MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

PSTS

The PSTS group of genes confer resistance to Arsenic resistance through the mechanism, Arsenic resistance protein.

References


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

  Other Groups in Arsenic resistance protein

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_5816|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|PSTS
  ATGAAAGTTATGCGTACCACCGTCGCAACTGTTGTCGCCGCGACCTTATCGATGAGTGCTTTCTCTGTGTTTGCAGAAGC
  AAGCCTGACAGGTGCAGGTGCAACCTTCCCTGCGCCGGTGTATGCCAAATGGGCTGACACTTACCAGAAAGAAACCGGTA
  ATAAAGTTAACTACCAGGGTATCGGTTCTTCCGGTGGCGTAAAACAGATTATCGCTAATACCGTTGATTTTGGTGCCTCT
  GACGCGCCGCTGTCTGACGAAAAACTGGCTCAGGAAGGTCTGTTCCAGTTCCCGACCGTGATTGGCGGCGTGGTGCTGGC
  GGTTAACATTCCAGGGCTGAAGTCTGGCGAACTGGTGCTGGATGGTAAAACCCTCGGCGACATCTACCTGGGCAAAATCA
  AGAAGTGGGATGATGAAGCCATCGCCAAACTGAATCCGGGTCTGAAACTGCCTTCACAAAACATTGCTGTAGTACGCCGC
  GCAGATGGCTCCGGGACTTCCTTCGTCTTCACCAGCTACCTGGCGAAAGTGAACGAAGAGTGGAAAAACAACGTTGGTAC
  TGGCTCTACCGTAAAATGGCCGATCGGTCTGGGCGGTAAAGGTAACGACGGTATCGCCGCGTTCGTTCAGCGTCTGCCGG
  GTGCAATTGGTTATGTTGAATATGCTTACGCGAAGCAGAACAACCTGGCGTACACCAAACTGATCTCCGCTGATGGTAAA
  CCGGTTAGTCCGACCGAAGAAAACTTCGCTAATGCAGCAAAAGGTGCAGACTGGAGCAAAACCTTCGCTCAGGATCTGAC
  CAACCAGAAAGGCGAAGATGCATGGCCTATTACCTCTACCACGTTCATTCTGATCCACAAAGATCAGAAGAAACCAGAAC
  AAGGCACAGAAGTGCTGAAATTCTTCGACTGGGCGTACAAAACCGGGGCTAAACAGGCGAACGACCTGGATTACGCCAGC
  CTGCCGGATAGTGTAGTTGAACAGGTTCGCGCTGCGTGGAAGACCAATATTAAAGACAGTAGCGGTAAGCCGCTGTACTA
  A

  >>MEG_5817|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|PSTS
  ATGAAAGTTATGCGTACCACCGTCGCAACTGTTGTCGCCGCGACCTTATCGATGAGTGCTTTCTCTGTGTTTGCAGAAGC
  AAGCCTGACAGGTGCAGGTGCAACCTTCCCTGCGCCGGTGTATGCCAAATGGGCTGACACTTACCAGAAAGAAACCGGTA
  ATAAAGTTAACTACCAGGGTATCGGTTCTTCCGGTGGCGTAAAACAGATTATCGCTAATACCGTTGATTTTGGTGCCTCT
  GACGCGCCGCTGTCTGACGAAAAACTGGCTCAGGAAGGTCTGTTCCAGTTCCCGACCGTGATTGGCGGCGTGGTGCTGGC
  GGTTAACATTCCAGGGCTGAAGTCTGGCGAACTGGTGCTGGATGGTAAAACCCTCGGCGACATCTACCTGGGCAAAATCA
  AGAAGTGGGATGATGAAGCCATCGCCAAACTGAATCCGGGTCTGAAACTGCCTTCACAAAACATTGCTGTAGTACGCCGC
  GCAGATGGCTCCGGGACTTCCTTCGTCTTCACCAGCTACCTGGCGAAAGTGAACGAAGAGTGGAAAAACAACGTTGGTAC
  TGGCTCTACCGTAAAATGGCCGATCGGTCTGGGCGGTAAAGGTAACGACGGTATCGCCGCGTTCGTTCAGCGTCTGCCGG
  GTGCAATTGGTTATGTTGAATATGCTTACGCGAAGCAGAACAACCTGGCGTACACCAAACTGATCTCCGCTGATGGTAAA
  CCGGTTAGTCCGACCGAAGAAAACTTCGCTAATGCAGCAAAAGGTGCAGACTGGAGCAAAACCTTCGCTCAGGATCTGAC
  CAACCAGAAAGGCGAAGATGCATGGCCTATTACCTCTACCACGTTCATTCTGATCCACAAAGATCAGAAGAAACCAGAAC
  AAGSSACAGAAGTGCTGAAATTCTTCGACTGGGCGTACAAAACCGGGGCTAAACAGGCGAACGACCTGGATTACGCCAGC
  CTGCCGGATAGTGTAGTTGAACAGGTTCGCGCTGSSTGGAAGACCAATATTAAAGACAGTAGCGGTAAGCCGCTGTACTA
  A