MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

ADC

The ADC genes encode Ambler class C beta-lactamases.

References

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24598745

Other Groups in Class C betalactamases

Sequences

Download Sequences

>>MEG_506|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcaatttaaaaaaatttcttacttacttttaccttctctttttatttttaatacctcaatttatgcgggcaatacttc
taaagaccaagaaattaaacaattgatagatcaaaattttaaacccttattagaaaaatataatgtgccgggtatggcgg
taggtgttattcaaaacaataaaaaatatgaaacgtattatggtctacaatccgttcaagataaaaaagctgtaaatagc
aataccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttactgcgacggcaggtgcttatgcaaaaaatacaggaaaaat
ctcttttaatgatacgccgggcaaatactggaaagagttaaaaaacaccccaattgatcaggtcaatttacttcaacttg
ccacctatacaagtggtaacctcgctttgcaattcccagatgaagtacaaacagatcaacaggttttaactttttttaaa
gattggaaacctaaaaacccaatcggtgaatatagacaatattcaaacccaagtattggcctatttggggaaatagttgg
tttatcaatgaagcagccttttagtcaggtcttggaaaaaacgatttttccggaccttggcttaaaacatagctatgtca
atgtgcctaaaactcagatgcaaaactatgcatttggctataaccaagaaaatcagccaattcgagttaaccctggccca
ctcgatgccccagcatacggcgtcaaatcgaccctacccgacatgctgagctttattcatgccaacctgaacccacagaa
atatccggcaaatattcaacgtgcaattaatgagacacatcaaggtcgctatcaagtaaatagcatgtatcaggcactcg
gttgggaagagtttgcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgtaccacaaaactggttcaacaaatggtttcggaacctatgc
cgtatttatacctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgcattccaaatgaagaacgcattaaagcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_507|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcaatttaaaaaaatttcttgcttacttttaccgcctctttttatttttagtagctcaatttatgcgggtaatacacc
aaaagagcaagagatcaaaaaactggttgatcaaaattttaagcctttattagaaaaatatgatgtgcccggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtctacaatccgttcaagataaaaaagccgttaatagt
agtaccatttttgagctaggctcggtcagtaaattatttaccgctacagcaggcggatatgccaaaacaaaaggaacaat
ctcttttgatgacacgcccggaaaatattggaaagaactaaaaaatacaccgattgatcaagtgaatttacttcaacttg
cgacatataccagtggcaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagaacagcaagttttaacgtttttcaaa
gaatggaaacctaaaaacccaatcggtgaatatcgacaatattcaaatccaagcattggtttatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttggaaaaaaccatttttacagatcttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtgcctaaaactcaaatgcaaaactatgcatttggctatagccaagaaaatcagccgattcgcgttaatcctggtccg
ctcgatgcaccagcatacggcgttaaatctaccctaccagatatgctgagttttattaatgccaacctgaacccgcagaa
atatccagcagatattcaacgtgcaattaatgaaacacatcaaggtttctaccaagtgggtacgatgtatcaagcactag
gttgggaagagttttcttatccagcacctttacaaactttattagacagtaattcagaacaaatcgtgatgaaacctaat
aaagtaactgctatttcaaaagaaccttccgttaagatgttccacaaaactggatcgactaacggttttggaacatatgt
cgtgttcattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaactaataaacgtattcccaatgaagaacgcattaaagcag
cttatgctgtgttaaatgcaataaagaaataa

>>MEG_508|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcaatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcggacaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagagctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagttcccagatgaagtacaaacagatcaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatgtttccggctcttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgctgagttttattcatgccaacctcaacccacagaa
atatccgaaagatattcaacttgcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaatctaat
aaagtgactgctatttcaaaagagccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_509|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcaatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcggacaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagagctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagttcccagatgaagtacaaacagatcaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtgttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaaccgtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_510|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcaatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcggacaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagagctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagttcccagatgaagtacaaacagatcaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtgttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactagcggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_511|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcaatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcggacaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagagctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagttcccagatgaagtacaaacagatcaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtgttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtagttcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_512|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcaatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcggacaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagagctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagttcccagatgaagtacaaacagatcaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtgttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaa
ccttaacccacagaaatatccggcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaatacca
tgtatcaggcactcggttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagatt
gtgatgaaacctaataaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacgg
tttcggaacatatgtagtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaag
agcgcattaaggcagcttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_513|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcaatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcggacaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtagtatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagagctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagttcccagatgaagtacaaacagatcaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtgttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_514|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcaatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcggacaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgttagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagagctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgctgagttttattcatgccaacctcaacccacagaa
atatccggcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaattagaaaccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagatagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_515|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcaatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagagctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagttcccagatgaagtacaaacagatcaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtgttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_516|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcaatttaacaaaatttcttgcttacttttatcccctctttttatttttaatacctcaatttatgcagggaatacacc
aaaagagcaagaaattaagaaactggttgatcaaaattttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgcctgggatggctg
ttggcatcatccaaaataataaaaagtatgaaacgtattatggtctacaatccgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctcggttcagttagtaaattatttactgctacagctggtggatatgccaaaacaaaaggaacaat
ttcttttaaagacacacccggaaaatattggaaagaattaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaacttg
ctacttatacaagtggcaaccttggcttacagtttccagatgaagtccaaacagatcagcaagttttaacttttttcaaa
gactggaagcctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaatccaagcattggtttatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaaccttttgaccaagtcttagaaaaaaccatttttccagatcttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtgcctaaaactcaaatgcaaaactatgcatttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggcccg
ctagatgcacctgcgtacggcgttaaatcgaccttacctgatatgctgagtttcgttaatgccaacctcaacccacaaaa
atatccggcagatattcaacacgcaattaatgaaacacataaaggtttctaccaagtaggtacgatgtatcaagcattag
gttgggaagagttctcttatccagcaccgttacagactttattagacagtaattcagaacaaatcgtgatgaagcctaat
aaagtgacagctatttcaaatgaaccttcagttaagatgttccacaaaactggttcaaccaacggttttggaacctatgt
cgtgtttattccaaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattcccaatgaagaacgcattaaagcag
cgtatgcagtgttaaatgcaataaagaaataa

>>MEG_517|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgattcaaaaaaatttcttacttaattctaccttctctttttatttttaatacctcaatttatgcaggtaacacatc
aaaagaacaagatatcaaaaaggttgttgatcagaactttaaaccattattagaaaaatatgatgttcctggtatggcgg
ttggtgtcatccaaaacaataaaaagtacgaaatgtattatggcctacaatcggttcaagataaaaaatccgtaaatagc
aatacgatttttgagctaggttcagtcagtaaattatttactgcgacggcaggtggatatgccaaaacgaaaggaaaaat
ctcttttgaagacaccccaggaaaatactggaaagagttaaaaaatacaccgattgaccgagtgaacctacttcaacttg
caacctatacgagtggcaaccttggcttacagtttccagatgaagttcaaacagaccaacaagttttaacctttttcaaa
gactggaaacctaaaaaccaaattggtgaatatagacaatattcaaacccaagtattggcctatttggaaaagttgtagg
cttatcgatgaaccagccttttagtcaggttttagaaaagacaatttttccgtctcttcacttaaaacatagctatgtga
atgttcctaaaactcagatgcaaaactatgcatttggctataaccaagaaaatcagccgattcgtgtgaccccaggccca
ctagatgcgcctgcctacggcgttaaatctacattaccagacatgcttagctttattgatgccaatctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcgacgcgcaattgatgagactcataaaggtttttatcaagtaggtacgatgtatcaggcgcttg
gttgggaagagttttcttatccagctcctttacaaactttattagacagtaattctgaacaaatcgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaaccttcaatcaagatgttccataaaacaggttcaactaacggatttggaacttatgt
cgtgtttattcccaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaagcgg
cttatgctgtactaaacgcgattaagaaataa

>>MEG_518|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgattcaaaaaaatttcttacttaattctaccttctctttttatttttaatacctcaatttatgcaggtaacacatc
aaaagaacaagatatcaagaaagttgttgatcaaaactttaaaccactattagaaaaatatgatgttcccggtatggcgg
ttggcgtcatccaaaacaataaaaagtacgaaatgtattatggcctacaatcggttcaagataaaaaatctgtaaatggc
aatacgatttttgagctaggttcagtcagtaaattatttactgccacggcaggtggatatgccaaaactaaaggaaaaat
ctcttttaacgacaccccaggaaaatactggaaagagctaaaaaatacaccgattgaccgagtgaacctacttcaacttg
cgacctatacgagtggcaaccttggcttacaatttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaaccaaattggtgaatatagacaatattcaaaccctagtattggcctatttggaaaagttgtagg
cttatcgatgaaccagccttttagtcaggttttagaaaatacaatttttccgtctcttcacttaaaacatagctatgtga
atgttcctaaaactcagatgcaaaactatgcatttggctataaccaagaaaatcagcctattcgtgtgaccccaggccca
ctagatgcccctgcctacggcgttaaatccacattaccagacatgcttagctttattgatgccaatctaaatccacaaaa
atatccggcagatattcgacgcgcaattgatgagactcataaaggtttttatcaagtcggtacgatgtatcaggcgcttg
gttgggaagagttttcttatccagctcctttacaaactttattagacagtaattctgaacaaatcgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagagccttcaatcaagatgttccataaaactggttcaactaacggatttggaacttatgt
cgtgtttattcccaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattcccaatgaagaacgcattaaagcag
cgtatgcagtgttgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_519|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgattcaaaaaaatttcttacttaattctaccttctctttttatttttaatacctcaatttatgcaggtaacacatc
aaaagaacaagatatcaagaaagttgttgatcagaactttaaaccattattagaaaaatatgacgttcctggtatggcgg
ttggtgtcatccaaaacaataaaaagtacgaaatgtattatggcctacaatcagttcaagataaaaaatccgtaaatggc
aatacgatttttgaactaggctcagtcagtaaattatttactgcgacggcaggtggatatgccaaaactaaagaaaaaat
ctcttttgacgacaccccaggaaaatactggaaagagctaaaaaatacaccgattgaccgagtaaacctacttcaacttg
cgacgtatacgagtggcaaccttggcttacaattcccagatgaagttcaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaaccaaattggtgaatatagacaatattcaaaccctagtattggcctatttggaaaagttgtagg
cttatcgatgaaccagccttttagtcaggttttagaaaagacaatttttccgtctcttcacttaaaacatagctatgtaa
atgtgcctaaaactcagatgcaaaactatgcatttggctataaccaagaaaatcagccgattcgtgtgaccccaggccca
ctagatgcgcctgcctacggggttaaatctacattaccagacatgcttagctttattgatgccaatctaaatccacaaaa
atatccggcagatattcgacgcgcaattgatgagactcataaaggtttttatcaagtcggtacgatgtatcaggcgcttg
gttgggaagagttttcttatccagctcctttacaaactttattagacagtaattctgaacaaatcgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttccaaagaaccttcaatcaagatgttccataaaactggttcaactaacggatttggaacttatgt
cgtgtttattcccaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaagcag
cttatgctgtactaaatgcgattaagaaataa

