MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

MUS

The MUS genes encode Ambler class B beta-lactamases.

References

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12384365

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

Other Groups in Class B betalactamases

Sequences

Download Sequences

>>MEG_4098|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|MUS
ATGCACAGAATACTTAGTGTCATAACGATGTTAATCTGTACTACATTAGTACACGCTCAATCTGACAAACTAAAAATCAA
ACAACTCAATGATAATATGTATATATACACTACTTATCAAGAGTTTCAAGGAGTAACATACTCTTCTAATTCGATGTACG
TACTGACAGACGAAGGCGTTATTCTAATAGACACACCTTGGGATAAAGATCAGTACGAACCTCTATTAGAGTACATCAGA
TCGAATCATAACAAAGAGGTTAAATGGGTCATCACTACCCACTTCCACGAAGATCGTTCTGGTGGATTAGGTTACTTTAA
CAGTATAGGAGCACAGACGTATACCTATGCATTGACCAATGAAATATTAAAAGAACGCAATGAACCACAAGCTCAACATT
CTTTTAATAAAGAAAAACAGTTTACCTTTGGCAATGAGAAGTTGGCTGTATACTTTTTAGGAGAAGGACATTCACTAGAT
AATACCGTAGTCTGGTTTCCAAAAGAAGAAGTATTATACGGAGGATGCCTGATTAAGAGTGCCGAAGCTACCACTATAGG
TAATATAGCCGATGGTAACGTGATAGCTTGGCCTAAGACTATCGAAGCCGTAAAACAAAAATTTAAGAATGCTAAAGTCA
TTATACCAGGACATGATGAATGGGATATGACAGGCCATATCGAGAATACTGAGCGTATATTATCAGCATACAATCAACAA
CATTCAACTAAAAACGATTAA

>>MEG_4099|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|MUS
ATGCACAGAATACTTAGTGTCATAACGATGTTAATCTGTACTACATTAGTACACGCTCAATCTGACAAGCTAAAAATCAA
ACAACTCAATGATAATATGTATATATACACTACTTATCAAGAGTTTCAAGGAGTAACATACTCTTCTAATTCGATGTACG
TACTGACAGATGAAGGTGCTATTCTAATAGACACACCTTGGGATAAAGATCAGTACGAACCTCTATTAGAGTACATCAGA
TCGAATCATAACAAAGAGGTTAAATGGGTCATCACTACCCACTTCCACGAAGATCGTTCTGGTGGATTAGGTTACTTTAA
CAGTATAGGAGCACAGACGTATACCTATGCATTGACCAATGAAATATTAAAAGAACGCAATGAACCACAAGCTCAATATT
CTTTTAATAAAGAAAAACAGTTTACCTTTGGCAATGAGAAGTTGGCTGTATACTTTTTAGGAGAAGGACATTCACTAGAT
AATACCGTAGTCTGGTTTCCAAAAGAAGAAGTACTATACGGAGGGTGCCTGATTAAGAGTGCCGAAGCTACCACTATAGG
TAATATAGCCGATGGTAACGTGATAGCTTGGCCTAAGACTATCGAAGCCGTAAAACAAAAATTTAAGAATGCTAAAGTCA
TTATACCAGGACATGATGAATGGGATATGATAGGGCATATCGAGAATACTGAGCGTATATTATCAGCATACAATCAACAA
CATTCAACTAAAAACGATTAA