MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

OMP36

The Omp36 porin is similar to OmpC and can harbor mutations resulting in a decreased porin conductance due to narrowing of the lumen. These mutations result in beta-lactam resistance, specifically to cefepime, cefpirome and imipenem. This porin has also been implicated in multi-drug resistance.

References

Other Groups in Mutant porin proteins

Sequences

Download Sequences

>Bla|AF336096.1|gene1|betalactams|Mutant_porin_proteins|OMP36|RequiresSNPConfirmation
ATGAAAGTTAAAGTACTGTCCCTCCTGGTACCAGCACTGCAGGTAGCGGGCGCAGCATATGCGGCTGAAATTTATAACAA
AGACGGCAACAAATTAGACCTGTACGGTAAAATCGACGGTCTGCACTACTTCTCTTCCGACGACAGCGTCGACGGCGACC
AGACCTACATGCGTATCGGCGTGAAAGGCGAAACCCAGATCAACGACCAGCTGACCGGTTACGGCCAGTGGGAATACAAC
GTTCAGGCGAACAACACTGAAAGCTCCAGCGACCAGGCATGGACTCGTCTGGCCTTCGCGGGTCTGAAATTCGGCGACGC
GGGTTCTTTCGACTACGGTCGTAACTACGGCGTTGTTTACGACGTAACTTCCTGGACCGACGTTCTGCCGGAATTCGGTG
GCGACACCTACGGTTCCGACAACTTCCTGCAGTCCCGTGCTAACGGTGTTGCCACCTACCGTAACTCTGACTTCTTCGGT
CTGGTTGACGGCCTGAACTTTGCTCTGCAGTACCAGGGTAAAAACGGCAGCGTAAGCGGCGAAGATCAGACCAACAACGG
TCGCGGCTACCAGAAACAGAACGGCGAAGGCTTCGGCACCTCCGTGACTTATGATATCTGGGACGGCATCAGCGCTGGTT
TCGCGTACTCCAGCTCTAAACGTACCGATGAGCAGAACAGCGTTAACACTCGTTATACTGACTCCAACGGTGTTTCCCGT
CGCGTACTGGGTGAAGGCGATCACGCTGAAACCTACACCGGTGGTCTGAAATACGACGCCAACAACATCTACCTGGCGAC
TCAGTACACCCAGACCTACAACGCAACCCGCACCGGTATCATCGGTTTTGCTAACAAAGCGCAGAACTTCGAAGTAGTTG
CTCAGTACCAGTTCGACTTCGGTCTGCGTCCGTCCGTGGCTTACCTGCAGTCTAAAGGTAAAGACATGGGCCGTTACGGC
GACCAGGACATCCTGAAATATGTTGACCTGGGTGCGACTTACTACTTCAACAAAAACGTGTCCACGTACGTTGATTACAA
AATCAACCTGCTGGACGACAACTGTTTCACTAAAGATGCAAGCATCTCTACTGACAACGTTGTGGCTCTGGGCCTGGTTT
ACCAGTTCTAA

>Bla|AF336098.1|gene1|betalactams|Mutant_porin_proteins|OMP36|RequiresSNPConfirmation
ATGAAAGTTAAAGTACTGTCCCTCCTGGTACCAGCACTGCTGGTAGCGGGCGCAGCAAATGCGGCTGAAATTTATAACAA
AGACGGCAACAAATTAGACCTGTACGGTAAAATCGACGGTCTGCACTACTTCTCTTCCGACGACAGCGTCTACGGCGACC
AGACCTACATGCGTATCGGCGTGAAAGGCGAAACCCAGATCAACGACCAGCTGACCGGTTACGGCCAGTGGGAATACAAC
GTTCAGGCGAACAACACTGAAAGCTCCAGCGACCAGGCGTGGACTCGTCTGGCCTTCGCGGGTCTGAAATTCGGCGACGC
GGGTTCTTTCGACTACGGTCGTAACTACGGCGTTGTTTACGACGTAACTTCCTGGACCGACGTTCTGCCGGAATTCGATG
GCGACACCTACGGTTCCGACAACTTCCTGCAGTCCCGTGCTAACGGTGTTGCCACCTACCGTAACTCTGACTTCTTCGGT
CTGGTTGACGGCCTGAACTTTGCTCTGCAGTACCAGGGTAAAAACGGCAGCGTGAGCGGCGAAGATCAGACCAACAACGG
TCGCGGCTTCCAGAAACAGAACGGCGAAGGCTTCGGCACCTCCGTGACTTATGAGATCTGGGACGGCATCAGCGCTGGTT
TCGCGTACTCCAGCTCTAAACGTACCGATGAGCAGAACAACTCTACTTACTTTTCTAAGTCCTATCGTCGTACATACGGT
GTTCTGGGTGAAGGCGATCACGCTGAAACCTATACCGGTGGTCTGAAATATGACGCCAACAACATTTACCTGGCGACTCA
GTACACCCAGACCTACAACGCAACTCGCACTGGCGACATCGGTTTTGCTAACAAAGCGCAGAACTTCGAAGTGGTTGCTC
AGTACCAGTTCGACTTCGGTCTGCGTCCGTCCGTGGCTTACCTGCAGTCTAAAGGTAAAGACATGGGCCGTTACGGCGAC
CAGGACATCCTGAAATATGTTGACCTGGGTGCGACCTACTACTTCAACAAAAACATGTCCACCTACGTTGATTACAAAAT
CAACCTGCTGGACGACAACAAGTTCACTAAAGATGCAAGCATCTCTACTGACAACGTTGTGGCTCTGGGCCTGGTTTACC
AGTTCTAA

