MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

FONA

The fonA genes encode Ambler class A beta-lactamases.

References

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19884377

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

Other Groups in Class A betalactamases

Sequences

Download Sequences

>>MEG_2976|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|FONA
ATGATTAAAAATACACTACGTAAAACCACCCTGATGGTGGCTACGGTTATGCCGTTGCTGTTCGGTAGCGCACCGCTATG
GGCGCAAACTGCTAATGCCAAGGCGAATATTCAGCAGCAACTGTCTGAGCTGGAGAAAAGCTCCGGTGGCCGCCTGGGCG
TGGCGCTGATCGATACCGCCGATAATTCGCAGATCCTGTATCGCGGGGATGAACGTTTTCCTATGTGCAGCACCAGCAAG
GTGATGGCGGTGTCGGCGTTGTTAAAACAGAGCGAGACGGATAAAAATCTTTTGGCTAAGCGGATGGAAATCAAGCAATC
CGATCTGGTCAACTACAACCCGATCGCCGAAAAACACCTGGATACCGGGATGACCCTGGCCGAGTTCAGCGCCGCCACCA
TCCAGTACAGTGACAACACGGCGATGAACAAAATCCTTGAGCATCTTGGCGGCCCGGCAAAAGTAACAGAATTTGCGCGT
ACCATCGGCGATAAAACCTTCCGTCTTGATCGTACCGAGCCCACCTTGAATACCGCCATTCCGGGTGATGAACGTGACAC
GAGTTCGCCGCTGGCGATGGCAAAAAGCCTGCAAAACCTGACCTTGGGCAAGGCGCTGGGTGAACCACAGCGTGCTCAAC
TGGTTGAATGGATGAAGGGGAATACTACCGGCGGAGCCAGCATTCGCGCAGGTCTGCCAACCACGTGGATAGTCGGTGAT
AAAACCGGCAGCGGTGATTACGGTACCACTAACGATATCGCCGTGATTTGGCCAGCTAACCACGCACCGTTGGTGTTGGT
GACCTATTTCACGCAGCCACAGCAGAATGCCGAAGCCCGCAAAGACGTGTTGGCTGCGGCTGCTAAAATTGTTACCGAAG
GGCTTTGA

>>MEG_2977|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|FONA
ATGGTTAAAAATACACTACGTAAAACCACCCTGATGGTCGCTACGGTTATGCCGTTGCTGTTCAGTAGCGCACCGCTATG
GGCGCAAACTGCTAATGCCAAGGCGAATATTCAGCAGCAACTGTCTGAACTGGAGAAAAACTCCGGTGGCCGCCTGGGCG
TGGCGCTGATCGATACCGCCGATAATTCGCAGATCCTGTATCGCGGGGATGAACGTTTTCCTATGTGCAGCACCAGCAAG
GTGATGGCGGTGTCGGCGTTGTTAAAACAGAGCGAGACGGATAAAAATCTTTTGGCTAAGCGGATGGAAATCAAGCAATC
CGATCTGGTCAACTACAACCCGATCGCCGAAAAACACCTGGATACCGGGATGACCCTGGCCGAGTTCAGCGCCGCCACCA
TCCAGTACAGTGACAACACGGCGATGAACAAGATCCTTGAGCATCTTGGCGGCCCGGCAAAAGTAACAGAATTTGCGCGT
ACCATCGGCGATAAAACCTTCCGTCTTGATCGTACCGAGCCCACCTTGAATACCGCCATTCCGGGTGATCCGCGTGACAC
GAGTTCGCCGCTGGCGATGGCAAAAAGCCTGCAAAACCTGACCTTGGGTAAGGCGCTGGGTGAACCACAGCGTGCTCAAC
TGGTTGAATGGATGAAGGGGAATACTACCGGCGGAGCCAGCATTCGCGCAGGTCTGCCAACCACGTGGATAGTCGGTGAT
AAAACCGGCAGCGGTGATTACGGTACCACTAACGATATCGCCGTGATTTGGCCAGCTAACCACGCACCGTTGGTGCTGGT
CACCTATTTCACCCAGCCACAGCAGAATGCTGAAGCCCGCAAAGACGTGTTGGCTGCGGCCGCTAAAATTGTTACCGAAG
GGCTTTGA

