MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

ARRA

The ARRA group of genes confer resistance to Arsenic resistance through the mechanism, Arsenic resistance protein.

References


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/meglabuser/megares.meglab.org/vendor/doctrine/annotations/lib/Doctrine/Common/Annotations/DocParser.php on line 967

  Other Groups in Arsenic resistance protein

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_1139|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARRA
  ATGAAGAAAGAGAATCAAGTCAACTTGGGACGGCGCCAGCTGCTCAAGTCAACTGCGGCGGGAACGGTATTAACAGGTAT
  TGGTGGAACCTTATCTTTTACACCTATTGTCGAGGGGATTGCCGCTGAATTACCCGCGCCTCTACGTAGAACGGGCGTGG
  GTGAATGGCTAGCCACGACTTGCCAAGGTTGTACCTCATGGTGCGCTAAACAGATTTATGTTATGGATGGCCGCGCATTA
  AAAGTGAGGGGTAATCCAAACTCCGGCGTACACGGTATGTCCAGTTGCCCTCGTCAGCACTTAAGCTTACAGCAGGTTTA
  CGATCCTGATAGATTGCGCACGCCAATGATGCGAACTAATCCTAAAAAAGGCCGCGACCAAGATCCTAAATTTGTCCCTA
  TTAGCTGGGATAAAGCGCTGGATATGTTAGCGGATAAAATCATTGCCTTACGTGTCGCTAACGAACCACATAAATATGCG
  CTTCTTCGTGGAAGATACTCGCATATCAATGATTTACTCTATAAAAAAATGACCAATCTGATTGGGTCTCCTAATAATAT
  CTCCCATAGTTCAGTGTGCGCTGAAGCCCATAAAATGGGGCCTTACTATTTAGATGGTAACTGGGGATATAACCAATACG
  ACGTTAAAAATGCTAAATTTATCCTGTCATTTGGTGCTGATCCCATTGCGAGTAACCGTCAAGTCTCGTTTTATTCTCAA
  ACTTGGGGAGATTCACTCGATCACGCCAAAGTAGTTGTAGTTGACCCAAGACTTTCGGCTTCGGCGGCAAAAGCCCATAA
  ATGGATCCCGATTGAACCTGGCCAAGACAGTGTTCTCGCACTCGCTATTGCCCATGTGGCCTTAGTTGAAGGTGTATGGC
  ATAAGCCCTTTGTTGGAGATTTTATTGAGGGTAAAAACCTGTTTAAAGCAGGTAAAACCGTCAGTGTCGAGAGCTTTAAA
  GAAACCCATACCTACGGTTTAGTCGAATGGTGGAACCAGGCCCTTAAAGATTACACCCCTGAATGGGCAAGCAAAATTAC
