MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

IMI

The IMI genes encode Ambler class A beta-lactamases.

References

  • http://jac.oxfordjournals.org/content/60/3/470.full

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

Other Groups in Class A betalactamases

Sequences

Download Sequences

>>MEG_3297|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|IMI
atgtcacttaatgtaaaaccaagtagaatagccatcttgtttagctcttgtttagtttcaatatcatttttctcacaggc
caatacaaagggcatcgatgagattaaaaaccttgaaacagatttcaatggtagaattggtgtctacgctttagacactg
gctcaggtaaatcattttcatacaaagcaaatgaacgatttccattatgtagttctttcaaaggttttttagctgctgct
gtattaaaaggctctcaagataatcaactaaatcttaatcagatcgtgaattacaatacaagaagtttagagttccattc
acccatcacaactaaatataaagataatggaatgtcattaggtgatatggctgctgccgctttacaatatagcgacaatg
gtgctactaatattattcttgaacgatatatcggtggtcctgagggtatgactaaattcatgcggtcgattggagataaa
gattttagactcgatcgttgggagttagatctaaacacagctattcctggcgatgaacgtgacacatctacacctgcagc
agtagctaagagcgtgaaaacccttgctctgggtaacatacttaatgagcgtgaaaaggaaacctatcagacatggttaa
agggtaacacaaccggtgcagcacgtattcgtgctagcgtaccaagcgattgggtagttggcgataaaactggtagttgc
ggagcatacggtacggcaaatgattatgcggtagtctggccaaagaaccgagctcctcttataatttctgtatacactac
aaaaaacgaaaaagaagccaagcatgacgataaagtaatcgcagaagcttcaagaatcgcaattgataaccttaaataa

>>MEG_3298|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|IMI
atgtcacttaatgtaaaaccaagtagaatagccatcttgtttagctcttgtttagtttcaatatcatttttctcacaggc
caatacaaagggcatcgatgagattaaagaccttgaaacagatttcaatggtagaattggtgtctacgctttagacactg
gctcaggcaaatcattttcatacaaagcaaatgaacgatttccattatgtagttctttcaaaggttttttagctgctgct
gtattaaaaggctctcaagataatcaactaaatcttaatcagatcgtgaattataatacaagaagtttagagttccattc
acccatcacaactaaatataaagataatggaatgtcattaggtgatatggctgctgcagctttacaatatagcgacaatg
gtgctactaatattatccttgaacgatatatcggtggtcctgagggtatgactaaattcatgcggtcgattggagataaa
gattttagactcgatcgttgggagttagatctaaacacagctattcctggcgatgaacgtgacacatctacacctgcagc
agtagctaagagcctgaaaacccttgcactgggtaacatactcaatgagcgtgaaaaggaaacctatcagacatggttaa
agggtaacacaaccggtgcagcgcgtattcgtgctagcgtaccaagcgattgggtagttggcgataaaactggtagttgc
ggtgcatacggtacggcaaatgattatgcggtagtctggccaaagaaccgagctcctcttataatttctgtatacactac
aaaaaacgaaaaagaagccatgcatgaggataaagtaatcgcagaagcttcaagaatcgcaattgataaccttaaataa

>>MEG_3299|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|IMI
atgtcaacaaccttaagaaaaagcaaacctgcttttcttcttggctcttttttaatgtcgatatctttgtattcatatgc
gaatgaaaatggcatagatgagataaagaatcttgaaaaaaaatttaatggaaggattggtgtctacgctttagacacag
gctctggcaaatcatttgcatacagagcgaatgaacgctttcctctgtgcagttcatttaaaggttttttagctgcttct
gtattaaaaggttctcaagataagcaacttaactttagcgagatcgtaaattacaatacaagaagtttagaacccaattc
tcccatcacggcaaaatataaagagcaaggaatgccacttggagaaatggctgctgcagctttacaatatagtgacaatg
ctgctaccaatattattcttgaacgttatatcggtggtcctgtaggtatgactaagttcatgcggtcgatcggagatgaa
gaatttagactagatcgttatgaactagatcttaatacggctattccaggagatgaacgagacacatcaacacctgaagc
agtgggtaaaagcttaaaaaacctcgctctgggcaatatacttaatgacagtgaaaaagaaacatatcagacatggttaa
agggtaatacaacaggtgcagcgcgcattcgttctagcgtaccgcgcgaatgggtagttggcgataaaactggtacctgt
ggagcatacggtacggcaaatgattatgcggtagtctggccagatgacagggcaccacttatcatttccgtatacactac
aaaatatgaaaaagatgccaagcatgaagaggaatttattgcagaagcttcaagaattgcgattaaaacccttaactaa

