MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

AIOA

The AIOA group of genes confer resistance to Arsenic resistance through the mechanism, Arsenite oxidase.

References


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

  Other Groups in Arsenite oxidase

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_711|Metals|Arsenic_resistance|Arsenite_oxidase|AIOA
  ATGAGTAAAAATAGAGACCGTGTTGCCTTGCCTCCTGTGAATGCGCAGAAGACAAATATGACTTGTCATTTTTGTATAGT
  CGGCTGTGGATACCATGTTTACAAGTGGGATGAAAACAAAGAAGGCGGACGTGCGGCCAACCAAAATGCACTTGGTTTAG
  ATTTCACAAAACAGTTACCGCCTTTTGCGACTACGCTGACACCAGCAATGACCAATGTCATTACAGCAAAGAATGGCAAG
  CGCTCCAATATCATGATCATTCCTGATAAAGAGTGCGTAGTGAATCAAGGGTTAAGTTCCACTCGAGGTGGCAAGATGGC
  TGGATATATGTATGCAGCCGATGGCATGACCGCTGACAGGTTGAAGTACCCACGTTTTTATGCTGGCGATCAATGGCTGG
  ACACGTCGTGGGACCATGCAATGGCAATCTATGCGGGGCTTACCAAGAAGATACTCGATCAAGGAAATGTACGTGACATC
  ATGTTCGCCACGTTCGATCATGGTGGTGCAGGCGGTGGATTTGAAAACACCTGGGGTTCGGGCAAGTTGATGTTCAGCGC
  AATTCAAACCCCTACTGTGCGCATCCATAATCGACCAGCCTACAATTCTGAGTGCCATGCGACGCGCGAAATGGGTATCG
  GCGAACTGAATAATAGCTATGAAGACGCACAGGTAGCCGACGTTATCTGGTCAATCGGAAACAATCCTTACGAGACGCAA
  ACCAACTACTTTTTAAATCATTGGTTGCCGAACCTGAACGGCTCTACTGAAGAGAAAAAGAAACAATGGTTTGCGGGCGA
  GCCGGTTGGCCCTGGCCTCATGATCTTTGTGGATCCTCGTCGTACTACTTCGATCGCGATTGCCGAGCAAACTGCAAAAG
  ATCGAGTGCTACATCTCGACATTAATCCGGGTACCGACGTCGCACTGTTCAATGGCTTGCTGACCTATGTCCTTCAACAG
  GGTTGGATCGCTAAAGAATTTATTGCGCAACATACCGTTGGCTTTGAAGATGCAGTCAAGACTAATCAAATGAGCTTAGC
  TGATTGCAGCCGCATTACTGGCGTATCTGAAGACAAATTGCGACAAGCCGCCGAGTGGTCATACAAGCCGAAAGCTGCAG
  GGAAAATGCCCCGCACCATGCACGCATATGAAAAAGGCATTATCTGGGGCAATGACAATTACAACATCCAATCGTCACTA
  TTGGATTTGGTGATTGCGACGCAGAATGTTGGTCGTCGTGGTACTGGCTGTGTGCGCATGGGCGGACATCAAGAAGGATA
  CGTACGGCCTCCACATCCGACTGGAGAAAAAATATATGTGGATCAAGAAATCATTCAAGGTAAAGGACGAATGATGACTT
  GGTGGGGCTGCAACAACTTCCAAACTAGTAACAATGCCCAAGCGTTGCGAGAAGTGAGTTTGCGTCGAAGCCAGATCGTC
  AAGGACGCAATGAGCAAAGCTCGCGGTGCATCTGCAGCGGAGATGGTTGATATTATTTACGACGCGACTAGCAAGGGTGG
  TCTGTTTGTCACCAGTATCAATCTTTATCCTACCAAGTTATCCGAAGCTGCTCACCTTATGTTGCCAGCTGCGCATCCAG
  GCGAAATGAATCTCACATCGATGAATGGCGAACGACGCATGCGTCTGTCGGAAAAATTCATGGATGCTCCGGGAGATGCC
  TTACCGGATTGTCTGATTGCTGCAAAGGCCGCGAACACGCTCAAGGCGATGTACGAAGCAGAAGGCAAGCCTGAGATGGT
  TAAGCGTTTTTCTGGCTTCGATTGGAAAACTGAAGAAGATGCTTTTAATGATGGTTTCCGTAGTGCCGGCCAGCCCGGAG
  CCGAGCCGATTGACAGTCAAGGTGGTAGCACCGGCGTACTCGCAACATATACATTGCTGCGTGCCGCAGGTACCAACGGC
  GTCCAACTGCCAATTAAGCGAGTTGAAAATGGCAAGATGATCGGCACTGCAATTCACTACGACGACAATAAATTTGATAC
  CAAGGATGGCAAAGCCCATTTCAAACCAGCTCCATGGAATGGCTTACCCAAGCCGGTCGAGGAGCAAAAGGCTAAGCACA
  AATTCTGGCTTAACAATGGGCGCGCCAATGAAGTTTGGCAATCTGCCTACCATGATCAATACAACGACTTCGTTAAAAGT
  CGATACCCACTTGCCTACATCGAACTGAATCCGGGTGATGCGCAATCGCTCGGGGTAGCCGCAGGTGACGTGGTGGAAGT
  GTTTAATGATTATGGCTCTACTTTCGCAATGGCCTATCCGGTTAAGGACATGAAGCCATCGCATACGTTCATGCTCTTTG
  GTTACGTCAATGGCATACAGGGTGACGTAACCACCGATTGGGTTGATCGAAACATCATCCCTTACTACAAAGGTACGTGG
  GGTAGCGTACGGCGCATAGGATCTATCGAGCAGTACAAGAAAACCGTGTCCACCAAACGACGTGCGTTTGATAACGTGTA
  G

