MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

DHA

The DHA genes encode Ambler class C beta-lactamases. Genes of this same name also encode major facilitator superfamily efflux pumps that are known to act on phenicols.

References

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2620637/,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4344678/

Other Groups in Class C betalactamases

Sequences

Download Sequences

>>MEG_2584|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
atgaaaaaatcgttatctgcaacactgatttccgctctgctggcgttttccgccccggggttttctgccgctgataatgt
cgcggcggtggtggacagcaccattaaaccgctgatggcacagcaggatattcccgggatggcggttgccgtctccgtaa
agggtaagccctattatttcaattatggttttgccgatattcaggcaaaacagccggtcactgaaaatacactatttgag
ctcggatctgtaagtaaaactttcacaggtgtgctgggtgcggtttctgtggcgaaaaaagagatggcgctgaatgatcc
ggcggcaaaataccagccggagctggctctgccgcagtggaaggggatcacattgctggatctggctacctataccgcag
gcggactgccgttacaggtgccggatgcggtaaaaagccgtgcggatctgctgaatttctatcagcagtggcagccgtcc
cggaaaccgggcgatatgcgtctgtatgcaaacagcagtatcggcctgtttggtgctctgaccgcaaacgcggcggggat
gccgtatgagcagttgctgactgcacggatcctggcaccgctggggttatctcacacctttattactgtgccggaaagtg
cgcaaagccagtatgcgtacggttataaaaacaaaaaaccggtccgcgtgtcgccgggacagcttgatgcggaatcttac
ggcgtgaaatccgactcaaaagatatgctgcgctgggcggaaatgaatatggagccgtcacgggccggtaatgcggatct
ggaaatggcaatgtatctcgcccagacccgctactataaaaccgccgcgattaaccaggggctgggctgggaaatgtatg
actggccgcagcagaaagatatgatcattaacggtgtgaccaacgaggtcgcattgcagccgcatccggtaacagacaac
caggttcagccgtataaccgtgcttcctgggtgcataaaacgggcgcaacaactggtttcggcgcctatgtcgcctttat
tccggaaaaacaggtggcgattgtgattctggcgaataaaaactacccgaataccgaaagagtcaaagctgcacaggcta
ttttgagtgcactggaataa

>>MEG_2585|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
atgaaaaaatcgttatctgcaacactgatttccgctctgctggcgttttccgccccggggttttctgccgctgataatgt
cgcggcggtggtggacagcaccattaaaccgctgatggcacagcaggatattcccgggatggcggttgccgtctccgtaa
agggtaagccctattatttcaattatggttttgccgatattcaggcaaaacagccggtcactgaaaatacactatttgag
ctcggatctgtaagtaaaactttcacaggtgtgctgggtgcggtttctgtggcgaaaaaagagatggcgctgaatgatcc
ggcggcaaaataccagccggagctggctctgccgcagtggaaggggatcacattgctggatctggctacctataccgcag
gcggactgccgttacaggtgccggatgcggtaaaaagccgtgcggatctgctgaatttctatcagcagtggcagccgtcc
cggaaaccgggcgatatgcgtctgtatgcaaacagcagtatcggcctgtttggtgctctgaccgcaaacgcggcggggat
gccgtatgagcagttgctgactgcacggatcctggcaccgctggggttatctcacacctttattactgtgccggaaagtg
cgcaaagccagtatgcgtacggttataaaaacaaaaaaccggtccgcgtgtcgccgggacagcttgatgcggaatcttac
ggcgtgaaatccgcctcaaaagatatgctgcgctgggcggaaatgaatatggagccgtcacgggccggtaatgcggatct
ggaaatggcaatgtatctcgcccagacccgctactataaaaccgccgcgattaaccaggggctgggctgggaaatgtatg
actggccgcagcagaaagatatgatcattaacggtgtgaccaacgaggtcgcattgcagccgcatccggtaacagacaac
caggttcagccgtataaccgtgcttcctgggtgcataaaacgggcgcaacaactggtttcggcgcctatgtcgcctttat
tccggaaaaacaggtggcgattgtgattctggcgaataaaaactacccgaataccgaaagagtcaaagctgcacaggcta
ttttgagtgcactggaataa

>>MEG_2586|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
atgaaaaaatcgttatctgcaacactgatttccgctctgctggcgttttccgccccggggttttctgccgctgataatgt
cgcggcggtggtggacagcaccattaaaccgctgatggcacagcaggatattcccgggatggcggttgccgtctccgtaa
agggtaagccctattatttcaattatggttttgccgatattcaggcaaaacagccggtcactgaaaatacactatttgag
ctcggatctgtaagtaaaactttcacaggtgtgctgggtgcggtttctgtggcgaaaaaagagatggcgctgaatgatcc
ggcggcaaaataccagccggagctggctctgccgcagtggaaggggatcacattgctggatctggctacctataccgcag
gcggactgccgttacaggtgccggatgcggtaaaaagccgtgcggatctgctgaatttctatcagcagtggcagccgtcc
cggaaaccgggcgatatgcgtctgtatgcaaacagcagtatcggcctgtttggtgctctgaccgcaaacgcggcggggat
gccgtatgagcagttgctgactgcacggatcctggcaccgctggggttatctcacacctttattactgtgccggaaagtg
cgcaaagccagtatgcgtacggttataaaaacaaaaaaccggtccgcgtgtcgccgggacagcttgatgcggaatcttac
ggcgtgaaatccgcctcaaaagatatgctgcgctgggcggaaatgaatatggagccgtcacgggccggtaatgcggatct
ggaaatggcaatgtatctcgcccagacccgctactataaaaccgccgcgattaaccaggggctgggctgggaaatgtatg
actggccgcagcagaaagatatgatcattaacggtgtgaccaacgaggtcgcattgcagccgcatccggtaacagacaac
caggttcagccgtataaccgtgcttcctgggtgcataaaacgggcgcagcaactggtttcggcgcctatgtcgcctttat
tccggaaaaacaggtggcgattgtgattctggcgaataaaaactacccgaataccgaaagagtcaaagctgcacaggcta
ttttgagtgcgctggaataa

>>MEG_2587|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
atgaaaaaatcgttatctgcaacactgatttccgctctgctggcgttttccgccccggggttttctgccgctgataatgt
cgcggcggtggtggacagcaccattaaaccgctgatggcacagcaggatattcccgggatggcggttgccgtctccgtaa
agggtaagccctattatttcaattatggttttgccgatattcaggcaaaacagccggtcactgaaaatacactatttgag
ctcggatctgtaagtaaaactttcacaggtgtgctgggtgcggtttctgtggcgaaaaaagagatggcgctgaatgatcc
ggcggcaaaataccagccggagctggctctgccgcagtggaaggggatcacattgctggatctggctacctataccgcag
gcggactgccgttacaggtgccggatgcggtaaaaagccgtgcggatctgctgaatttctatcagcagtggcagccgtcc
cggaaaccgggcgatatgcgtctgtatgcaaacagcagtatcggcctgtttggtgctctgaccgcaaacgcggcggggat
gccgtatgagcagttgctgactgcacggatcctggcaccgctggggttatctcacacctttattactgtgccggaaagtg
cgcaaagccagtatgcgtacggttataaaaacaaaaaaccggtccgcgtgtcgccgggacagcttgatgcggaatcttac
ggcgtgaaatcctcctcaaaagatatgctgcgctgggcggaaatgaatatggagccgtcacgggccggtaatgcggatct
ggaaatggcaatgtatctcgcccagacccgctactataaaaccgccgcgattaaccaggggctgggctgggaaatgtatg
actggccgcagcagaaagatatgatcattaacggtgtgaccaacgaggtcgcattgcagccgcatccggtaacagacaac
caggttcagccgtataaccgtgcttcctgggtgcataaaacgggcgcaacaactggtttcggcgcctatgtcgcctttat
tccggaaaaacaggtggcgattgtgattctggcgaataaaaactacccgaataccgaaagagtcaaagctgcacaggcta
ttttgagtgcactggaataa