>>MEG_3300|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|IMI
atgtcacttaatgcaaaaccaagtagaataggcatcctgtttagctcttgtttagttttaatatcatttttctcacaagc
caatacaaagggcatcgatgagattaaaagccttgagacagatttcaatgggaggattggtgtctacgctttggacactg
gctcgggtaaatcattttcgtacagagcaaatgaacgatttccattatgtagttcttttaaaggttttttagctgctgct
gtattaaaaggttctcaagataatcaacttaatcttaatcagatcgtaaactatagcacaagaagtttagagttccattc
ccccattacaactaaatataaagataatggaatgtcattaggtgatatggctgctgccgctttacaatatagcgacaatg
gtgctactaatattatccttgaacgttttatcggtggtcctgagggtatgactaaattcatgcggtcgattggagatgaa
gtttttagactcgatcgttgggagttagatctaaacacagctattccaggcgatgaacgtgatacatctacacctgcagc
aataggtaagagcctggaaaaccttgctctgggtaacatacttagtgaacgtgaaaaggaaacctatcagacatggttaa
agggtaacacaaccggcgcaacgcgtattcgtgctagcgtaccaagcgattgggttgttggcgataaaactggtagttgc
ggggcatacggtacggcaaatgattatgcagtagtgtggccaaagaaccgggctcctcttataatttctgtatacactac
aaaaaaccaaaaagaagctaagcatgacgataaagtaatagcagaagcttcaagaattgcaattgacaaccttaaataa

>>MEG_3301|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|IMI
atgtcacttaatgtaaaaccaagcagaatagccatcttgtttagctcttgtttagtttcaatatcatttttctcacaggc
caatacaaagggcatcgatgatattaaaaaccttgaaacagatttcaatggtagaattggtgtctacgctttagacactg
gctcaggtaaatcatttacgtacaaagcaaatgaacgatttccattatgtagttctttcaaaggttttttagctgctgct
gtattaaaacgctctcaagataatcaactcagtcttaatcagatcgtgaattacaatacaagaactttagagttccattc
acccatcacaactaaatataaagataatggaatgtcattaggtgatatggctgctgccgctttacaatatagtgacaatg
gtgctactaatattattcttgaacgttatatcggtggtcctgagggtatgactaaattcatgcggtcgattggagatgaa
gattttagactcgatcgttgggagttagatctaaacacagctattccaggcgatgaacgtgacacatctacacctgcagc
agtagccaagagcctgaaaaccattgctctgggtaacatacttagtgagcgtgaaaaggaaacatatcagacatggttaa
agggtaacacaaccggtgcagcgcgtattcgtgctagcgtaccaagcgattgggtagttggcgataaaactggtagttgc
ggagcatacggtactgcaaatgattatgcggtagtctggccaaagaaccgggctcctcttataatttctgtatacactac
aaaatacgaaaaagaagccaagcatgaggataaagtaatcgcagaagcttcaagaatcgcaattgataaccttaaataa

