MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

ARSC

The ARSC group of genes confer resistance to Arsenic resistance through the mechanism, Arsenic resistance protein.

References


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

  Other Groups in Arsenic resistance protein

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_1154|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
  ATGGATAAGAAAACAATTTATTTTATATGTACAGGAAACTCTTGTCGTAGCCAAATGGCTGAAGGTTGGGGAAAGGAAAT
  ATTGGGTGAAGGTTGGAATGTCTATTCTGCTGGTATTGAAACACATGGTGTTAATCCTAAAGCAATAGAAGCTATGAAAG
  AAGTAGATATTGATATATCAAACCATACGTCAGACTTGATTGATAATGATATTTTAAAACAATCAGATTTGGTCGTAACG
  TTATGTAGTGATGCAGACAATAATTGTCCTATTTTACCACCAAACGTTAAAAAAGAGCATTGGGGTTTTGATGATCCAGC
  AGGTAAAGAATGGTCAGAATTCCAACGTGTTAGAGACGAGATTAAATTAGCTATAGAAAAGTTTAAATTGAGATAA

  >>MEG_1155|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
  ATGGATAAGAAAACAATTTATTTTATATGCACAGGAAACTCTTGTCGTAGCCAAATGGCTGAAGGTTGGGGAAGGGAAAT
  ATTGGGTGAAGATTGGAATGTCTATTCTGCCGGTATTGAAACACATGGTGTTAATCCTAAAGCAATAGAAGCTATGAAAG
  AAGTAGATATTGATATATCAAACCATACGTCAGACTTGATTGATAATCATATTTTAAAACAATCAGATTTGGTCGTAACG
  TTATGTAGTGATGCAGACGATAATTGTCCTATTTTACCACCAAACGTTAAAAAAGAGCATTGGGGTTTAGAGGATCCAGC
  AGGTAAAGAATGGTCAGAATTTCAACGTGTTAGAGACGAGATTAAATTAGCTATAGAAAATTTTAAATTGAGATAA

  >>MEG_1156|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
  ATGACTAAAAAAACAATTTATTTTATATGTACAGGCAACTCATGTCGAAGTCAAATGGCTGAAGGTTGGGCTAAACAAAT
  CTTAGCGGATGATTGGAATGTATATTCTGCTGGTATCGAAACACACGGTGTTAATCCCAAAGCGATAGAAGCTATGAAAG
  AAGTAGGCATTGATATATCAAATCATACATCAAATTTAATCGATAATAATATTATTAAAAATTCAAATTTAGTTGTTACA
  TTATGTAGTGATGCAGACGTAAATTGCCCTTCTTTACCAACAAATGTTAAGAAAGAACATTGGGGATTTGATGATCCTGC
  AGGCAAGCCTTGGTCAGAGTTCCAACGTGTAAGAGATGAAATTAAAATCGCAATTGAAAATTTCAAATCACGATGA

  >>MEG_1157|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
  ATGACTAAAAAAACAATTTATTTTATATGTACAGGCAACTCATGTCGAAGTCAAATGGCTGAAGGTTGGGCTAAACAAAT
  CTTAGCGGAAGATTGGAATGTATATTCTGCTGGTATCGAAACACACGGTGTTAATCCCAAAGCGATAGAAGCTATGAAAG
  AAGTAGGCATTGATATATCAAATCATACATCAGATTTAATCGATAATAATATTATTAAAAATTCAAATTTAGTTGTTACA
  TTATGTAGTGATGCAGACGTAAATTGCCCTTCTTTACCAACAAATGTTAAAAAGGAACATTGGGGATTTGATGATCCTGC
  AGGCAAACCATGGTCAGAGTTCCAACGTGTGAGAGATGAAATTAAAATCGCAATTGAAAATTTCAAATCATGA

  >>MEG_1158|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
  ATGACTAAAAAAACAATTTATTTTATATGTACAGGCAACTCATGTCGAAGTCAAATGGCTGAAGGTTGGGCTAAACAAAT
  CTTAGCGAAAGATTGGGATGTATATTCTGCGGGTATCGAAACACACGGTGTTAATCCCAAAGCGATAGAAGCTATGAAAG
  AAGTAGGCATTGATATATCAAATCATACATCAGATTTAATCGATAATAATATTATTAAAAATTCAAATTTAGTTGTTACA
  TTATGTAGTGATGCAGACGTAAATTGCCCTACTTTACCAACAAATGTTAAGAAGGAACATTGGGGATTTGATGATCCTGC
  AGGCAAACCATGGTCAGAGTTCCAACGTGTGAGAGATGAAATTAAAGTCGCAATTGAAAATTTTAAATCACGATGA

  >>MEG_1159|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
  ATGGAGAATAAAATCATTTACTTTTTATGTACAGGGAACTCTTGCCGGAGCCAAATGGCTGAAGGATGGGCTAAACAATA
  TTTAGGTGATGAGTGGAAAGTGTATAGCGCGGGGATAGAAGCACATGGATTAAATCCGAATGCTGTTAAAGCGATGAAGG
  AAGTTGGTATAGATATCTCTAATCAAACGTCAGATATAATCGATTCTGATATTCTGAACAATGCTGATTTAGTTGTTACG
  CTTTGTGGAGATGCTGCTGATAAATGCCCGATGACGCCTCCACATGTAAAACGTGAGCATTGGGGTTTTGATGATCCGGC
  AAGAGCACAAGGGACAGAAGAAGAAAAATGGGCGTTTTTCCAAAGAGTTCGTGATGAAATAGGGAATAGGTTGAAGGAAT
  TTGCTGAAACAGGGAAATAA

  >>MEG_1160|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARSC
  GTGAAAAAGGTAATGTTCGTTTGCAAACGTAATTCCTGTCGCTCCCAAATGGCAGAGGGCTTTGCCAAAACTTTAGGGGC
  CGGCAAAATTGCTGTTACCAGTTGTGGACTGGAATCTTCCCGGGTCCATCCCACCGCCATTGCCATGATGGAAGAAGTAG
  GCATAGACATCAGCGGCCAGACCTCCGACCCCATCGAAAACTTTAACGCCGACGATTACGACGTGGTAATTTCCCTTTGT
  GGCTGTGGGGTTAATCTGCCGCCGGAATGGGTAACCCAGGAAATTTTTGAAGACTGGCAACTGGAAGATCCCGATGGTCA
  ATCATTGGAAGTTTTTCGCACCGTGCGGGGCCAGGTTAAGGAACGGGTGGAAAACCTGATCGCCAAAATTAGCTGA