>>MEG_2588|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
atgaaaaaatcgttatctgcaacactgatttccgctctgctggcgttttccgccccggggttttctgccgctgataatgt
cgcggcggtggtggacagcaccattaaaccgctgatggcacagcaggatattcccgggatggcggttgccgtctccgtaa
agggtaagccctattatttcaattatggttttgccgatattcaggcaaaacagccggtcactgaaaatacactatttgag
ctcggatctgtaagtaaaactttcacaggtgtgctgggtgcggtttctgtggcgaaaaaagagatggcgctgaatgatcc
ggcggcaaaataccagccggagctggctctgccgcagtggaaggggatcacattgctggatctggctacctataccgcag
gcggactgccgttacaggtgccggatgcggtaaaaagccgtgcggatctgctgaatttctatcagcagtggcagccgtcc
cggaaaccgggcgatatgcgtctgtatgcaaacagcagtatcggcctgtttggtgctctgaccgcaaacgcggcggggat
gccgtatgagcagttgctgactgcacggatcctggcaccgctggggttatctcacacctttattactgtgccggaaagtg
cgcaaagccattatgcgtacggttataaaaacaaaaaaccggtccgcgtgtcgccgggacagcttgatgcggaatcttac
ggcgtgaaatccgcctcaaaagatatgctgcgctgggcggaaatgaatatggagccgtcacgggccggtaatgcggatct
ggaaatggcaatgtatctcgcccagacccgctactataaaaccgccgcgattaaccaggggctgggctgggaaatgtatg
actggccgcagcagaaagatatgatcattaacggtgtgaccaacgaggtcgcattgcagccgcatccggtaacagacaac
caggttcagccgtataaccgtgcttcctgggtgcataaaacgggcgcaacaactggtttcggcgcctatgtcgcctttat
tccggaaaaacaggtggcgattgtgattctggcgaataaaaactacccgaataccgaaagagtcaaagctgcacaggcta
ttttgagtgcactggaataa

>>MEG_2589|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
atgaaaaaatcgttatctgcaacactgatttccgctctgctggcgttttccgccccggggttttctgccgctgataatgt
cgcggcggtggtggacagcaccattaaaccgctgatggcacagcaggatattcccgggatggcggttgccgtctccgtaa
agggtaagccctattatttcaattatggttttgccgatattcaggcaaaacagccggtcactgaaaatacactatttgag
ctcggatctgtaagtaaaactttcacaggtgtgctgggtgcggtttctgtggcgaaaaaagagatggcgctgaatgatcc
ggcggcaaaataccagccggagctggctctgccgcagtggaaggggatcacattgctggatctggctacctataccgcag
gcggactgccgttacaggtgccggatgcggtaaaaagccgtgcggatctgctgaatttctatcagcagtggcagccgtcc
tggaaaccgggcgatatgcgtctgtatgcaaacagcagtatcggcctgtttggtgctctgaccgcaaacgcggcggggat
gccgtatgagcagttgctgactgcacggatcctggcaccgctggggttatctcacacctttattactgtgccggaaagtg
cgcaaagccagtatgcgtacggttataaaaacaaaaaaccggtccgcgtgtcgccgggacagcttgatgcggaatcttac
ggcgtgaaatccgcctcaaaagatatgctgcgctgggcggaaatgaatatggagccgtcacgggccggtaatgcggatct
ggaaatggcaatgtatctcgcccagacccgctactataaaaccgccgcgattaaccaggggctgggctgggaaatgtatg
actggccgcagcagaaagatatgatcattaacggtgtgaccaacgaggtcgcattgcagccgcatccggtaacagacaac
caggttcagccgtataaccgtgcttcctgggtgcataaaacgggcgcaacaactggtttcggcgcctatgtcgcctttat
tccggaaaaacaggtggcgattgtgattctggcgaataaaaactacccgaataccgaaagagtcaaagctgcacaggcta
ttttgagtgcactggaataa

>>MEG_2590|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
atgacaaaatcattatctgcaacactgatttccgccctgctggcgttttccgccccggggttttccgccgctgacaatgt
cgcggcggtggtggacagcaccattaaaccgctgatggcacagcaggatattcccgggatggcggttgccgtctctgtaa
agggcaagccctattatttcaattacggttttgccgatgttcaggcaaaacagccggtcactgaaaatacactatttgag
ctcggatctgtaagtaaaactttcacaggtgtgctgggtgcggtttctgtggcgaaaaaagagatgacgctgaatgatcc
ggcggcaaaataccagccggagctggctctgccgcagtggaaggggatcacgctgctggatctggccacctataccgcag
gcgggctgccgttacaggtgccggacgcggtgaaaaaccgtgcggatctgctgaatttctatcagcagtggcagccgtca
tggcaaccgggcgatatgcgtctgtatgcaaacagcagtatcggcctgtttggtgctctgaccgccaacgcagcggggat
gccgtatgagcagttgctgactgcgcggatcctggcaccgctgggattatctcacacctttattaccgtgccggaaagcg
cgcaaagccagtatgcatacggttataaaaacaaaaagccggttcgcgtgtcaccgggacagcttgatgcggaatcttac
ggcgtgaaatccgcttcaaaagatatgctgcgctgggcggaaatgaatatggagccgtcacggaccggtaatgcggatct
ggaaatggcaatgtatcttgcacagacccgctactataaaaccgtcgcgattaatcaggggctgggctgggaaatgtatg
actggccgcagcagaaagatatgatcattaacggcgtgaccaacgaggtcgcattgcagccgcacccggtaacagacaac
caggttcagccgtataaccgtgcttcctgggtgcataaaacgggggcaacaactggtttcggcgcctatgtggcctttat
tccggaaaaacaggtggcgattgtgattctggcgaataaaaactacccgaataccgaaagagtcaaagccgcacaggcta
ttttgagtgcactggaataa

>>MEG_2591|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
atgaaaaaatcgttatctgcaacactgatttccgccctgctggcgttttccgccccggggttttctgccgctgataatgt
cgcggctgtggtggacagcaccattaaaccgctgatggcacagcaggacattcccgggatggcggttgccgtctctgtaa
agggcaagccctattatttcaattacggttttgccgatgttcaggcaaaacaaccggtcactgaaaatacactatttgag
ctcggatctgtaagtaaaactttcacaggtgtgctgggtgcggtttctgtggcgaaaaaagagatggcgctgaatgatcc
ggcggcaaaataccagccggagctggctctgccgcagtggaaggggatcacattgctggatctggctacctataccgcag
gcggactgccgttacaggtgccggatgcggtaaaaagccgtgcggatctgctgaatttctatcagcagtggcagccgtcc
cggaaaccgggcgatatgcgtctgtatgcaaacagcagtatcggcctgtttggtgctctgaccgccaacgcggcggggat
gccgtatgagcagttgctgaccgcgcggatcctggcaccgctgggattatctcacacctttattaccgtgccggaaagcg
cgcaaagtcagtatgcgtacggttataaaaacaaaaaaccggtccgcgtgtcaccgggacagcttgatgcggaatcttac
ggtgtgaaatccgcctcaaaagatatgctgcgctgggcggaaatgaatatggagccgtcacgggccggtaatgcggatct
ggaaatggcaatgtatctcgcccagacccgttactataaaaccgccgcgattaatcaggggctgggctgggaaatgtatg
actggccgcagcagaaagatatgatcattaacggcgtgaccaacgaggtcgcattgcagccgcacccggtaacagacaac
caggttcagccgtataaccgtgcttcctgggtgcataaaacgggggcaacaacgggtttcggcgcctatgtggcctttat
tccggaaaaacaggtagcgattgtgattctggcgaataaaaactacccgaataccgaaagagtcaaagccgcacaggcta
ttttgagtgcactggaataa

