MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

LNUA

The lnu genes encode lincosamide nucleotidyltransferases that inactive lincomycin.

References

  • http://aac.asm.org/content/49/7/2716.full

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

Other Groups in Lincosamide nucleotidyltransferases

Sequences

Download Sequences

>>MEG_3600|Drugs|MLS|Lincosamide_nucleotidyltransferases|LNUA
atgaaaaataataatgtaacagaaaaagaattattttatattttagatttatttgaacacatgaaagtaacttattggtt
agatggtggctggggggtagatgtattaactggaaaacaacaaagagaacacagagatatagatatagattttgacgctc
aacacactcaaaaagttatacaaaaattagaagatataggatacaaaatagaagttgattggatgccttcacgtatggaa
cttaagcatgaagaatatgggtatttagatattcatcctataaatctaaatgatgatggatcaattacccaagcaaaccc
agaaggtggtaattatgttttccaaaatgactggttttcagaaactaattacaaagatcgaaaaataccatgtatttcaa
aagaagctcaacttctttttcattctggttatgatttaacagaaacagaccattttgatataaaaaatttaaaatcaata
acataa

>>MEG_3601|Drugs|MLS|Lincosamide_nucleotidyltransferases|LNUA
atgaaaaataataatgtaacagaaaaagaattattttatattttagatttatttgaacacatgaaagtaacttattggtt
agatggtggctggggggtagatgtattaactggaaaacaacaaagagaacacagagatatagatatagattttgacgctc
aacacactcaaaaagttatacaaaaattagaagatataggatacaaaatagaagttgattggatgccttcacgtatggaa
cttaagcatgaagaatatgggtatttagatattcatcctataaatctaaatgatgatggatcaattacccaagcaaaccc
agaaggtggtaattatgttttccaaaatgactggttttcagaaactaattacaaaggtcgaaaaataccatgtatttcaa
aagaagctcaacttctttttcattctggttatgatttaacagaaaaagaccattttgatataaaaaatttaaaatcaata
acataa

>>MEG_3602|Drugs|MLS|Lincosamide_nucleotidyltransferases|LNUA
atgaaaaataataatgtaacagaaaaagaattattttatattttagatttatttgaacacatgaaagtaacttattggtt
agatggtggctggggggtagatgtattaactgggaaaccacaaagagaacacagagatatagatatagattttgacgctc
aacacactcaaaaagttatacaaaaattagaagatataggatacaaaatagaagttgattggatgccttcacgtatggaa
cttaagcatgaagaatatgggtatttagatattcatcctataaatctaaatgatgatggatcaattacccaagcaaaccc
agaaggtggtaattatgttttccaaaatgactggttttcagaaactaattacaaagatcgaaaaataccatgtatttcaa
aagaagctcaacttctttttcattctggttatgatttaacagaaacagaccattttgatataaaaaatttaaaatcaata
acataa

>>MEG_3603|Drugs|MLS|Lincosamide_nucleotidyltransferases|LNUA
atgaaaattaataatgtaacagaaaaggatttattttatattttagacttatttgaaaaaatggaagtaacttattggtt
agatggaggttggggtgtagatgtattaactggaaaacaacaaagagaacacagagatatagatatagattttgacgccc
aacacactcaaaaagttatacaaaaattagaagatataggatataaaatagaagttgattggatgccttcacgcatggaa
cttaaacataaaaaatatggatatttagatattcatcccataaatttaaatgatgatggttccattactcaagcaaatcc
agaaggtggcaattacgtttttcaaaatgaatggttttcagaaactaattataaaggtcgaaaaataccatgtatttcaa
aagaagctcagcttctttttcattctggttatgacttaacagaaaaagaccattttgatataaaaaatttaaaatcaata
acataa

>>MEG_3604|Drugs|MLS|Lincosamide_nucleotidyltransferases|LNUA
atgaaaattgataatgtaacagaaaaggatttattttatattttagacttatttgaaaaaatggaagtaactcattggtt
agatggaggctggggcgtagatgtattaactggaaaacaacaaagagaacacagagatatagatatagattttgacgctc
aacacactcaaaaagttataaaaaaattagaagatataggatacaaaatagaagttgattggatgccttcacgtatggaa
cttaaacataaagaatatggatatttagatattcatcctataaatttaaatgatgatggttccattactcaagcaaaccc
agaaggtggcaattacatctttcaaaatgaatggttttcagaaactaattataaaggtcgaaaaataccatgcatttcca
aagaagctcaacttctttttcattccggttatgaattaacagaaaaagaccattttgatataaaaaatttaaaatcaata
acttaa

