MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

MECB

The mecA gene and its homologues, mecB and mecC, encode PBP2a, which is part of the SCCmec resistance island. The PBP2a has a lower affinity for beta-lactam antibiotics and retains wild-type function of the PBPs, therefore causing resistance to beta-lactams. MecA is often present with its regulators MecR1 and MecI in the mec gene complex IS431-mecA-mecR1-mecI, however variants of this complex exist where mecR1 has been deleted or the genes are in a different order.

References

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3780952/

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

Other Groups in Penicillin binding protein

Sequences

Download Sequences

>>MEG_3795|Drugs|betalactams|Penicillin_binding_protein|MECB
atgaaaaataaagctttagcaattttaattatatgtatttgccttttaatagcatataattttgtgaaaaaagatgaagt
tgataaaatatttgatgctattgaattaagggattcggaatatctgaatgaacatgcgacattcttatctaaaagtcttt
acgacaaagatcagagatataaaaggatggataagattgatgcttctcttggtattaaagaagtgaaagttagtaatgta
cgactcgtgcaaaagaaaaaaaataaacgtcaatatagtgcaaatttaaattttagaactaaatatggtaatttttctag
agaagggaactattcttttgaaaaggatgaaataacaaaaaattggtttttggattggtcacctgaggttataataccgg
gattgactgatagaaatcaaatcagtatagaaaccttggaatctttcagagggaaaatactagacagaaacgggattgat
atagcgaaagacggaattcattacgaagttggaatagatattaaaaatttaaataaaaaaaataagaaaaatatttcaaa
attgttatcaataagtgaatcgacactaaataaaaaattaaaacaaacatgggtaaaagaaggtgtttttgtacctttaa
aatcgtacatagagttggatgatgaacttaaattgggtatccaaaaatatcatttgacggttaatcaaacaaaaggtagg
gtttatccattaagagaagcaacagtacatcttttagggtatgttggagaaattaatgctgaagaattaaagaataaaaa
gtttaaggattatgatgaacactcaatcgtaggaaaaagtggtatcgaactacaatatgataaacaattgcaaaataaag
atggttataaagttgtcatgactagtgatgatgcattaaataatgatgaagatgtcttgttagaaaagaaaccaaaaaat
ggacaggacattatattaacaattgatagcaaagtacaaagaagtatatatagtcatttaaaagaagataatggttcagg
agtagccatgaatcctaaaactggtgaattattagctttagttagttatcctgcatatgacccctatgagtttatgttcg
gcatttccgacgaaaactacaaaaagatagttaatgataagaaagagcccctgttaaataaatttcagacaacctcttcc
ccaggatctactcagaaattaataacatctatcatagggttgaaaaatgggactatagacgcatcaaccaactacaacat
agtaactaagggatggcagagaaatgcttcatggggaggatatgaagttacaaggtttgaggaagttaatggagatattg
atttagaaaaagcgatagcacattctgataatatattttttgcaagagctaccctcgatatgggttccgaaaaatttatt
aagggcatgaaagctttagacattgggagaaatattccttctgattattattttcaaaaaggacaaattgcaaatccaga
aagtttaaaaaacaatttaaaaaatgaaatattactagctgattcaggatatggccagggagaaatacttataagtccag
tacaaatattatctatttatagtgctttaattaatgaaggtaaaatgatgaaacctaaattatttgaaacaacaaaagaa
gacatttggaaaaatcatattatttcaaaagatgacgtagatatattaacaagaagcatgagaaaagtagttactgggac
acatagattggatgcagaaagaaattatgcacagtttgctggaaaaactggcactgcagaattgaaaacctctagagaag
aggggttaggagctcaaatcggttggtttgttggatatgatcaaaataatcccaatatgatgttaggtataagtgtgaag
aatgtagagaatagaggtatgtcgagttataatgcaagaaagtttgccgagataatggatgaattatatgaaaatggaaa
taaaaaatatgaaatagataggtga