>>MEG_2592|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGACAAAATCTGTATCTGCAACACTGATTTCCGCCCTGCTGGCATTTTCCGCCCCGGGGTTTTCTGCCGCTGATAATGT
CGCGGCGGTGGTGGACAGCACCATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGATATTCCCGGGATGGCGGTTGCCGTCTCCGTAA
AGGGTAAGCCCTATTATTTCAATTACGGTTTTGCCGATGTTCAGGCAAAACAGCCTGTCACTGAAAATACACTATTTGAG
CTCGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCGGTTTCCGTGGCGAAAAAAGAGATGACGCTGAATGACCC
GGCAGAAAAATACCAGCCGGAGCTGGCTCTGCCGCAGTGGAAGGGGATCACGCTGCTGGATCTGGCCACCTACACCGCAG
GCGGGCTGCCGTTACAGGTACCGGATGCGGTGAAAAGCCGTGCGGATCTGCTGAATTTCTATCAGCAGTGGCAGCCGTCC
CGGAAACCGGGCGATATGCGTCTGTATGCAAACAGCAGTATCGGCCTGTTTGGTGCTCTGACCGCCAACGCAGCGGGGAT
GCCGTATGAGCAGTTGCTGACTGCACGGATCCTGGCACCGCTGGGGTTATCTCACACCTTTATTACTGTGCCGGAAAGCG
CGCAAAGCCAGTATGCGTACGGTTATAAAAACAAAAAACCGGTCCGCGTGTCGCCGGGACAGCTTGATGCGGAATCTTAC
GGCGTGAAATCCGCCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCGGAAATGAATATGGAGCCGTCACGGGCCGGTAATGCGGATCT
GGAAATGGCAATGTATCTCGCCCAGACCCGCTACTATAAAACCGCCGCGATTAACCAGGGGCTGGGCTGGGAAATGTATG
ACTGGCCGCAGCAGAAAGATATGATCATTAACGGTGTGACCAACGAGGTCGCATTGCAGCCGCACCCGGTAACAGACAAC
CAGGTTCAGCCGTATAACCGTGCTTCCTGGGTGCATAAAACGGGGGCAACAACTGGTTTCGGCGCCTATGTGGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATTCTGGCGAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCCGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCACTGGAATAA

>>MEG_2593|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGAAAAAATCGTTATCTGCAACACTGATTTCCGCTCTGCTGGCGTTTTCCGCCCCGGGGTTTTCTGCCGCTGATAATGT
CGCGGCGGTGGTGGACAGCACCATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGATATTCCCGGGATGGCGGTTGCCGTCTCCGTAA
AGGGTAAGCCCTATTATTTCAATTACGGTTTTGCCGATGTTCAGGCAAAACAGCCTGTCACTGAAAATACACTATTTGAG
CTCGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCGGTTTCCGTGGCGAAAAAAGAGATGACGTTGAATGACCC
GGCAGAAAAATACCAGCCGGAGCTGGCTCTGCCGCAGTGGAAGGGGATCACACTGCTGGATCTGGCTACCTACACCGCAG
GCGGGCTGCCGTTACAGGTGCCGGATGCGGTGAAAAGCCGTGCGGATCTGCTGCATTTCTATCAGCAGTGGCAGCCGTCC
CGGAAACCGGGCGATATGCGTCTGTATGCAAACAGCAGTATCGGCCTGTTTGGTGCTCTGACCGCCAACGCGGCGGGGAT
GCCGTATGAGCAGTTGCTGACTGCACGGATCCTGGCACCGCTGGGGTTATCTCACACCTTTATTACTGTGCCGGAAAGTG
CGCAAAGCCAGTATGCGTACGGTTATAAAAACAAAAAACCGGTCCGCGTGTCGCCGGGACAGCTTGATGCGGAATCTTAC
GGTGTGAAATCCGCCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCGGAAATGAATATGGAGCCGTCACGGGCCGGTAATGCGGATCT
GGAAATGGCAATGTATCTCGCCCAGACCCGCTACTATAAAACCGCCGCGATTAATCAGGGTCTGGGCTGGGAAATGTACG
ACTGGCCGCAGCAGAAAGATATGATCATTAACGGCGTGACAAACGAGGTCGCATTGCAGCCGCACCCGGTAACAGACAAC
CAGGTTCAGCCGTATAACCGTGCTTCCTGGGTGCATAAAACGGGGGCAACAACGGGTTTCGGCGCCTATGTGGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATTCTGGCGAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCCGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCACTGGAATAA

>>MEG_2594|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGAAAAAATCGTTATCTGCAACACTGATTTCCGCTCTGCTGGCGTTTTCCGCCCCGGGGTTTTCTGCCGCTGATAATGT
CGCGGCGGTGGTGGACAGCACCATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGATATTCCCGGGATGGCGGTTGCCGTCTCTGTAA
AGGGCAAGCCCTATTATTTCAATTATGGTTTTGCCGATGTTCAGGCAAAACAGCCGGTCACTGAAAATACACTATTTGAG
CTGGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCGGTTTCTGTGGCGAAAAAAGAGATGATGTTGAATGACCC
GGCAGAAAAATACCAGCCGGAGCTGGCTCTGCCGCAGTGGAAGGGGATCACACTGCTGGATCTGGCCACCTACACCACAG
GCGGGCTGCCGTTACAGGTGCCGGATGCGGTGAAAAACCGTGCGGAACTGCTGCACTTCTATCAGCAGTGGCAGCCGTCC
CGGAAACCGGGCGATATGCGTCTGTATGCAAACAGCAGTATCGGCCTGTTTGGTGCTCTGACCGCCAACGCAGCGGGGAT
GCCGTATGAGCAGTTGCTGACCGCGCGGATCCTGGCACCGCTGGGATTATCTCACACCTTTATTACCGTGCCGGAAAGCG
CGCAAAGCCAGTATGCGTACGGCTATAAAAACAAAAAACCGGTCCGCGTGTCGCCGGGACAGCTTGATGCGGAGTCTTAC
GGCGTGAAATCCGCCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCGGAAATGAATATGGAGCCGTCACGGGCCGGTAATGCGGATCT
GGAAATGGCAATGTATCTTGCACAGACCCGCTACTATAAAACCGCCGCGATTAACCAGGGGCTGGGCTGGGAGATGTATG
ACTGGCCGCAGCAGAAAGATATGATCATTAACGGCGTGACCAACGAGGTCGCACTGCAGCCGCACCCGGTAACAGACAAC
CAGGTTCAGCCGTATAACCGTGCTTCCTGGGTGCATAAAACGGGGGCAACAACTGGTTTCGGCGCCTATGTGGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATTCTGGCGAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCCGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCGCTGGAATAA

>>MEG_2595|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGAAAAAATCGTTATCTGCAACACTGATTTCCGCTCTGCTGGCGTTTTCCGCCCCGGGGTTTTCTGCCGCTGATAATGT
CGCGGCGGTGGTGGACAGCACCATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGATATTCCCGGGATGGCGGTTGCCGTCTCCGTAA
AGGGTAAGCCCTATTATTTCAATTATGGTTTTGCCGATATTCAGGCAAAACAGCCGGTCACTGAAAATACACTATTTGAG
CTCGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCGGTTTCTGTGGCGAAAAAAGAGATGGCGCTGAATGATCC
GGCGGCAAAATACCAGCCGGAGCTGGCTCTGCCGCAGTGGAAGGGGATCACATTGCTGGATCTGGCTACCTATACCGCAG
GCGGACTGCCGTTACAGGTGCCGGATGCGGTAAAAAGCCGTGCGGATCTGCTGAATTTCTATCAGCAGTGGCAGCCGTCC
CGGAAACCGGGCGATATGCGTCTGTATGCAAACAGCAGTATCGGCCTGTTTGGTGCTCTGACCGCAAACGCGGCGGGGAT
GCCGTATGAGCAGTTGCTGACTGCACGGATCCTGGCACCGCTGGGGTTATCTCACACCTTTATTACTGTGCCGGATAGTG
CGCAAAGCCAGTATGCGTACGGTTATAAAAACAAAAAACCGGTCCGCGTGTCGCCAGGACAGCTTGATGCGGAATCTTAC
GGCGTGAAATCCGCCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCGGAAATGAATATTGAGCCGTCACGGGCCGGTAATGCGGATCT
GGAAATGGCAATGTATCTCGCCCAGACCCGCTACTATAAAACCGCCGCGATTAACCAGGGGCTGGGCTGGGAAATGTATG
ACTGGCCGCAGCAGAAAGATATGATCATTAACGGCGTGACCAACGAGGTCGCATTGCAGCCGCATCCGGTAACAGACAAC
CAGGTTCAGCCGTATAACCGTGCTTCCTGGGTGCATAAAACGGGCGCAACAACTGGTTTCGGCGCCTATGTGGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATTCTGGCGAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCTGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCACTGGAATAA

