MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

YCNJ

The YCNJ group of genes confer resistance to Copper resistance through the mechanism, Copper resistance protein.

Other Groups in Copper resistance protein

Sequences

Download Sequences

>MEG_7827|Metals|Copper_resistance_|Copper_resistance_protein|YCNJ
ATGAAGCGAAACAGATGGTGGATCATCCTTCTGCTTTTTCTTGTTTTCCTGCCGAAAACAAGCTTTGCTCACGCCTATAT
TGTCAAATCTTCACCTGGGGAAAACAGCGAATTAAAAAGCGCCCCTGCGCAGGTGGAAATCGAATTTAATGAACCGGTTG
AAGAAGGGTTTCATTACATTAAAGTCTATAATTCAAACGGCGACCGTGTGGATACGGACAAGACTGAAATCAAAAAAGAT
AATCATCACATCATGACAGTGAAGCTGAAGAAGAATCTGCCTAAAGATGTGTACAGAGCGGAATGGAATGCCGTATCCGC
GGATGGACATCCTGTTTCCGGCGTCATTCCGTTCAGTATCGGGAAAGCGGATGGCGGATTCAGCAGCCAAAAAGCAGCCG
ATTCAGCGCTGAATCCGGGAACAGCAGCAGATCGCGCGATTCTGTATACAGCCTTATCTCTGTTTATCGGAACGGTTTTC
TTCCATCTTTTCTGGTATAAAGGGAAATCAGAACAGCTCGTCAAACGGACGAGACGTATCCTGACCGGCTCGATCGCAGC
ATTGGGGCTGGCGCTTTTGCTTCAGCTTCCGATTCAGACAAAAGCGAACGCAGGCGGCGGCTGGGGCAGCGCATTCCAGC
CGGGCTACATCAGAGAAACACTGTTTGAGACAGCAGGCGGCTCCATTTGGATCATACAGGCTGCGCTGTTCGTGCTGCTC
GCACTGTCTGTCATCCCTGCGATACGGAAAAACCGCTTTTCATCCTTTGGCTATTGGACAGCGCCGCTCATTTTCTTTTT
CGGTCTCCTGCTTGCCAAGGCGTTTACCGGGCATGCTGCTGTCGTTGAAGAAAAAACGGTCGGCATTTTGATGGATTTCC
TTCATTTAACTTCCGCTTCCATCTGGGTCGGCGGAATAGCGGCACTCGTTTTGCTGCTCTCAAAAGAATGGAGGCAGCCT
GACAAAACGCTCGCGTGGGAGACGGTCAGACGGTTCTCCCCATGGGCGCTCACTGCAGTCGGCGTCATTTTGTTTTCAGG
CTTGCTCAATGGATTTTTCATCATTCGTTCAATGGATTCACTGTTCCATACAGCGTACGGACAAGCTCTTTTAGTGAAAA
GCGGGCTGTTTGTTTTCATGCTGGTCTTAGGCGCAATTCATTTTCTGCTTACCAGAAAGCAGCGCCGCACAGGAATCAGC
CGAACGTTGAAAGCGGAGTGGGCAATCGGCATCGCTGTATTGATCACAGCGGCCGTGTTTACAAGCCTGCCAAGCCCGCC
TGAGCCAGCGCCGGAACCGTTCTACCAAACCAAAGCGATAGAGAACGGACAAAGCGTTTCTCTCAGCATCAGCCCAAACC
AGCCTGGAAAAAATGTTTTTGAGCTGCGGGTCACCGACCATAACGGTGATCCCGTGAAAAACATCCAGCAAATCACGTTA
ACCGTTTATAAAACAGGCCTGTCAGGCAGCGAAAACAAAAGCACCTTTACATTAAAAGAAAAAACAAAAGGCGTCTTCCA
AGATCAAAACCTGTCGATTAATGAAAAAGGAAACTGGAAGATCAAAGTCCACGGCCTGACCGGCGACTTTAACGAAATCA
ATATCATGTTTACAAAGACCAATTAA