>>MEG_3302|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|IMI
atgtcacttaatgtaaaaccaagcagaatagccatcttgtttagctcttgtttagtttcaatatcatttttctcacaggc
caatacaaagggcatcgatgatattaaaaaccttgaaacagatttcaatggtagaattggtgtctacgctttagacactg
gctcaggtaaatcattttcgtacaaagcaaatgaacgatttccattatgtagttctttcaaaggttttttagctgctgct
gtattaaaacgctctcaagataatcaactcagtcttaatcagatcgtgaattacaatacaagaactttagagttccattc
acccatcacaactaaatataaagataatggaatgtcattaggtgatatggctgctgccgctttacaatatagtgacaatg
gtgctactaatattattcttgaacgttatatcggtggtcctgagggtatgactaaattcatgcggtcgattggagatgaa
gattttagactcgatcgttgggagttagatctaaacacagctattccaggcgatgaacgtgacacatctacacctgcagc
agtagccaagagcctgaaaaccattgctctgggtaacatacttagtgagcgtgaaaaggaaacatatcagacatggttaa
agggtaacacaaccggtgcagcgcgtattcgtgctagcgtaccaagcgattgggtagttggcgataaaactggtagttgc
ggagcatacggtactgcaaatgattatgcggtagtctggccaaagaaccgggctcctcttataatttctgtatacactac
aaaatacgaaaaagaagccaagcatgaggataaagtaatcgcagaagcttcaagaatcgcaattgataaccttaaataa

>>MEG_3303|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|IMI
atgtcacttaatgtaaaaccaagcagaatagccatcttgtttagctcttgtttagtttcaatatcatttttctcacaggc
caatacaaagggcatcgatgatattaaaaaccttgaaacagatttcaatggtagaattggtgtctacgctttagacactg
gctcaggtaaatcattttcgtacaaagcaaatgaacgatttccattatgtagttctttcaaaggttttttagctgctgct
gtattaaaacgctctcaagataatcaactcagtcttaatcagatcgtgaattacaatacaagaagtttagagttccattc
acccatcacaactaaatataaagataatggaatgtcattaggtgatatggctgctgccgctttacaatatagtgacaatg
gtgctactaatattattcttgaacgttatatcggtggtcctgagggtatgactaaattcatgcggtcgattggagatgaa
gattttagactcgatcgttgggagttagatctaaacacagctattccaggcgatgaacgtgacacatctacacctgcagc
agtagctaagagcctgaaaaccattgctctgggtaacatacttagtgagcgtgaaaaggaaacatatcagacatggttaa
agggtaacacaaccggtgcagcgcgtattcgtgctagcgtaccaagcgattgggtagttggcgataaaactggtagttgc
ggagcatacggtactgcaaatgattatgcggtagtctggccaaagaaccgggctcctcttataatttctgtatacactac
gaaatacgaaaaagaagccaagcatgaggataaagtaatcgcagaagcttcaagaatcgcaattgataaccttaaataa

>>MEG_3304|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|IMI
atgtcacttaatgtaaaaccaagtaaaatagccatcttgtttatctcttgtttattttcaatatcatttttctcacaggc
caatacaaagggtatcgatgagattaaaaaccttgaaacagatttcaatggtagagttggtgtctacgctttagacactg
gctcaggtaaatcattttcgtacaaagcaaatgaacgatttccattatgtagttctttcaaaggctttttagctgctgct
gtattaaaaggctctcaagataatcaactcaatcttaatcagatcgtgaattacaatacaagaagtttagagttccattc
acccatcacaactaaatataaagataatggaatgtcattaggtgatatggctgctgccgctttacaatatagcgacaatg
gtgctactaatattattcttgaacgttatatcggtggtcctgagggtatgactaaattcatgcggtcgattggagatgaa
gattttagactcgatcgttgggagttagatctaaacacagctattccaggcgatgaacgtgacacatctacgcctgcagc
agtagctaagagcctgaaaactcttgctctgggtaacatacttagtgagcgtgaaaaggaaacctatcagacatggttaa
agggtaacacaaccggtgcagcgcgtattcgtgctagcgtaccaagcgattgggtagttggcgataaaactggtagttgc
ggagcatacggtactgcaaatgattatgcggtagtctggccaaagaaccgggctcctcttataatttctgtatacacaac
aaaaaacgaaaaagaagccaagcatgaggataaagtaatcgcagaagcttcaagaatcgcaattgataaccttaaataa

