MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

MPHC

The mph genes encode macrolide phosphotransferases that have been shown to confer resistance to erythromycin by inactivation of the antibiotic molecule via phosphorylation.

References

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC94651/

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

Other Groups in Macrolide phosphotransferases

Sequences

Download Sequences

>>MEG_4034|Drugs|MLS|Macrolide_phosphotransferases|MPHC
atgactcaacataatgaaattattaaaattgcagaaaaacatcaattacacatcaaacctcaaacaatatcattgaatga
atcagggctagatttccaagttgcatttggagaagatgaacacggaatagagtgggttttaagactaccaagaagacctg
acgtttataaacgaacaaaacccgaaaaacaaatggtagacttcttacaaaaaaatgtttcgtttgaagtaccgaattgg
aaagtacatacaaaagaccttattgcttatccaaaacttacaggcaaacccgcagccacaatagatccagaaatacaaaa
ttacgtatgggaaattgaacacaaaccagtaacaaaaaattttattaacacattagctgaaacactcgtagatttacaca
acataccagaggaaaatattaccgcacaccatataaatatcaaaactatacaagaaataaaaaatgattttcaaagaaga
atgaataaagttagagaaacttatggcgtggcagatggattatggaacagatggaaacaatggttagaaaacgacgaact
gtggcctcgacgtgcaaccatgatacatggagacttacatccaggacatataatggtagataaccaagcaaatgtcacag
gactcatagactggactgaagcaacctattccgatccatcaatggactttatgggataccatcgtgtattcgacgacgaa
ggcttagagcaactcataacagcatacgataaagctggaggagaaacatggccacgaatgaaagagcatataatagaact
caatgcagtattcccaatgtttatcgctgagtttgctatggaatcaggagaaccagcgtatgaaaaaatggcattgcaag
agttaggtatgaaagagtag

>>MEG_4035|Drugs|MLS|Macrolide_phosphotransferases|MPHC
atgactcgacataatgaaattattaaaattgcagaaaaacatcaattacacatcaaacctcaaacaatatcattgaatga
atcagggctagatttccaagttgcatttggagaagatgaacacggaatagagtgggttttaagactaccaagaagacctg
acgtttataaacgaacaaaacctgaaaaacaaatggtagacttcttacaaaaaaatgtttcgtttgaagtaccgaattgg
aaagtacatacaaaagaccttattgcttatccaaaacttacaggcaaacccgcagccacaatagatccagaaatacaaaa
ttacgtatgggaaattgaacacaaaccagtaacaaaaaattttattaacacattagctgaaacactcgtagatttacaca
acataccaaaggaaaatattaccgcacagcatataaatatcaaaactatacaagaaataaaaaatgattttcaaagaaga
atgaataaagttaaagaaacttatggcgtagcagatggattatggaacagatggaaacaatggttagaaaacgacgaact
gtggcctcgacgtgcaaccatgatacatggagacttacatccaggacatataatggtagataaccaagcaaatgtcacag
gactcatagactggactgaagcaacctactccgatccgtcaatggactttatgggataccatcgtgtattcgacgacgaa
ggattagagcaactcataacagcatacggtaaagctggaggagaaacatggccacgaatgaaagagcatataatagaact
caatgcagtattcccaatgtttatcgctgagtttgctatggaatcaggagaaccagcgtatgaaaaaatggcattgcaag
agttaggtatgaaagagtag