>>MEG_520|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgattccaaaaagtttcttgcttacttttatcccctctttttatttttagcacctcaatttatgcaggcaatacacc
aaaagaacaagaaatcaaaaaactggtagatcaaaactttaagcctttattagaaaaatataatgtgcccggtatggcag
ttggcatcatccagaataataaaaagtatgaaacctattatggtctacaatccgttcaagataaaaaagctgtaaatagc
agcaccatttttgagctaggttcagtcagtaaattatttactgcgacagcgggtggatatgccaaaacaaaaggaaccct
ctcttttgaagacacgcccggaaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgatcaagttaacttacttcaacttg
cgacatataccagcggcaaccttgctttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaattcaatcggtgaatacagacaatattcaaacccaagtattggtttatttggaaaagttgtggc
tttgtctatgaatcaatctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccagatcttggcttaaaacatagttatgtca
atgtgcctaaacttcaaatgcaaaactatgcatttggctataaccaacaaaatcagcccattcgagttaaccccggccca
ctcgatgcaccagcatacggcgtcaaatcgacattaccagacatgctgagttttattaatgccaacctcaacccgcagaa
atatccagcagatattcaacgtgcaattaatgaaacacatcaaggtttctatcaagtcggcacaatgtatcaagcacttg
gctgggaagaattttcttatccagcgcctttacaaactttattagacagtaattcagaacaaatcgtgatgaagcctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaacctaccgttaagatgttccataaaactggttcaacaaatggctttggaacatatgt
tgtgttcattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgtattaaggcag
cgtatgcagttttaaatgcaataaagaaataa

>>MEG_521|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaaattcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtattattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgacaagcctggtaaatattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
agtgtttatacctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_522|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttacttacttttaccttctctttttatttttaatacctcaatttatgcgggcaatacttc
taaagaccaagaaattaaacaattgatagatcaaaattttaaacccttattagaaaaatataatgtaccgggtatggcgg
taggtattattcaaaacaataaaaaatatgaaacgtattatggcctacaatccgttcaagataaaaaagctgtaaatagc
aataccatttttgagctaggttctgtcagtaagttatttactgcgacggcaggtgcttatgcaaaaaatacaggaaaaat
ctcttttgatgatacgccgggcaaatactggaaagagctaaaaaatacaccgattaaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaacctcgctttgcaattccccgatgaagtacaaacagatcaacaggttttaactttttttaaa
gattggaaacctaaaaacccaatcggtgaatatagacaatattcaaacccaagtattggcctatttggggaaatagttgg
tttatcaatgaagcagccttttagtcaggtcttggaaaaaacgatttttccggaccttggcttaaaacatagctatgtca
atgtgcctaaaactcagatgcaaaactatgcatttggttataaccaagaaaatcagccaattcgagttaaccctggccca
ctcgatgccccagcatacggcgtcaaatcgaccctacccgatatgctgagctttattcatgccaacctgaatccacagaa
atatccggcaaatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcactatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaatgttacaaactttactagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacgtatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cgtatacagttttaaatgcaataaagaaataa

>>MEG_523|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttacttacttttaccttctctttttatttttaatacctcaatttatgcgggcaatacttc
taaagaccaagaaattaaacaattggtagatcaaaattttaagcccttattagaaaaatataatgtgccgggtatggcgg
taggtgttattcaaaacaataaaaaatatgaaacgtattatggtctacaatccgttcaagataaaaaagctgtaaatagc
aataccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttactgcgacggcaggtgcttatgcaaaaaatacagggaaaat
ttcttttgatgatacgccgggcaaatactggaaagagttaaaaaacaccccaattgatcaggtcaatttacttcaacttg
ccacctatacaagtggtaacctcgctttgcaattcccagatgaagtacaaacagatcaacaggttttaactttttttaaa
gattggaaacctaaaaacccaatcggtgaatatagacaatattcaaacccaagtattggcctatttggggtaatagttgg
tttatcaatgaagcagccttttagtcaggtcttggaaaaaacgatttttccggaccttggcttaaaacatagctatgtca
atgtgcctaaaactcagatgcaaaactatgcatttggttataaccaagaaaatcagccaattcgagttaaccctggccca
ctcgatgccccagcatacggcgtcaaatcgaccctacccgacatgctgagctttattcatgccaacctgaacccacagaa
atatccggcaaatattcaacgtgcaattaatgagacacatcaaggtcgctatcaagtaaatagcatgtatcaggcactcg
gttgggaagagtttgcttatccagcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgtaccacaaaactggttcaacaaatggtttcggaacctatgt
cgtatttattcctaaagacaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgcattccaaatgaagaacgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_524|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttacttacttttaccttctctttttatttttaatacctcaatttatgcgggcaatagttc
taaagaccaagaaattaaacaattggtagatcaaaattttaaacccttattagaaaaatataatgtgccgggcatggcgg
taggtgttattcaaaacaataaaaaatatgaaacgtattatggtctacaatccgttcaagataaaaaagctgtaaatagc
aataccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttactgcgacggcaggtgcttatgcaaaaaatacaggaaaaat
ttcttttgatgatacgccgggcaaatactggaaagagttaaaaaacaccccaattgatcaggtcaatttacttcaacttg
ccacctatacaagtggtaacctcgccttgcaattcccagatgaagtacaaacagatcaacaggttttaactttttttaaa
gattggaaacctaaaaacccaatcggtgaatatagacaatattcaaacccaagtatcggtctatttggggaaatagttgg
tttatcaatgaagcagccttttagtcaggtcttggaaaaaacgatttttccggaccttggcttaaaacatagctatgtca
atgtgcctaaaactcagatgcaaaactatgcatttggttataaccaagaaaatcagccaattcgagttaaccctggccca
ctcgatgccccagcatacggcgtcaaatcgaccctacccgacatgctgagctttattcatgccaacctgaatccacagaa
atatccggcaaatattcaatgtgcaattaatgagacacatcaaggtcgctatcaagtaaatagcatgtatcaggcactcg
gttgggaagagtttgcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtcatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgtaccacaaaactggttcaacaaatggtttcggaacctatgc
cgtatttatacctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgcattccaaatgaagaacgcattaaagcag
cttatgctgtgctaaatgcaataaagaaataa

>>MEG_525|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttatctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatgggcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgataagcctggtaaatattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaatttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcaacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccggcagatattcaacgtgcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttctgttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_526|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgcttacttttacctcctctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagatcaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaatcggtgaatatagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagccttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaggaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatccaccttaccggatatgttgagttttatttatgccaaccttaacccacagaa
atatccggcagatattcaacgtgcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccagcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacgtatgt
ggtctttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaacaaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgagtgcaataaagaaataa

>>MEG_527|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgcttacttttacctcctctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccgagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaacctttattagataaatatgatgtgccgggtatggccg
tgggcgttattcagaataataaaaaatatgaaacgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaagtagc
agcaccatttttgaactaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ttcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
caacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagttcccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatagacaatattcaaatccaagcattggtttatttggaaaagttgtggc
attgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccagatcttggcttaaaacatagctatgtaa
atgttcctaaaactcagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccaattcgtgttaaccctggtccg
ctagatgctccagcatatggggttaaatcgacgctacccgatatgcttaagtttattaatgccaacctcaacacacagaa
atatccgaaagatattcaacgtgcaattaatgaaacacatcagggtttctatcaagtcggcaccatgtatcaggcacttg
gttgggaagaattttcttatccagcgcctttacaaactttattagacagtaattcagaacaaattgtgatgaagcctaat
aaagtgactgccatttcaaaagaaccttcagttaagatgttccacaaaactggttcaaccaatggtttcggaacttatgt
cgtgttcattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaggcag
cgtatgccgtgttaaatgcaataaagaaataa

>>MEG_528|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgcttacttttacctcctctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccgagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaacctttattagataaatatgatgtgccgggtatggccg
tgggcgttattcagaataataaaaaatatgaaacgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaagtagc
agtaccatttttgaactaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ttcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
caacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagttcccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatagacaatattcaaatccaagcattggtttatttggaaaagttgtggc
attgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccagatcttggcttaaaacatagctatgtaa
atgttcctaaaactcagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccaattcgtgttaaccctggtccg
ctagatgctccagcatatggggttaaatcgacgctacccgatatgcttaagtttattaatgccaacctcaacacacagaa
atatccgaaagatattcaacgtgcaattaatgaaacacatcagggtttctatcaagtcggcaccatgtatcaggcacttg
gttgggaagaattttcttatccagcgcctttacaaactttattagacagtaattcagaacaaattgtgatgaagcctaat
aaagtgactgccatttcaaaagaaccttcagttaagatgttccacaaaactggttcaaccaatggtttcggaacttatgt
cgtgttcattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaggcag
cgtatgccgtgttaaatggaataaagaaataa

>>MEG_529|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgcttacttttaccttctctttttattcttaatacctcaatttatgcaggtaacacctc
taaagatcaaggaattaaacaactggtagatcaaaactttaaacccttattagaaaaatataatgtgccgggtatggcag
ttggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggcttgcagtccgttcaagataaaaaagccgtaaatagt
aatactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttactgcaaccgcaggtgcctatgccaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgaagacacaccaagtaaatactggaaagaactcaaaaatacgccgattgaccaagttaacctacttcaacttg
ccacctataccagtggtaaccttgcccttcaatttccagatgaagtacaaacagatcaacaagttttaacttttttcaaa
gattggaaacctaaaaacccaattggtgaatatagacaatattcaaacccaagtattggcctatttggaaaaattgtagg
cctatcgatgaatcagccttttagtcaggttttagaaaagacaatttttccagaccttggtttaaaacatagctatgtca
atgtgcctaaaactcaaatgcaaaactatgcatttggctataaccaagaaaatcagccgattcgcgttaaccccggtcca
ctcgatgctccagcatatggggttaaatcgacgctaccagatatgctaagttttattcatgccaacctgaacccacagaa
atatccaactgatattcaaagcgcaattaatgaaactcacaaaggtttctaccaagtaggcacaatgtatcaagcattag
gttgggaagagttctcttatccagcatctttacagactttattagacagtaattcagaacaaatcgtgatgaagcctaat
aaagtgacagctatttcaaatgaaccttcagttaaaatgtttcacaaaactggttcaaccaatggctttggaacatacgt
cgtatttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaacgaagaacgcattaaggcgg
cttatgctgtgctaaatgcgataaagaaataa

