MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

ADEC

The adeABC multi-drug efflux system is under the regulation of AdeRS.

References

  • http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X14009711

Other Groups in Drug and biocide RND efflux pumps

Sequences

Download Sequences

>>MEG_679|Multi-compound|Drug_and_biocide_resistance|Drug_and_biocide_RND_efflux_pumps|ADEC
ATGTCTAAATCGACAATCGTATCTCGTGGACTCATTCTTTCTACACTCTCAATTGCACTCGTTGCATGTGTCAATATGCA
AGCGCCACAGCCTGCAATTACATCTCATATTCCTCAAAATTTTAGTCAAAATCATTCTGGAAAAATGATTGCAGAAAAAA
GTTATAAAGAATTTATTTCTGATCCGAAATTATTACAGGTCATTGAAATCAGTTTAAATAACAACCGTGATTTACGGACT
GCTACGCTTAATATTGAACGTGTACAGCAAGAATACCAAATCACAAAAAATAGCCAGCTCCCAACCATTGGTGTAACGGG
AAATGCAGTGCGGCAGGTTAGCCCATCGATTAACCCCAATAACCCAGTTTCTACATTTCAAGTTGGCTTGGGAATGACTG
CCTATGAGCTAGATTTTTGGGGCCGTGTTCAAAATTTAAAAGATGCTGCATTAAATAACTATCTTGCAACTCAAAGTGCA
AAAGAAGCTGTACAAATTGGTTTAATCAGTAATATTACACAGGTCTGGTTAAATTATGCTTTTGCACAAGCAAATTTAAA
CCTTGCCGAGCAAACCTTAAAAGCACAAGTCGATGCTTATAACCTTAACAAGAAGCGCTTTGATGTTGGTATTGATAGTG
AAGTGCCATTAAAACAAGCACAAATTTCGGTAGAGACTGCTCGAAATGATGTTGCAACTTATAAAACTCAAATTCAACAG
GCAAAAAATTTACTGGATTTGTTAGCAGGTCATCCTGTTCCGCAAAATTTACTTCCGGATCATGCTATTCAAAATATTAC
CTTTGAGAAAAACTTTGCAGCCGGTTTACCAAGTGATTTATTAAATCATCGTCCAGACCTTAAAGCTGCCGAATATGAGT
TACGTGTTGCAGGAGCAAATATTGGTGCTGCTAAAGCACGGATGTTCCCAACCATAAGCTTGACAGGCTCGACGGGTTAT
GCATCATCTGAACTGAAAGATTTATTTAAAACAGGCAATTTTGCATGGTCGATTGGACCTAATATCGATCTACCAATTTT
TGATTGGGGAACAAGAAAAACTAATATTAAAATTGCGGAAACTGACCAGAAAATTGCTTTAGCTAAATATGAAAAAGCCA
TTCAATCAGCTTTTCGTGAAGTTAATGATGCACTTGCTACACATGCACATATTGGTGAACGATTAGACGCTCAGCGTCGC
TTAGTCTCTGCGACTGCTGCAACCTATAAACTCTCAATGGCACGTTACAAAGCTGGAGTGGATAGTTATTTTACGGTTTT
AGATGCTCAGCGTTCTGCTTATGCTGCACAACAAGGCTTACTTGCACTTGAACAAATAAAATTAAATAACCAAATTGAAA
TTTATAAAGTTTTAGGAGGAGGAATATCAAAAGTCTAA