>MEG_7828|Metals|Copper_resistance_|Copper_resistance_protein|YCNJ
ATGAAGCGAAACAGATGGTGGATCATCCTTCTGCTTTTTCTTGTTTTCCTGCCGAAAACAAGCTTTGCTCACGCCTATAT
TGTCAAATCTTCACCTGGGGAAAACAGCGAATTAAAAAGCGCCCCTGCGCAGGTGGAAATCGAATTTAATGAACCGGTTG
AAGAAGGGTTTCATTACATTAAAGTCTATAATTCAAACGGCGACCGTTTGGATACGGACAAGACTGAAATCAAAAAAGAT
AATCATCACATCATGACAGTGAAGCTGAAGAAGAATCTGCCTAAAGATGTGTACAGAGCGGAATGGAATGCCGTATCCGC
GGATGGACATCCTGTTTCCGGCGTCATTCCGTTCAGTATCGGGAAAGCGGATGGCGGATTCAGCAGCCAAAAAGCAGCCG
ATTCAGCGCTGAATCCGGGAACAGCAGCAGATCGCGCGATTCTGTATACAGCCTTATCTCTGTTTATCGGAACGGTTTTC
TTCCATCTTTTCTGGTATAAAGGGAAATCAGAACAGCTCGTCAAACGGACGAGACGTATCCTGACCGGCTCGATCGCAGC
ATTGGGGCTGGCGCTTTTGCTTCAGCTTCCGATTCAGACAAAAGCGAACGCAGGCGGCGGCTGGGGCAGCGCATTCCAGC
CGGGCTACATCAGAGAAACACTGTTTGAGACAGCAGGCGGCTCCATTTGGATCATACAGGCTGCGCTGTTCGTGCTGCTC
GCACTGTCTGTCATCCCTGCGATACGGAAAAACCGCTTTTCATCCTTTGGCTATTGGACAGCGCCGCTCATTTTCTTTTT
CGGTCTCCTGCTTGCCAAGGCGTTTACCGGGCATGCTGCTGTCGTTGAAGAAAAAACGGTCGGCATTTTGATGGATTTCC
TTCATTTAACTTCCGCTTCCATCTGGGTCGGCGGAATAGCGGCACTCGTTTTGCTGCTCTCAAAAGAATGGAGGCAGCCT
GACAAAACGCTCGCGTGGGAGACGGTCAGACGGTTCTCCCCATGGGCGCTCACTGCAGTCGGCGTCATTTTGTTTTCAGG
CTTGCTCAATGGATTTTTCATCATTCGTTCAATGGATTCACTGTTCCATACAGCGTACGGACAAGCTCTTTTAGTGAAAA
GCGGGCTGTTTGTTTTCATGCTGGTCTTAGGCGCAATTCATTTTCTGCTTACCAGAAAGCAGCGCCGCACAGGAATCAGC
CGAACGTTGAAAGCGGAGTGGGCAATCGGCATCGCTGTATTGATCACAGCGGCCGTGTTTACAAGCCTGCCAAGCCCGCC
TGAGCCAGCGCCGGAACCGTTCTACCAAACCAAAGCGATAGAGAACGGACAAAGCGTTTCTCTCAGCATCAGCCCAAACC
AGCCTGGAAAAAATGTTTTTGAGCTGCGGGTCACCGACCATAACGGTGATCCCGTGAAAAACATCCAGCAAATCACGTTA
ACCGTTTATAAAACGGGCCTGTCAGGCAGCGAAAACAAAAGCACCTTTACATTAAAAGAAAAAACAAAAGGCGTCTTCCA
AGATCAAAACCTGTCGATTAATGAAAAAGGAAACTGGAAGATCAAAGTCCACGGCCTGACCGGCGACTTTAACGAAATCA
ATATCATGTTTACAAAGACCAATTAA