>>MEG_530|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgcttacttttaccttctctttttattcttaatacctcaatttatgcaggtaatacctc
taaagatcaagaaattaaacaactggtagatcaaaactttaaacccttattagaaaaatataatgtgccgggtatggcgg
taggtgttattcaaaataataaaaaatatgaaatgtattatggtttgcagtccgttcaagataaaaaagtcgtaaacagc
aataccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttactgcaaccgcaggtgcctatgccaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgaagacacaccaagtaaatactggaaagaactcaaaaatacgccaattgatcaagttaacctacttcaacttg
ccacctataccagtggtaaccttgcccttcaatttccagatgaagtacaaacagatcaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaattggtgaatatagacaatattcaaacccaagtattggcctatttggaaaaattgtagg
cctatcgatgaatcagccttttagtcagttcctagaaaagacaatttttccagaccttggcttaaaacatagctatgtca
atgtgcctaaaacccaaatacaaaactatgcatttggctacaacccagaaaatcagccgattcgcgttaaccccggtcca
ctcgatgctccagcatacggtgttaaatctaccttgcctgacatgctaagttttattcatgccaacctgaacccacagaa
atatccggcagatattcaaagcgcaattaatgaaactcacaaaggtttctatcaagtaggtaccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatcctgcaaccttacaaactttattagacagtaattcagaacaaattgtgatgaaacctaat
aaagtgagtgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgttccataaaacaggttcaaccaacggttttggaacctatgt
cgtatttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgtattaaggctg
cttatgctgttttgaatgcgataaaaaaataa

>>MEG_531|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgcttacttttatctcctctttttatttttaatacatcaatttatgcgggcaatacatc
aaaagaacaagaaattaaaaaactggtagatcagaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagctgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttcagttagtaaattatttaccgcaacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaaaaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
caacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagttcccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatagacaatattcaaatccaagcattggtttatttggaaaagttgtggc
agtgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccagatcttggcttaaaacatagctatgtaa
atgttcctaaaactcagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccaattcgtgttaaccctggtcca
ctagatgctccagcatatggggttaaatcgacgctacccgatatgcttaagtttattaatgccaacctcaacccacagaa
atatccgaaagatattcaacgtgcaattaatgaaacacatcaaggtttctaccaagtcggcacgatgtatcaggcacttg
gttgggaagaattttcttatccagcgcttttacaaactttattagacagtaattcagaacaaattgtgatgaagcctaat
aaagtgactgccatttcaaaagaaccttcagttaagatgttccacaaaactggttcaaccaatggtttcggaacttatgt
cgtgttcattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaggcag
cgtatgcagtattgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_532|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttaatacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtaccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagtgctaaaaaatacaccgattgatcaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtagcaacctcgctttacaatttccagatgaagtacaaacagatcaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtggc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
cttgatgccccagcatacggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccgacagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaattaggaaccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcccaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaggcag
cgtatgcagttttaaatgcaataaaggaataa

>>MEG_533|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttaatacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtaccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagtgctaaaaaatacaccgattgatcaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtagcaacctcgctttacaatttccagatgaagtacaaacagatcaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtggc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
cttgatgccccagcatacggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccgacagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaattaggaaccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacattaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcccaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaggcag
cgtatgcagttttaaatgcaataaaggaataa

>>MEG_534|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcggacaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaacctttattagataaatatgatgtgccgggtatggccg
tgggtgttattcagaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctcggttcagttagtaaattatttaccgctacagcaggtggatatgccaaaacaaaaggaacaat
ttcttttaaagacacaaccggaaaatattggaaagaattaaaaaacacaccaattgaccaagttaacttacttcaacttg
ctacttatacgagtggcaaccttggcttacagtttccagatgaagtccaaacagatcagcaagttttaacttttttcaaa
gactggaagcctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaatccaagcattggtttatttggaaaagttgttgc
attgtctatgaataaacctttcgaccaactcttagaaaaaacaatttttccagatcttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtaccgaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataatcaagaaaatcagccaattcgtgttaaccctggtccg
ttagatgcacctgcgtacggcgtcaaatcgacactacccgatatgcttaagtttattaatgccaacctcaacccacagaa
atatccgaaagatattcaacgtgcaattaatgaaacacatcagggtttctatcaagtcggcaccatgtatcaggcacttg
gttgggaagaattttcttatccagcgcctttacaaactttattagacagtaattcagaacaaattgtgatgaagcctaat
aaagtgactgccatttcaaaagaaccttcagttaagatgttccacaaaactggttcaaccaatggtttcggaacttatgt
cgtgtttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttgaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaggcag
cgtatgcggtgttaaatgcaataaaaaaataa

>>MEG_535|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcggacaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagagctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagttcccagatgaagtacaaacagaacaacaggttttaactttttttaaa
gattggaaacctaaaaacccaatcggtgaatatagacaatattcaaacccaagtattggcctatttggggaaatagttgg
tttatcaatgaagcagccttttagtcaggtcttggaaaaaacgatttttccggaccttggcttaaaacatagctatgtca
atgtgcctaaaactcagatgcaaaactatgcatttggttataaccaagaaaatcagccaattcgagttaaccctggccca
ctcgatgccccagcatacggcgtcaaatcgaccctacccgacatgctgagctttattcatgccaacctgaacccacagaa
atatccggcaaatattcaacgtgcaattaatgagacgcatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagtttgcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgtaccacaaaactggctcaaccaacggtttcggaacctatgt
cgtatttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgcattccaaatgaagaacgcattaaagcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_536|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcggacaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagagctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagttcccagatgaagtacaaacagatcaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttagaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtgttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtagttcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_537|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcggacaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgttagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagagctaaaaaatacaccgattaaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagttcccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaagtttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatacggcgtcaaatccaccttaccggatatgttaagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccgacagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgagtgcaataaagaaataa

>>MEG_538|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcggacaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgttagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagagctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
cttgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggctgatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaaggtctctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcacctttacaaactttattagacagtaattcagaacaaattgtgatgaagcctaat
aaagtgactgctatttcaaaagagccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_539|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcggacaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagctgtaaatagc
aataccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatacaaaactatgcttttggctataaccaaaaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgctgagttttattcatgccaatctgaacccacagaa
atatccggctgatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaagcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_540|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcggacaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagctgtaaatagc
aataccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccctggccca
ctcgatgccccagcatacggcgtcaaatccaccttaccggatatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccgacagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgttgtgctggatgcaataaagaaataa

>>MEG_541|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcggacaatacacc
aaaagaccgagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaacctttattagataaatatgatgtgccgggtatggccg
tgggcgttattcagaataataaaaaatatgaaacgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaagtagc
agtaccatttttgaactaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaacttg
ctacttatacgagtggcaaccttggcttacagtttccagatgaagtccaaacagatcagcaagttttaacttttttcaaa
gactggaagcctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaatccaagcattggtttatttggaaaagttgttgc
attgtctatgaataaacctttcgaccaactcttagaaaaaacaatttttccagatcttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtaccgaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataatcaagaaaatcagccaattcgtgttaaccctggtccg
ctagatgctccagcatatggggttaaatcgaccctacctgatatgctgagtttcattaatgccaacctcaacccacagaa
atatccgaaagatattcaacgtgcaattaatgaaacacatcaaggtttctatcaagtcggcaccatgtatcaagcattag
gttgggaagaattttcttatccagcgcctttacaaactttattagacagtaattcagaacaaattgtgatgaagcctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgttccacaaaactggctcaaccaatggtttcggaacatatgt
cgtgttcattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaagcag
cgtatgcagtattaaatgcaataaagaaataa

>>MEG_542|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtacgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
attaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcttatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaacctttcgatcaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgcccctgcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggctgatattcaaagggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacaaattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacgtatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaggcag
cgtatgcagttttaaatgcaataaaggaataa

>>MEG_543|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgacaagcctggtaaatattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacccaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagtgtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
agtgtttatacctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_544|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacacctggtaaatattgggaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagtattggcttatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaacctttcgatcaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtagctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggctgatattcaaagggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
ggtctttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cgtatgcagttttaaatgcaataaagaaataa

>>MEG_545|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaaccttttgatcaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaggaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggctgatattcaaagggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_546|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcttatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaacctttcgatcaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacttcaacccacagaa
atatccggcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcacctttacaaactttattagacagtaattcagaacaaattgtgatgaagcctaat
aaagtgactgctatttcaaaagagccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_547|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacatcgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtggc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtagctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagctaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgcttaagtttattcatgccaatctgaacccacagaa
atatccgacagatattcaacgtgcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccagcggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaggcag
cgtatgcagttttaaatgcaataaaggaataa

>>MEG_548|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacatcgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtggc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtagctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgcttaagtttattcatgccaatctgaacccacagaa
atatccgacagatattcaacgtgcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaggcag
cgtatgcagttttaaatgcaataaaggaataa

>>MEG_549|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacatcgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtggc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtagctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgcttaagtttattcatgccaatctgaacccacagaa
atatccgacagatattcaacgtgcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccagcggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaggcag
cgtatgcagttttaaatgcaataaaggaataa

>>MEG_550|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaacgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactagcggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_551|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaacgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccgcggccca
ctcgatgccgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccaca
aaaatatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcac
tcggttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacct
aataaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacata
tgtggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaagg
cagcttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_552|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggcggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaactatttttccagagcttggcttaaaatatagttatgtaa
atgtgcctaaaactcagatacaaaactatgcatttggttataaccaagaaaatcagccgattcgagttaatcctggtcca
ctcgatgcaccagcatacggcgttaaatctaccttacctgatatgcttaagtttattaatgccaacctaaacccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
ggtctttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cgtatgcagttttaaatgcaataaagaaataa

