGATTTAAAGAACATTAACTTCGAACAATTTTTATCAGTATTTAATAGCTATAAA
TTGTTTAATAACTAA

>>MEG_2799|Drugs|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMB
TCATAGAATTAATTTCCTCCCGTTAAATAATAGATAACTATTAAAAATAGACAATACTTGCTCATAAGTAATGGTACTTA
AATTGTTTACTTTGGCGTGTTTCATTGCTTGATGAAACTGATTTTTAGTAAACAGTTGACGATATTCTCGATTGACCCAT
TTTGAAACAAAGTACGTATATAGCTTCCAATATTTATCTGGAACATCTGTGGTATGGCGGGTAAGTTTTATTAAGACACT
GTTTACTTTTGGTTTAGGATGAAAGCATTCCGCTGGCAGCTTAAGCAATTGCTGAATCGAGACTTGAGTGTGCAAGAGCA
ACCCTAGTGTTCGGTGAATATCCAAGGTACGCTTGTAGAATCCTTCTTCAACAATCAGATAGATGTCAGACGCACGGCTT
TCAAAAACCACTTTTTTAATAATTTGTGTGCTTAAATTGTAAGGAATACTCCCAACAATTTTATACCTCTGTTTGTTAGG
GAATTGAAACTGTAGAATATCTTGGTGAATTAAAGTGACACGAGTATTCAGTTTTAATTTTTCTGACGATAAGTTGAATA
GATGACTGTCTAATTCAATAGACGTTACCTGTTTACTTATTTTAGCCAGTTTCGTCGTTAAATGCCCTTTACCTGTTCCA
ATTTCGTAAACGGTATCGGTTTCTTTTAAATTCAATTGTTTTATTATTTGGTTGAGTACTTTTTCACTCGTTAAAAAGTT
TTGAGAATATTTTATATTTTTGTTCAT

>>MEG_2800|Drugs|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMB
ATGACTATACCTGACGCAAATGCAATCTATCCTAACTCAGCCATCAAAGAGGTTGTCTTTATCAAGAACGTGATCAAAAG
TCCCAATATTGAAATTGGGGACTACACCTATTATGATGACCCAGTAAATCCCACCGATTTTGAGAAACACGTTACCCATC
ACTATGAATTTCTAGGCGACAAATTAATCATCGGTAAATTTTGTTCTATCGCCAGTGGCATTGAATTTATCATGAACGGT
GCCAACCACGTAATGAAAGGTATTTCGACTTATCCATTTAATATTTTAGGTGGCGATTGGCAACAATACACTCCTGAACT
GACTGATTTGCCGTTGAAAGGTGATACTGTAGTCGGAAATGACGTGTGGTTTGGGCAAAATGTGACCGTCCTACCAGGCG
TAAAAATAGGTGACGGTGCCATTATCGGAGCAAATAGTGTTGTAACAAAAGACGTCGCTCCATATACAATTGTCGGTGGC
AATCCAATTCAACTCATCGGACCAAGATTTGAACCGGAAGTTATTCAAGCATTAGAAAATCTGGCATGGTGGAATAAAGA
TATTGAATGGATAACTGCTAATGTTCCTAAACTAATGCAAACAACACCCACACTTGAATTGATAAACAGTTTAATGGAAA
AATAA

>>MEG_2801|Drugs|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMB
TTATTTCCTCCCGTTAAATAATAGATAACTATTAAAAATAGACAATACTTGCTCATAAGTAACGGTACTTAAATTGTTTA
CTTTGGCGTGTTTCATTGCTTGATGAAACTGATTTTTAGTAAACAGTTGACGATATTCTCGATTGACCCATTTTGAAACA
AAGTACGTATATAGCTTCCAATATTTATCTGGAACATCTGTGGTATGGCGGGTAAGTTTTATTAAGACACTGTTTACTTT
TGGTTTAGGATGAAAGCATTCCGCTGGCAGCTTAAGCAATTGCTGAATCGAGACTTGAGTGTGCAAGAGCAACCCTAGTG
TTCGGTGAATATCCAAGGTACGCTTGTAGAATCCTTCTTCAACAATCAGATAGATGTCAGACGCATGGCTTTCAAAAACC
ACTTTTTTAATAATTTGTGTGCTTAAATGGTAAGGAATATTCCCAACAATTTTATACCTCTGTTTGTTAGGGAATTGAAA
CTGTAGAATATCTTGGTGAATTAAAGTGACACGAATGTTCAGTTTTAATTTTTCTGACGATAAGTTGAATAGATGACTGT
CTAATTCAATAGACGTTACCTGTTTACTTATTTTAGCCAGTTTCGTCGTTAAATGCCCTTTACCTGTTCCAATTTCGTAA
ACGGTATCGGTTTCTTTTAAATTCAATTGTTTTATTATTTGGTTGAGTACCTTTTCATTCGTTAAAAAGTTTTGAGAATA
TTTTATATTTTTGTTCATGTAATCACTCCTGAAGTGATACAT

