MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

KLUC

The KLUC group of genes confer resistance to betalactams through the mechanism, Class A betalactamases.

References


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

  Other Groups in Class A betalactamases

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_3454|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|KLUC
  atggttaaaaaatcattacgccagtttgcgctgttggccgcgacggtctttccgctgctggcaagcagcgtatcgctaca
  ggcacaaacgctaagcgtagagcagaaacttgcggctttagagcagcgttcagggggacggcttggggtcgcgctgatag
  atactgcggatggttcgcaaattctctatcgtggcgatgagcgtttcgcgatgtgtagtaccagcaaagtgatggccgct
  gccgcggtgctaaagcaaagtgaaagtcagcacgatcttttaaatcagcgcattgagatcaaaaagggtgacctgactaa
  ctataacccgattgcggaaaaacatgtcggtgggtcgatgtcgttgtctgagctcagcgccgcggccttgcagtacagcg
  ataacgtggcgatgaataagcttatcgctcaactgggtggcccgcagggggttaccgcgtttgcccgtaagattggggat
  gagacgtttcgtctcgatctcacggaaccgacgctgaacactgcaattcccggcgatccacgcgataccacatcaccacg
  ggctatggcacaaacgctgcgcaacctgacgctgggaaaagcgcttggtgacgctcaaagggcgcagttggtgacctgga
  tgaaagggaatacgactggaacggccagtattcaggctggactaccggcttcgtgggtggtgggcgataaaaccggcagc
  ggtgattacggcaccaccaacgacattgcggtgatttggccgaaagatcgtgcacctttggttttggttacctacttcac
  gcagcctcagcctgaggcggaaagccgtcgtgatgtattagcctcggcggcgaaaatcgtcactgagggattatag

  >>MEG_3455|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|KLUC
  atggttaaaaaatcattacgccagtttgcgctgttggccgcgacggtctttccgctgctggcaagcagcgtatcgctaca
  ggcacaaacgctaagcgtagagcagaaacttgcggctttagagcagcgttcagggggacggcttggggtcgcgttgatag
  atactgcggatggttcgcaaattctctatcgtggcgatgagcgtttcgcgatgtgtagtaccagcaaagtgatggccgct
  gccgcggtgctaaagcaaagtgaaagtcagcacgatcttttaaatcagcgcattgagatcaaaaagggtgacctgactaa
  ctataacccgattgcggaaaaacatgtcggtgggtcgatgtcgttgtctgagctcagcgccgcggccttgcagtacagcg
  ataacgtggcgatgaataagcttatcgctcaactgggtggcccgcagggggttaccgcgtttgcccgtaagattggggat
  gagacgtttcgtctcgatcgcacggaaccgacgctgaacactgcaattcccggcgatccacgcgataccacatcaccacg
  ggctatggcacaaacgctgcgcaacctgacgctgggaaaagcgcttggtgacgctcaaagggcgcagttggtgacctgga
  tgaaagggaatacgactggaacggccagtattcaggctggactaccggcttcgtgggtggtgggcgataaaaccggcagc
  ggtgattacggcaccaccaacgacattgcggtgatttggccgaaagatcgtgcaccattggttttggttacctacttcac
  gcagcctcagcctgaggcggaaagccgtcgtgatgtattagcctcggcggcgaaaatcgtcactgagggattatag