  CGGTATTGACCCTAAAACCATTATCGCCATTGCTAAAGATATGGGGGCGGCGGCGCCTGCGGTGCAAGTATGGACATCCC
  GAGGTGCAGTGATGCAGGCCCGTGGTACTTATACTTCAATTTCTTGTCATGCATTAAATGGCCTATTTGGTGGCATTGAT
  AGCAAAGGGGGCTTATTCCCCGGTAATAAAACGCCACTGCTGAAAGAATATCCAGAGGCGAAAGCCTATATGGATGAGAT
  TGCTGCTAAAGGGGTTAAAAAGGAAAAAATTGACCAACGTGGACGTCTTGAATTTCCTGCTCTGGCAAAAGGTAAATCCG
  GTGGCGGCGTGATCACGGCTAACGCAGCTAACGGTATCCGTAATCAAGACCCCTACGAAATTAAAGTGATGCTGGCCTAC
  TTCAATAACTTTAACTTCTCCAACCCCGAAGGGCAGCGTTGGGATGAAGCCTTAAGTAAAGTCGACTTTATGGCGCACAT
  TACCACCAACGTATCTGAATTCAGTTGGTTTGCGGATGTGTTACTTCCTTCTAGTCACCATATGTTTGAAAAATGGGGCG
  TGTTAGATTCTATCGGTAATGGTGTCGCCCAGATTTCAATTCAACAGCCTTCGATCAAGCGCTTGTGGGATACCCGTATT
  GATGAATCTGAAATCCCTTACATGTTAGCTAAAAAGCTGGCCGATAAAGGGTTTGATGCACCTTGGCGTTATATTAACGA
  ACAAATTGTTGATCCAGAAACCGGTAAACCTGCGGCGGATGAAGCTGAATTTGCTAAATTAATGGTCAGATACCTCACCG
  CACCATTATGGAAAGAAGATGCGTCCAAATATGGCGACAAACTGAGCTCTTGGGATGAGTTCGTGCAAAAAGGGGTGTGG
  AATAGCTCTCCCTATAAGCTCGAAGCTCGCTGGGGTAAGTTTAAAACAGAAACCACTAAATTTGAGTTCTACAGCAAAAC
  CTTAGAAAAAGCGCTGCAAAGTCATGCCGATAAGCACAAAGTTAGCATCGATGAGGTAATGAAAGCCTGTGACTACCAAG
  CCCGTGGCCACTTAGCCTTTATTCCCCATTATGAAGAGCCCTATCGTTTTGGTGATGAATCAGAATTCCCCTTGTTATTA
  GTGGATCAAAAGTCACGCCTTAATAAAGAAGGACGTACCGCAAATAGTCCTTGGTACTACGAGTTTAAAGATGTCGATCC
  AGGTGATGTGGCCAATGAAGATGTGGCGAAATTCAACCCGATAGACGGTAAGAAATTTGGCCTTAAAGACGGTGATGAAA
  TTCGTATTACCAGTCCTGTGGGTATGCTGACCTGCAAAGCTAAGTTATGGGAAGGTGTTCGTCCTGGGACTGTGGCTAAG
  TGTTTTGGGCAAGGTCATTGGGCCTATGGCCGATACGCTAGTGCTAAATTTGGTGTCACTCCAAGGGGGGGCTCAAATAA
  TGATTTGATTGCAGACAGATACGATCGCTTAAGTGGTGCGTCGGCATTTTATGGTCATATCCGTGTTCGTGTTGAGAAAG
  TGTGA

