MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

EFRB

The EFRB group of genes confer resistance to Drug and biocide resistance through the mechanism, Drug and biocide ABC efflux pump.

References


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

  Other Groups in Drug and biocide ABC efflux pumps

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_2707|Multi-compound|Drug_and_biocide_resistance|Drug_and_biocide_ABC_efflux_pumps|EFRB
  TTAGATACGTGTCGCATATTCAGGAGGAATGCTAAATCACCAGTAAATATTGCAAAGCATGCAAAATTCATTAGGAGACT
  TAAATGGTTATGTTCAGAAAATATGACTGGGTTCAGTGTCTTAAAACTATATGTTCGGAAAAAGAAACCCTTGAAAGGCT
  TTAAACAAGTCAATCATCGTTTTAAATGGTTTGGCTTCAAAGCATCCTTTATCTCAGGATTAATGTTGCCATTGGTTCAA
  ATGACCGCTTATGGGACCTATATCGGGGTAGCTGTCCTTGGTAGTTACTATGTGGTTGCTGGTGTGATCGTAGTGGGGCA
  GTTACAAGCGTTTATTCAATATATTTGGCAAATTAGCCAACCAATGGGGAATATTACGCAGTTGTCTGCAGCTTTACAAA
  GCGCTTCAGCTTCGACCATGCGGATTTTTGAAATCCTAGATGAACCAGAAGAAGAACTTAACGAACAAGATGTTCCTTTG
  CCAGAACCTATTTTAGGCTCTGTTGAATTTGAAAATGTCAGCTTTAGTTATGACCCAGAAAAACCGTTAATTCGTAATTT
  GAACTTTAAAGTTGATGCGGGCCAAATGGTTGCGATTGTGGGACCAACTGGCGCTGGGAAAACAACCTTAATCAACTTAC
  TGATGCGTTTTTATGATGTAACAGAAGGCGCCATTAAAATTGATGGTATTGACACAAAAAAAATGAACCGTAGTGATGTC
  CGATCTGTATTTGGAATGGTATTGCAAGATGCTTGGTTGTATAAAGGTACCATTGCAGATAACATTCGTTTTGGGAAGTT
  GGATGCCACGGATTATGAAGTTGTCGATGCAGCGAAAACGGCCAATGTGGATCACTTCATTCGGACAATGCCAGATGGGT
  ATGAAATGGAAATCAATTCTGAGGGAGATAACGTTTCCCTTGGTCAAAAACAATTGTTGACCATTGCCCGAGCGGTAATT
  TCTGATCCGAAAATTTTGATTTTAGATGAGGCGACTAGTTCAGTCGATACACGCTTGGAAGCCTTAATTCAAAAAGCAAT
  GGATCGTGTTATGGAAGGACGAACGAGTTTCGTTATTGCCCACCGT