>>MEG_4036|Drugs|MLS|Macrolide_phosphotransferases|MPHC
atgactcgacataatgaaattattaaaattgcagaaaaacatcaattgcacatcaaacctcaaacaatatcattgaatga
atcagggctagatttccaagttgcgtttggagaagatgaacacggaatagaatgggttttaagactaccaagaagacctg
acgtttataaacgaacaaaacccgaaaaacaaatggtagacttcttacaaaaaaatgtttcgtttgaagtaccgaattgg
aaagtacatacaaaagaccttattgcttatccaaaacttacaggcaaacccgcagccacaatagatccagaaatacaaaa
ttacgtatgggaaattgaacacaaaccagtaacaaaaaattttattaacacattagctgaaacactcgtagatttacaca
acataccagaggaaaatattaccgcacagcatataaatatcaaaactatacaagaaataaaaaaagattttcaaagaaga
atgaataaagttaatgaaacttatggcgtggcagacggattatggaacagatggaaacaatggttagaaaacgacgaact
gtggcctcgacgtgcaaccatgatacatggagacttacatccaggacatataatggtagataaccaagcaaatgtcacag
gactcatagactggactgaagcaacctactccgatccatcaatggactttatgggataccatcgtgtattcgacgacgaa
ggcttagagcaacttataacagcatacggtaaagctggaggagaaacatggccacgaatgaaagagcatataatagaact
caatgcagtattccccatgtttatcgctgagtttgctatggaatcaggagaaccagcgtatgaaaaaatggcattgcaag
agttaggtatgaaagagtag

>>MEG_4037|Drugs|MLS|Macrolide_phosphotransferases|MPHC
atgactcgacataatgaaattattaaatgtgcagaaaaatatcaattacacatccaacctcaaacaatctcattgaatga
atcgggacttgattttcaagttgcatttggaaaagataaacatggagtagaatgggttttgagactaccaagaagacctg
acgtttataaacgaacaaaacccgaaaaacaaacggtagacttcttacagaagaatgtttcatttgaaataccgaagtgg
aaagtacatgcaaaagaccttattgcttacccaaaacttacaggtaaacccgcagccacaatagatccagaaatacaaaa
ttatgtatgggaaattgaacacaaaccattaccagaaaactttattaacacattagctgaaacactcgtagatttacaca
acataccagaagaaaacattaacgttcagcatataaatatcaaaaccatacaagaaataaaaaatgactttcaaagaaga
atgaataaagttaaagaaacttatggcgtatcagatgaattatggaacagatggaaacaatggttagaaaacgacgaact
atggcctcgacatgcgaccatgatacatggggacttacatccaggacatataatggtagataaccaagcaaacgtcacag
gtctcatagactggactgaagcaacccactccgagccatcaatggactttataggacaccatcgtgtattcgacgacgaa
ggattagagcaacttataacagcatacggtaaagctggaggtgaaatatggccacgaatgaaagagcatataatagaact
caatgcagtattcccaatgtttatcgctgagtttgctatggaatcaggagaatcggcgtatgaaacgatggcattgaaag
agttaggtatgaaagagtag

>>MEG_4038|Drugs|MLS|Macrolide_phosphotransferases|MPHC
ATGACTCGACATAATGAAATTATTAAATGTGCAGAAAAATATCAATTACACATCCAACCTCAAACAATCTCATTGAATGA
ATCGGGACTTGATTTTCAAGTTGCATTTGGAAAAGATAAACATGGAGTAGAATGGGTTTTGAGACTACCAAGAAGACCTG
ACGTTTATAAACGAACAAAACCCGAAAAACAAACGGTAGACTTCTTACAGAAGAATGTTTCATTTGAAATACCGAAGTGG
AAAGTACATGCAAAAGACCTTATTGCTTACCCAAAACTTACAGGTAAACCCGCAGCCACAATAGATCCAGAAATACAAAA
TTATGTATGGGAAATTGAACACAAACCATTACCAGAAAACTTTATTAACACATTAGCTGAAACACTCGTAGATTTACACA
ACATACCAGAAGAAAACATTAACGTTCAGCATATAAATATCAAAACCATACAAGAAATAAAAAATGACTTTCAAAGAAGA
ATGAATAAAGTTAAAGAAACTTATGGCGTATCAGATGAATTATGGAACAGATGGAAACAATGGTTAGAAAACGACGAACT
ATGGCCTCGACATGCGACCATGATACATGGGGACTTACATCCAGGACATATAATGGTAGATAACCAAGCAAACGTCACAG
GTCTCATAGACTGGACTGAAGCAACCCACTCCGACCCATCAATGGACTTTATAGGACACCATCGTGTATTCGACGACGAA
GGATTAGAGCAACTTATAACAGCATACGGTAAAGCTGGAGGTGAAATATGGCCACGAATGAAAGAGCATATAATAGAACT
CAATGCAGTATTCCCAATGTTTATCGCTGAGTTTGCTATGGAATCAGGAGAATCGGCGTATGAAACGATGGCATTGAAAG
AGTTAGGTATGAAAGAGTAG