  >>MEG_712|Metals|Arsenic_resistance|Arsenite_oxidase|AIOA
  ATGAGTAAAAATAGAGACCGTGTTGCCTTGCCTCCTGTGAATGCGCAGAAGACAAATATGACTTGTCATTTTTGTATAGT
  CGGCTGTGGATACCATGTTTACAAGTGGGATGAAAACAAAGAAGGCGGACGTGCGGCCAACCAAAATGCACTTGGTTTAG
  ATTTCACAAAACAGTTACCGCCTTTTGCGACTACGCTGACACCAGCAATGACCAATGTCATTACAGCAAAGAATGGCAAG
  CGCTCCAATATCATGATCATTCCTGATAAAGAGTGCGTAGTGAATCAAGGGTTAAGTTCCACTCGAGGTGGCAAGATGGC
  TGGATATATGTATGCAGCCGATGGCATGACCGCTGACAGGTTGAAGTACCCACGTTTTTATGCTGGCGATCAATGGCTGG
  ACACGTCGTGGGACCATGCAATGGCAATCTATGCGGGGCTTACCAAGAAGATACTCGATCAAGGAAATGTACGTGACATC
  ATGTTCGCCACGTTCGATCATGGTGGTGCAGGCGGTGGATTTGAAAACACCTGGGGTTCGGGCAAGTTGATGTTCAGCGC
  AATTCAAACCCCTACTGTGCGCATCCATAATCGACCAGCCTACAATTCTGAGTGCCATGCGACGCGCGAAATGGGTATCG
  GCGAACTGAATAATAGCTATGAAGACGCACAGGTAGCCGACGTTATCTGGTCAATCGGAAACAATCCTTACGAGACGCAA
  ACCAACTACTTTTTAAATCATTGGTTGCCGAACCTGAACGGCTCTACTGAAGAGAAAAAGAAACAATGGTTTGCGGGCGA
  GCCGGTTGGCCCTGGCCTCATGATCTTTGTGGATCCTCGTCGTACTACTTCGATCGCGATTGCCGAGCAAACTGCAAAAG
  ATCGAGTGCTACATCTCGACATTAATCCGGGTACCGACGTCGCACTGTTCAATGGCTTGCTGACCTATGTCGTTCAACAG
  GGTTGGATCGCTAAAGAATTTATTGCGCAACATACCGTTGGCTTTGAAGATGCAGTCAAGACTAATCAAATGAGCTTAGC
  TGATTGCAGCCGCATTACTGGCGTATCTGAAGACAAATTGCGACAAGCCGCCGAGTGGTCATACAAGCCGAAAGCTGCAG
  GGAAAATGCCCCGCACCATGCACGCATATGAAAAAGGCATTATCTGGGGCAATGACAATTACAACATCCAATCGTCACTA
  TTGGATTTGGTGATTGCGACGCAGAATGTTGGTCGTCGTGGTACTGGCTGTGTGCGCATGGGCGGACATCAAGAAGGATA
  CGTACGGCCTCCACATCCGACTGGAGAAAAAATATATGTGGATCAAGAAATCATTCAAGGTAAAGGACGAATGATGACTT
  GGTGGGGCTGCAACAACTTCCAAACTAGTAACAATGCCCAAGCGTTGCGAGAAGTGAGTTTGCGTCGAAGCCAGATCGTC
  AAGGACGCAATGAGCAAAGCTCGCGGTGCATCTGCAGCGGAGATGGTTGATATTATTTACGACGCGACTAGCAAGGGTGG
  TCTGTTTGTCACCAGTATCAATCTTTATCCTACCAAGTTATCCGAAGCTGCTCACCTTATGTTGCCAGCTGCGCATCCAG
  GCGAAATGAATCTCACATCGATGAATGGCGAACGACGCATGCGTCTGTCGGAAAAATTCATGGATGCTCCGGGAGATGCC
  TTACCGGATTGTCTGATTGCTGCAAAGGCCGCGAACACGCTCAAGGCGATGTACGAAGCAGAAGGCAAGCCTGAGATGGT
  TAAGCGTTTTTCTGGCTTCGATTGGAAAACTGAAGAAGATGCTTTTAATGATGGTTTCCGTAGTGCCGGCCAGCCCGGAG
  CCGAGCCGATTGACAGTCAAGGTGGTAGCACCGGCGTACTCGCAACATATACATTGCTGCGTGCCGCAGGTACCAACGGC
  GTCCAACTGCCAATTAAGCGAGTTGAAAATGGCAAGATGATCGGCACTGCAATTCACTACGACGACAATAAATTTGATAC
  CAAGGATGGCAAAGCCCATTTCAAACCAGCTCCATGGAATGGCTTACCCAAGCCGGTCGAGGAGCAAAAGGCTAAGCACA
  AATTCTGGCTTAACAATGGGCGCGCCAATGAAGTTTGGCAATCTGCCTACCATGATCAATACAACGACTTCGTTAAAAGT
  CGATACCCACTTGCCTACATCGAACTGAATCCGGGTGATGCGCAATCGCTCGGGGTAGCCGCAGGTGACGTGGTGGAAGT
  GTTTAATGATTATGGCTCTACTTTCGCAATGGCCTATCCGGTTAAGGACATGAAGCCATCGCATACGTTCATGCTCTTTG
  GTTACGTCAATGGCATACAGGGTGACGTAACCACCGATTGGGTTGATCGAAACATCATCCCTTACTACAAAGGTACGTGG
  GGTAGCGTACGGCGCATAGGATCTATCGAGCAGTACAAGAAAACCGTGTCCACCAAACGACGTGCGTTTGATAACGTGTA
  G