>>MEG_3305|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|IMI
atgtcacttaatgtaaaaccaagtagaatagccatcttgtttagctcttgtttagtttcaatatcatttttctcacaggc
caatacaaagggcatcgatgagattaaagaccttgaaacagatttcaatggtagaattggtgtctacgctttagacactg
gctcaggcaaatcattttcatacaaagcaaatgaacgatttccattatgtagttctttcaaaggttttttagctgctgct
gtattaaaaggctctcaagataatcaactaaatcttaatcagatcgtaaattataatacaagaagtttagagttccattc
acccatcacaactaaatataaagataatggaatgtcattaggtgatatggctgctgcagctttacaatatagcgacaatg
gtgctactaatattatccttgaacgatatatcggtggtcctgagggtatgactaaattcatgcggtcgattggagataaa
gattttagactcgatcgttgggagttagatctaaacacagctattcctggcgatgaacgtgacacatctacacctgcagc
agtagctaagagcctgaaaacccttgcactgggtaacatactcaatgagcgtgaaaaggaaacctatcagacatggttaa
agggtaacacaaccggtgcagcgcgtattcgtgctagcgtaccaagcgattgggtagttggcgataaaactggtagttgc
ggtgcatacggtacggcaaatgattatgcggtagtctggccaaagaaccgagctcctcttataatttctgtatacactac
aaaaacgaaaaaagaagccaagcatgaggataaagtaatcgcagaagcttcaagaatcgcaattgataaccttaaataa

>>MEG_3306|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|IMI
atgtcacttaatgtaaaaccaagtagaatagccatcttgtttagctcttgtttagtttcaatatcatttttctcacaggc
caatacaaagggcatcgatgagattaagaaccttgaaacagatttcaatggtagaattggtgtctacgctttagacactg
gctcaggtaaatcattttcatacaaagcaaatgaacgatttccattatgtagttctttcaaaggttttttagctgctgct
gtattaaaaggctctcaagataatcaactaaatcttaatcagatcgtgaattacaatacaagaagtttagagttccattc
acccatcacaactaaatataaagataatggaatgtcattaggtgatatggctgctgccgctttacaatatagcgacaatg
gtgctactaatattattcttgaacgatatatcggtggtcctgagggtatgactaaattcatgcggtcgattggagataaa
gattttagactcgatcgttgggagttagatctaaacacagctattcctggcgatgaacgtgacacatctacacctgcagc
agtagctaagagcctgaaaacccttgctctgggtaacatacttaatgagcgtgaaaaggaaacctatcagacatggttaa
agggtaacacaaccggtgcagcacgtattcgtgctagcgtaccaagcgattgggtagttggcgataaaactggtagttgc
ggagcatacggtacggcaaatgattatgcggtagtctggccaaagaaccgagctcctcttataatttctgtatacactac
aaaaaacgaaaaagaagccaagcatgacgataaagtaatcgcagaagcttcaagaatcgcaattgataaccttaaataa

>>MEG_3307|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|IMI
atgtcacttaatgtaaaaccaagtagaatagccatcttgtttatctcttgtttattttcaatatcatttttctcacaggc
caatacaaagggtatcgatgagattaaaaaccttgaaacagatttcaatggtagagttggtgtctacgctttagacactg
gctcaggtaaatcattttcgtacaaagcaaatgaacgatttccattatgtagttctttcaaaggctttttagctgctgct
gtattaaaaggctctcaagataatcaactcaatcttaatcagatcgtgaattacaatacaagaagtttagagttccattc
acccatcacaactaaatataaagataatggaatgtcattaggtgatatggctgctgccgctttacaatatagcgacaatg
gtgctactaatattattcttgaacgttatatcggtggtcctgagggtatgactaaattcatgcggtcgattggagatgaa
gattttagactcgatcgttgggagttagatctaaacacagctattccaggcgatgaacgtgacacatctacacctgcagc
agtagctaagagcctgaaaactcttgctctgggtaacatacttagtgagcgtgaaaaggaaacctatcagacatggttaa
agggtaacacaaccggtgcagcgcgtattcgtgctagcgtaccaagcgattgggtagttggcgataaaactggtagttgc
ggagcatacggtactgcaaatgattatgcggtagtctggccaaagaaccgggctcctcttataatttctgtatacacaac
aaaaaacgaaaaagaagccaagcatgaggataaagtaatcgcagaagcttcaagaatcgcaattgataaccttaaataa