>>MEG_3605|Drugs|MLS|Lincosamide_nucleotidyltransferases|LNUA
atgaaaattgataatgtaacagaaaaggatttattttatattttagacttttttgaaaagatggaagtaacctattggtt
agatggaggttggggcgtagatgtattaactggaaaacagcaaagagaacacagagatatagatatagattttgacgctc
aacacactcaaaaagttatacagaagttaaaagatataggatacaaaatagaagttgattggatgccttcacgtatggaa
cttaaacataaagaatatggatatttagatattcatcccataaatctaaatgatgatggttcaattactcaagcaaaccc
cgaaggtggcaattacgtttttcaaaatgaatggttctcagaaactaattataaaggccgaaaaataccatgtatttcaa
aagaagctcaacttctttttcattctggttatgacttaacagaaaaagaccattttgatataaaaaatttaaaatcaata
acttaa

>>MEG_3606|Drugs|MLS|Lincosamide_nucleotidyltransferases|LNUA
atgacaaagaaagaacacactacgattacagagttatttcaagttttggacttgttggaaagcctggacatgcagttttg
gttggatggaggctggggagtggatgtcttgtacggacagcaaacccgcttgcatagagatattgacattgattttgatg
ccaattatacagaccaactccttgatcttttgcaggagagaggatatcaaattgaaacaaattggttgcccacccgtgtg
gaactgtatagcaaagaattaggctatattgatatccatccttttgtcttgaatgcggacggcacttccaaacaagccga
cttggatggaggctggtatgaatttcaaccggactattttggaacagcagtctttgaaggcagaagcatcccttgcattt
ctgcaaaagggcaacaagtattccattcgggctacgatttaagagagaaggatattcacgatttatctataattaaacaa
tgtataacaacaatgagcctaacaattagataa

>>MEG_3607|Drugs|MLS|Lincosamide_nucleotidyltransferases|LNUA
ATGAAAAATAATAATGTAACAGAAAAAGAATTATTTTATATTTTAGATTTATTTGAACACATGAAAGTAACTTATTGGTT
AGATGGTGGCTGGGGGGTAGATGTATTAACTGGAAAACAACAAAGAGAACACAGAGATATAGATATAGATTTTGACGCTC
AACACACTCAAAAAGTTATACAAAAATTAGAAGATATAGGATACAAAATAGAAGTTCATTGGATGCCTTCACGTATGGAA
CTTAAGCATGAAGAATATGGGTATTTAGATATTCATCCTATAAATCTAAATGATGATGGATCAATTACCCAAGCAAACCC
AGAAGGTGGTAATTATGTTTTCCAAAATGACTGGTTTTCAGAAACTAATTACAAAGATCGAAAAATACCATGTATTTCAA
AAGAAGCTCAACTTCTTTTTCATTCTGGTTATGATTTAACAGAAACAGACCATTTTGATATAAAAAATTTAAAATCAATA
ACATAA

>>MEG_3608|Drugs|MLS|Lincosamide_nucleotidyltransferases|LNUA
ATGAAAAATAATAATGTAACAGAAAAAGATTTATTTTATATTTTAGATTTATTTGAACACATGAAAGTAACTTATTGGTT
AGATGGTGGCTGGGGGGTAGATGTATTAACTGGAAAACAACAAAGAGAACACAGAGATATAGATATAGATTTTGACGCTC
AACACACTCAAAAAGTTATACAAAAATTAGAAGATATCGGATACAAAATAGAAGTTGATTGGATGCCTTCACGTATGGAA
CTTAAGCATGAAGAATATGGGTATTTAGATATTCATCCTATAAATCTAAATGATGATGGATCAATTACCCAAGCAAACCC
AGAAGGTGGTAATTATGTTTTCCAAAATGACTGGTTTTCAGAAACTAATTACAAAGGTCGAAAAATACCATGTATTTCAA
AAGAAGCTCAACTTCTTTTTCATTCTGGTTATGATTTAACAGAAAAAGACCATTTTGATATAAAAAATTTAAAATCAATA
ACATAA