MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

CIA

The CIA group of genes confer resistance to betalactams through the mechanism, Class A betalactamases.

References


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

  Other Groups in Class A betalactamases

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_1718|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|CIA
  ATGAAAAAAATAACATTTCTTTTACTGATGGTTTCTGCCTTTGCTACTGCACAGAAATCCGTACTTGACGAAAAAATCAG
  TGCTGTTATAAAAGATAAAAAAGCGACCGTAGGAGTTTCTGTTTTGGGTTTTGAGAATGCTTTCAAGTACAGTAAAAACG
  GAGATAAGAAACTGCCGTTACTCAGTGTTTTTAAATTTCACCTGGCCTGTGCTGTATTGGATATGGCAGATAAAGGTAAA
  TTTTCAACAGATCAGAAGTTTTTAATAAAAAAATCAGATCTATTGGAAAATACATGGTCTCCGCTACGCGAAAAATTTCC
  GGAAGGAAATATTGAACTTTCTTTAGGAGAAATTATCACGTACACAGTTGCTCAAAGTGATAACAATACCTGTGATTTTC
  TTTTAAGATTGATAGGCGGTCCTCAGGTTGTTCAGCACTTCATGGATTCTAAAGGAGCAAAAGACCTTCAGATCAAATAT
  AATGAGGACGACATGCACAGGGACTGGAAAAACCAATATGGGAACGAAAGCAGCACCAATGCGACTGTCTCACTATTGAA
  AAAATTCTATGATGGTAAGCTTCTTACAAAAAAATCGACGGATTTCCTGATGCAGATTATGTTGGGAACTACAACAGGAA
  CCAATAAAATCGTTGAACAGTTACCCAAAAGTACGCCTGTTGCTCATAAAACGGGTTCTTCCGGAAAGCCGGACAATATA
  CTTACTGTTGCAGAAAATGATATGGGGATTATTACCCTTCCTAACGGAAAGCATTATGCAATCGCTGTATTTGTAAGCAA
  TTCAACGGAAACAGAAAAGGTAAATACAAGGATGGTTTCTGATATTTCAAAGATCGTTTGGGATAATTTTAATAAATAA

  >>MEG_1719|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|CIA
  ATGAAAAAAATAACATTTCTTATACTGATGGTTTCTGCCTTTGCTACTGCACAGAAATCCGTACTTGACGAAAAAATCAG
  TGCTGTTATAAAAGATAAAAAAGCGACGGTAGGAGTTTCTGTTTTGGGTTTTGAGAATGCTTTCAAGTACAGTAAAAACG
  GAGATGAGAAGCTGCCGTTACTCAGCGTTTTTAAATTTCACCTGGCCTGTGCTGTATTGGATATGGCAGATAAAGGTAAA
  TTTTCAACAGATCAGAAGTTTTTAATAAAAAAATCAGATCTATTGGAAAATACATGGTCTCCGCTACGCGAAAAATTTCC
  GGAAGGAAATATTGAACTTTCTTTAGGAGAAATTATCACGTACACAGTTGCTCAAAGTGATAACAATACCTGTGATTTTC
  TTTTAAGATTGATAGGCGGTCCTCAGGTTGTTCAGCACTTCATGGATTCTAAAGGAGCAAAAGATCTTCAGATCAAATAT
  AATGAGGACGACATGCACAGGGACTGGAAAAACCAATATGGGAACGAAAGCAGCACCAATGCGACTGTCTCACTATTGAA
  AAAATTCTATGATGGTAAGCTTCTTACAAAAAAATCGACGGATTTCCTGATGCAGATTATGTTGGGAACTACAACAGGAA
  CCAATAAAATCGTTGAACAGTTACCCAAAGGTACGCCTGTTGCTCATAAAACGGGTTCTTCCGGAAAGCCGGACAATATA
  CTTGCTGTTGCAGAAAATGATATGGGGATTATTACCCTTCCCAACGGAAAGCATTATGCAATCGCTGTATTTGTAAGCAA
  TTCAACGGAAACAGAAAAGGTAAATACAAGGATGGTTTCTGATATTTCAAAGATCGTTTGGGATAATTTTAATAAATAA

