MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

DSBC

The DSBC group of genes confer resistance to Metal resistance through the mechanism, Metal resistance protein.

References


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

  Other Groups in Multi-metal resistance protein

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_2691|Metals|Multi-metal_resistance|Multi-metal_resistance_protein|DSBC
  ATGAAGAAAGGTTTTATGTTGTTTACTTTGTTAGCGGCGTTTTCAGGCTTTGCTCAGGCTGATGACGCGGCAATTCAACA
  AACGTTAGCCAAAATGGGCATCAAAAGCAGCGATATTCAGCCCGCGCCTGTAGCTGGCATGAAGACAGTTCTGACTAACA
  GCGGCGTGTTGTACATCACCGATGATGGTAAACATATCATTCAGGGGCCAATGTATGACGTTAGTGGCACGGCTCCGGTC
  AATGTCACCAATAAGATGCTGTTAAAGCAGTTGAATGCGCTTGAAAAAGAGATGATCGTTTATAAAGCGCCGCAGGAAAA
  ACACGTCATCACCGTGTTTACTGATATTACCTGTGGTTACTGCCACAAACTGCATGAGCAAATGGCAGACTACAACGCGC
  TGGGGATCACCGTGCGTTATCTTGCTTTCCCGCGCCAGGGGCTGGACAGCGATGCAGAGAAAGAAATGAAAGCTATCTGG
  TGTGCGAAAGATAAAAACAAAGCGTTTGATGATGTGATGGCAGGTAAAAGCGTCGCACCAGCCAGTTGCGACGTGGATAT
  TGCCGACCATTACGCACTTGGCGTCCAGCTTGGCGTTAGCGGTACTCCGGCAGTTGTGCTGAGCAATGGCACACTTGTTC
  CGGGTTACCAGCCGAAAGAGATGAAAGAATTCCTCGACGAACACCAAAAAATGACCAGCGGTAAATAA

  >>MEG_2692|Metals|Multi-metal_resistance|Multi-metal_resistance_protein|DSBC
  ATGAAGAAAGGTTTTATGTTGTTTACTTTGTTAGCGGCGTTTTCAGGCTTTGCTCAGGCTGATGACGCGGCAATTCAACA
  AACGTTAGCCAAAATGGGCATCAAAAGCAGCGATATTCAGCCCGCGCCTGTAGCTGGCATGAAGACAGTTCTGACTAACA
  GCGGCGTGTTGTACATCACCGATGATGGTAAACATATCATTCAGGGGCCAATGTATGACGTTAGTGGCACGGCTCCGGTC
  AATGTCACCAATAAGATGCTGTTAAAGCAGTTGAATGCGCTTGAAAAAGAGATGATCGTTTATAAAGCGCCGCAGGAAAA
  ACACGTCATCACCGTGTTTACTGATATTACCTGTGGTTACTGCCACAAACTGCATGAGCAAATGGCAGACTACAACGCGC
  TGGGGATCACCGTGCGTTATCTTGCTTTCCCGCGCCAGGGGCTGGACAGCGATGCAGAGAAAGAAATGAAAGCTATCTGG
  TGTGCGAAAGATAAAAACAAAGCGTTTGATGATGTGATGGCAGGTAAAAGCGTCGCACCAGCCAGTTGCGACGTGGATAT
  TGCCGACCATTACGCACTTGGCGTCCAGCTTGGCGTTAGCGGTACTCCGGCAGTTGTGCTGAGCAATGGCACACTTGTTC
  CGGGTTACCAGCCGCCGAAAGAGATGAAAGAATTCCTCGACGAACACCAAAAAATGACCAGCGGTAAATAA