>>MEG_2802|Drugs|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMB
ATGAACAAAAATATAAAATATTCTCAAAACTTTTTAACGAGTGAAAAAGTACTCAACCAAATAATAAAACAATTGAATTT
AAAAGAAACCGATACCGTTTACGAAATTGGAACAGGTAAAGGGCATTTAACGACGAAACTGGCTAAAATAAGTAAACAGG
TAACGTCTATTGAATTAGACAGTCATCTATTCAACTTATCGTCAGAAAAATTAAAACTGAATACTCGTGTCACTTTAATT
CACCAAGATATTCTACAGTTTCAATTCCCTAACAAACAGAGGTATAAAATTGTTGGGAGTATTCCTTACCATTTAAGCAC
ACAAATTATTAAAAAAGTGGTTTTTGAAAGCCGTGCGTCTGACATCTATCTGATTGTTGAAGAAGGATTCTACAAGCGTA
CCTTGGATATTCACCGAACACTAGGGTTGCTCTTGCACACTCAAGTCTCGATTAAGCAATTGCTTAAGCTGCCAGCTGAA
TGCTTTCATCCTAAACCAAAAGTAAACAGTGCCTTAATAAAACTTACCCGCCATACCACAGATGTTCCAGATAAATATTG
GAAACTATATACGTACTTTGTTTCAAAATGGGTCAATCGAGAATATCGTCAACTGTTTACTAAAAATCAGTTTCATCAAG
CAATGAAATACGCCAAAGTAAACGATTTAAGTACCGTTACTTATGAGCAAGTATTGTCTATTTTTAATAGTTATCTATTA
TTTAACGGGAGGAAATAA

>>MEG_2803|Drugs|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMB
ACTATTAAAAATAGACAATACTTGCTCATAAGTAATGGTACTTAAATTGTTTACTTTGGCGTGTTTCATTGCTTGATGAA
ACTGATTTTTAGTAAACAGTTGACGATATTCTCGATTGACCCATTTTGAAACAAAGTACGTATATAGCTTCCAATATTTA
TCTGGAACATCTGTGGTATGGCGGGTAAGTTTTATTAAGACACTGTTTACTTTTGGTTTAGGATGAAAGCATTCCGCTGG
CAGCTTAAGCAATTGCTGAATCGAGACTTGAGTGTGCAAGAGCAACCCTAGTGTTCGGTGAATATCCAAGGTACGCTTGT
AGAATCCTTCTTCAACAATCAGATAGATGTCAGACGCACGGCTTTCAAAAACCACTTTTTTAATAATTTGTGTGCTTAAA
TGGTAAGGAATATTCCCAACAATTTTATACCTCTGTTTGTTAGGGAATTGAAACTGTAGAATATCTTGGTGAATTAAAGT
GACACGAGTATTCAGTTTTAATTTTTCTGACGATAAGTTGAATAGATGACTGTCTAATTCAATAGACGTTACCTGTTTAC
TTATTTTAGCCAGTTTCGTCGTTAAATGCCCTTTACCTGTTCCAATTTCGTAAACGGTATCGGTTTCTTTTAAATTCAAT
TGTTTTATTATTTGGTTGAGTACTTTTTCACTCGTTAAAAAGTTTTGAGAATATTTTATATTTTTGTTCAT

>>MEG_2804|Drugs|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMB
ATGAACAAAAATATAAAATATTCTCAAAACTTTTTAACGAGTGAAAAAGTACTCAACCAAATAATAAAACAATTGAATTT
AAAAGAAACCGATACCGTTTACGAAATTGGAACAGGTAAAGGGCATTTAACGACGAAACTGGCTAAAATAAGTAAACAGG
TAACGTCTATTGAATTAGACAGTCATCTATTCAACTTATCGTCAGAAAAATTAAAACTGAACATTCGTGTCACTTTAATT
CACCAAGATATTCTACAGTTTCAATTCCCTAACAAACAGAGGTATAAAATTGTTGGGAGTATTCCTTACCATTTAAGCAC
ACAAATTATTAAAAAAGTGGTTTTTGAAAGCCATGCGTCTGACATCTATCTGATTGTTGAAGAAGGATTCTACAAGCGTA
CCTTGGATATTCACCGAACACTAGGGTTGCTCTTGCACACTCAAGTCTCGATTCAGCAATTGCTTAAGCTGCCAGCGGAA
TGCTTTCATCCTAAACCAAAAGTAAACAGTGTCTTAATAAAACTTACCCGCCATACCACAGATGTTCCAGATAAATATTG
GAAGCTATATACGTACTTTGTTTCAAAATGGGTCAATCGAGAATATCGTCAACTGTTTACTAAAAATCAGTTTCATCAAG
CAATGAAACACGCCAAAGTAAACAATTTAAGTACCGTTACTTATGAGCAAGTATTGTCTATTTTTAATAGTTATCTATTA
TTTAACGGGAGGAAATAA

