MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

LIAFSR

Mutations in the two-component system encoded by the LiaFSR operon have been linked to daptomycin resistance.

References

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21899450

Other Groups in Daptomycin-resistant mutant

Sequences

Download Sequences

>>MEG_3586|Drugs|Lipopeptides|Daptomycin-resistant_mutant|LIAFSR|RequiresSNPConfirmation
GTGATCAAAGTAATGTTAGTGGATGACCATGAAATGGTCCGTTTAGGCGTTTCATCATATTTATCTATTCAAGAGGATAT
AGAAGTCGTAGGCGAAGCAGAAAACGGTAAGATTGGCTATGAAAAAGCATTGGAACTACGTCCAGATGTTATTTTGATGG
ATTTGGTAATGGAAGAAATGGACGGCATTGATTCAACAAAAGCGATCTTGAAAGATTGGCCAGAAGCCAAGATTATTATT
GTGACGAGTTTTATTGATGATGAAAAAGTGTATCCGGCGATTGAAGCTGGTGCAGCGGGCTACCTATTAAAGACATCAAC
AGCACATGAGATTGCTGATGCAATTCGGGCGACTTATCGCGGAGAGCGTGTGTTGGAACCTGAAGTGACGCATAAGATGA
TGGAACGGTTAACAAAAAAACAAGAGCCGGTGTTGCACGAAGATTTGACAAACCGGGAACACGAAATTTTAATGTTGATT
GCACAAGGTAAAAGTAATCAGGAAATAGCTGATGAACTCTTTATCACTTTGAAAACAGTTAAAACACATGTTTCAAACAT
TTTAGCAAAACTAGATGTGGATGATCGGACCCAAGCGGCGATTTATGCTTTTCAACATGGTTTAGCCAAATAA

>>MEG_3587|Drugs|Lipopeptides|Daptomycin-resistant_mutant|LIAFSR|RequiresSNPConfirmation
ATGACCGATCGGATTTCAAGACGCATGATTTCATTATATGCGTCCCTTAGCACCTTTATTGTTATCTTAATTACATTGTT
TTCATATTTTCATTCGATTAAACAAAACCGGTGGTTATTAGAGCTTCTTCAGAGAAAAGTCTTTTATTTACCACTAATTG
TGCACATTGTTCTCATATCCTTACTAATAGGCTTATTGACCTTTTTACTGATTTCATTGGTTCAAAAAGGGCAATATGGA
CGGATTGAAGAAAAACTTCGGTTATTGGCCAACGGTAATTATGAAAGTCCAGTCTTAAACAAACCAACGACCAGTGAAAA
TCAAGACCATTATCTAACCGAAGTCGAACAAGATATTTGGTCGATTAAAAATAAATTATTAGAGATGTCTAAAGAATTGC
AATTATTAAACAGTCGACCGCAATTAATGGATGGGCAAACAAAAGAAGAAATTTTAGAGAACGAGCGGCATCGTTTGGCG
CGGGAGTTGCATGATTCAGTCAGTCAACAACTTTTTGCAGCCATGATGATGTTGTCTGCATTAAATGAACAAGCACAACG
AACAGAAACCCCGGAACCATATCGTAAACAACTAGCCATGGTGGCAGAAATCATTAATGCCTCCCAATCGGAAATGCGCG
CGCTACTATTGCACTTGCGTCCTATCAGTCTAGAAGGAAAAAGTTTGCGTAAAGGTATTGAACAATTACTGAAAGAACTA
CAAACAAAAATTAAAATTGAATTGATTTGGGATGTTGAAGATGTTCATTTAAATAGCAGCATTGAGGATCATCTTTTCCG
AATTGTGCAGGAGTTACTTTCAAATACCTTAAGACATGCCAAAGCAAAGGAATTAGAGGTATACTTACACCAAGTCGATA
AAAACGTGTTATTGCGTATTGTTGATGATGGTGTCGGCTTTGATATGAAGGAACAAAGTAATAAAGCCGGTAGTTATGGC
TTAAATAATATTCGAGAACGTGTTGTCGGCATGGGCGGTACAGTTAAAATTATTAGTTTTAAAGGGCAGGGAACCAGCGT
TGAAATTAAAGTTCCTGTCATAAAGGAGGAAACTGCAAGTGATCAAAGTAATGTTAGTGGATGA