  >>MEG_3456|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|KLUC
  atggttaaaaaatcattacgccagtttgcgctgttggccgcgacggtctttccgctgctggcaagcagcgtatcgctaca
  ggcacaaacgctaagcgtagagcagaaacttgcggctttagagcagcgttcagggggacggcttggggtcgcgttgatag
  atactgcggatggttcgcaaattctctatcgtggcgatgagcgtttcgcgatgtgtagtaccagcaaagtgatggccgct
  gccgcggtgctaaagcaaagtgaaagtcagcacgatcttttaaatcagcgcattgagatcaaaaagggtgacctgactaa
  ctataacccgattgcggaaaaacatgtcggtgggtcgatgtcgttgtctgagctcagcgccgcggccttgcagtacagcg
  ataacgtggcgatgaataagcttatcgctcaactgggtggcccgcagggggttaccgcgtttgcccgtaagattggggat
  gagacgtttcgtctcgatcgcacggaaccgacgctgaacactgcaattcccggcgatccacgcgataccacatcaccacg
  ggctatggcacaaacgctgcgcaacctgacgctgggaaaagcgcttggtgacgctcaaagggcgcagttggtgacctgga
  tgaaagggaatacgactggaacggccagtattcaggctggactaccggcttcgtgggtggtgggcgataaaaccggcagc
  ggtggttacggcaccaccaacgacattgcggtgatttggccgaaagatcgtgcaccattggttttggttacctacttcac
  gcagcctcagcctgaggcggaaagccgtcgtgatgtattagcctcggcggcgaaaatcgtcactgagggattatag

  >>MEG_3457|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|KLUC
  atggttaaaaaatcattacgccagtttgcgctgttggccgcgacggtttttccgctgctggcaggcagcgtatcgctaca
  ggcacaaacgctaagcgtagagcagaaacttgcggctttagagcagcgttcagggggacggcttggggtcgcgttgatag
  atactgcggatggttcgcaaattctctatcgtggcgatgagcgtttcgcgatgtgtagtaccagcaaagtgatggccgct
  gccgcggtgctaaagcaaagtgaaagtcagcacgatcttttaaatcagcgcattgagatcaaaaagggtgacctgactaa
  ctataacccgattgcggaaaaacatgtcggtaggtcgatgtcgttgtctgagctcagcgccgcggccttgcagtacagcg
  ataacgtggcgatgaataagcttatcgctcaactgggtggcccgcagggggttaccgcgtttgcccgtaagattggggat
  gagacgtttcgtctcgatcgcacggaaccgacgctgaacactgcaattcccggcgatccacgcgataccacatcaccacg
  ggctatggcacaaacgctgcgcaacctgacgctgggaaaagcgcttggtgacgctcaaagggcgcagttggtgacctgga
  tgaaagggaatacgactggaacggccagtattcaggctggactaccggcttcgtgggtggtgggcgataaaaccggcagc
  ggtgattacggcaccaccaacgacattgcggtgatttggccgaaagatcgtgcaccattggttttggttacctacttcac
  gcagcctcagcctgaggcggaaagccgtcgtgatgtattagcctcggcggcgaaaatcgtcactgagggattatag

  >>MEG_3458|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|KLUC
  atggttaaaaaatcattacgccagtttgcgctgttggccgcgacggtttttccgctgctggcaggcagcgtatcgctaca
  ggcacaaacgctaagcgtagagcagaaacttgcggctttagagcagcgttcagggggacggcttggggtcgcgttgatag
  atactgcggatggttcgcaaattctctatcgtggcgatgagcgtttcgcgatgtgtagtaccagcaaagtgatggccgct
  gccgcggtgctaaagcaaagtgaaagtcagcacgatcttttaaatcagcgcattgagatcaaaaagggtgacctgactaa
  ctataacccgattgcggaaaaacatgtcggtgggtcgatgtcgttgtctgagctcagcgccgcggccttgcagtacagcg
  ataacgtggcgatgaataagcttatcgctcaactgggtggcccgcagggggttaccgcgtttgcccgtaagattggggat
  gagacgtttcgtctcgatcgcacggaaccgacgctgaacactgcaattcccggcgatccacgcgataccacatcaccacg
  ggctatggcacaaacgctgcgcaacctgacgctgggaaaagcgcttggtgacgctcaaagggcgcagttggtgacctgga
  tgaaagggaatacgactggaacggccagtattcaggctggactaccggcttcgtgggtggtgggtgataaaaccggcagc
  ggtgattacggcaccaccaacgacattgcggtgatttggccgaaagatcgtgcaccattggttttggttacctacttcac
  gcagcctcagcctgaggcggaaagccgtcgtgatgtattagcctcggcggcgaaaatcgtcactgagggattatag