MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

YCNJ

The YCNJ group of genes confer resistance to Copper resistance through the mechanism, Copper resistance protein.

References


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

  Other Groups in Copper resistance protein

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_7814|Metals|Copper_resistance|Copper_resistance_protein|YCNJ
  ATGAAGCGAAACAGATGGTGGATCATCCTTCTGCTTTTTCTTGTTTTCCTGCCGAAAACAAGCTTTGCTCACGCCTATAT
  TGTCAAATCTTCACCTGGGGAAAACAGCGAATTAAAAAGCGCCCCTGCGCAGGTGGAAATCGAATTTAATGAACCGGTTG
  AAGAAGGGTTTCATTACATTAAAGTCTATAATTCAAACGGCGACCGTTTGGATACGGACAAGACTGAAATCAAAAAAGAT
  AATCATCACATCATGACAGTGAAGCTGAAGAAGAATCTGCCTAAAGATGTGTACAGAGCGGAATGGAATGCCGTATCCGC
  GGATGGACATCCTGTTTCCGGCGTCATTCCGTTCAGTATCGGGAAAGCGGATGGCGGATTCAGCAGCCAAAAAGCAGCCG
  ATTCAGCGCTGAATCCGGGAACAGCAGCAGATCGCGCGATTCTGTATACAGCCTTATCTCTGTTTATCGGAACGGTTTTC
  TTCCATCTTTTCTGGTATAAAGGGAAATCAGAACAGCTCGTCAAACGGACGAGACGTATCCTGACCGGCTCGATCGCAGC
  ATTGGGGCTGGCGCTTTTGCTTCAGCTTCCGATTCAGACAAAAGCGAACGCAGGCGGCGGCTGGGGCAGCGCATTCCAGC
  CGGGCTACATCAGAGAAACACTGTTTGAGACAGCAGGCGGCTCCATTTGGATCATACAGGCTGCGCTGTTCGTGCTGCTC
  GCACTGTCTGTCATCCCTGCGATACGGAAAAACCGCTTTTCATCCTTTGGCTATTGGACAGCGCCGCTCATTTTCTTTTT
  CGGTCTCCTGCTTGCCAAGGCGTTTACCGGGCATGCTGCTGTCGTTGAAGAAAAAACGGTCGGCATTTTGATGGATTTCC
  TTCATTTAACTTCCGCTTCCATCTGGGTCGGCGGAATAGCGGCACTCGTTTTGCTGCTCTCAAAAGAATGGAGGCAGCCT
  GACAAAACGCTCGCGTGGGAGACGGTCAGACGGTTCTCCCCATGGGCGCTCACTGCAGTCGGCGTCATTTTGTTTTCAGG
  CTTGCTCAATGGATTTTTCATCATTCGTTCAATGGATTCACTGTTCCATACAGCGTACGGACAAGCTCTTTTAGTGAAAA
  GCGGGCTGTTTGTTTTCATGCTGGTCTTAGGCGCAATTCATTTTCTGCTTACCAGAAAGCAGCGCCGCACAGGAATCAGC
  CGAACGTTGAAAGCGGAGTGGGCAATCGGCATCGCTGTATTGATCACAGCGGCCGTGTTTACAAGCCTGCCAAGCCCGCC
  TGAGCCAGCGCCGGAACCGTTCTACCAAACCAAAGCGATAGAGAACGGACAAAGCGTTTCTCTCAGCATCAGCCCAAACC
  AGCCTGGAAAAAATGTTTTTGAGCTGCGGGTCACCGACCATAACGGTGATCCCGTGAAAAACATCCAGCAAATCACGTTA
  ACCGTTTATAAAACGGGCCTGTCAGGCAGCGAAAACAAAAGCACCTTTACATTAAAAGAAAAAACAAAAGGCGTCTTCCA
  AGATCAAAACCTGTCGATTAATGAAAAAGGAAACTGGAAGATCAAAGTCCACGGCCTGACCGGCGACTTTAACGAAATCA
  ATATCATGTTTACAAAGACCAATTAA