>>MEG_553|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgataagcctggtaaatattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaacctttcaaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atatacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaatcctggtcca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctcaatccacagaa
atatccggctgatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cgtatgcagttttaaatgcaataaagaaataa

>>MEG_554|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgataagcctggtaaatattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcttatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagactcaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgcttaagtttattcatgccaatctgaacccacagaa
atatccggctgatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaattagaaaccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cgtatgcagttttaaatgcaataaagaaataa

>>MEG_555|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgataagcctggtaaatattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcttatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaacctttcggccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagactcaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctcaatccacagaa
atatccggctgatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacaaattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacgtatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaggcag
cgtatgcagttttaaatgcaataaaggaataa

>>MEG_556|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagagctaaaaaatacaccgattaaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagttcccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcttatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaacctttcgatcaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatacggcgtcaaatccaccttaccggatatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccgacagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagagccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_557|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgaaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcaacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaccggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_558|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgaaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaccggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_559|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatacggcgtcaaatccaccttaccggatatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
ggtctttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cgtatgcagttttaaatgcaataaagaaataa

>>MEG_560|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagccttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_561|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcaacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_562|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttgaaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_563|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctatcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccgcggccca
ctcgatgccgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccaca
aaaatatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcac
tcggttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacct
aataaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacata
tgtggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaagg
cagcttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_564|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagctaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaccggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_565|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagaatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaccggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_566|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccaggtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaccggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_567|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattatgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggcacaactaccggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_568|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatcagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatcc
acaaaaatatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcagg
cactcggttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaa
cctaataaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaccggtttcggaac
atatgtggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcatta
aggcagcttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_569|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatcagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatcc
acaaaaatatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcagg
cactcggttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaa
cctaataaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaccggtttcggaac
atatgtggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcatta
aggcagcttatgttgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_570|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccaca
aaaatatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcac
tcggttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacct
aataaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacata
tgtggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaagg
cagcttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_571|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggctca
ctcgatgccccagcatatagcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaccggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_572|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccgcggccca
ctcgatgccgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccaca
aaaatatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcac
tcggttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacct
aaaaaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacata
tgtggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaagg
cagcttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_573|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccgcggccca
ctcgatgccgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccaca
aaaatatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcac
tcggttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacct
aataaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacata
tgtggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaagg
cagcttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_574|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaagaactatttttccagagcttggcttaaaatatagttatgtaa
atgtgcctaaaactcagatacaaaactatgcatttggttataaccaagaaaatcagccgattcgagttaatcctggtcca
ctcgatgcaccagcatacggcgttaaatctaccttacctgatatgcttaagtttattaatgccaacctaaacccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
ggtctttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cgtatgcagttttaaatgcaataaagaaataa

>>MEG_575|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatacggcgtcaaatccaccttaccggatatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccgacagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagagccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_576|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaggttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctacgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_577|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgccttgtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaccggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_578|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgtctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_579|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgtctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaccggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_580|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatcgc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttagaaaggttgtggc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcatttggttataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgcccctgcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggctgatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtacttcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctggatgcaataaagaaataa

>>MEG_581|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatcgc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttagaaaggttgtggc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcatttggttataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgcccctgcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggctgatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtagttcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaaaggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctggatgcaataaagaaataa

>>MEG_582|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatcgc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttagaaaggttgtggc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcatttggttataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgcccctgcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggctgatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtagttcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctggatgcaataaagaaataa

>>MEG_583|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatcgc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtggc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcatttggttataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgcccctgaatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggctgatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaccggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctggatgcaataaagaaataa

>>MEG_584|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatcgc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtggc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcatttggttataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcggtgcccctgcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggctgatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaaccgtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctggatgcaataaagaaataa

>>MEG_585|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaggtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcggtgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaaccgtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_586|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcttatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcaacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctcaatccacagaa
atatccggctgatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacaaattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacgtatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaggcag
cgtatgcagttttaaatgcaataaaggaataa

>>MEG_587|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcttatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaacctttcgatcaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacttcaacccacagaa
atatccggctgatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagagccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_588|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttactgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagttcccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatgtttccggctcttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgctgagttttattcatgccaacctcaacccacagaa
atatccgaaagatattcaacttgcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaatctaat
aaagtgactgctatttcaaaagagccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccagcggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_589|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgtcaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_590|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaacctttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgataagcctggtaaatattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaaattaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcttatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaacctttcggccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagactcaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggctgatattcaaagggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacagactttattagacagtaattcagaacaaattgtgatgaagcctaat
aaagtgaccgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgttccacaaaactggctcaaccaatggttttggaacttatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaggcag
cgtatgcagttttaaatgcaataaaggaataa

>>MEG_591|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtaccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagagctaaaaaatacaccgattgatcaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggcaacctcgctttacaatttccagatgaagtacaaacagatcaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtggc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagctaaccccggccca
cttgatgccccagcatacggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaccccacagaa
atatccgacagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtcggcaccatgtatcaggcacttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagagactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccagcggtttcggaacatatgt
ggtctttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_592|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtaccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagagctaaaaaatacaccgattgatcaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggcaacctcgctttacaatttccagatgaagtacaaacagatcaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtggc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
cttgatgccccagcatacggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaccccacagaa
atatccgacagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtcggcaccatgtatcaggcacttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagagactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaccggtttcggaacatatgt
ggtctttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_593|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtaccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagagctaaaaaatacaccgattgatcaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggcaacctcgctttacaatttccagatgaagtacaaacagatcaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtggc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
cttgatgccccagcatccccagcatacggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttac
cccacagaaatatccgacagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtcggcaccatgtatc
aggcacttggttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatg
aaacctaataaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaccggtttcgg
aacatatgtggtctttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgca
ttaaggcagcttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_594|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtaccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagagctaaaaaatacaccgattgatcaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggcaacctcgctttacaatttccagatgaagtacaaacagatcaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtggc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
cttggtgccccagcatacggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaccccacagaa
atatccgacagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtcggcaccatgtatcaggcacttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaaccgtttcggaacatatgt
ggtctttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_595|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtggc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtagctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacctgacatgctgagttttattcatgccaatctgaacctacagaa
atatccgacagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaagcctaat
aaagtgactgctatttcaaaagagccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_596|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgataggcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcttatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgcccctgcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggctgatattcaaagggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaggcag
cttatgctgtgctgagtgcaataaagaaataa

>>MEG_597|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatttattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgtctggtaaatattggaaagtgctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaatccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatacggcgtcaaatccaccttaccggatatgttaagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccgacagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
ggtctttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_598|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtgcttatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttgggaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaactcttagaaaaaactatttttccagatcttggcttaaaacatagctatgtaa
atgttcctaaaactcagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccaattcgtgttaaccctggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggctgatattcaaagggcaattaatgaaacacatcagggtcactatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaatgttacaaactttactagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacgtatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cgtatacagttttaaatgcaataaagaaataa

>>MEG_599|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgttagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagagctaaaaaatacaccgattaaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagttcccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcttatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaacctttcgatcaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagactcaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatacggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcactatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaatgttacaaactttactagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacgtatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cgtatacagttttaaatgcaataaagaaataa

>>MEG_600|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgggacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgataagcctggtaaatattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaacctttcgatcaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaggaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatacggcgtcaaatccaccttaccggatatgttgagttttattcatgccaatctgaacccacaaaa
atattcggcagatattcaacgtgcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaaataaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagagccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgagtgcaataaagaaataa

>>MEG_601|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtattattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgataagcctggtaaatattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaatttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggcaacctcgctttacaatttccagatgaagtacaaacagatcaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtggc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaagaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcatttggttataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcaacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggctgatattcaaagggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagagccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatat
agtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgagtgcaataaagaaataa

>>MEG_602|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtattattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgacaagcctggtaaatattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
agtgtttatacctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_603|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtattattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccttaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacccaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagtgtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
agtgtttatacctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_604|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccgagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaacccttattagataaatatgatgtgccgggtatggccg
tgggcattattcagaataataaaaaatatgaaacgtattacggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaagtagc
agtaccatttttgaactaggttctgtcagtaaattatttaccgcaactgcaggtggatatgccaaaacaaaaggaacaat
ctcttttgatgacgcacctggcaaatattggaaagaactaaaaaatacaccgattgatcaagttaacttacttcaactcg
caacgtatacaagcggcaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaagttgttgc
attgtctatgaataaacctttcgaccaactcttagaaaaaacaatttttccagatcttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtaccgaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataatcaagaaaatcagccaattcgtgttatccctggtccg
ttagatgcacctgcgtacggcgtcaaatcgacactacccgatatgcttaagtttattaatgccaacctcaacccacagaa
atatccgaaagatattcaacgtgcaattaatgaaacacatcaaggtttctatcaagtcggcaccatgtatcaggcacttg
gttgggaagaattttcttatccagcgcctttacaaactttattagacagtaattcagaacaaattgtgatgaagcctaat
aaagtgactgccatttcaaaagaaccttcagttaagatgttccacaaaactggttcaaccaatggtttcggaacttatgt
cgtgtttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttgaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaggcag
cgtatgcggtgttaaatgcaataaaaaaataa

>>MEG_605|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccgagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaacctttattagataaatatgatgtgccgggtatggccg
tgggcgttattcagaataataaaaaatatgaaacgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaatccgtaagtagc
agtaccatttttgaactaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
caacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagttcccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gaatggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccgggccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtaccgaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataatcaagaaaatcagccaattcgtgttaaccccggtccg
ctagatgctccagcatacggtgttaaatcgaccttacctgatatgctgagtttcattaatgccaatataaatccacaaaa
atatccgaaagatactcaacgtgcaattaatgaaacacatcaaggtttctaccaagtcggcacgatgtatcaggcacttg
gttgggaagaattttcttatccagcgcctttacaaactttattagacagtaattcagagcaaatcgtgatgaagcctaat
aaagtgactgccatttccaaagaaccttcagttaagatgttccacaaaactggctcaacaaatggctttggatcttatgt
ggtgtttattccaaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaggcag
cgtatgcagtattaaatgcaataaagaaataa

>>MEG_606|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacccc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagtgctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgaagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggtcca
ctcgatgccccagcatacggcgtcaaatccaccttaccggatatgttgagttttattcatgccaacctcaacccacagaa
atatccggcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaccggtttcggaacatatgt
ggtctttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctggatgcaataaagaaataa

>>MEG_607|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacccc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagtgctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatacggcgtcaaatccaccttaccggatatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccgacagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_608|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacccc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagtgctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggtcca
ctcgatgccccagaatacggcgtcaaatccaccttaccggatatgttgagttttattcatgccaacctcaacccacagaa
atatccggcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaccggtttcggaacatatgt
ggtctttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_609|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacccc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagtgctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggtcca
ctcgatgccccagcatacggcgccccagcatacggcgtcaaatccaccttaccggatatgttgagttttattcatgccaa
cctcaacccacagaaatatccggcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaatacca
tgtatcaggcactcggttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagatt
gtgatgaaacctaataaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacgg
tttcggaacatatgtggtctttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaag
agcgcattaaggcagcttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_610|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacccc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagtgctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggtcca
ctcgatgccccagcatacggcgtcaaatccaccttaccggatatgttgagttttattcatgccaacctcaacccacagaa
atatccggcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtatcataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
ggtctttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_611|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacccc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccattattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagtgctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgatcaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatacggcgtcaaatccaccttaccggatatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccgacagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagagccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatat
agtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_612|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacccc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagtgctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatccagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagctaaccccggccca
ctcgatgccccagcatacggtgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccgacagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaccggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgtattaaggcag
cgtatgcagttttaaatgcaataaaaaaataa

>>MEG_613|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacccc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagtgctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatccagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatacggtgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccgacagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactagcggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgtattaaggcag
cgtatgcagttttaaatgcaataaaaaaataa

>>MEG_614|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacccc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatcgc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggcaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttagaaaggttgtggc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcatttggttataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgcccctgcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggctgatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_615|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacccc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcataataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagtgctaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatccagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatacggtgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccgacagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgtattaaggcag
cgtatgcagttttaaatgcaataaaaaaataa

>>MEG_616|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttatctccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaacgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgctgttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatacggcgtcaaatccaccttaccggatatgttgagttttattaatgccaaccttaacccacaaaa
atatccgacagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaagcctaat
aaagtgactgctatttcaaaagagccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaccggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_617|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttctccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcttatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaacctttcgatcaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtagctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggctgatattcaaagggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccgacacctttacaaactttattagacagtaattcagaacaaattgtgatgaagcctaat
aaagtgactgctatttcaaaagagccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacatatgt
agtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgtattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_618|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtctacttttctccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccgggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttactgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagttcccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccctggccca
ctcgatgccccagcatacggcgtcaaatccaccttaccggatatgttgagttttatttatgccaaccttaacccacagaa
atatccggctgatattcaaagggcaattaatgaaacacatcaaggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagagccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgagtgcaataaagaaataa

>>MEG_619|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtttacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaccggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgttgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_620|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtttacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaagtattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcaatttccagatgaagtaaaaacagatcagcaagttttaacattttttaaa
gactggaaacctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaacccaagcattggtttatttggaaaagttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccagatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcggtgccccagcatatggcgtcaaatcgacactacccgacatgttgagttttattcatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgggcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaagtaaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaggaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaccgatttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgctgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_621|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtttacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggttttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaggttgtagc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggtcca
ctcgatgccccagcatatggcgtcaaatcaacactacccgacatgttgagttttattcatgccaaccttaacccacagaa
atatccggctgatattcaaagggcaattaatgaaacacatcaagggttctatcaagtaaataccatgtatcaagcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaactaacggtttcggaacgtatgt
ggtctttattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgttgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_622|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaaaaaaatttcttgtttacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaattttaaaccgttattagaaaaatatgatgtgccaggtatggctg
tgggtgttattcaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtactatttttgagctaggttctgtcagtaaattatttaccgggacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgataagcctggtaaatattggaaagaactaaaaaatacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
cgacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaacctttcgatcaagtcttagaaaaaacaatttttccggcccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtacctaagacccaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaggaaaatcagccgattcgagttaaccccggccca
ctcgatgccccagcatacggcgtcaaatccaccttaccggatatgttgagttttattcatgccaatctgaacccacaaaa
atattcggcagatattcaacgtgcaattaatgaaacacatcagggtcgctatcaaataaataccatgtatcaggcactcg
gttgggaagagttttcttatccggcaacgttacaaactttattagacagtaattcagaacagattgtgatgaaacctaat
aaagtgactgctatttcaaaagagccttcagttaagatgtaccataaaactggctcaaccaacggtttcggaacatatgt
ggtgtttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagagcgcattaaggcag
cttatgttgtgctgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_623|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaacaaaatttcctgcttacttttaccccctctttttatttttaatacctcaatttatgcgggtaattcacc
aaaagagcaagaaattaaaaaactggttgatcaaaactttaaaccattattagaaaaatatgatgtgcccggaatggctg
ttggcgtcattcaaaataataaaaactatgaaatgtattatggtctacaatccgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgttagtaaattatttaccgctacagcaggtggatatgccaaaacaaaaggaacaat
ttcttttaaagacacacctggaaaatattggaaagaattaaaaaacacaccgattgaccaaattaatttacttcaacttg
ctacttatacaagtggcaaccttggcttacagtttccagatgaagtccaaacagatcagcaagttttaacttttttcaaa
gactggaagcctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaatccaagcattggtttatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaactatttttccagatcttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtgcctaaaactcaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggcccg
ctagatgcacctgcgtacggtgttaaatcgaccttacctgatatgctgagtttcgttaaggccaatctaaatccacaaaa
atatccggcagatattcaacacgcgattaatgaaacacataaaggtttctatcaagtaggtactatgtatcaagcattgg
gttgggaagaattctcttatccagcacctttacaaactttattagacagtaattcagaacaaatcgtgatgaagcctaat
aaagtgactgccctttcaaaagaaccttcagtcaagatttaccacaaaactggttcaactaacggctttggaacatatgt
tgtctttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattcccaatgaagaacgcattaaagcag
cgtatgcagtattgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_624|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaacaaaatttcttgcttacttttatcccctctttttatttttaatacctcaatttatgcagagaatacacc
caaagagcaagaaattaagaaactggttgatcaaaattttaaacctttattagaaaaatatgatgtgcccggtatggctg
ttggcatcatccaaaataataaaaagtatgaaatgtattatggtctacaatccgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctcggttcagtcagtaaattatttactgctacagcaggtggatatgcaaaaacaaaaggaataat
ttcttttaaagacactcccggaaaatattggaaagaattaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaacttg
ctacttatacaagtggcaaccttggcttacagtttccagatgaagtccaaacaaatcagcaagttttaacttttttcaaa
gactggaagcctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaatccaagcattggtttatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaacaaacctttcgaccaagtcttagaaaaaaccatttttccagatcttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtgcctaaaactcaaatgcaaaactatgcttttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggcccg
ctagatgcacctgcgtacggcgttaaatcgaccttacctgatatgctgagtttcgttaatgccaatctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgcgcaattaatgaaacacatcaaggtttctaccaagtgggtacgatgtatcaagcattag
gttgggaagagttctcttatccagcaccattacagactttattagacagtaattcagagcaaatcgtaatgaaatctaat
aaagtgacagctatttcgaaagaaccttcagttaagatgttccacaaaactggttcgaccaacggttttggaacatatgt
tgtctttattccaaagcaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaagctg
cctatgcagtgttgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_625|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaacaaaatttcttgcttacttttatcccctctttttatttttaatacctcaatttatgcagggaatacacc
aaaagagcaagaaattaagaaactggttgatcaaaattttaaaccgttattagaaaaatatgatgtacccggtatggcgg
ttggcgtcatccaaaataataaaaagtatgaaacatattatggtctacaatccgttcaagataaaaaagtcgtaaatagc
agtaccatttttgagctcggttcagtcagtaaattatttaccgctacagcaggtggatatgccaaaacaaaaggaacaat
ttcttttaaagacacacccggaaaatattggaaagaattaaaaaacacaccgattgaccaagttaatttacttcaacttg
cgacctatacaagtggcaaccttggcttacagtttccagatgaagtcaaaacagatcagcaagttttaacttttttcaaa
gactggaagcctaaaaactcaatcggtgaatatcgacaatattcaaatccaagcattggtttatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaaccttttgaccaagtcttagaaaaaaccatttttccagatcttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtgcctaaaactcaaatgcaaaactatgcatttggctataaccaagaaaatcagccgattcgagttaaccccggcccg
ctagatgcacctgcatacggcgttaaatcgaccttaccggatatgctgagtttcgttaatgccaatctaaatccacagaa
atatccggcagatattcaacgcgcaattaatgaaacacataaaggtttctaccaagtaggcacgatgtatcaagcattag
gttgggaagagttctcttatccagcaccgttacagactttattagacagtaattcagaacaaatcgtgatgaagcctaat
aaagtgactgctatttcaaaagaaccttcagttaagatgttccacaaaactggttcaaccaacggttttggaacctgtgt
tgtgtttattccaaaagaaaatattggtttagttatgttaaccaataaacgtattccgaatgaagaacgcattaaagcag
cgtatgcagtattgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_626|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaacaaaatttcttgcttacttttatcccctctttttatttttaatacctcaatttatgcaggtaatacacc
aaaagagcaagaaattaagaaactggttgatcaaaactttaaaccgttattagaaaaatatgatgtacccggtatggctg
ttggcgtcatccaaaataataaaaagtatgaaacgtattatggtttacaatccgttcaagataaaaaagccgtaaatagc
agtaccatttttgagctcggttcagttagtaaattatttaccgctacagcaggtgcttatgctaaaaacaagggaaaaat
ctcttttaaagacacacctggaaaatattggaaagaattaaaaaacacaccgattgatcaagttaacttacttcaacttg
caacatatacaagtggcaaccttggcttacagtttccagatgaagtccaaacagatcagcaagttttaacttttttcaaa
gactggaagcctaagagctcaatcggtgaatatcgacaatattcaaatccaagcattggtttatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaactatttttccagatcttagcttaaaacatagttatgtaa
atgtgcctaaaactcagatgcaaaactatgcatttggctataaccaacaaaatcagccgattcgagttaaccccggcccc
ttagatggtccagcttacggcgttaaatcgacactaccagacatgttggggtttgttcatgccaatctgaacccgcagca
atatcctgctgatattcaacgtgcaattaatgagacacacaaaggtttctatcaagtaggtacgatgtatcaggcgcttg
gttgggaagagttttcttatccggcaacattacaaactctattagacagtaattctgaccaaattgtgatgaaacctaat
aaagtcactgctatttctaaagaaccttcagttaagattttccacaaaactggttcaaccaatggcttcggaacatacgt
cgtatttattcctaaagagaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaacgaagaacgcattaaagcag
cgtatgcggtgttgaatgcaataaagaaataa