>>MEG_4039|Drugs|MLS|Macrolide_phosphotransferases|MPHC
ATGACTCGACATAATGAAATTATTAAATGTGCAGAAAAATATCAATTACACATCCAACCTCAAACAATCTCATTGAATGA
ATCGGGACTTGATTTCCAAGTTGCATTTGGAAAAGATAAACATGGAGTAGAATGGGTTTTGAGACTGCCAAGAAGACCTG
ATGTTTATAAACGAACAAAACCCGAAAAACAAACGGTAGACTTCTTACAGAAGAATGTTTCATTTGAAGTACCGAAATGG
AAAGTACACGAAAGAGACCTTATTGCGTATCCAAAACTTACAGGTAAACCCGCAGCCACAATAGATCCAGAAATACAAAA
TTATGTATGGGAAATTGAACACAAACCATTACCAGAAAACTTTATTAACACATTAGCTGAAACACTCGTAGATTTACACA
ACATACCAGAAGAAAACATTAACGTTCAGCATATAAATATCAAAACCATACAAGAAATAAAAAATGACTTTCAAAGAAGA
ATGAATAAAGTTAAAGAAACTTATGGTGTATCAGATGAATTATGGAACAGATGGAAACAATGGTTAGAAAACGACGAACT
ATGGCCTCGACATGCGACCATGATACATGGGGACTTACATCCAGGACATATAATGGTAGATAACCAAGCAAACGTCACAG
GTCTCATAGACTGGACTGAAGCAACCCACTCCGACCCATCAATGGACTTTATGGGACACCATCGTGTATTCGACGACGAA
GGATTAGAGCAACTCATAACAGCATATGGTAAAGCTGGAGGTGAAATATGGCCACGAATGAAAGAGCATATAATAGAACT
CAATGCAGTATTCCCAATGTTTATCGCTGAGTTTGCTATGGAATCAGGAGAATCGGCGTATGAAACGATGGCATTGAAAG
AGTTAGGTATGAAAGAGTAG

>>MEG_4040|Drugs|MLS|Macrolide_phosphotransferases|MPHC
ATGACTCAACATAATGAAATTATTAAAATTGCAGAAAAACATCAATTACACATCAAACCTCAAACAATATCATTGAATGA
ATCAGGGCTAGATTTCAAAGTTGCATTTGGAGAAGATGAACACGGAATAGAATGGGTTTTAAGACTACCAAGAAGATCTG
ACGTTTATAAACGAACAAAACCCGAAAAACAAATGGTAGACTTCTTACAAAAAAATGTTTCGTTTGAAGTACCAAATTGG
AAAGTACATACAAAAGATCTTATTGCTTATCCAAAACTTACAGGCAAACCCGCAGCCACAATAGATCCAGAAATACAAAA
TTATGTATGGGAAATTGAACACAAACCAGTAACAAAAAATTTTATTAACACATTAGCTGAAACACTCGTAGATTTACACA
ACATACCAGAGGAAAATATTACCGCACAGCATATAAATATCAAAACTATACAAGAAATAAAAAAAGATTTTCAAAGAAGA
ATGAATAAAGTTAAAGAAACTTATGGCGTGGCAGACGGATTATGGAACAGATGGAAACAATGGTTAGAAAACGACGAACT
GTGGCCTCGACGTGCAACCATGATACATGGAGACTTACATCCAGGACATATAATGGTAGATAACCAAGCAAATGTCACAG
GACTCATAGACTGGACTGAAGCAACCTACTCCGATCCGTCAATGGACTTTATGGGATACCATCGTGTATTCGACGACGAA
GGCTTAGAGCAACTCATAACAGCATATGGTAAAGCTGGAGGAGAAACATGGCCACGAATGAAAGAGCATATAATAGAACT
CAACGCAGTTTTCCCAATGTTTATCGCTGAGTTTGCTATGGAATCAGGAGAACCGGCGTATGAAAAAATGGCATTGCAAG
AGTTAGGTATGAAAGAGTAG