>>MEG_2978|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|FONA
ATGGTTAAAAATATACTACGTAAAACCACCCTGATGGTCACTACGGTTATGCCGTTGCTGTTCGGTAGCGCACCGCTATG
GGCGCAAACTGCTAATGCCAAGGCGAATATTCAGCAGCAACTGTCTGAACTGGAGAAAAACTCCGGTGGCCGCTTGGGCG
TGGCGCTGATCGATACCGCCGATAATTCGCAGATCCTGTATCGCGGGGATGAACGTTTTCCTATGTGCAGCACCAGCAAG
GTGATGGCGGTGTCGGCGTTGTTAAAACAGAGCGAGACGGATAAAAATCTTTTGGCTAAGCGGATGGAAATCAAGCAATC
CGATCTGGTCAACTACAACCCGATCGCCGAAAAACACCTGGATACCGGGATGACCCTGGCCGAGTTCAGCGCCGCCACCA
TCCAGTACAGTGACAACACGGCGATGAACAAGATCCTTGAGCATCTTGGCGGCCCGGCAAAAGTGACAGAATTTGCGCGT
ACTATTGGCGATAAAACCTTCCGCCTCGATCGTACCGAACCCACTTTAAATACCGCCATTCCAGGTGATAAGCGTGATAC
CACCTCACCGCTGGCGATGGCAAAAAGCCTGCAAAACCTGACCTTGGGCAAAGCGCTGGGTGAACCACAGCGTGCTCAAC
TGGTTGAATGGATGAAGGGGAATACTACCGGCGGAGCCAGCATTCGCGCAGGTCTGCCAACTACATGGGTGGTTGGGGAT
AAAACCGGCAGCGGTGATTATGGTACCACTAACGATATCGCCGTTATTTGGCCAGCGAACCACGCGCCGTTGGTGTTAGT
AACCTATTTCACGCAGCCACAGCAGAATGCCGAAGCTCGTAAAGACGTGTTGGCTGCGGCTGCTAAAATTGTTACCGAAG
GGCTTTGA

>>MEG_2979|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|FONA
ATGGTTAAAAATACACTACGTAAAACCACCCTGATGGTCGCTACGGTTATGCCGTTGTTGTTCGGTAGCGCACCGCTATG
GGCGCAAACTGCTAATGCCAAGGCGAATATTCAGCAGCAACTGTCTGAACTGGAGAAAAGCTCCGGTGGCCGCCTGGGCG
TGGCGCTGATCGATACCGCCGATAATTCGCAGATCCTGTATCGCGGGGATGAACGTTTTCCTATGTGCAGCACCAGCAAG
GTGATGGCGGTGTCGGCGTTGTTAAAACAGAGCGAGACGGATAAAAATCTTTTGGCTAAGCGGATGGAAATCAAGCAATC
CGATCTGGTCAACTACAACCCGATCGCCGAAAAACACCTGGATACCGGGATGACCCTGGCCGAGTTCAGCGCCGCCACCA
TCCAGTACAGTGACAACACGGCGATGAACAAGATCCTTGAGCATCTTGGCGGCCCGGCAAAAGTAACAGAATTTGCGCGT
ACCATCGGCGATAAAACCTTCCGTCTCGATCGTACCGAACCCACCTTGAATACCGCCATTCCGGGTGATGAACGTGACAC
GAGTTCGCCGCTGGCGATGGCAAAAAGCCTGCAAAACCTGACCTTGGGCAAGGCGCTGGGTGAACCACAGCGTGCTCAAC
TGGTTGAATGGATGAAGGGGAATACTACCGGAGGAGCCAGCATTCGCGCAGGTCTGCCAACCACGTGGATAGTCGGTGAT
AAAACCGGCAGCGGTGATTACGGTACCACTAACGATATCGCCGTGATTTGGCCAGCTAACCACGCACCGTTGGTGTTGGT
GACCTATTTCACCCAGCCACAGCAGAATGCCGAAGCCCGCAAAGACGTGTTGGCTGCGGCCGCTAAAATTGTTACCGAAG
GGCTTTGA