  >>MEG_7815|Metals|Copper_resistance|Copper_resistance_protein|YCNJ
  ATGAAGCGAAACAGATGGTGGATCATCCTTCTGCTTTTTCTTGTTTTCCTGCCGAAAACAAGCTTTGCTCACGCCTATAT
  TGTCAAATCTTCACCTGGGGAAAACAGCGAATTAAAAAGCGCCCCTGCGCAGGTGGAAATCGAATTTAATGAACCGGTTG
  AAGAAGGGTTTCATTACATTAAAGTCTATAATTCAAACGGCGACCGTGTGGATACGGACAAGACTGAAATCAAAAAAGAT
  AATCATCACATCATGACAGTGAAGCTGAAGAAGAATCTGCCTAAAGATGTGTACAGAGCGGAATGGAATGCCGTATCCGC
  GGATGGACATCCTGTTTCCGGCGTCATTCCGTTCAGTATCGGGAAAGCGGATGGCGGATTCAGCAGCCAAAAAGCAGCCG
  ATTCAGCGCTGAATCCGGGAACAGCAGCAGATCGCGCGATTCTGTATACAGCCTTATCTCTGTTTATCGGAACGGTTTTC
  TTCCATCTTTTCTGGTATAAAGGGAAATCAGAACAGCTCGTCAAACGGACGAGACGTATCCTGACCGGCTCGATCGCAGC
  ATTGGGGCTGGCGCTTTTGCTTCAGCTTCCGATTCAGACAAAAGCGAACGCAGGCGGCGGCTGGGGCAGCGCATTCCAGC
  CGGGCTACATCAGAGAAACACTGTTTGAGACAGCAGGCGGCTCCATTTGGATCATACAGGCTGCGCTGTTCGTGCTGCTC
  GCACTGTCTGTCATCCCTGCGATACGGAAAAACCGCTTTTCATCCTTTGGCTATTGGACAGCGCCGCTCATTTTCTTTTT
  CGGTCTCCTGCTTGCCAAGGCGTTTACCGGGCATGCTGCTGTCGTTGAAGAAAAAACGGTCGGCATTTTGATGGATTTCC
  TTCATTTAACTTCCGCTTCCATCTGGGTCGGCGGAATAGCGGCACTCGTTTTGCTGCTCTCAAAAGAATGGAGGCAGCCT
  GACAAAACGCTCGCGTGGGAGACGGTCAGACGGTTCTCCCCATGGGCGCTCACTGCAGTCGGCGTCATTTTGTTTTCAGG
  CTTGCTCAATGGATTTTTCATCATTCGTTCAATGGATTCACTGTTCCATACAGCGTACGGACAAGCTCTTTTAGTGAAAA
  GCGGGCTGTTTGTTTTCATGCTGGTCTTAGGCGCAATTCATTTTCTGCTTACCAGAAAGCAGCGCCGCACAGGAATCAGC
  CGAACGTTGAAAGCGGAGTGGGCAATCGGCATCGCTGTATTGATCACAGCGGCCGTGTTTACAAGCCTGCCAAGCCCGCC
  TGAGCCAGCGCCGGAACCGTTCTACCAAACCAAAGCGATAGAGAACGGACAAAGCGTTTCTCTCAGCATCAGCCCAAACC
  AGCCTGGAAAAAATGTTTTTGAGCTGCGGGTCACCGACCATAACGGTGATCCCGTGAAAAACATCCAGCAAATCACGTTA
  ACCGTTTATAAAACAGGCCTGTCAGGCAGCGAAAACAAAAGCACCTTTACATTAAAAGAAAAAACAAAAGGCGTCTTCCA
  AGATCAAAACCTGTCGATTAATGAAAAAGGAAACTGGAAGATCAAAGTCCACGGCCTGACCGGCGACTTTAACGAAATCA
  ATATCATGTTTACAAAGACCAATTAA