MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

GIM

The GIM genes encode Ambler class B beta-lactamases.

References

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1932750/

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

Other Groups in Class B betalactamases

Sequences

Download Sequences

>>MEG_3137|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|GIM
ATGAAAAATGTATTAGTGTTTTTAATATTACTTGTAGCGTTGCCAGCTTTAGCTCAGGGTCATAAACCGCTAGAAGTTAT
AAAAATTGAAGATGGAGTATATCTTCATACCTCCTTTAAGAATATTGAAGGCTATGGGTTAGTTGATTCGAATGGGTTGG
TAGTTCTGGATAATAATCAAGCCTATATTATCGACACACCTTGGTCTGAAGAAGACACGAAGTTGTTATTATCCTGGGCG
ACTGACAGGGGATACCAGGTTATGGCTAGCATCTCAACTCATTCTCATGAAGATCGCACTGCTGGTATCAAGTTGCTAAA
TTCAAAGTCAATTCCTACATACACATCAGAGTTAACTAAAAAGCTTCTTGCCCGTGAAGGAAAGCCGGTTCCTACCCACT
ACTTTAAAGACGACGAATTCACACTGGGAAATGGGCTTATAGAGCTCTACTATCCAGGTGCTGGGCATACAGAGGATAAT
ATTGTTGCTTGGTTACCCAAAAGCAAAATACTATTTGGTGGCTGCCTCGTGAGGAGTCATGAGTGGGAAGGCTTAGGTTA
CGTAGGCGACGCCTCAATTAGCTCTTGGGCTGACTCAATTAAAAATATTGTATCGAAAAAATATCCCATTCAAATGGTCG
TTCCGGGGCATGGCAAAGTTGGAAGTTCAGATATATTAGATCACACCATTGATCTTGCTGAATCAGCTTCTAACAAATTA
ATGCAACCGACCGCTGAAGCGTCGGCTGATTAA

>>MEG_3138|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|GIM
ATGAAAAATGTATTAGTGTTTTTAATATTACTTGTAGCGTTGCCAGCTTTAGCTCAGGGTCATAAACCGCTAGAAGTTAT
AAAAATTGAAGATGGAGTATATCTTCATACCTCCTTTAAGAATATTGAAGGCTATGGGTTAGTTGATTCGAATGGGTTGG
TAGTTCTGGATAATAATCAAGCCTATATTATCGACACACCTTGGTCTGAAGAAGACACGAAGTTGTTATTATCCTGGGCG
ACTGACAGGGGATACCAGGTTATGGCTAGCATCTCAACTCATTCTCATGGAGATCGCACTGCTGGTATCAAGTTGCTAAA
TTCAAAGTCAATTCCTACATACACATCAGAGTTAACTAAAAAGCTTCTTGCCCGTGAAGGAAAGCCGGTTCCTACCCACT
ACTTTAAAGACGACGAATTCACACTGGGAAATGGGCTTATAGAGCTCTACTATCCAGGTGCTGGGCATACAGAGGATAAT
ATTGTTGCTTGGTTACCCAAAAGCAAAATACTATTTGGTGGCTGCCTCGTGAGGAGTCATGAGTGGGAAGGCTTAGGTTA
CGTAGGCGACGCCTCAATTAGCTCTTGGGCTGACTCAATTAAAAATATTGTATCGAAAAAATATCCCATTCAAATGGTCG
TTCCGGGGCATGGCAAAGTTGGAAGTTCAGATATATTAGATCACACCATTGATCTTGCTGAATCAGCTTCTAACAAATTA
ATGCAACCGACCGCTGAAGCGTCGGCTGATTAA