>>MEG_627|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaacaaaatttcttgcttacttttattccctctttttatttttaatacctcaatttatgcagggaatacacc
aaaagagcaagaaattaagaaactggttgatcaaaattttaaaccgttattagaaaaatataatgtgccgggtatggcgg
taggtgttattcaaaacaataaaaaatatgaaatgtattatggccttcaatctgttcaagataaaaaagctgtaaatagc
agtaccatttttgagctaggttctgtcagtaaactatttaccgctacagcaggtgcttatgctaagaataagggaaaaat
ctcttttgaagataaaccaagtaaatactggaaagagctaaaaaacaccccgattgatcaggtcaatttacttcaacttg
ctacttataccagtggtaatcttgcgctacagtttccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaagcctaaaaatccaattggtgaatatagacaatattccaacccaagtattggcctatttggaaaagttgtaag
cttgtcaatgaatcagccttttagtcaggttttagaaaaaaccatttttccagaccttggcttaaaacatagttatgtca
atgtacctaaaactcaaatgcaacattatgcatttggctataaccaacaaaatcagccgattcgagtcaaccctggtccc
ttagatggtccagcttacggcgttaaatcgactcttccagacatgttggggtttgttcatgccaacctgaacccgcagca
atatcctgctgatattcaacgtgcaattaatgagacacatcaaggtttctatcaagtagataccatgtatcaggcgcttg
gttgggaagagttttcttaccctgcaaccttacaaactttattagacagtaattctgaccagattgtgatgaagcctaat
aaagtcactgctatttctaaagaaccttcaattaaaatgtttcacaaaactggttcaaccaatggctttggaacatacgt
cgtatttattcctaaagaaaatattggtttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaacgaagaacgcattaaggcgg
cttatgctgtgctaaatgcgataaagaaataa

>>MEG_628|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
atgcgatttaacaaaatttcttgtctacttttatccccgctttttatttttagtacctcaatttatgcgggcaatacacc
aaaagaccaagaaattaaaaaactggtagatcaaaactttaaacctttattagataaatatgatgtgccgggtatggccg
tgggcgttattcagaataataaaaaatatgaaacgtattatggtcttcaatctgttcaagataaaaaagccgtaagtagc
agtaccatttttgaactaggttctgtcagtaaattatttaccgcgacagcaggtggatatgcaaaaaataaaggaaaaat
ctcttttgacgatacgcctggtaaatattggaaagaactaaaaaacacaccgattgaccaagttaacttacttcaactcg
caacgtatacaagtggtaaccttgccttgcagttcccagatgaagtacaaacagaccaacaagttttaacttttttcaaa
gactggaaacctaaaaacccaatcggtgaatacagacaatattcaaatccaagtattggcctatttggaaaagttgttgc
tttgtctatgaataaacctttcgaccaagtcttagaaaaaacaatttttccgggccttggcttaaaacatagctatgtaa
atgtaccgaagaaccagatgcaaaactatgcttttggctataatcaagaaaatcagccaattcgtgttaaccctggtccg
ctagatgctccagcatacggcgtcaaatcgacactacccgatatgcttaagtttattaatgccaacctaaatccacaaaa
atatccagcagatattcaacgtgcaattaatgaaacacatcaaggtttctatcaagtcggcatcatgtatcaagcattag
gttgggaagaattttcttatccagcgcctttacaaactttattagacagtaattcagaacaaattgtgatgaagcctaat
aaagtgactgccatttcaaaagaaccttcagttaagatgttccacaaaactggttcaaccaatggtttcggaacttatgt
cgtgttcattcctaaagaaaatattggcttagtcatgttaaccaataaacgtattccaaatgaagaacgcattaaggcag
cgtatgccgtgttaaatggaataaagaaataa