>>MEG_3308|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|IMI
ATGTCACTTAATGTAAAACCAAGTAGAATAGCCATCTTGTTTAGCTCTTGTTTAGTTTCAATATCATTTTTCTCACAGGC
CAATACAAAGGGAATCGATGAGATTAAAAACCTTGAAACAGATTTCAATGGTAGAATTGGTGTCTACGCTTTAGACACTG
GCTCAGGTAAATCATTTTCGTACAAAGCAAATGAACGATTTCCATTATGTAGTTCTTTCAAAGGTTTTTTAGCTGCTGCT
GTATTAAAAGGCTCTCAAGATAATCAACTAAATCTTAATCAGATCGTGAATTATAATACAAGAAGTTTAGAGTTCTATTC
ACCCATCACAACTAAATATAAAGATAATGGAATGTCATTAGGTGATATGGCTGCTGCCGCTTTACAATATAGCGACAATG
GTGCTACTAATATTATTCTTGAACGATATATCGGTGGTCCTGAGGGTATGACTAAATTCATGCGGTCGATTGGAGATAAA
GATTTTAGACTCGATCGTTGGGAGTTAGATCTAAACACAGCAATTCCTGGCGATGAACGTGACACATCTACACCTGCAGC
AGTAGCTAAGAGCCTGAAAACCCTTGCTCTGGGTAACATACTTAATGAGCGTGAAAAGGAAACCTATCAGACATGGTTAA
AGGGTAACACAACCGGTGCAGCGCGTATTCGTGCTAGCGTACCAAGCGATTGGGTAGTTGGCGATAAAACTGGTAGTTGC
GGAGCATACGGTACGGCAAATGATTATGCGGTAGTCTGGCCAAAGAACCGAGCTCCTCTTATAATTTCTGTATACACTAC
AAAAAACGAAAAAGAAGCCAAGCATGAGGATAAAGTAATCGCAGAAGCTTCAAGAATCGCAATTGATAACCTTAAATAA

>>MEG_3309|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|IMI
ATGTCACTTAATGTAAAACAAAGTAGAATAGCCATCTTGTTTATCTCTTGTTTATTTTCAATATCATTTTTCTCACAGGC
CAATACAAAGGGTATCGATGAGATTAAAAACCTTGAAACAGATTTCAATGGTAGAGTTGGTGTCTACGCTTTAGACACTG
GCTCAGGTAAATCATTTTCGTACAAAGCAAATGAACGATTTCCATTATGTAGTTCTTTCAAAGGCTTTTTAGCTGCTGCT
GTATTAAAAGGCTCTCAAGATAATCAACTCAATCTTAATCAGATCGTGAATTACAATACAAGAAGTTTAGAGTTCCATTC
ACCCATCACAACTAAATATAAAGATAATGGAATGTCATTAGGTGATATGGCTGCTGCCGCTTTACAATATAGCGACAATG
GTGCTACTAATATTATTCTTGAACGTTATATCGGTGGTCCTGAGGGTATGACTAAATTCATGCGGTCGATTGGAGATGAA
GATTTTAGACTCGATCGTTGGGAGTTAGATCTAAACACAGCTATTCCAGGCGATGAACGTGACACATCTACACCTGCAGC
AGTAGCTAAGAGCCTGAAAACTCTTGCTCTGGGTAACATACTTAGTGAGCGTGAAAAGGAAACCTATCAGACATGGTTAA
AGGGTAACACAACCGGTGCAGCGCGTATTCGTGCTAGCGTACCAAGCGATTGGGTAGTTGGCGATAAAACTGGTAGTTGC
GGAGCATACGGTACTGCAAATGATTATGCGGTAGTCTGGCCAAAGAACCGGGCTCCTCTTATAATTTCTGTATACACAAC
AAAAAACGAAAAAGAAGCCAAGCATGAGGATAAAGTAATCGCAGAAGCTTCAAGAATYGCAATTGATAACCTTAAATAA