>>MEG_2596|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGAAAAAATCGTTATCTGCAACACTGATTTCTGCCCTGCTGGCGTTTTCCGCCCCGGGGTTTTCCGCCGCTGACAATGT
CGCGGCGGTGGTGGACAGCACCATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGATATTCCCGGGATGGCAGTTGCTGTTTCCGTAA
AGGGCAAGCCCTATTATTTCAACTATGGTTTTGCCGATGTTGAGGCAAAACAGCCGGTCACTGAAAATACACTATTTGAG
CTCGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCAGTTTCCGTGGCGAAAAAAGAGATGTCCCTGAATGACCC
GGCGGCAAAATACCGGCCTGAACTGACACAACCGCAGTGGAAGGGGATCACATTGCTCGATCTGGCTACTTATACCGCAG
GCGGGCTGCCGTTACAGGTGCCGGACGCGGTGAAAAGCCGTGCGGATCTGTTGCATTTCTATCAGCAGTGGCAGCCGTCA
TGGAAACCGGGCGATATGCGTCTGTATGCAAACAGCAGTATCGGCCTGTTTGGTGCTCTGACCGCCAACGCCGCAGGAAT
GCCGTATGAGCAGTTGCTGACCACGCGTATCCTGTCTCCGCTGGGGTTATCACACACCTTTATTACCGTGCCGGAAAGCG
CGCAAAGCCAGTATGCGTACGGCTATAAAAACAAAAAACCGGTCCGCGTGTCGCCGGGACAGCTTGATGCAGAATCTTAC
GGGGTGAAATCCGCCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCGGAAATGAATATGGAACCGTCACGGGCCGGTAATGCGGATCT
GGAAATGGCAATGTATCTTGCACAGACCCGCTACTATAAAACCGCCGCGATTAACCAGGGGCTGGGCTGGGAAATGTATG
ATTGGCCGCAGCAGAAGGACATGATCGTGAACGGCGTGACCAATGAAGTCGCATTGCAGCCGCATCCGGTAACCGACAAT
CAGGTGCAGCCGTACAACCGCGCTTCCTGGGTGCATAAAACGGGGGCGACAACCGGTTTCGGCGCCTATGTGGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATCCTGGCGAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCTGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCACTGGAATAA

>>MEG_2597|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGAAAAAATCGTTATCTGCAACACTGATTTCCGCTCTGCTGGCGTTTTCCGCCCCGGGGTTTTCTGCCGCTGATAATGT
CGCGGCGGTGGTGGACAGCACCATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGATATTCCCGGGATGGCGGTTGCCGTCTCCGTAA
AGGGTAAGCCCTATTATTTCAATTATGGTTTTGCCGATATTCAGGCAAAACAGCCGGTCACTGAAAATACACTATTTGAG
CTCGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCGGTTTCTGTGGCGAAAAAAGAGATGGCGCTGAATGATCC
GGCGGCAAAATACCAGCCGGAGCTGGCTCTGCCGCAGTGGAAGGGGATCACATTGCTGGATCTGGCTACCTATACCGCAG
GCGGACTGCCGTTACAGGTGCCGGATGCGGTAAAAAGCCGTGCGGATCTGCTGAATTTCTATCAGCAGTGGCAGCCGTCC
CGGAAACCGGGCGATATGCGTCTGTATGCAAACAGCAGTATCGGCCTGTTTGGTGCTCTGACCGCAAACGCGGCGGGGAT
GCCGTATGAGCAGTTGCTGACTGCACGGATCCTGGCACCGCTGGGGTTATCTCACACCTTTATTACTGTGCCGGAAAGTG
CGCAAAGCCAGTATGCGTACGGTTATAAAAACAAAAAACCGGTCCGCGTGTCGCCGGGACAGCTTGATGCGGAATCTTAC
GGCGTGAAATCCACCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCGGAAATGAATATGGAGCCGTCACGGGCCGGTAATGCGGATCT
GGAAATGGCAATGTATCTCGCCCAGACCCGCTACTATAAAACCGCCGCGATTAACCAGGGGCTGGGCTGGGAAATGTATG
ACTGGCCGCAGCAGAAAGATATGATCATTAACGGTGTGACCAACGAGGTCGCATTGCAGCCGCATCCGGTAACAGACAAC
CAGGTTCAGCCGTATAACCGTGCTTCCTGGGTGCATAAAACGGGCGCAACAACTGGTTTCGGCGCCTATGTCGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATTCTGGCGAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCTGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCACTGGAATAA

>>MEG_2598|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGAAAAAATCGTTATCTGCAACACTGATTTCCGCTCTGCTGGCGTTTTCCGCCCCGGGGTTTTCTGCCGCTGATAATGT
CGCGGCGGTGGTGGACAGCACCATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGATATTCCCGGGATGGCGGTTGCCGTCTCCGTAA
AGGGTAAGCCCTATTATTTCAATTATGGTTTTGCCGATATTCAGGCAAAACAGCCGGTCACTGAAAATACACTATTTGAG
CTCGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCGGTTTCTGTGGCGAAAAAAGAGATGGCGCTGAATGATCC
GGCGGCAAAATACCAGCCGGAGCTGGCTCTGCCGCAGTGGAAGGGGATCACATTGCTGGATCTGGCTACCTATACCGCAG
GCGGACTGCCGTTACAGGTGCCGGATGCGGTAAAAAGCCGTGCGGATCTGCTGAATTTCTATCAGCAGTGGCAGCCGTCC
CGGAAACCGGGCGATATGCGTCTGTATGCAAACAGCAGTATCGGCCTGTTTGGTGCTCTGACCGCAAACGCGGCGGGGAT
GCCGTATGAGCAGTTGCTGACTGCACGGATCCTGGCACCGCTGGGGTTATCTCACACCTTTATTACTGTGCCGGAAAGTG
CGCAAAGCCAGTATGCGTACGGTTATAAAAACAAAAAACCGGTCCGCGTGTCGCCGGGACAGCTTGATGCGGAATCTTAC
GGCGTGAAATCCGCCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCGGAAATGAATATGGAGCCGTCACGGGCCGGTAATGCGGATCT
GGAAATGGCAATGTATCTCGCCCAGACCCGCTACTATAAAACCGCCGCGATTAACCAGGGGCTGGGCTGGGAAATGTATG
ACTGGCCGCAGCAGAAAGATATGATCATTAACGGTGTGACCAACGAGGTCGCATTGCAGCCGCATCCGGTAACAGACAAC
CAGGTTCAGCCGTATAACCGTGCTTCCTGGGTGCATAAAACGGGCGCAACAACTGGTTCCGGCGCCTATGTCGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATTCTGGCGAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCTGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCACTGGAATAA

>>MEG_2599|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGAAAAAATCGTTATCTGCAACACTGATTTCCGCTCTGCTGGCGTTTTCCGCCCCGGGGTTTTCTGCCGCTGATAATGT
CGCGGCGGTGGTGGACAGCACCATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGACATTCCCGGGATGGCGGTTGCCGTCTCTGTAA
AGGGCAGGCCCTATTATTTCAATTACGGTTTTGCCGATGTTCAGGCAAAACAGCCGGTCACTGAAAATACACTATTTGAG
CTCGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCGGTTTCTGTGGCGAAAAAAGAGATGGCGCTGAATGATCC
GGCGGCAAAATACCAGCCGGAGCTGGCTCTGCCGCAGTGGAAGGGGATCACATTGCTGGATCTGGCTACCTATACCGCAG
GCGGACTGCCGTTACAGGTGCCGGATGCGGTAAAAAGCCGTGCGGATCTGCTGCACTTCTATCAGCAGTGGCAGCCGTCC
CGGAAACCGGGCGATATGCGTCTGTATGCAAACAGCAGCATCGGCCTGTTTGGTGCTCTGACCGCAAACGCGGCGGGGAT
GCCGTATGAGCAGTTGCTGACTGCACGGATCCTGGCACCGCTGGGGTTATCTCACACCTTTATTACTGTGCCGGAAAGTG
CGCAAAGCCAGTATGCGTACGGTTATAAAAACAAAAAACCGGTCCGCGTGTCGCCGGGACAGCTTGATGCGGAATCTTAC
GGCGTGAAATCCGCCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCGGAAATGAATATGGAGCCGTCACGGGCCGGTAATGCGGATCT
GGAAATGGCAATGTATCTCGCCCAGACCCGTTACTATAAAACCGCCGCGATTAATCAGGGGCTGGGCTGGGAAATGTATG
ACTGGCCGCAGCAGAAAGATATGATCATTAACGGCGTGACCAACGAGGTCGCATTGCAGCCGCACCCGGTAACAGACAAC
CAGGTTCAGCCGTATAACCGTGCTTCCTGGGTGCATAAAACGGGGGCAACAACTGGTTTCGGCGCCTATGTGGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATTCTGGCGAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCTGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCACTGGAATAA

>>MEG_2600|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGACAAAATCTGTATCTGCAACACTGATTTCTGCCCTGCTGGCGTTTTCCGCCCCGGGGTTTTCTGCCGCTGATAATGT
CGCAGCGGTGGTGGACAGCACCATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGATATTCCCGGGATGGCGGTTGCCGTCTCCGTAA
AGGGTAAGCCCTATTATTTCAATTATGGTTTTGCCGATATTCAGGCAAAACAGCCGGTCACTGAAAATACACTATTTGAG
CTCGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCGGTTTCTGTGGCGAAAAAAGAGATGGCGCTGAATGATCC
GGCGGCAAAATACCAGCCGGAGCTGGCTCTGCCGCAGTGGAAGGGGATCACATTGCTGGATCTGGCTACCTATACCGCAG
GCGGACTGCCGTTACAGGTGCCGGATGCGGTAAAAAGCCGTGCGGATCTGCTGAATTTCTATCAGCAGTGGCAGCCGTCC
CGGAAACCGGGCGATATGCGTCTGTATGCAAACAGCAGTATCGGCCTGTTTGGTGCTCTGACCGCAAACGCGGCGGGGAT
GCCGTATGAGCAGTTGCTGACTGCACGGATCCTGGCACCGCTGGGGTTATCTCACACCTTTATTACTGTGCCGGAAAGTG
CGCAAAGCCATTATGCGTACGGTTATAAAAACAAAAAACCGGTCCGCGTGTCGCCGGGACAGCTTGATGCGGAATCTTAC
GGCGTGAAATCCGCCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCGGAAATGAATATGGAGCCGTCACGGGCCGGTAATGCGGATCT
GGAAATGGCAATGTATCTTGCACAGACCCGCTACTATAAAACCGCCGCGATTAACCAGGGGCTGGGCTGGGAAATGTATG
ACTGGCCGCAGCAGAAAGATATGATCATTAACGGCGTGACCAACGAGGTCGCATTGCAGCCGCACCCGGTAACAGACAAC
CAGGTTCAGCCGTATAACCGTGCTTCCTGGGTGCATAAAACGGGGGCAACAACTGGTTTCGGCGCCTATGTGGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATTCTGGCGAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCCGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCACTGGAATAA

>>MEG_2601|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGAAAAAATCGTTATCTGCAACACTGATTTCTGCCCTGCTGGCGTTTTCCGCCCCGGGGTTTTCTGCCGCTGATAATGT
CGCAGCGGTGGTGGACAGCACTATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGATATTCCCGGGATGGCGGTTGCCGTATCCGTAA
AGGGCAAGCCCTATTATTTTAACTATGGTTTTGCCGATGTTCAGGCAAAACAGCCGGTCACTGAAAATACACTATTTGAG
CTCGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCGGTTTCTGTGGCGAAAAAAGAGACGGCGCTGAATGATCC
GGCGGCAAAATATCAGCCGGAGCTGGCTCTGCCGCAGTGGAAGGGGATCACGCTGCTGGATCTGGCCACCTATACCGCAG
GCGGGCTGCCGTTACAGGTACCGGATGCGGTGAAAAGCCGTGCGGATCTGCTGAATTTCTATCAGCAGTGGCAGCCATCA
TGGAAACCGGGCGATATGCGTCTGTATGCAAACAGCAGTATCGGCCTGTTTGGTGCTCTGACCGCCAATGCGGCGGGGAT
GCCGTATGAGCAGTTGCTGACCGCGCGGATCCTGGCACCGCTGGGATTATCTCACACCTTTATTACCGTGCCGGAAAGTG
TGCAAAGCCGGTATGCGTACGGCTATAAAAACAAAAAACCGGTCCGCGTGTCGCCGGGACAGCTTGATGCGGAATCTTAC
GGCGTGAAATCCGCCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCGGAAATGAATATGGAGCCGTCACGGGCCGGTAATGCGGATCT
GGAAATGGCAATGTATCTCGCCCAGACCCGCTACTATAAAACCGCCGCGATTAACCAGGGGCTGGGCTGGGAAATGTATG
ACTGGCCGCAGCAGAAAGATATGATCATTAACGGTGTGACCAACGAGGTCGCATTGCAGCCGCATCCGGTAACAGACAAC
CAGGTTCAGCCGTATAACCGTGCTTCCTGGGTGCATAAAACGGGGGCAACAACTGGTTTCGGCGCCTATGTGGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATTCTGGCGAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCTGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCACTGGAATAA

>>MEG_2602|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGAAAAAATCGTTATCTGCAACACTGATTTCCGCTCTGCTGGCGTTTTCCGCCCCGGGGTTTTCTGCCGCTGATAATGT
CGCGGCGGTGGTGGACAGCACCATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGATATTCCTGGGATGGCGGTTGCCGTCTCCGTAA
AGGGTAAGCCCTATTATTTCAATTACGGTTTTGCCGATGTTCAGGCAAAACAGCCTGTCACTGAAAATACACTATTTGAG
CTCGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCGGTTTCCGTGGCGAAAAAAGAGATGACGTTGAATGACCC
GGCAGAAAAATACCAGCCGGAGCTGGCTCTGCCGCAGTGGAAGGGGATCACACTGCTGGATCTGGCTACCTACACCGCAG
GCGGGCTGCCGTTACAGGTGCCGGATGCGGTGAAAAGCCGTGCGGATCTGCTGCATTTCTATCAGCAGTGGCAGCCGTCC
CGGAAACCGGGCGATATGCGTCTGTATGCAAACAGCAGTATCGGCCTGTTTGGTGCTCTGACCGCCAACGCGGCGGGGAT
GCCGTATGAGCAGTTGCTGACTGCACGGATCCTGGCACCGCTGGGGTTATCTCACACCTTTATTACTGTGCCGGAAAGTG
CGCAAAGCCAGTATGCGTACGGTTATAAAAACAAAAAACCGGTCCGCGTGTCGCCGGGACAGCTTGATGCGGAATCTTAC
GGCGTGAAATCCGCCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCGGAAATGAATATGGAGCCGTCACGGGCCGGTAATGCGGATCT
GGAAATGGCAATGTATCTTGCACAGACCCGCTACTATAAAACCGCCGCGATTAACCAGGGGCTGGGCTGGGAAATGTATG
ACTGGCCGCAGCAGAAAGATATGATCATTAACGGCGTGACCAACGAGGTCGCATTGCAGCCGCACCCGGTAACAGACAAC
CAGGTTCAGCCGTATAACCGTGCTTCCTGGGTGCATAAAACGGGGGCAACAACGGGTTTCGGCGCCTATGTGGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATTCTGGCGAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCCGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCACTGGAATAA

>>MEG_2603|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGAAAAAATCGTTATCTGCAACACTGATTTCCGCCCTGCTGGCATTTTCCGCCCCGGGGTTTTCTGCCGCTGATAATGT
CGCGGCGGTGGTGGACAGCACCATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGATATTCCCGGGATGGCGGTTGCCGTCTCCGTAA
AGGGTAAGCCCTATTATTTCAATTACGGTTTTGCCGATGTTCAGGCAAAACAGCCTGTCACTGAAAATACACTATTTGAG
CTCGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCGGTTTCCGTGGCGAAAAAAGAGATGACGCTGAATGACCC
GGCAGAAAAATACCAGCCGGAGCTGGCTCTGCCGCAGTGGAAGGGGATCACACTGTTGGATCTGGCCACCTACACCGCAG
GCGGGCTGCCGTTACAGGTACCGGATGCGGTGAAAAGCCGTGCGGATCTGCTGAATTTCTATCAGCAGTGGCAGCCGTCC
CGGAAACCGGGCGATATGCGTCTGTATGCAAACAGCAGTATCGGCCTGTTTGGTGCTCTGACCGCCAACGCAGCGGGGAT
GCCGTATGAGCAGTTGCTGACTGCACGGATCCTGGCACCGCTGGGGTTATCTCACACCTTTATTACTGTGCCGGAAAGCG
CGCAAAGCCAGTATGCGTACGGTTATAAAAACAAAAAACCGGTCCGCGTGTCGCCGGGACAGCTTGATGCGGAATCTTAC
GGCGTGAAATCCGCCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCGGAAATGAATATGGAGCCGTCACGGGCCGGTAATGCGGATCT
GGAAATGGCAATGTATCTTGCACAGACCCGCTACTATAAAACCGCCGCGATTAACCAGGGGCTGGGCTGGGAAATGTATG
ACTGGCCGCAGCAGAAAGATATGATCATTAACGGCGTGACCAACGAGGTCGCATTGCAGCCGCACCCGGTAACAGACAAC
CAGGTTCAGCCGTATAACCGTGCTTCCTGGGTGCATAAAACGGGGGCAACAACCGGTTTCGGCGCCTATGTGGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATTCTGGCGAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCCGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCACTGGAATAA

>>MEG_2604|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGAAAAAATCGTTATCTGCAACACTGATTTCCGCTCTGCTGGCGTTTTCCGCCCCGGGGTTTTCTGCCGCTGATAATGT
CGCGGCGGTGGTGGACAGCACCATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGATATTCCCGGGATGGCGGTTGCCGTCTCCGTAA
AGGGTAAGCCCTATTATTTCAATTACGGTTTTGCCGATGTTCAGGCAAAACAGCCTGTCACTGAAAATACACTATTTGAG
CTCGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCGGTTTCCGTGGCGAAAAAAGAGATGGCGCTGAATGATCC
GGCGGCAAAATATCAGCCGGAGCTGGCTCTGCCGCAGTGGAAGGGGATCACGCTGCTGGATCTGGCCACCTATACCGCAG
GCGGGCTGCCGTTACAGGTACCGGATGCGGTGAAAAGCCGTGCGGATCTGCTGAATTTCTATCAGCAGTGGCAGCCATCA
TGGAAACCGGGCGATATGCGTCTGTATGCAAACAGCAGTATCGGCCTGTTTGGTGCTCTGACCGCCAACGCGGCGGGGAT
GCCGTATGAGCAGTTGCTGACTGCACGGATCCTGGCACCGCTGGGGTTATCTCACACCTTTATTACTGTGCCGGAAAGTG
CGCAAAGCCAGTATGCGTACGGTTATAAAAACAAAAAACCGGTCCGCGTGTCGCCGGAACAGCTTGATGCGGAATCTTAC
GGCGTGAAATCCGCCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCGGAAATGAATATGGAGCCGTCACGGGCCGGTAATGCGGATCT
GGAAATGGCAATGTATCTTGCACAGACCCGCTACTATAAAACCGCCGCGATTAACCAGGGGCTGGGCTGGGAAATGTATG
ACTGGCCGCAGCAGAAAGATATGATCATTAACGGCGTGACCAACGAGGTCGCATTGCAGCCGCACCCGGTAACAGACAAC
CAGGTTCAGCCGTATAACCGTGCTTCCTGGGTGCATAAAACGGGGGCAACAACTGGTTTCGGCGCCTATGTGGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATTCTGGCGAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCCGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCACTGGAATAA

>>MEG_2605|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGAAAAAATCGTTATCTGCAACACTGATTTCCGCTCTGCTGGCGTTTTCCGCCCCGGGGTTTTCTGCCGCTGATAATGT
CGCGGTGGTGGTGGACAGCACCATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGATATTCCCGGGATGGCGGTTGCCGTCTCCGTAA
AGGGTAAGCCCTATTATTTCAATTATGGTTTTGCCGATATTCAGGCAAAACAGCCGGTCACTGAAAATACACTATTTGAG
CTCGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCGGTTTCTGTGGCGAAAAAAGAGATGGCGCTGAATGATCC
GGCGGCAAAATACCAGCCGGAGCTGGCTCTGCCGCAGTGGAAGGGGATCACATTGCTGGATCTGGCTACCTATACCGCAG
GCGGACTGCCGTTACAGGTGCCGGATGCGGTAAAAAGCCGTGCGGATCTGCTGAATTTCTATCAGCAGTGGCAGCCGTCC
CGGAAACCGGGCGATATGCGTCTGTATGCAAACAGCAGTATCGGCCTGTTTGGTGCTCTGACCGCAAACGCGGCGGGGAT
GCCGTATGAGCAGTTGCTGACTGCACGGATCCTGGCACCGCTGGGGTTATCTCACACCTTTATTACTGTGCCGGAAAGTG
CGCAAAGCCAGTATGCGTACGGTTATAAAAACAAAAAACCGGTCCGCGTGTCGCCGGGACAGCTTGATGCGGAATCTTAC
GGCGTGAAATCCGCCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCGGAAATGAATATGGAGCCGTCACGGGCCGGTAATGCGGATCT
GGAAATGGCAATGTATCTTGCACAGACCCGCTACTATAAAACCGCCGCGATTAACCAGGGGCTGGGCTGGGAAATGTATG
ACTGGCCGCAGCAGAAAGATATGATCATTAACGGCGTGACCAACGAGGTCGCATTGCAGCCGCACCCGGTAACAGACAAC
CAGGTTCAGCCGTATAACCGTGCTTCCTGGGTGCATAAAACGGGGGCAACAACTGGTTTCGGCGCCTATGTGGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATTCTGGCGAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCCGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCACTGGAATAA

>>MEG_2606|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGAAAAAATCGTTATCTGCAACACTGGTTTCCGCCCTGCTGGCCTTTTCTGCCCCGGGGTTCTCTGCCGCTGATAATGT
CGCGGCAGTCGTCGACAGCACCATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGATATCCCCGGGATGGCGGTTGCTGTCTCCGTAA
AGGGAAAACCGTATTACTTCAACTATGGTTTTGCGGATGTGCAGGCAAAACAGCCGGTCACTGAAAATACACTATTTGAA
CTCGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCGGTTTCCGTGGCGAAAAAAGAGACGTCGCTGAATGACCC
GGCAGTCAAATACCAGCCTGAACTGACACAGCCGCAGTGGAAAGGGATCACATTACTGGATCTGGCCACCTATACCGCAG
GCGGGCTGCCGTTACAGGTGCCGGAAGCGGTGAAAAGCAGTGAGGATCTGCTGCATTTCTATCAGCAGTGGCAGCCGTCA
TGGCAACCGGGAAAGATGCGTCTGTATGCGAACAGCAGTATCGGCCTGTTCGGTGCGCTGACCGCGACAGCGGCGGGAAT
GCCTTATGAGCAGCTGCTGACCGCACGTATCCTGGCGCCGCTGGGGTTATCACATACCTTTATTACTGTACCGGAAAGTG
CGCAAAGTCAGTATGCATACGGTTATAAAAACAATCAGCCGGTACGGGTGACGGGGGGACCGCTCGATGCGGAATCTTAC
GGGGTAAAATCCGCCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCAGAAATCAATATGTCGCCGTCACGGGCGGGCAATGCGGATCT
GGAAATGGCGATGTATCTCGCACAGACCCGTTACTATAAAACGGCGGCAATCAACCAGGGACTGGGCTGGGAGATGTATG
ACTGGCCGCAGCAGAAAGATATGATCATTAACGGCGTGACCAATGAAGTGGCATTGCAGCCGCATCCGGTAACGGATAAT
CAGGTTCAGCCGTATAACCGCGCTTCCTGGGTACATAAAACAGGAGCAACAACCGGTTTCGGTGCTTATGTGGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATTCTGGCAAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCCGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCACTGGAATAA

>>MEG_2607|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGAAAAAATCGTTATCTGCAACACTGATTTCCGCTCTGCTGGCGTTTTCCGCCCCGGGGTTTTCTGCCGCTGATAATGT
CGCGGCGGTGGTGGACAGCACCATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGATATTCCCGGGATGGCGGTTGCCGTCTCCGTAA
AGGGTAAGCCCTATTATTTCAATTATGGTTTTGCCGATATTCAGGCAAAACAGCCGGTCACTGAAAATACACTATTTGAG
CTCGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCGGTTTCTGTGGCGAAAAAAGAGATGGCGCTGAATGATCC
GGCGGCAAAATACCAGCCGGAGCTGGCTCTGCCGCAGTGGAAGGGGATCACATTGCTGGATCTGGCTACCTATACCGCAG
GCGGACTGCCGTTACAGGTGCCGGATGCGGTAAAAAGCCGTGCGGATCTGCTGAATTTCTATCAGCAGTGGCAGCCGTCC
CGGAAACCGGGCTATATGCGTCTGTATGCAAACAGCAGTATCGGCCTGTTTGGTGCTCTGACCGCAAACGCGGCGGGGAT
GCCGTATGAGCAGTTGCTGACTGCACGGATCCTGGCACCGCTGGGGTTATCTCACACCTTTATTACTGTGCCGGAAAGTG
CGCAAAGCCAGTATGCGTACGGTTATAAAAACAAAAAACCGGTCCGCGTGTCGCCGGGACAGCTTGATGCGGAATCTTAC
GGCGTGAAATCCGCCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCGGAAATGAATATGGAGCCGTCACGGGCCGGTAATGCGGATCT
GGAAATGGCAATGTATCTCGCCCAGACCCGCTACTATAAAACCGCCGCGATTAACCAGGGGCTGGGCTGGGAAATGTATG
ACTGGCCGCAGCAGAAAGATATGATCATTAACGGTGTGACCAACGAGGTCGCATTGCAGCCGCATCCGGTAACAGACAAC
CAGGTTCAGCCGTATAACCGTGCTTCCTGGGTGCATAAAACGGGCGCAACAACTGGTTTCGGCGCCTATGTCGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATTCTGGCGAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCTGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCACTGGAATAA

>>MEG_2608|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGAAAAAATCGTTATCTGCAACACTGATTTCCGCTCTGCTGGCGTTTTCCGCCCCGGGGTTTTCTGCCGCTGATAATGT
CGCGGCGGTGGTGGACAGCACCATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGATATTCCCGGGATGGCGGTTGCCGTCTCCGTAA
AGGGTAAGCCCTATTATTTCAATTATGGTTTTGCCGATATTCAGGCAAAACAGCCGGTCACTGAAAATACACTATTTGAG
CTCGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCGGTTTCTGTGGCGAAAAAAGAGATGGCGCTGAATGATCC
GGCGGCAAAATACCAGCCGGAGCTGGCTCTGCCGCAGTGGAAGGGGATCACATTGCTGGATCTGGCTACCTATACCGCAG
GCGGACTGCCGTTACAGGTGCCGGATGCGGTAAAAAGCCGTGCGGATCTGCTGCACTTCTATCAGCAGTGGCAGCCGTCC
CGGAAACCGGGCGATATGCGTCTGTATGCAAACAGCAGTATCGGCCTGTTTGGTGCTCTGACCGCAAACGCGGCGGGGAT
GCCGTATGAGCAGTTGCTGACTGCACGGATCCTGGCACCGCTGGGGTTATCTCACACCTTTATTACTGTGCCGGAAAGTG
CGCAAAGCCAGTATGCGTACGGTTATAAAAACAAAAAACCGGTCCGCGTGTCGCCGGGACAGCTTGATGCGGAATCTTAC
GGCGTGAAATCCGCCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCGGAAATGAATATGGAGCCGTCACGGGCCGGTAATGCGGATCT
GGAAATGGCAATGTATCTTGCACAGACCCGCTACTATAAAACCGCCGCGATTAACCAGGGGCTGGGCTGGGAAATGTATG
ACTGGCCGCAGCAGAAAGATATGATCATTAACGGCGTGACCAACGAGGTCGCATTGCAGCCGCACCCGGTAACAGACAAC
CAGGTTCAGCCGTATAACCGTGCTTCCTGGGTGCATAAAACGGGGGCAACAACTGGTTTCGGCGCCTATGTGGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATTCTGGCGAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCCGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCACTGGAATAA

>>MEG_2609|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGAAAAAATCGTTATCTGCAACACTGATTTCCGCTCTGCTGGCGTTTTCCGCCCCGGGGTTTTCTGCCGCTGATAATGT
CGCGGCGGTGGTGGACAGCACCATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGATATTCCCGGGATGGCGGTTGCCGTCTCCGTAA
AGGGTAAGCCCTATTATTTCAATTACGGTTTTGCCGATGTTCAGGCAAAACAGCCTGTCACTGAAAATACACTATTTGAG
CTCGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCGGTTTCCGTGGCGAAAAAAGAGATGGCGCTGAATGATCC
GGCGGCAAAATATCAGCCGGAGCTGGCTCTGCCGCAGTGGAAGGGGATCACGCTGCTGGATCTGGCCACCTATACCGCAG
GCGGGCTGCCGTTACAGGTACCGGATGCGGTGAAAAGCCGTGCGGATCTGCTGAATTTCTATCAGCAGTGGCAGCCATCA
TGGAAACCGGGCGATATGCGTCTGTATGCAAACAGCAGTATCGGCCTGTTTGGTGCTCTGACCGCCAACGCGGCGGGGAT
GCCGTATGAGCAGTTGCTGACTGCACGGATCCTGGCACCGCTGGGGTTATCTCACACCTTTATTACTGTGCCGGAAAGTG
CGCAAAGCCAGTATGCGTACGGTTATAAAAACAAAAAACCGGTCCGCGTGTCGCCGGGACAGCTTGATGCGGAATCTTAC
GGCGTGAAATCCGCCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCGGAAATGAATATGGAGCCGTCACGGGCCGGTAATGCGGATCT
GGAAATGGCAATGTATCTTGCACAGACCCGCTACTATAAAACCGCCGCGATTAACCAGGGGCTGGGCTGGGAAATGTATG
ACTGGCCGCAGCAGAAAGATATGATCATTAACGGCGTGACCAACGAGGTCGCATTGCAGCCGCACCCGGTAACAGACAAC
CAGGTTCAGCCGTATAACCGTGCTTCCTGGGTGCATAAAACGGGGGCAACAACTGGTTTCGGCGCCTATGTGGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATTCTGGCGAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCCGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCACTGGAATAA

>>MEG_2610|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGAAAAAATCGTTATCTGCAACACTGATTTCCGCTCTGCTGGCGTTTTCCGCCCCGGGGTTTTCTGCCGCTGATAATGT
CGCGGCGGTGGTGGACAGCGCCATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGATATTCCCGGGATGGCGGTTGCCGTCTCCGTAA
AGGGTAAGCCCTATTATTTCAATTATGGTTTTGCCGATATTCAGGCAAAACAGCCGGTCACTGAAAATACACTATTTGAG
CTCGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCAGTTTCTGTGGCGAAAAAAGAGATGGCGCTGAATGATCT
GGCGGCAAAATACCAGCCGGAGCTGGCTCTGCCGCAGTGGAAGGGGATCACATTGCTGGATCTGGCTACCTATACCGCAG
GCGGACTGCCGTTACAGGTGCCGGATGCGGTAAAAAGCCGTGCGGATCTGCTGAATTTCTATCAGCAGTGGCAGCCGTCC
CGGAAACCGGGCGATATGCGTCTGTATGCAAACAGCAGTATCGGCCTGTTTGGTGCTCTGACCGCAAACGCGGCGGGGAT
GCCGTATGAGCAGTTGCTGACTGCACGGATCCTGGCACCGCTGGGGTTATCTCACACCTTTATTACTGTGCCGGAAAGTG
CGCAAAGCCAGTATGCGTACGGTTATAAAAACAAAAAACCGGTCCGCGTGTCGCCGGGACAGCTTGATGCGGAATCTTAC
GGCGTGAAATCCGCCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCGGAAATGAATATGGAGCCGTCACGGGCCGGTAATGCGGATCT
GGAAATGGCAATGTATCTTGCACAGACCCGCTACTATAAAACCGCCGCGATTAACCAGGGGCTGGGCTGGGAAATGTATG
ACTGGCCGCAGCAGAAAGATATGATCATTAACGGCGTGACCAACGAGGTCGCATTGCAGCCGCACCCGGTAACAGACAAC
CAGGTTCAGCCGTATAACCGTGCTTCCTGGGTGCATAAAACGGGGGCAACAACTGGTTTCGGCGCCTATGTGGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATTCTGGCGAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCCGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCACTGGAATAA

>>MEG_2611|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGAAAAAATCGTTATCTGCAACACTGATTTCTGCCCTGCTGGCGTTTTCCGCCCCGGGGTTTTCTGCCGCTGATAATGT
CGCGGCGGTGGTGGACAGCACCATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGATATTCCCGGGATGGCGGTTGCTGTCTCTGTAA
AGGGTAAGCCCTATTATTTCAATTACGGTTTTGCCGATGTTCAGGCAAAACAGCCGGTCACTGAAAATACACTATTTGAG
CTCGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCGGTTTCTGTGGCGAAAAAAGAGATGACGCTGAATGACCC
GGCGGAAAAATACCAGCCGGAGCTGGCTCTGCCGCAGTGGAAAGGGATCACGCTGCTGGATCTGGCCACCTACACCGCAG
GCGGGCTGCCGTTACAGGTACCGGATGAGGTGAAAAGCCGTGCGGATCTGCTGCATTTCTATCAGCAGTGGCAGCCGTCC
CGGAAACCGGGCGATATGCGTCTGTATGCAAACAGCAGTATCGGCCTGTTTGGTGCTCTGACCGCCAACGCAGCGGGGAT
GCCGTATGAGCAGTTGCTGACCGCGCGGATCCTGGCACCGCTGGGGTTATCTCACACCTTTATTACCGTGCCGGAAAGTG
CGCAAAGCCAGTATGCGTACGGTTATAAAAACAAAAAACCGGTCCGCGTGTCGCCGGGACAGCTTGATGCGGAATCTTAC
GGCGTGAAATCCGCCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCAGAAATGAATATGGAGCCGTCACGGGCCGGTAATGCGGATCT
GGAAATGGCAATGTATCTCGCCCAGACCCGCTACTATAAAACTGCCGCGATTAATCAGGGGCTGGGCTGGGAAATGTATG
ACTGGCCGCAGCAGAAAGATATGATCATTAACGGCGTGACCAACGAGGTCGCATTGCAGCCGCACCCGGTAACAGACAAC
CAGGTTCAGCCGTATAACCGCGCTTCCTGGGTGCATAAAACGGGGGCAACAACTGGTTTCGGCGCCTATGTGGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATTCTGGCGAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCCGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCACTGGAATAA

>>MEG_2612|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
CCCGCATTACCGGCCCGTGACGGCTCCATATTCATTTCCGCCCAGCGCAGCATATCTTTTGAGGCGGATTTCACGCCGTA
AGATTCCGCATCAAGCTGTCCCGGCGACACGCGGACCGGTTTTTTGTTTTTATAACCGTACGCATACTGGCTTTGCGCAC
TTTCCGGCACAGTAATAAAGGTGTGAGATAACCCCAGCGGTGCCAGGATCC

>>MEG_2613|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|DHA
ATGAAAAAATCGTTATCTGCAACACTGATTTCCGCTCTGCTGGCGTTTTCTGCCCCGGGGTTTTCTGCCGCTGATAATGT
CGCGGCGGTGGTGGACAGCACCATTAAACCGCTGATGGCACAGCAGGATATTCCCGGGATGGCGGTTGCCGTCTCCGTAA
AGGGTAAGCCCTATTATTTCAATTATGGTTTTGCCGATATTCAGGCAAAACAGCCGGTCACTGAAAATACACTATTTGAG
CTCGGATCTGTAAGTAAAACTTTCACAGGTGTGCTGGGTGCGGTTTCTGTGGCGAAAAAAGAGATGGCGCTGAATGATCC
GGCGGCAAAATACCAGCCGGAGCTGGCTCTGCCGCAGTGGAAGGGGATCACATTGCTGGATCTGGCTACCTATACCGCAG
GCGGACTGCCGTTACAGGTGCCGGATGCGGTAAAAAGCCGTGCGGATCTGCTGCACTTCTATCAGCAGTGGCAGCCGTCC
CGGAAACCGGGCGATATGCGTCTGTATGCAAACAGCAGTATCGGCCTGTTTGGTGCTCTGACCGCAAACGCGGCGGGGAT
GCCGTATGAGCAGTTGCTGACTGCACGGATCCTGGCACCGCTGGGGTTATCTCACACCTTTATTACTGTGCCGGAAAGTG
CGCAAAGCCAGTATGCGTACGGTTATAAAAACAAAAAACCGGTCCGCGTGTCGCCGGGACAGCTTGATGCGGAATCTTAC
GGCGTGAAATCCGCCTCAAAAGATATGCTGCGCTGGGCGGAAATGAATATGGAGCCGTCACGGGCCGGTAATGCGGATCT
GGAAATGGCAATGTATCTTGCACAGACCCGCTACTATAAAACCGCCGCGATTAACCAGGGGCTGGGCTGGGAAATGTATG
ACTGGCCGCAGCAGAAAGATATGATCATTAACGGCGTGACCAACGAGGTCGCATTGCAGCCGCACCCGGTAACAGACAAC
CAGGTTCAGCCGTATAACCGTGCTTCCTGGGTGCATAAAACGGGGGCAACAACTGGTTTCGGCGCCTATGTGGCCTTTAT
TCCGGAAAAACAGGTGGCGATTGTGATTCTGGCGAATAAAAACTACCCGAATACCGAAAGAGTCAAAGCCGCACAGGCTA
TTTTGAGTGCACTGGAATAA