MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

ADEF

The adeFGH multi-drug efflux system is found in Acinetobacter baumannii and is under the regulation of AdeL.

References

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20696879

Other Groups in Drug and biocide RND efflux pumps

Sequences

Download Sequences

>>MEG_682|Multi-compound|Drug_and_biocide_resistance|Drug_and_biocide_RND_efflux_pumps|ADEF
ATGTCATTTTCCCGCAAACAGTTTGCACTGTCTGCCATCTTTGTCGCTATTTTAGCAACCGGTGGCAGTTTTATGTTGTT
ACATGAAAATGCCGATGCAAAAGCTGCACCAACCGCTGCCCAACAAGCTGCTACTGTTGATGTAGCCCCAGTAGTAAGCA
AAACCATTACCGATTGGCAAGAATATTCCGGTCGTTTAGAAGCAATTGATCAAGTTGATATTCGGCCTCAAGTTTCAGGA
AAACTCATTGCCGTACATTTCAAAGATGGAAGCCTCGTTAAAAAAGGTGATTTACTTTTCACAATCGACCCTCGTCCTTT
TGAAGCAGAACTGAACCGTGCAAAAGCCCAGCTTGCTTCAGCTGAAGCACAGGTAACATATACCGCCAGCAATCTTTCGC
GTATTCAACGTCTCATTCAGAGTAATGCTGTTTCTCGCCAAGAACTGGATTTAGCCGAAAATGATGCACGTTCAGCCAAT
GCTAACCTACAAGCCGCTAGAGCTGCTGTCCAATCTGCACGTTTAAATCTGGAATACACCCGTATTACTGCACCAGTCAG
TGGCCGAATTTCACGAGCTGAAGTGACCGTGGGTAATGTCGTCTCTGCAGGTAATGGCGCACAGGTTTTAACAAGTTTAG
TGTCTGTATCACGCCTATACGCATCTTTCGATGTTGATGAACAAACTTACCTGAAATATATCAGTAATCAGCGTAATTCA
GCACAAGTACCTGTCTATATGGGACTTGCCAATGAAACAGGCTTTACTCGCGAAGGTACGATCAACTCAATCGATAACAA
CCTGAATACAACCTCAGGTACGATCCGTGTTCGCGCAACTTTTGATAATCCAAACGGTGTTTTATTACCAGGCCTATATG
CACGAATTCGTTTAGGTGGAGGCCAACCTCGCCCAGCGATTCTGATTAGTCCAACCGCGGTTGGTGTCGACCAAGATAAA
CGTTTTGTCGTAGTAGTGGATGCGAAAAATCAAACTGCTTACCGCGAAGTAAAACTCGGTGCCCAACAAGATGGCTTGCA
AATCGTAAATAGTGGATTACAAGCGGGTGATCGTATTGTAGTGAATGGTTTACAACGGATTCGTCCGGGTGACCCTGTTA
CACCGCATCTCGTTCCTATGCCAAATTCACAAATCACTGCTAGCGCTACTCCTCCTCAACCTCAGCCAACAGATAAAACA
TCAACTCCGGCAAAAGGTTAA

>>MEG_683|Multi-compound|Drug_and_biocide_resistance|Drug_and_biocide_RND_efflux_pumps|ADEF
ATGTCATTTTCCCGCAAACAGTTTGCACTGTCTGCCATCTTTGTCGCTATTTTAGCAACCGGTGGCAGTTTTATGTTGTT
ACATGAAAATGCCGATGCAAAAGCTGCACCAACCGCTGCCCAACAAGCTGCTACTGTTGATGTAGCCCCAGTAGTAAGCA
AAACCATTACCGATTGGCAAGAATATTCCGGTCGTTTAGAAGCAATTGATCAAGTTGATATTCGGCCTCAAGTTTCAGGA
AAACTTATTGCCGTACATTTCAAAGATGGAAGCCTCGTTAAAAAAGGTGATTTACTTTTCACAATCGACCCTCGTCCTTT
TGAAGCAGAACTGAACCGTGCAAAAGCCCAACTTGCTTCAGCTGAAGCACAGGTAACATATACCGCAAGCAATCTTTCGC
GTATTCAACGTCTCATTCAGAGTAATGCTGTTTCTCGCCAAGAACTGGATTTAGCCGAAAATGATGCACGTTCAGCGAAT
GCTAACCTACAAGCCGCTAGAGCTGCTGTCCAATCTGCACGTTTAAATCTAGAATACACCCGTATTACAGCACCTGTCAG
CGGCCGGATTTCACGAGCTGAAGTCACCGTTGGTAATGTAGTTTCTGCAGGTAACGGCGCACAGGTTTTAACAAGTTTAG
TGTCTGTATCCCGCCTTTATGCATCTTTCGATGTTGATGAACAAACTTACCTGAAATATATCAGTAATCAGCGTAATTCA
GCACAAGTACCTGTCTATATGGGACTTGCCAATGAAACAGGCTTTACTCGTGAAGGTACAATCAACTCAATCGATAACAA
TCTGAATACAACCTCAGGTACGATCCGTGTTCGCGCAACTTTTGACAATCCAAACGGTGTTTTATTACCAGGCCTATATG
CACGAATTCGTTTAGGTGGAGGCCAACCTCGCCCAGCGATTCTGATTAGTCCAACCGCGGTTGGTGTCGACCAAGATAAA
CGTTTTGTCGTAGTAGTAGATGCGAAAAATCAAACTGCTTATCGCGAAGTAAAACTCGGTGCCCAACAAGATGGCTTGCA
AATCGTAAATAGCGGATTACAAGCGGGTGATCGTATTGTAGTGAATGGTTTACAACGGATTCGTCCGGGTGACCCTGTTA
CACCGCATCTCGTCCCTATGCCAAATTCACAAATCACTGCTAGCGCTACTCCTCCTCAACCTCAGCCAACAGATAAAACA
TCAACTCCGGCAAAAGGTTAA