>>MEG_3796|Drugs|betalactams|Penicillin_binding_protein|MECB
ATGAAAAATAAAGCTTTAGCAATTTTAATTATATGTATTTGCCTTTTAATAGCATATAATTTTGTGAAAAAAGATGAAGT
TGATAAAATATTTGATGCTATTGAATTAAGGGATTCGGAATATCTGAATGAACATGCGACATTCTTATCTAAAAGTCTTT
ACGACAAAGATCAGAGATATAAAAGAATGGATAAGATTGATGCTTCTCTTGGTATTAAAGAAGTGAAAGTTAGTAATGTA
CGACTCGTGCAAAAGAAAAAAAATAAACGTCAATATAGTGCAAATTTAAATTTTAGAACTAAATATGGTAATTTTTCTAG
AGAAGGGAACTATTCTTTTGAAAAGGATGAAATAACAAAAAAATGGCTTTTGGATTGGTCACCTGAGGTTATAATACCGG
GATTGACTGATAGAAATCAAATCAGTATAGAAACCTTGGAATCTTTCAGAGGGAAAATACTAGACAGAAACGGGATTGAT
ATAGCGAAAGACGGAATTCATTACGAAGTTGGAATAGATATTAAAAATTTAAATAAAAAAAATAAGAAAAATATTTCAAA
ATTGTTATCAATAAGTGAATCGACACTAAATAAAAAGTTAAAACAAACATGGGTAAAAGAAGGTGTTTTTTTACCTTTAA
AATCGTACATAGAGTTGGATGATGAACTTAAATTGGGTATCCAAAAATATCATTTGACGGTTAATCAAACAAAAGGTAGG
GTTTATCCATTAAGAGAAGCAACAGTACATCTTTTAGGGTATGTTGGAGAAATTAATGCTGAAGAATTAAAGAATAAAAA
GTTTAAGGATTATGATGAACACTCAATCGTAGGAAAAAGTGGTATCGAACTACAATATGATAAACAATTGCAAAATAAAG
ATGGTTATAAAGTTGTCATAACTAGTGATGATGCATTAAATAATGATGAAGATGTCTTGTTAGAAAAGAAACCAAAAAAT
GGACAGGACATTATATTAACAATTGATAGCAAAGTACAAAGAAGTATATATAGTCATTTAAAAGAAGATAATGGTTCAGG
AGTAGCCATGAATCCTAAAACTGGTGAATTATTAGCTTTAGTTAGTTATCCTGCATATGACCCCTATGAGTTTATGTTCG
GCATTTCCGACGAAAACTACAAAAAGATAGTTAATGATAAGAAAGAGCCCCTGTTAAATAAATTTCAGACAACCTCTTCC
CCAGGATCTACTCAGAAATTAATAACATCTATCATAGGTTTGAAAAATGGGACTATAGACGCATCAACCAGCTACAACAT
AGTAACTAAGGGATGGCAGAGAAATTCTTCATGGGGAGGATATGAAGTTACAAGGTTTGAGGAAGTTAATGGAGATATTG
ATTTAGAAAAAGCGATAGCACATTCTGATAATATATTTTTTGCAAGAGCTACCCTCGATATGGGTTCCGAAAAATTTATT
AAGGGCATGAAAGCTTTAGACATTGGGAGAAATATTCCTTCTGATTATTATTTTCAAAAAGGACAAATTGCAAATCCAGA
AAGTTTAAAAAATAATTTTAAAAATGAAATATTACTAGCTGATTCAGGATATGGCCAGGGAGAAATACTTATAAGTCCAG
TACAAATATTATCTATTTATAGTTCTTTAATTAATGAAGGTAAAATGATGAAACCTAAATTATTTGAAACAACAAAAGAA
GATATTTGGAAAAATCATATTATTTCAAAAGATGACGTAGATATATTAACAAGAAGCATGAGAAAAGTAGTTACTGGGAC
ACATAGATTGGATGCAGAAAGAAATTATGCACAGTTTGCTGGAAAAACTGGCACTGCAGAATTGAAAACCTCTAGAGAAG
AGGGGTTAGGAGCTCAAATCGGTTGGTTTGTTGGATATGATCAAAATAATCCCAATATGATGTTAGGTATAAGTGTGAAG
AATGTAGAGAATAAAGGTATGTCGAGTTATAATGCAAGAAAGTTTGCCGAGATAATGGATGAATTATATGAAAATGGAAC
GAAAAAATATGAAATAGATAGGTGA