  >>MEG_1140|Metals|Arsenic_resistance|Arsenic_resistance_protein|ARRA
  ATGAAGAAAGAGAATCAAGTCAACTTGGGACGGCGCCAGCTGCTCAAGTCAACTGCGGCGGGAACGGTATTAACAGGTAT
  TGGTGGAACCTTATCTTTTACACCTATTGTCGAGGGGATTGCTGCTGAATTACCCGCGCCTCTACGTAGAACGGGCGTGG
  GTGAATGGCTAGCCACGACTTGCCAAGGTTGTACCTCATGGTGCGCTAAACAGATTTATGTTATGGATGGCCGCGCATTA
  AAAGTGAGGGGTAATCCAAACTCCGGCGTACACGGTATGTCCAGTTGCCCTCGTCAGCACTTAAGCTTACAGCAGGTTTA
  CGATCCTGATAGATTGCGCACGCCAATGATGCGAACTAATCCTAAAAAAGGCCGCGACCAAGATCCTAAATTTGTCCCTA
  TTAGCTGGGATAAAGCGCTGGATATGTTAGCGGATAAAATCATTGCCTTACGTGTCGCTAACGAACCACATAAATATGCG
  CTTCTTCGTGGAAGATACTCGCATATCAATGATTTACTCTATAAAAAAATGACCAATCTGATTGGGTCTCCTAATAATAT
  CTCCCATAGTTCAGTGTGCGCTGAAGCCCATAAAATGGGGCCTTACTATTTAGATGGTAACTGGGGATATAACCAATACG
  ACGTTAAAAATGCTAAATTTATCCTGTCATTTGGTGCTGATCCCATTGCGAGTAACCGTCAAGTCTCGTTTTATTCTCAA
  ACTTGGGGAGATTCACTCGATCACGCCAAAGTAGTTGTAGTTGACCCAAGACTTTCGGCTTCGGCGGCAAAAGCCCATAA
  ATGGATCCCGATTGAACCTGGCCAAGACAGTGTTCTCGCACTCGCTATTGCCCATGTGGCCTTAGTTGAAGGTGTATGGC
  ATAAGCCCTTTGTTGGAGATTTTATTGAGGGTAAAAACCTGTTTAAAGCAGGTAAAACCGTCAGTGTCGAGAGCTTTAAA
  GAAACCCATACCTACGGTTTAGTCGAATGGTGGAACCAGGCCCTTAAAGATTACACCCCTGAATGGGCAAGCAAAATTAC
  CGGTATTGACCCTAAAACCATTATCGCCATTGCTAAAGATATGGGGGCGGCGGCGCCTGCGGTGCAAGTATGGACATCCC
  GAGGTGCAGTGATGCAGGCCCGTGGTACTTATACTTCAATTTCTTGTCATGCATTAAATGGCCTATTTGGTGGCATTGAT
  AGCAAAGGGGGCTTATTCCCCGGTAATAAAACGCCACTGCTGAAAGAATATCCAGAGGCGAAAGCCTATATGGATGAGAT
  TGCTGCTAAAGGGGTTAAAAAGGAAAAAATTGACCAACGTGGACGTCTTGAATTTCCTGCTCTGGCAAAAGGTAAATCCG
  GTGGCGGCGTGATCACGGCTAACGCAGCTAACGGTATCCGTAATCAAGACCCCTACGAAATTAAAGTGATGCTGGCCTAC
  TTCAATAACTTTAACTTCTCCAACCCCGAAGGGCAGCGTTGGGATGAAGCCTTAAGTAAAGTCGACTTTATGGCGCACAT
  TACCACCAACGTATCTGAATTCAGTTGGTTTGCGGATGTGTTACTTCCTTCTAGTCACCATATGTTTGAAAAATGGGGCG
  TGTTAGATTCTATCGGTAATGGTGTCGCCCAGATTTCAATTCAACAGCCTTCGATCAAGCGCTTGTGGGATACCCGTATT
  GATGAATCTGAAATCCCTTACATGTTAGCTAAAAAGCTGGCCGATAAAGGGTTTGATGCACCTTGGCGTTATATTAACGA
  ACAAATTGTTGATCCAGAAACCGGTAAACCTGCGGCGGATGAAGCTGAATTTGCTAAATTAATGGTCAGATACCTCACCG
  CACCATTATGGAAAGAAGATGCGTCCAAATATGGCGACAAACTGAGCTCTTGGGATGAGTTCGTGCAAAAAGGGGTGTGG
  AATAGCTCTCCCTATAAGCTCGAAGCTCGCTGGGGTAAGTTTAAAACAGAAACCACTAAATTTGAGTTCTACAGCAAAAC
  CTTAGAAAAAGCGCTGCAAAGTCATGCCGATAAGCACAAAGTTAGCATCGATGAGGTAATGAAAGCCTGTGACTACCAAG
  CCCGTGGCCACTTAGCCTTTATTCCCCATTATGAAGAGCCCTATCGTTTTGGTGATGAATCAGAATTCCCCTTGTTATTA
  GTGGATCAAAAGTCACGCCTTAATAAAGAAGGACGTACCGCAAATAGTCCTTGGTACTACGAGTTTAAAGATGTCGATCC
  AGGTGATGTGGCCAATGAAGATGTGGCGAAATTCAACCCGATAGACGGTAAGAAATTTGGCCTTAAAGACGGTGATGAAA
  TTCGTATTACCAGTCCTGTGGGTATGCTGACCTGCAAAGCTAAGTTATGGGAAGGTGTTCGTCCTGGGACTGTGGCTAAG
  TGTTTTGGGCAAGGTCATTGGGCCTATGGCCGATACGCTAGTGCTAAATTTGGTGTCACTCCAAGGGGGGGCTCAAATAA
  TGATTTGATTGCAGACAGATACGATCGCTTAAGTGGTGCGTCGGCATTTTATGGTCATATCCGTGTTCGTGTTGAGAAAG
  TGTGA