>>MEG_629|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGAGTTATCTATTTTTGTCGTGTACAGAGGAGCTAATCATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCT
TTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACCAAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTA
AACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTGTGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTAT
GGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATCGCAGTACCATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTAC
CGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAATCTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAATATTGGAAAGAACTAA
AAAACACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCGCGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTTCCAGAT
GAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAAGACTGGCAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATA
TTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAGGTTGTGGCTTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAA
CAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAAATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCATTTGGTTAT
AACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCACTCGATGCCCCTGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGA
CATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTTAACCCACAGAAATATCCGGCTGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATC
AAGGGTTCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCGGTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTA
TTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAATAAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTA
CCATAAAACTGGCTCAACCAACGGTTTCGGAACATATGTAGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGCTTAGTCATGTTAA
CCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAGCTTATGCTGTGCTGGATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_630|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAGTATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAATTTCCAGATGAAGTAAAAACAGATCAGCAAGTTTTAACATTTTTTAAA
GACTGGAAACCTAAAAACTCAATCGGTGAATATCGACAATATTCAAACCCAAGCATTGGTTTATTTGGAAAAGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGGTGCCCCAGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTAAATCCACAAAA
ATATCCAGCAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAGGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTAACCGTTTCGGAACATATGT
GGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_631|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAATTTTAAACCATTATTAGAAAAATATGATGTACCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACCATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAATATTGGAAAGAGCTAAAAAATACACCGATTGATCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGCAACCTCGCTTTACAATTTCCAGATGAAGTACAAACAGATCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGCAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAGGTTGTGGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTTGATGCCCCAGCATACGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTTACCCCACAGAA
ATATCCGACAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAAGGGTTCTATCAAGTCGGCACCATGTATCAGGCACTTG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACCAACGGTTTCGGAACATATGT
GGTCTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGCTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_632|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGCTTACTTTTACCGCCTCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGAACAAGAAGTTAAAAAACTGGTAGATCAAAATTTTAAGCCTTTATTAGATAAATATGATGTGCCTGGTATGGCCG
TGGGGGTCATTCAAAATAATAAAAAATATGAAATATATTATGGCCTACAATCCGTTCAGGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACCATTTTTGAACTAGGTTCGGTCAGTAAATTATTTACCGCTACAGCTGGTGGATATGCAAAAGCAAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGATGACACACCCGGAAAATATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAATCTTCTTCAACTTG
CGACGTATACAAGTGGCAATCTCGCCTTACAATTTCCAGATGAAGTTCAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GATTGGAAAACTAAAAACGCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCTTATTTGGAAAAATTGTGGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTTGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCACCTCTCCATTTAAAAAATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAAACTCAAATGCAAAATTATGCATATGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATCCGAGTTAACCCTGGTCCG
CTAGATGCCCCTGCGTACGGCGTTAAATCGACACTACCAGATATGCTGACTTTTATTAATGCCAACCTCAACCCACAGAA
ATATCCGAAAGATATTCAACGTGCAATTAATGAAACACATCAAGGTTTCTATCAAGTCGGTACGATGTATCAAGCATTGG
GTTGGGAAGAATTTTCTTATCCAGCGTCTTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAGCAAATCGTGATGAAGCCTAAT
AAAGTGACTGCCATTTCAAAAGAACCTTCAGTTAAGATGTTCCACAAAACTGGCTCAACAAATGGCTTTGGAACTTATGT
GGTGTTTATTCCAAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAACGCATTAAGGCAG
CGTATGCAGTATTAAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_633|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAATTTTAAACCTTTATTAGATAAATATGATGTGCCGGGTATGGCCG
TGGGTGTTATTCAGAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTACAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAGTAGC
AGTACCATTTTTGAACTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAATATTGGAAAGAACTAAAAAACACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CAACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTCCCAGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGAAACTTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAAGTTGTTGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCAGATCTGGGATTAAAACATAGTTATGTAA
ATGTGCCTAAAACTCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAATCAAGAAAATCAGCCAATTCGTGTTAACCCCGGTCCG
CTAGATGCTCCAGCATACGGCGTTAAATCGACCCTACCTGATATGCTGAGTTTCATTAATGCCAATATAAATCCACAAAA
ATATCCAGCAGATATTCAACGTGCAATTAATGAAACACATCAAGGTTTCTATCAAGTCGGCACCATGTATCAGGCACTTG
GTTGGGAAGAATTTTCTTATCCAGCGCCTTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAAATTGTGATGAAGCCTAAT
AAAGTGACTGCCATTTCCAAAGAACCTTCAATTAAGATGTTCCACAAAACTGGTTCGACTAACGGTTTTGGAACATATGT
CGTGTTCATTCCTAAAGAAAATATTGGCTTAGTCATGTTGACCAATAAACGTATTCCGAATGAAGAACGCATTAAAGCAG
CTTATGCTGTGTTAAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_634|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGACAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAATTTTAAACCTTTATTAGATAAATATGATGTGCCGGGTATGGCCG
TGGGTGTTATTCAGAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAACCGTAAATAGC
AGTACCATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGTCTGGTAAATATTGGAAAGAACTAAAAAACACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CAACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAATTCCCAGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGAAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGCATTGGTTTATTTGGAAAAGTTGTTGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGGCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTTCCTAAAACTCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCAATTCGTGTTAACCCTGGTCCG
CTAGATGCTCCAGCATATGGGGTTAAATCGACGCTACCCGATATGCTTAAGTTTATTAATGCCAACCTCAACCCACAGAA
ATATCCGAAAGATATTCAACGTGCAATTAATGAAACACATCAGGGTTTCTATCAAGTCGGCACCATGTATCAGGCACTTG
GTTGGGAAGAATTTTCTTATCCAGCGCCTTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAAATTGTGATGAAGCCTAAT
AAAGTGACTGCCATTTCAAAAGAACCTTCAGTTAAGATGTTCCACAAAACTGGTTCAACCAATGGTTTCGGAACTTATGT
CGTGTTCATTCCTAAAGAAAATATTGGCCTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAACGCATTAAAGCAG
CGTATGCCGTGTTAAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_635|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGCTTACTTTTATCTCCTCTTTTTATTTTTAATACATCAATTTATGCGGGCAATACATC
AAAAGAACAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAGAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCTGTAAATAGC
AGTACCATTTTTGAGCTAGGTTCAGTTAGTAAATTATTTACCGCAACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAATATTGGAAAAAACTAAAAAACACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CAACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTCCCAGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGAAACCTAAAAACTCAATCGGTGAATATAGACAATATTCAAATCCAAGCATTGGTTTATTTGGAAAAGTTGTGGC
ATTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCAGATCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTTCCTAAAACTCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCAATTCGTGTTAACCCTGGTCCA
CTAGATGCTCCAGCATATGGGGTTAAATCGACGCTACCCGATATGCTTAAGTTTATTAATGCCAACCTCAACCCACAGAA
ATATCCGAAAGATATTCAACGTGCAATTAATGAAACACATCAAGGTTTCTACCAAGTCGGCACGATGTATCAGGCACTTG
GTTGGGAAGAATTTTCTTATCCAGCGCTTTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAAATTGTGATGAAGCCTAAT
AAAGTGACTGCCATTTCAAAAGAACCTTCAGTTAAGATGTTCCACAAAACTGGTTCAACCAATGGTTTCGGAACTTATGT
CGTGTTCATTCCTAAAGAAAATATTGGCTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAACGCATTAAGGCAG
CGTATGCAGTATTAAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_636|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGCTTACTTTTACCGCCTCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGAACAAGAAGTTAAAAAACTGGTAGATCAAAATTTTAAGCCTTTATTAGATAAATATGATGTGCCTGGTATGGCCG
TGGGGGTCATTCAAAATAATAAAAAATATGAAATATATTATGGCCTACAATCCGTTCAGGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACCATTTTTGAACTAGGTTCGGTCAGTAAATTATTTACCGCTACAGCTGGTGGATATGCAAAAGCAAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGATGACACACCCGGAAAATATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAATCTTCTTCAACTTG
CGACGTATACAAGTGGCAATCTCGCCTTACAATTTCCAGATGAAGTTCAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GATTGGAAAACTAAAAACGCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCTTATTTGGAAAAGTTGTGGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTTGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCACCTCTCCATTTAAAAAATAGCTATGTAA
ATGTACCCAAAACTCAAATGCAAAATTATGCATATGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATCCGAGTTAACCCTGGCCCG
CTAGATGCTCCAGCATACGGCGTTAAATCGACACTACCAGATATGCTGACTTTTATTAATGCCAACCTCAACCCACAGAA
ATATCCGAAAGATATTCAACGTGCAATTAGTGAAACACATCAAGGTTTCTATCAAGTCGGTACGATGTATCAAGCATTGG
GTTGGGAAGAATTTTCTTATCCAGCACCTTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAGCAAATCGTGATGAAGCCTAAT
AAAGTGACTGCCATTTCCAAAGAACCTTCAGTTAAGATGTTCCACAAAACTGGCTCAACAAATGGCTTTGGATCTTATGT
GGTGTTTATTCCAAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAACGCATTAAGGCAG
CGTATGCAGTATTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_637|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGCTTACTTTTACCTCCTCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCGAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCTTTGTTAGATAAATATGATGTGCCGGGTATGGCCG
TGGGCGTTATTCAGAATAATAAAAAATATGAAACGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAGTAGC
AGTACCATTTTTGAACTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
TTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAATATTGGAAAGAACTAAAAAACACGCCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CAACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTCCCAGATGAAGTACAAACAGACCGACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGAAACCTAAAAACTCAATCGGTGAATATAGACAATATTCAAATCCAAGCATTGGTTTATTTGGAAAAGTTGTGGC
ATTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCAGATCTTGGCCTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTTCCTAAAACTCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCGAGAAAATCAGCCAATTCGTGTTAACCCTGGTCCG
CTAGATGCTCCAGCATATGGGGTTAAATCGACGCTACCCGATATGCTTAAGTTTATTAATGCCAACCTCAACACACAGAA
ATATCCGAAAGATATTCAACGTGCAATTAATGAAACACATCAGGGTTTCTATCAAGTCGGCACCATGTATCAGGCACTTG
GTTGGGAAGAATTTTCTTATCCAGCGCCTTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAAATTGTGATGAAGCCTAAT
AAAGTGACTGCCATTTCAAAAGAACCTTCAGTTAAGATGTTCCACAAAACTGGTTCAACCAATGGTTTCGGAACTTATGT
CGTGTTCATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAACGCATTAAGGCAG
CGTATGCCGTGTTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_638|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGCTTACTTTTACCGCCTCTTTTTATTTTTAGTAGCTCAATTTATGCGGGTAATACACC
AAAAGAGCAAGAGATCAAAAAACTGGTTGATCAAAATTTTAAGCCTTTATTAGAAAAATATGATGTGCCCGGTATGGCTG
TGGGCGTTATTCAAAATAACAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTACAATCCGTTCAAGATAAAAAAGCCGTTAATAGC
AATACCATTTTTGAGCTAGGCTCGGTCAGTAAATTATTTACCGCTACAGCAGGCGGATATGCCAAAACAAAAGGAACAAT
CTCTTTTAATGACACGCCTGGAAAATATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGATCAAGTGAATTTACTTCAACTTG
CGACATATACCAGTGGCAACCTTGCCTTGCAATTTCCAGATGAAGTAAAAACAGATCAGCAAGTTTTAACGTTTTTCAAA
GAATGGAAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATATCGACAATATTCAAACCCAAGCATTGGTTTATTTGGAAAAGTTGTTGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTTGACCAAGTCTTGGAAAAAACCATTTTTCCAGATCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTGCCTAAAACTCAAATGCAAAACTATGCATTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGCGTCAATCCTGGTCCA
CTCGATGCACCAGCATACGGCGTTAAATCTACCCTACCGGATATGCTGAGTTTTATTAATGCAAACCTAAATCCACAAAA
ATATCCAGCAAATATTCAACGTGCAATTAATGAAACACATCAAGGTTTCTACCAAGTCGGCACCATGTATCAAGCACTAG
GTTGGGAAGAGTTCTCTTATCCAGCACTTTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAAATCGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAAGAACCTTCCGTTAAGATGTTCCACAAAACTGGATCGACTAACGGTTTTGGAACATATGT
CGTGTTCATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACTAATAAACGTATTCCCAATGAAGAACGCATTAAAGCAG
CTTATGCTGTGTTAAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_639|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAATACCTCAATTTATGCAGGGAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCTTTATTAGATAAATATGATGTGCCGGGTATGGCCG
TGGGCGTTATTCAGAATAATAAAAAATATGAAACGTATTACGGCCTACAATCCGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACCATTTTTGAGCTCGGTTCAGTTAGTAAATTATTTACCGCTACAGCAGGTGGATATGCCAAAACAAAAGGAACAAT
TTCTTTTAAAGACACAACCGGAAAATATTGGAAAGAATTAAAAAACACACCAATTGACCAAGTTAACTTATTTCAACTTG
CTACTTATACGAGTGGCAACCTTGGCTTACAGTTTCCAGATGAAGTCCAAACAGATCAGCAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGAAGCCTAAAAACTCAATCGGTGAATATCGACAATATTCAAATCCAAGCATTGGTTTATTTGGAAAAGTTGTTGC
ATTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAACTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCAGATCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCGAAGACCCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAATCAAGAAAATCAGCCAATTCGTGTTAACCCTGGTCCG
TTAGATGCACCTGCGTACGGCGTCAAATCGACACTACCCGATATGCTTAAGTTTATTAATGCCAACCTCAACCCACAGAA
ATATCCGAAAGATATTCAACGTGCAATTAATGAAACACATCAGGGTTTCTATCAAGTCGGCACCATGTATCAGGCACTTG
GTTGGGAAGAATTTTCTTATCCAGCGCCTTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAAATTGTGATGAAGCCTAAT
AAAGTGACTGCCATTTCAAAAGAACCTTCAGTTAAGATATTCCACAAAACTGGTTCAACCAATGGTTTCGGAACTTATGT
CGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGCTTAGTCATGTTGACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAACGCATTAAGGCAG
CGTATGCGGTGTTAAATGCAATAAAAAAATAA