>Bla|AF336097.1|gene1|betalactams|Mutant_porin_proteins|OMP36|RequiresSNPConfirmation
ATGAAAGTTAAAGTACTGTCCCTCCTGGTACCAGCACTGCTGGTAGCGGGCGCAGCAAATGCGGCTGAAATCTACAACAA
AGACGGCAACAAATTAGACCTGTACGGTAAAATCGACGGTCTGCACTACTTCTCTTCCGACGACAGCGTCGACGGCGACC
AGACCTACATGCGTATCGGCGTGAAAGGCGAAACCCAGATCAACGACCAGCTGACCGGTTACGGCCAGTGGGAATACAAC
GTTCAGGCGAACAACACTGAAAGCTCCAGCGACCAGGCGTGGACTCGTCTGGCCTTCGCGGGTCTGAAATTCGGCGACGC
GGGTTCTTTCGACTACGGTCGTAACTACGGCGTTGTTTACGACGTAACTTCCTGGACCGACGTTCTGCCGGAATTCGGTG
GCGACACCTACGGTTCCGACAACTTCCTGCAGTCCCGTGCTAACGGCGTTGCCACCTACCGTAACTCTGACTTCTTCGGT
CTGGTTGACGGCCTGAACTTTGCTCTGCAGTACCAGGGTAAAAACGGCAGCGTGAGCGGCGAAGATCAGACCAACAACGG
TCGCGGCTTCCAGAAACAGAACGGCGAAGGCTTCGGCACCTCCGTGACTTATGAGATCTGGGACGGCATCAGCGCTGGTT
TCGCGTACTCCAGCTCTAAACGTACCGATGAGCAGAACAACTCTACTTATTTTTCTAAGTCCTATCAGCGTACATACGGT
GTTCTGGGTGAAGGCGATCACGCTGAAACCTATACCGGTGGTCTGAAATATGACGCCAACAACATTTACCTGGCGACTCA
GTACACCCAGACCTACAACGCAACTCGCACTGGCGACATCGGTTTTGCTAACAAAGCGCAGAACTTCGAAGTGGTTGCTC
AGTACCAGTTCGACTTCGGTCTGCGTCCGTCCGTGGCTTACCTGCAGTCTAAAGGTAAAGACATGGGCCGTTACGGCGAC
CAGGACATCCTGAAATATGTTGACCTGGGTGCGACCTACTACTTCAACAAAAACATGTCCACCTACGTTGATTACAAAAT
CAACCTGCTGGACGACAACAAGTTCACTAAAGATGCAAGCATCTCTACTGACAACGTTGTGGCTCTGGGCCTGGTTTACC
AGTTCTAA

>Bla|AF336095.1|gene1|betalactams|Mutant_porin_proteins|OMP36|RequiresSNPConfirmation
ATGAAAGTTAAAGTACTGTCCCTCCTGGTACCAGCACTGCTGGTAGCGGGCGCAGCAAATGCGGCTGAAATTTATAACAA
AGACGGCAACAAATTAGACCTGTACGGTAAAATCGACGGTCTGCACTACTTCTCTTCCGACGACAGCGTCGACGGCGACC
AGACCTACATGCGTATCGGCGTGAAAGGCGAAACCCAGATCAACGACCAGCTGACCGGTTACGGCCAGTGGGAATACAAC
GTTCAGGCGAACAACACTGAAAGCTCCAGCGACCAGGCGTGGACTCGTCTGGCCTTCGCGGGTCTGAAATTCGGCGACGC
GGGTTCTTTCGACTACGGTCGTAACTACGGCGTTGTTTACGACGTAACTTCCTGGACCGACGTTCTGCCGGAATTCGATG
GCGACACCTACGGTTCCGACAACTTCCTGCAGTCCCGTGCTAACGGCGTTGCCACCTACCGTAACTCTGACTTCTTCGGT
CTGGTTGACGGCCTGAACTTTGCTCTGCAGTACCAGGGTAAAAACGGCAGCGTGAGCGGCGAAGATCAGACCAACAACGG
TCGCGGCTTCCAGAAACAGAACGGCGAAGGCTTCGGCACCTCCGTGACTTATGAGATCTGGGACGGCATCAGCGCTGGTT
TCGCGTACTCCAGCTCTAAACGTACCGATGAGCAGAACAACTCTACTTATTTTTCTAAGTCCTATCAGCGTACATACGGT
GTTCTGGGTGAAGGCGATCACGCTGAAACCTATACCGGTGGTCTGAAATATGACGCCAACAACATTTACCTGGCGACTCA
GTACACCCAGACCTACAACGCAACTCGCACTGGCGACATCGGTTTTGCTAACAAAGCGCAGAACTTCGAAGTGGTTGCTC
AGTACCAGTTCGACTTCGGTCTGCGTCCGTCCGTGGCTTACCTGCAGTCTAAAGGTAAAGACATGGGCCGTTACGGCGAC
CAGGACATCCTGAAATATGTTGACCTGGGTGCGACCTACTACTTCAACAAAAACATGTCCACCTACGTTGATTACAAAAT
CAACCTGCTGGACGACAACAAGTTCACTAAAGATGCAAGCATCTCTACTGACAACGTTGTGGCTCTGGGCCTGGTTTACC
AGTTCTAA