>>MEG_3310|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|IMI
ATGTCACTTAATGTAAAACCAAGTAGAATAGCCATCTTGTTTAGCTCTTGTTTAGTTTCAATATCATTTTTCTCACAGGC
CAATACAAAGGGCATCGATGAGATTAAAGACCTTGAAACAGATTTCAATGGTAGAATTGGTGTCTACGCTTTAGACACTG
GCTCAGGCAAATCATTTTCATACAAAGCAAATGAACGATTTCCATTATGTAGTTCTTTCAAAGGTTTTTTAGCTGCTGCT
GTATTAAAAGGCTCTCAAGATAATCAACTAAATCTTAATCAGATCGTGAATTATAATACAAGAAGTTTAGAGTTCCATTC
ACCCATCACAACTAAATATAAAGATAATGGAATGTCATTAGGTGATATGGCTGCTGCAGCTTTACAATATAGCGACAATG
GTGCTACTAATATTATCCTTGAACGATATATCGGTGGTCCTGAGGGTATGACTAAATTCATGCGGTCGATTGGAGATAAA
GATTTTAGACTCGATCGTTGGGAGTTAGATCTAAACACAGCTATTCCTGGCGATGAACGTGACACATCTACACCTGCAGC
AGTAGCTAAGAGCCTGAAAACCCTTGCACTGGGTAACATACTCAATGAGCGTGAAAAGGAAACCTATCAGACATGGTTAA
AGGGTAACACAACCGGTGCAGCGCGTATTCGTGCTAGCGTACCAAGCGATTGGGTAGTTGGCGATAAAACTGGTAGTTGC
GGTGCATACGGTACGGCAAATGATTATGCGGTAGTCTGGCCAAAGAACCGAGCTCCTCTTATAATTTCTGTATACACTAC
AAAATACGAAAAAGAAGCCAAGCATGAGGATAAAGTAATCGCAGAAGCTTCAAGAATCGCAATTGATAACCTTAAATAA

>>MEG_3311|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|IMI
ATGTCACTTAATGTAAAACCAAGTAGAATAGCCATCTTGTTTAGCTCTTGTTTAGTTTCAATATCATTTTTCTCACAGGC
CAATACAAAGGGCATCGATGAGATTAAAGACCTTGAAAAAGATTTCAATGGTAGAATTGGTGTCTACGCTTTAGACACTG
GCTCAGGCAAATCATTTTCATACAAAGCAAATGAACGATTTCCATTATGTAGTTCTTTCAAAGGTTTTTTAGCTGCTGCT
GTATTAAAAGGCTCTCAAGATAATCAACTAAATCTTAATCAGATCGTGAATTATAATACAAGAAGTTTAGAGTTCCATTC
ACCCATCACAACTAAATATAAAGATAATGGAATGTCATTAGGTGATATGGCTGCTGCAGCTTTACAATATAGCGACAATG
GTGCTACTAATATTATCCTTGAACGATATATCGGTGGTCCTGAGGGTATGACTAAATTCATGCGGTCGATTGGAGATAAA
GATTTTAGACTCGATCGTTGGGAGTTAGATCTAAACACAGCTATTCCTGGCGATGAACGTGACACATCTACACCTGCAGC
AGTAGCTAAGAGCCTGAAAACCCTTGCACTGGGTAACATACTCAATGAGCGTGAAAAGGAAACCTATCAGACATGGTTAA
AGGGTAACACAACCGGTGCAGCGCGTATTCGTGCTAGCGTACCAAGCGATTGGGTAGTTGGCGATAAAACTGGTAGTTGC
GGTGCATACGGTACGGCAAATGATTATGCGGTAGTCTGGCCAAAGAACCGAGCTCCTCTTATAATTTCTGTTTACACTAC
AAAAAACGAAAAAGAAGCCAAGCATGAGGATAAAGTAATCGCAGAAGCTTCAAGAATCGCAATTGATAACCTTAAATAA