>>MEG_3588|Drugs|Lipopeptides|Daptomycin-resistant_mutant|LIAFSR|RequiresSNPConfirmation
ATGAATAACCCTTGGCGCTTTTTTATCGTCGCAGAAGCATTACTTTTTATTCTGGCGTTATGGCAAATTGTACATAATCC
TGGATTAGCTGTTTTATTAACAATTGGCGTTTTACTTGTGGCCTACGTTTCCAGGAAAGCATCTAAAACACATTTTAACA
ACTTTCAATTCGTCCTCGGCGTTGTTTTTATTGTCATTGGTGCAATGAATAGCACGGCTGTTTGGTTTATGTTGATTTTT
GGCGTACTCTTTATCGGCTTAAAAGGCTTTGAGATTTCAGGCGTGGATATAGCTGAGCGAGCACCTTGGCGAAAAAAACA
AATGATTATGGTGGAGACGGCGGCAAAAGAACCTAAAAATGGCAAACGGTTTAAACGCCGCTGGTTTGCCAACGAACGCA
TTGGTAACAATATCTATGAATGGGACGATATCAATATTGATTTAATCTCTGGGGACACCATTATTGATTTAGGTAATACG
CTACTACCGAAAGAAGACAATATTATTATTATTCGTAAAGGTTTTGGCCGCACGCGAATTCTAGTGCCGTTAGGTGTAGC
TATTTTGTTAGAACATTCAACTTTTTACGGAACGGTACGTTTTGAAGAAGAAAAATATCAATTGAAAAACGAATCATTAA
AAATTTACAGCAATGATTATGATACCAATCTTCGTCGTTTGAAAATTATGACGAACACTTTAGTAGGAGATGTTGAGGTG
ATCCGTGTATGA

>>MEG_3589|Drugs|Lipopeptides|Daptomycin-resistant_mutant|LIAFSR|RequiresSNPConfirmation
ATGATGGGAAAAATATCCAGAGCGATGCTAGCTGTTTATTCGGGGATTGCGGCTTTCCTTATTATTCTATTTTCACTTTT
CACTTATTTTTATGCCAGCAATCAAAGTCATTGGTGGGGAGAATTACTGCGTGCACGTTTATTATATGTTCCGCTTATCT
TCCATTTGTTAGCCATTTCCTTAGGTGTAGGATTAATTGTCTTTCTATTATTATCACTTATTCAAAAGACAAAATACGGG
AAAATCGAAGAAAAGCTGCGTGCACTTTCTTCTGGCAATTATGAATCCAAATTGTTGCTTCTTCCGATCCCAAGTGCATC
GGACGATTTATACATCAAAGATATTGATAAGGAAATCACTAAGATAAAAGAAAAAATGATTGAAGTATCTAGTGAATTAC
AAATTGTAACGAGCCGTCCCCAATATGTAGATGGACAAACCAAAGAAGAAATTTTAGAATTAGAAAGACATCGATTAGCC
CGTGAGCTGCATGATTCAGTTTCGCAACAATTGTTTGCAGCAATGATGATGATGTCGGCATTGACGGAGCAAGCAGAAAA
AAGCGAGACACCAGAAATGTTTCGCAAGCAGTTGAAAATGGTAGCAGAGATCATCAACGCTTCCCAGTCTGAGATGCGTG
CGCTGCTTCTTCATCTACGTCCAGTCAATTTAGAAGAGAAAAGTTTAAAGCAAGGTATCGAGCAGTTATTGAAGGAATTG
CAAAATAAAATCCAGATTTCGCTGAAATGGGATGTAGAAGATGTAAAACTATCTAGTTCCATTGAGGATCACTTGTTCCG
AATCGTTCAAGAATTGTTATCAAATACATTAAGACATGCTAAAGCCAATGAATTAGAGGTATATTTGCACAAAATAGACA
ATAATCTTTTGTTACGTATTATTGACGACGGAACAGGGTTTAATATGAATGAAACGAAAACGGGAAGTTATGGATTGAAC
AATATCAAAGAACGAGTAGCTGGTATTGGTGGAACAGTAAAAATCATTAGTTTTAAAGGTCAAGGTACAAGTGTAGAAAT
CAAGGTCCCTTTGATGAAGGAGGCATAG

