MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

COPBM

The COPBM group of genes confer resistance to Metal resistance through the mechanism, Metal resistance protein.

References


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

  Other Groups in Multi-metal resistance protein

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_2043|Metals|Multi-metal_resistance|Multi-metal_resistance_protein|COPBM
  ATGAATAATGGAATAGATCCTGAGAATGAAACAAATAAAAAGGGCGCTATTGGAAAGAATCCTGAGGAAAAAATAACTGT
  AGAACAAACGAATACCAAGAATAATTTACAGGAACATGGAAAAATGGAAAATATGGATCAACACCATACGCATGGACACA
  TGGAACGGCACCAACAGATGGACCATGGACACATGAGCGGAATGGATCATAGCCATATGGATCATGAAGATATGAGTGGA
  ATGAATCATAGCCACATGGGTCATGAAAATATGAGTGGAATGGATCATTCTATGCACATGGGGAACTTTAAGCAAAAATT
  TTGGCTTTCTCTGATTTTAGCGATTCCGATTATTCTTTTTTCACCGATGATGGGGATGTCCTTTCCTTTTCAAGTGACGT
  TTCCTGGCTCTAATTGGGTGGTGTTGGTTCTGGCAACGATTTTATTTATTTATGGCGGACAACCATTCTTAAGCGGAGCC
  AAAATGGAATTGAAACAAAAAAGTCCAGCAATGATGACACTGATTGCTATGGGGATTACCGTCGCATATGTTTATAGTGT
  GTATTCTTTTATAGCCAACCTCATCAACCCCCATACACATGTCATGGATTTTTTCTGGGAATTAGCAACGTTAATCGTAA
  TCATGTTATTGGGACATTGGATCGAAATGAATGCAGTCTCTAATGCCAGCGATGCTTTACAAAAATTAGCAGAATTATTA
  CCTGAATCGGTAAAACGATTGAAAAAAGACGGAACTGAAGAAACCGTCTCTTTAAAAGAAGTCCATGAAGGTGATCGTCT
  AATTGTTCGTGCTGGAGACAAGATGCCAACGGATGGGACGATCGACAAAGGACATACCATTGTTGATGAATCTGCTGTTA
  CGGGTGAATCCAAAGGGGTTAAAAAGCAAGTGGGCGATTCGGTCATTGGTGGATCAATTAATGGCGACGGAACAATTGAA
  ATTACTGTAACAGGTACTGGCGAAAATGGTTACCTTGCAAAAGTAATGGAGATGGTACGAAAAGCCCAAGGAGAAAAATC
  TAAATTAGAGTTTCTATCAGATAAAGTAGCAAAATGGTTATTTTATGTGGCTTTAGTAGTTGGGATCATCGCCTTTATTG
  CTTGGCTCTTCCTAGCAAATTTACCAGATGCACTAGAACGAATGGTCACCGTGTTCATCATTGCTTGTCCGCATGCACTG
  GGACTTGCGATTCCATTAGTCGTTGCTCGTTCGACTTCGATCGCAGCTAAAAATGGGTTGCTTTTGAAAAATCGGAATGC
  GATGGAACAAGCCAATGATCTAGATGTGATCATGTTAGATAAAACAGGCACGTTGACCCAAGGAAAATTTACTGTAACTG
  GTATTGAGATTTTAGATGAAGCTTATCAAGAAGAAGAAATCTTGAAATATATTGGTGCTTTAGAAGCACATGCAAATCAT
  CCTTTAGCGATTGGGATAATGAATTATTTAAAAGAAAAAAAGATTACTCCTTATCAAGCACAGGAACAAAAAAATTTAGC
  AGGTGTTGGTTTAGAAGCAACTGTGGAAGACAAAGATGTTAAAATTATTAATGAAAAAGAAGCAAAACGTTTAGGACTAA
  AAATCGACCCTGAACGATTAAAAAACTATGAAGCTCAAGGAAACACTGTCAGCTTTTTAGTAGTTTCAGATAAATTAGTG
  GCTGTGATTGCTCTAGGAGATGTCATTAAACCAGAAGCAAAAGAGTTTATCCAAGCGATCAAAGAAAAAAATATTATCCC
  AGTCATGTTGACTGGGGATAACCCCAAAGCAGCCCAAGCAGTAGCCGAATATCTTGGAATCAATGAATATTACGGCGGTC
  TACTGCCAGATGACAAAGAGGCGATCGTTCAAAGATATCTTGATCAAGGAAAAAAAGTGATCATGGTTGGTGACGGCATC
  AATGATGCGCCAAGCTTAGCACGGGCAACGATAGGTATGGCAATCGGAGCAGGAACTGATATTGCGATTGATTCTGCAGA
  TGTTGTCTTAACGAACAGTGACCCCAAAGATATCTTGCATTTCTTAGAATTAGCAAAAGAAACAAGAAGAAAAATGATCC
  AAAATCTTTGGTGGGGCGCTGGTTATAATATTATTGCTATTCCTTTAGCAGCAGGAATCTTAGCACCAATCGGACTTATT
  TTAAGCCCAGCAGTGGGAGCAGTCTTGATGTCACTAAGTACAGTGGTCGTTGCGCTCAACGCCTTAACTTTAAAATAA