>>MEG_3312|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|IMI
ATGTCACTTAATGTAAAACCAAGTAGAATAGCCATCTTGTTTAGCTCTTGTTTAGTTTCAATATCATTTTTCTCACAGGC
CAATACAAAGGGCATCGATGAGATTAAAGACCTTGAAACAGATTTCAATGGTAGAATTGGTGTCTACGCTTTAGACACTG
GCTCAGGCAAATCATTTTCATACAAAGCAAATGAACGATTTCCATTATGTAGTTCTTTCAAAGGTTTTTTAGCTGCTGCT
GTATTAAAAGGCTCTCAAGATAATCAACTAAATCTTAATCAGATCGTGAATTATAATACAAGAAGTTTAGAGTTCCATTC
ACCCATCACAACTAAATATAAAGATAATGGAATGTCATTAGGTGATATGGCTGCTGCAGCTTTACAATATAGCGACAATG
GTGCTACTAATATTATCCTTGAACGATATATCGGTGGTCCTGAGGGTATGACTAAATTCATGCGGTCGATTGGAGATAAA
GATTTTAGACTCGATCGTTGGGAGTTAGATCTAAACACAGCTATTCCTGGCGATGAACGTGACACATCTACACCTGCAGC
AGTAGCTAAGAGCCTGAAAACCCTTGCACTGGGTAACATACTCAATGAGCGTGAAAAGGAAACCTATCAGACATGGTTAA
AGGGTAACACAACCGGTGCAGCGCGTATTCGTGCTAGCGTACCAAGCGATTGGGTAGTTGGCGATAAAACTGGTAGTTGC
GGTGCATACGGTACGGCAAATGATTATGCGGTAGTCTGGCCAAAGAACCGAGCTCCTCTTATAATTTCTGTATACACTAC
AAAAAACGAAAAAGAAGCCAAGCATGAGGATAAAGTAATCGCAGAAGCTTCAAGAATCGCAATTGATAACCTTAAATAA

>>MEG_3313|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|IMI
ATGTCAATTAATGCAAAGAAAAGTAAAGCAGCTGTCTTTTTAAGCTATTTTTTAATCCCTATATCATTTTATTCACAGGC
TGATACAAATGCCATGGATGAGATTAAGAAACTGGAAACAGGTTTTGGTGGCAGGGTTGGCGTCTACGCTTTAGACACTG
GCTCTGGTAAATCATTTTCATACAGAGCGAATGAACGATTTCCTCTTTGTAGTTCTTTTAAAGGTTTTTTAGCCGCTGCT
GTATTAAAGGGCTCGCAGGATAATCAACTGAATATTAATGAGATTGTAAATTATAATAAAAGAAGTTTAGAACCCCACTC
CCCTATTACGCAAAAATATAAAGAAAACGGAATGTCTCTAGGTGATATGGCTGCTGCCGCTTTACAATATAGCGACAATG
GTGCTGCTAATATTATTCTTGAGCGTTATATCGGTGGTCCTGAAGGTATGACTAATTTCATGCGGTCTATTGGAGATGAA
GACTTTAGACTCGATCGTTGGGAGTTAGATCTAAATACAGCTATTCCTGGCGATGAACGTGACACTTCAACACCCGCAGC
TGTAGGTAAAAGTTTAAAAAACCTTGCTCTGGGCAATATACTTAACGATCATGAAAAGGAAACATATCAGACATGGTTAA
AGGGTAATACAACCGGCGCAGCGCGTATTCGTGCTAGCGTACCAAGCGACTGGGTCGTTGGCGATAAAACCGGTACTTGT
GGAGCATACGGTACGGCAAATGATTATGCGGTTGTCTGGCCAAAAAACAGGGCTCCTCTTATCATTTCTGTGTACACTAC
AAAAAGTGAAAAAGAAGCAAAGCATGACGAGAAGGTAATCGAAGAAGCTTCAAGAATTGCAATTACACACCTTAAGTAA