>>MEG_2805|Drugs|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMB
ATGAACAAAAATATAAAATATTCTCAAAACTTTTTAACGAGTGAAAAAGTACTCAACCAAATAATAAAACAATTGAATTT
AAAAGAAACCGATACCGTTTACGAAATTGGAACAGGTAAAGGGCATTTAACGACGAAACTGGCTAAAATAAGTAAACAGG
TAACGTCTATTGAATTAGACAGTCATCTATTCAACTTATCGTCAGAAAAATTAAAACTGAATACTCGTGTCACTTTAATT
CACCAAGATATTCTACAGTTTCAATTCCCTAACAAACAGAGGTATAAAATTGTTGGGAATATTCCTTACCATTTAAGCAC
ACAAATTATTAAAAAAGTGGTTTTTGAAAGCCATGCGTCTGACATCTATCTGATTGTTGAAGAAGGATTCTACAAGCGTA
CCTTGGATATTCACCGAACACTAGGGTTGCTCTTGCACACTCAAGTCTCGATTCAGCAATTGCTTAAGCTGCCAGCGGAA
TGCTTTCATCCTAAACCAAAAGTAAACAGTGTCTTAATAAAACTTACCCGCCATACCACAGATGTTCCAGATAAATATTG
GAAGCTATATACGTACTTTGTTTCAAAATGGGTCAATCGAGAATATCGTCAACTGTTTACTAAAAATCAGTTTCATCAAG
CAATGAAACACGCCAAAGTAAACAATTTAAGTACCGTTACTTATGAGCAAGTATTGTCTATTTTTAATAGTTATCTATTA
TTTAACGGGAGGAAATAA

>>MEG_2806|Drugs|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMB
ATGAACAAAAATATAAAATATTCTCAAAACTTTTTAACGAGTGAAAAAGTACTCAACCAAATAATAAAACAATTGAATTT
AAAAGAAACCGATACCGTTTACGAAATTGGAACAGGTAAAGGGCATTTAACGACGAAACTGGCTAAAATAAGTAAACAGG
TAACGTCTATTGAATTAGACAGTCATCTATTCAACTTATCGTCAGAAAAATTAAAACTGAATACTCGTGTCACTTTAATT
CACCAAGATATTCTACAGTTTCAATTCCCTAACAAACAGAGGTATAAAATTGTTGGGAATATTCCTTACCATTTAAGCAC
ACAAATTATTAAAAAAGTGGTTTTTGAAAGCCGTGCGTCTGACATCTATCTGATTGTTGAAGAAGGATTCTACAAGCGTA
CCTTGGATATTCACCGAACACTAGGGTTGCTCTTGCACACTCAAGTCTCGATTCAGCAATTGCTTAAGCTGCCAGCGGAA
TGCTTTCATCCTAAACCAAAAGTAAACAGTGTCTTAATAAAACTTACCCGCCATACCACAGATGTTCCAGATAAATATTG
GAAGCTATATACGTACTTTGTTTCAAAATGGGTCAATCGAGAATATCGTCAACTGTTTACTAAAAATCAGTTTCATCAAG
CAATGAAACACGCCAAAGTAAACAATTTAAGTACCATTACTTATGAGCAAGTATTGTCTATTTTTAATAGTTATCTATTA
TTTAACGGGAGGAAACAACTCCCTATATTTTAG

>>MEG_2807|Drugs|MLS|23S_rRNA_methyltransferases|ERMB
ATGAACAAAAATATAAAATATTCTCAAAACTTTTTAACGAGTGAAAAAGTACTCAACCAAATAATAAAACAATTGAATTT
AAAAGAAACCGATACCGTTTACGAAATTGGAACAGGTAAAGGGCATTTAACGACGAAACTGGCTAAAATAAGTAAACAGG
TAACGTCTATTGAATTAGACAGTCATCTATTCAACTTATCGTCAGAAAAATTAAAACTGAACATTCGTGTCACTTTAATT
CACCAAGATATTCTACAGTTTCAATTCCCTAACAAACAGAGGTATAAAATTGTTGGGAGTATTCCTTACCATTTAAGCAC
ACAAATTATTAAAAAAGTGGTTTTTGAAAGCCATGCGTCTGACATCTATCTGATTGTTGAAGAAGGATTCTACAAGCGTA
CCTTGGATATTCACCGAACACTAGGGTTGCTCTTGCACACTCAAGTCTCGATTCAGCAATTGCTTAAGCTGCCAGCGGAA
TGCTTTCATCCTAAACCAAAAGTAAACAGTGTCTTAATAAAACTTACCCGCCATACCACAGATGTTCCAGATAAATATTG
GAAGCTATATACGTACTTTGTTTCAAAATGGGTCAATCGAGAATATCGTCAACTGTTTACTAAAAATCAGTTTCATCAAG
CAATGAAACACGCCAAAGTAAACAATTTAAGTACCATTACTTATGAGCAAGTATTGTCTATTTTTAATAGTTATCTATTA
TTTAACGGGAGGAAA