  >>MEG_1720|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|CIA
  ATGAAAAAAATAACATTTCTTTTACTGATGGTTTCTGCCTTTGCTACTGCACAGAAATCCGTACTTGACGAAAAAATCAG
  TGCTGTTATAAAAGATAAAAAAGCGACGGTAGGAGTTTCTGTTTTGGGTTTTGAGAATGCTTTCAAGTACAGTAAAAACG
  GAGATGAGAAGCTGCCGTTACTCAGCGTTTTTAAATTTCACCTGGCCTGTGCTGTATTGGATATGGCAGATAAAGGTAAA
  TTTTCAACATATCAGAAGTTTTTAATAAAAAAATCAGATCTATTGGAAAATACATGGTCTCCGCTACGCGAAAAATTTCC
  GGAAGGAAATATTGAACTTTCTTTAGGAGAAATTATCACGTACACAGTTGCTCAAAGTGATAACAATACCTGTGATTTTC
  TTTTAAGATTGATAGGCGGTCCTCAGGTTGTTCAGCACTTCATGGATTCTAAAGGAGCAAAAGATCTTCAGATCAAATAT
  AATGAGGACGACATGCACCGGGACTGGAAAAACCAATATGGGAACGAAAGCAGCACCAATGCGACTGTCTCACTATTGAA
  AAAATTCTATGATGGTAAGCTTCTTACAAAAAAATCGACGGATTTCCTGATGCAGATTATGTTGGCAACTACAACAGGAA
  CCAATAAAATCGTTGAACAGTTACCCAAAGGTACGCCTGTTGCTCATAAAACGGGTTCTTCCGGAAAGCCGGACAATATA
  CTTACTGTTGCAGAAAATGATATGGGGATTATTACCCTTCCCAACGGAAAGCATTATGCAATCGCTGTATTTGTAAGCAA
  TTCAACGGAAACAGAAAAGGTAAATACAAGGATGGTTTCTGATATTTCAAAGATCGTTTGGGATAATTTTAATAAATAA

  >>MEG_1721|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|CIA
  ATGAAAAAAATAACATTTCTTATACTGATGGTTTCTGCCTTTGCTACTGCACAGAAATCCGTACTTGACGAAAAAATCAG
  TGCTGTTATAAAAGATAAAAAAGCGACGGTAGGAGTTTCTGTTTTGGGTTTTGAGAATGCTTTCAAGTACAGTAAAAACG
  GAGATGAGAAGCTGCCGTTACTCAGCGTTTTTAAATTTCACCTGGCCTGTGCTGTATTGGATATGGCAGATAAAGGTAAA
  TTTTCAACAGATCAGAAGTTTTTAATAAAAAAATCAGATCTATTGGAAAATACATGGTCTCCGCTACGCGAAAAATTTCC
  GGAAGGAAATATTGAACTTTCTTTAGGAGAAATTATCACGTACACAGTTGCTCAAAGTGATAACAATACCTGTGATTTTC
  TTTTAAGATTGATAGGCGGTCCTCAGGTTGTTCAGCACTTCATGGATTCTAAAGGAGCAAAAGATCTTCAGATCAAATAT
  AATGAGGACGACATGCACAGGGACTGGAAAAACCAATATGGGAACGAAAGCAGCACCAATGCGACTGTCTCACTATTGAA
  AAAATTCTATGATGGTAAGCTTCTTACAAAAAAATCGACGGATTTCCTGATGCAGATTATGTTGGGAACTACAACAGGAA
  CCAATAAAATCGTTGAACAGTTACCCAAAGGTACGCCTGTTGCTCATAAAACGGGTTCTTCCGGAAAGCCGGACAATATA
  CTTACTGTTGCAGAAAATGATATGGGGATTATTACCCTTCCCAACGGAAAGCATTATGCAATCGCTGTATTTGTAAGCAA
  TTCAACGGAAACAGAAAAGGTAAATACAAGGATGGTTTCTGATATTTCAAAGATCGTTTGGGATAATTTTAATAAATAA