>>MEG_2980|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|FONA
ATGGTTAGAAATACATTACGTCAAACCACCCTGATGGTCGCTACGGTTATGCCGTTGCTGTTCGGTAGCGCACCGTTATG
GGCGCAACCCGCTAATGCCAAGGCCAATATTCAGCAGCAACTGTCTGAACTGGAGAAAAACTCCGGTGGCCGCCTGGGCG
TGGCGCTGATCGATACCGCCGATAATTCGCAGATCCTGTATCGTGGGGATGAACGTTTTCCCATGTGCAGCACCAGCAAG
GTGATGGCAGTGTCGGCGTTGTTAAAACAGAGCGAGACGGATAAAAATCTTTTGGCTAAGCGGATGGAGATCAAACAATC
CGATCTGGTCAACTACAACCCGATCGCCGAAAAACACCTGGATACCGGGATGACCCTGGCCGAGTTCAGCGCCGCCACTA
TCCAGTACAGTGACAACACGGCGATGAACAAGATCCTTGAGCATCTTGGCGGCCCGGCAAAAGTGACAGAATTTGCGCGT
ACTATCGGCGATAAAACCTTCCGTCTCGATCGTACCGAACCCACTTTAAATACCGCCATCCCGGGTGATAAGCGTGACAC
CACCTCGCCGCAGGCGATGGCAATAAGCCTGCAAAACCTGACCTTGGGCAAAGCGCTTGCTGAACCACAGCGTGCTCAAC
TGGTTGAATGGATGAAGGGGAATACTACCGGCGGAGCCAGCATTCGCGCAGGTCTGCCAACCACGTGGGTGGTCGGTGAT
AAAACCGGCAGCGGTGATTACGGTACCACTAACGATATCGCCGTGATTTGGCCAGCTAACCACGCACCGTTGGTGTTGGT
GACCTATTTCACGCAGCCACAGCAGAATGCCGAAGCCCGCAAAGACGTGTTGGCTGCGGCTGCTAAAATTGTCACCGAAG
GGCTTTGA

>>MEG_2981|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|FONA
ATGGTTAAAAATACATTACGTCAAACCACCCTGATGGTGGCTACGGTTATGCCGTTGCTGTTCGGTAGCGCACCGCTATG
GGCGCAAACTGCTAATGCCAAGGCGAATATTCAGCAGCAACTGTCTGAACTGGAGAAAAGCTCCGGTGGCCGCCTGGGCG
TGGCGCTGATCGATACCGCCGATAATTCGCAGATCCTGTATCGCGCGGATGAACGTTTTCCTATGTGCAGCACCAGCAAG
GTGATGGCAGTGTCGGCGTTGTTAAAACAGAGCGAGACGGATAAAAATCTTTTGGCTAAGCGGATGGAGATCAAGCAATC
CGATCTGGTCAACTACAACCCGATCGCCGAAAAACACCTGGATACCGGGATGACCCTGGCCGAGTTCAGCGCCGCCACCA
TCCAGTACAGTGACAACACGGCGATGAACAAGATCCTTGAGCATCTTGGCGGCCCGGCAAAAGTGACAGAATTTGCGCGT
ACTATTGGCGATAAAACCTTCCGCCTCGATCGTACCGAACCCACTTTAAATACCGCCATTCCAGGTGATAAGCGTGATAC
CACCTCACCGCTGGCGATGGCAAAAAGCCTGCAAAACCTGACCTTGGGCAAAGCGCTGGGTGAACCACAGCGTGCTCAAC
TGGTTGAATGGATGAAGGGGAATACTACCGGCGGAGCAAGCATTCGCGCAGGTCTGCCAACTACATGGGTGGTTGGGGAT
AAAACCGGCAGCGGTGATTACGGTACCACTAACGATATCGCCGTAATTTGGCCAGCGAACCACGCACCGTTGGTGTTGGT
GACCTATTTCACGCAGCCACAGCAGAATGCCGAAGCTCGCAAAGACGTGTTGGCTGCGGCTGCTAAAATTGTTACCGAAG
GGCTTTGA