>>MEG_3590|Drugs|Lipopeptides|Daptomycin-resistant_mutant|LIAFSR|RequiresSNPConfirmation
ATGATAAAAGTTTTATTAGTAGATGACCATGAAATGGTGCGCTTAGGCGTCTCTTCTTATTTATCTATTCAAGAAGACAT
TGAAGTAATTGGAGAAGCTGAAAATGGACGACAAGGCTATGAGAAGGCGATGACACTTCGACCGGACGTCATTTTAATGG
ACTTAGTCATGGAAGAAATGGATGGTATCGAATCAACAAAAGCAATCTTAAAAGATTGGCCAGAAGCTAAAATCATTATC
GTAACCAGTTTTATTGATGACGAAAAAGTTTATCCTGCCATTGAAGCAGGTGCAGCAGGGTATTTGTTGAAGACCTCTAC
CGCACATGAAATTGCTGATGCTATAAGGGCAACGCAACGTGGCGAGCGAGTATTAGAACCAGAAGTGACAACAAAAATGA
TGGAAAAAATGAGTCGGCGAAATGAGCCTGTATTACATGAAGAACTAACGAATCGGGAAAATGAAATTTTAATGCTGATT
TCTGAAGGAAAAAGTAATCAGGAAATAGCGGACGAATTGTTTATTACACTGAAAACAGTAAAAACACATGTTTCCAATAT
ATTGGCTAAGCTAGAAGTGGAAGACCGTACACAAGCCGCTATCTATGCATTCAAACATGGTTTGGTGAAATAA

>>MEG_3591|Drugs|Lipopeptides|Daptomycin-resistant_mutant|LIAFSR|RequiresSNPConfirmation
ATGAATAGTTCTTGGCGTTTTTTTGTGGTAGTCGAAGCACTGCTGCTGTTATTTGCTGTTTGGCAAATCGTAAACAATAC
TGGACTTTTGCTTTTAGTAATATTCGGTATTTTCAATATATATCTAGCTATGCGCAAATATCCTCGTACTAAATTTCAAA
ATTTTCAATTGATCTTAGGGAGCTTGGTCATTTTTTTTAGCTTAGTCAACAGTCCTGCTTTATGGATGATGGTTGTATTG
GCCGTTTTATTTATCGGCCTGAAAGGTGTAGAGATTTCAGGAATAGATTTGACAAAAAATGCTTTTTGGCGAAAAAAACA
GATCATGATGGTCCAAACAGAGCAATTAAAAACACATAATAATGAGCGTAAAAGACAGCAATTATTTGGTAACCAACGTA
TTGGAAACGACGTCTATGAATGGGATGATATCAACATTGCCATCATTTCTGGTGATACTATCATCGATTTGGGCAATACA
CTTTTGCCAAAAGATGATAATATTGTGATTGTAAGAAAAGGGATAGGCAGAACACGGATCTTAGTACCCCTGGGAGTGGC
TATTCGATTAGAGCATGCGACATTAGTAGGAAATGTCTTGTTTGAAGAAGAGCAGTTTTCCTTAAAAAATGAACAGATCA
AAATCTGCAGCAGTGATTATGATGAAAATCCTCGCAGATTGAAGATCATTACCAATACCTTGGTTGGAGATGTCGAGGTG
ATACGAATATGA