MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

FUSF

The FUSF group of genes confer resistance to Fusidic acid through the mechanism, Fusidic acid esterases.

References


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

  Other Groups in Fusidic acid esterases

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_3072|Drugs|Fusidic_acid|Fusidic_acid_esterases|FUSF
  ttggaaaaacaactttatccatatcaatttaactatatcaaagaacgcatcgcacatttactgaatacttataaatctgt
  aaatgacttaaatacaattacttctataaaagaaacaaccaaagaagacatttatcaacaatttcatcaaacagacgata
  cgctgattgaagctattgataaattaatgaatatacgcatttctaaaactcaagtagataagatattagcaactttacaa
  acatatgtcagaccatttgaacatccttcaaagaagcagattgaaaaaacttttcgtaaaatcaaaaagcttaaatcacc
  acttattagtgatgaaattcttttggaaagtacttatattggatggaacgatatcgcttcaaacagaaaattcatcatct
  attatgacgaacaagaattactaactggattttatggtgacattgctaaccaaaccgttaagggttattgcgcaatttgt
  aacaaagaatctaatgtagctctatttatgcgtaaaactcgtacatctggtgatggacaatataccaaaaaaggtgacta
  tatttgttttgacagtatcaaatgtaaccaacaattgtcagacattacacaattttatcaattcgttgataaaatacagt
  cataa

  >>MEG_3073|Drugs|Fusidic_acid|Fusidic_acid_esterases|FUSF
  TTGGAAAAACAAATTTATCCATATCAATTTAACTATATTAAAGAACGAATCGCACATTTACTTAATGCTTATAAATCAGT
  AAATGACTTAAATACAATTGCTTCTATAAAAGAAACAACTAAAATAGACATTTATCAGCAGTTTCATCAAATAGATGATA
  CGTTGACTGAAGCGATTGAAAAATTAATGAACATACGTATTACTAAAGTACAAGTAGATAAAATATTAGAAACTTTACAG
  ACATACGTTATACCCTTTGAACACCCTTCAAAAAAACAAGTCGAAAAAACTTTTCGTAAAATTAAAAAGCTTAAATCACC
  GCTTATTAGTGATGAAATCCTTTTGGAAAGTACTTATATCGGATGGAACGATATCGCTTCAAACAGAAAATTTATCATCT
  ATTATAACGAGCAAGGAACTTTAACAGGTTTTTATGGCGACATTGCTAACCAAACCGTTAAGGGCTATTGCGCAATTTGT
  AATAAAGAATCTAATGTCGCTCTATTTATGCGTAAAACACGTACTTCTGGTGATGGACAATATACCAAAAAAGGTGACTA
  TATTTGTTTTGACAGTATCAAATGTAATCAACAATTGTCGGATATTACACAATTTTATCAATTTGTCGATAAAATCCACT
  CATAA