>>MEG_640|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTTGTAGATCAAAATTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCGGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATTTATTATGGTCTACAATCCGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACCATTTTTGAGCTAGGTTCAGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAACAAAAGGAACAAT
CTCTTTTAAAGACACACCCGGAAAATATTGGAAAGAGCTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAGCTTG
CTACCTATACAAGTGGGAACCTTGCTTTGCAATTTCCAGATGAAGTACAAACAGATCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GATTGGAAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAAGTTGTTGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGGCCTTAGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAATCAAGAAAATCAGCCAATTCGTGTTAACCCTGGTCCG
CTAGATGCTCCAGCATACGGCGTTAAATCGACACTACCAGACATGCTTAAGTTTATTAATGCCAACCTAAATCCACAAAA
ATATCCAGCAGATATTCAACGTGCAATTAATGAAACACATCAAGGTTTCTATCAAGTCGGCACCATGTATCAAGCATTAG
GTTGGGAAGAATTTTCTTATCCAGCGCCTTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAAATTGTGATGAAGCCTAAT
AAAGTGACCGCTATTTCAAAAGAACCTTCAGTTAAGATGTTCCACAAAACTGGCTCAACCAATGGTTTCGGAACATATGT
CGTGTTCATTCCTAAAGAAAATATTGGCTTAGTCATGTTGACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAACGCTTTAAGGCAG
CGTATGCAGTGTTAAACGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_641|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTTGTAGATCAAAATTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCGGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATTTATTATGGTCTACAATCCGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACCATTTTTGAGCTAGGTTCAGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAACAAAAGGAACAAT
CTCTTTTAAAGACACACCCGGAAAATATTGGAAAGAGCTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTTG
CTACCTATACAAGTGGGAACCTTGCTTTGCAATTTCCAGATGAAGTACAAACAGATCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GATTGGAAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAAGTTGTTGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGGCCTTAGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAATCAAGAAAATCAGCCAATTCGTGTTAACCCTGGTCCG
CTAGATGCTCCAGCATACGGCGTTAAATCGACACTACCAGACATGCTTAAGTTTATTAATGCCAACCTAAATCCACAAAA
ATATCCAGCAGATATTCAACGTGCAATTAATGAAACACATCAAGGTTTCTATCAAGTCGGCACCATGTATCAAGCATTAG
GTTGGGAAGAATTTTCTTATCCAGCGCCTTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAAATTGTGATGAAGCCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAAGAACCTTCAGTTAAGATGTTCCACAAAACTGGCTCAACCAATGGTTTCGGAACATATGT
CGTGTTCATTCCTAAAGAAAATATTGGCTTAGTCATGTTGACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAACGCATTAAGGCAG
CGTATGCAGTGTTAAACGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_642|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCGAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAATTTTAAACCTTTATTAGATAAATATGATGTGCCGGGTATGGCCG
TGGGCGTTATTCAGAATAATAAAAAATATGAAACGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAATCCGTAAGTAGC
AGTACCATTTTTGAACTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAATATTGGAAAGAACTAAAAAACACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CAACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTCCCAGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GAATGGAAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAAGTTGTTGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGGCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCGAAGACCCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAATCAAGAAAATCAGCCAATTCGTGTTAACCCCGGTCCG
CTAGATGCTCCAGCATATGGGGTTAAATCGACGCTACCCGATATGCTTAAGTTTATTAATGCCAACCTCAACCCACAGAA
ATATCCGAAAGATACTCAACGTGCAATTAATGAAACACATCAAGGTTTCTACCAAGTCGGCACGATGTATCAGGCACTTG
GTTGGGAAGAATTTTCTTATCCAGCGCCTTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAGCAAATCGTGATGAAGCCTAAT
AAAGTGACTGCCATTTCCAAAGAACCTTCAGTTAAGATGTTCCACAAAACTGGCTCAACAAATGGCTTTGGATCTTATGT
GGTGTTTATTCCAAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAACGCATTAAGGCAG
CGTATGCAGTATTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_643|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGATGAAAGACATATTAGGTAACTTAGATAACGTGCCATTTAAGATCATGACAGGCTGTATTGCAGGACTATTGTCCTG
TGGTACGGTCGCTCAATCGACAGTCCAACAATCAATTCAACAAAGTGTAGATCGACATTTTAAGCCCCTTATGGCTCAGT
ATCAAATTTCAGGAATGGCGATTGCGGTCAGCATAAATGGGCAACATTACTATCAGAATTATGGCGTAGCATCTAAACAG
ACCGAGCAAAATGTCTCTGAACATACTCTATTTGAGTTGGGTTCGGTGAGTAAGCTCTTTAATGCAACGCTGACGGGATA
TGCTCAAGCACAAGGTCAACTTAAGTTGAGTGATCATCCTGCCCAATATTTTCCAGAATTAAAAAATACAGCAGTGAATC
AGGCGACTCTCCTGAATCTGGGGACCTATACCGCAGGTGGTTTTCCGCTACAGTTTCCTGAGCAGATCAAGACAACACAA
GACATGACTCAGTATTTTCAGCACTGGCAGCCTAAAGCGGCTCCAAGACGTATTCGAGAATATTCAAATCCAAGCATTGG
CTTGATGGGCTATGTCACCGCACTTGCGATGAAAAATAGCTATTCAAATCTAATTGAAAATACGTTATTCCCTGCGTTGG
GGATGCATCATAGCTATATCAACGTTCCAGCAGCGCAGATGTCAAATTATGCATGGGGATATCAGGCAGATCAGGCGATA
CGTGTCTCACCAGGTATGTTTGATGCAGAGGCGTATGGCATCAAAAGTAACACTGCCGATATGCTTAAATTTCTAGATGC
TCAAATAAATCCCCAAAATCTAAAACCCACGCTCCGAAAGGCCATACAAACCACTCAGATGGGTTATTTTCGGGTGGGAC
AGATGCGACAGGGCTTGGGTTGGGAGCAATATACTTATCCAGTATCCTTAACAACCTTGCTGGCGGGAAATTCCGCTAAA
ATGGCTCTACAGCCTCAACCTGTTACAGGCATTTCAAAACCTATCACTGCTCCGCAGCAGGCCCTTTTGAATAAAACTGG
TGCAACCAATGGTTTTTCGGCTTATGTGGTGGTTATTCCGAGCCAAAAGATTGGACTGGTGATGCTTGCCAATCGTAATT
TTCCCAATGATGCACGGGTGAAAGCAGCTTATGCCACACTACAGCAAATCCTCAATGCAGATATTCAGAAATGA

>>MEG_644|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCTCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAGTATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTTCCAGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGAAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAGGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAAATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATACGGCGTCAAATCCACCTTACCGGATATGTTGAGTTTTATTAATGCCAACCTTAACCCACAAAA
ATATCCGACAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAAGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAAGCGCTTG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAGCCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAAGAGCCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTAACGGTTTCGGAACATATGT
AGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_645|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTTTTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCGGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACCATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACTGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAATATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTCCCAGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGAAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAGGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCCTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAAATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCTGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATACGGCGTCAAATCCACCTTACCGGATATGTTGAGTTTTATTTATGCCAACCTTAACCCACAGAA
ATATCCGGCTGATATTCAAAGGGCAATTAATGAAACACATCAAGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAAGCGCTTG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAAGAGCCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACCAACGGTTTCGGAACATATGT
GGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGAGTGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_646|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCGGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACCATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACTGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAATATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTCCCAGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGAAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAGGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAAATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCTGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATACGGCGTCAAATCCACCCTTCCGGATATGTTGAGTTTTATTTATGCCAACCTTAACCCACAGAA
ATATCCGGCTGATATTCAAAGGGCAATTAATGAAACACATCAAGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTAACCGTTTCGGAACATATGT
GGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_647|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAGTATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAATTTCCAGATGAAGTAAAAACAGATCAGCAAGTTTTAACATTTTTTAAA
GACTGGAAACCTAAAAACTCAATCGGTGAATATCGACAATATTCAAACCCAAGCATTGGTTTATTTGGAAAAGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTAGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTAAATCCACAAAA
ATATCCAGCAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAGGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTAGCGGTTTCGGAACATATGT
GGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_648|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAGATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAATATTGGAAAGAGCTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTCCCAGATGAAGTACAAACAGATCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGAAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAGGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTGTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAAATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATATGGCGTCCCAGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAA
CCTTAACCCACAGGAATATCCGGCAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAAGGGTTCTATCAAGCAAATACCA
TGTATCAGGCACTCGGTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATT
GTGATGAAACCTAATAAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTAACGG
TTTCGGAACATATGTAGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCACGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAG
AGCGCATTAAGGCAGCTTATGCTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_649|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAGTATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAATTTCCAGATGAAGTAAAAACAGATCAGCAAGTTTTAACATTTTTTAAA
GACTGGAAACCTAAAAACTCAATCGGTGAATATCGACAATATTCAAACCCAAGCATTGGTTTATTTGGAAAAGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTAAATCCACAAAA
ATATCCAGCAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAGGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTAACGGTTTCGGAACATATGT
GGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_650|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATCGC
AGTACCATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAATATTGGAAAGAACTAAAAAACACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTTCCAGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGCAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAGGTTGTGGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCATTTGGTTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCTGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTTAACCCACAGAA
ATATCCGGCTGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAAGGGTTCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACCACCGGTTTCGGAACATATGT
AGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGCTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_651|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCTTTATTAGATAAATATGATGTGCCGGGTATGGCCG
TGGGCGTTATTCAGAATAATAAAAAATATGAAACGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAGTAGC
AGTACCATTTTTGAACTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAATATTGGAAAGAACTAAAAAACACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CAACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTCCCAGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGAAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAAGTTGTTGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGGCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCGAAGAACCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAATCAAGAAAATCAGCCAATTCGTGTTAACCCTGGTCCG
CTAGATGCTCCAGCATACGGCGTCAAATCGACACTACCCGATATGCTTAAGTTTATTAATGCCAACCTAAATCCACAAAA
ATATCCAGCAGATATTCAACGTGCAATTAATGAAACACATCAAGGTTTCTATCAAGTCGGCATCATGTATCAAGCATTAG
GTTGGGAAGAATTTTCTTATCCAGCGCCTTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAAATTGTGATGAAGCCTAAT
AAAGTGACTGCCATTTCAAAAGAACCTTCAGTTAAGATGTTCCACAAAACTGGTTCAACCAATGGTTTCGGAACTTATGT
CGTGTTCATTCCTAAAGAAAATATTGGCTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAACGCATTAAGGCAG
CGTATGCCGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_652|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCGAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCTTTATTAGATAAATATGATGTGCCGGGTATGGCCG
TGGGCGTTATTCAGAATAATAAAAAATATGAAACGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAATCCGTAAGTAGC
AGTACCATTTTTGAACTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGTCTGGTAAATATTGGAAAGAACTAAAAAACACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CAACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTCCCAGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GAATGGAAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAAGTTGTTGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGGCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCGAAGACCCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAATCAAGAAAATCAGCCAATTCGTGTTAACCCCGGTCCG
CTAGATGCTCCAGCATACGGTGTTAAATCGACCTTACCTGATATGCTGAGTTTCATTAATGCCAATATAAATCCACAAAA
ATATCCGAAAGATACTCAACGTGCAATTAATGAAACACATCAAGGTTTCTACCAAGTCGGCACGATGTATCAGGCACTTG
GTTGGGAAGAATTTTCTTATCCAGCGCCTTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAGCAAATCGTGATGAAGCCTAAT
AAAGTGACTGCCATTTCCAAAGAACCTTCAGTTAAGATGTTCCACAAAACTGGCTCAACAAATGGCTTTGGATCTTATGT
GGTGTTTATTCCAAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAACGCATTAAGGCAG
CGTATGCAGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_653|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGCTTACTTTTACCCCCTCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAATTTTAAACCTTTATTAGATAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACCATTTTTGAGCTCGGTTCAGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAATATTGGAAAGAATTAAAAAACACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CAACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAATTCCCAGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGAAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAAGTTGTTGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGGCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTTCCTAAAACTCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCAATTCGTGTTAACCCTGGTCCG
CTAGATGCTCCTGCATACGGCGTTAAATCGACACTACCAGACATGCTGAGTTTTATTAATGCCAACCTCAACCCACTGAA
ATATCCGAAAGATATTCAACGTGCAATTAATGAAACACATAAAGGTTTCTATCAAGTCGGCACCATGTATCAAGCCTTGG
GTTGGGAAGAATTTTCTTATCCAGCGCCTTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAGCAAATCGTGATGAAGCCTAAT
AAAGTGACTGCCATTTCCAAAGAACCTTCAGTTAAGATGTTCCACAAAACTGGCTCAACAAATGGCTTTGGAACTTATGT
GGTGTTTATTCCAAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAACGCATTAAGGCAG
CGTATGCAGTATTGAATGCTATAAAAAAATAA

>>MEG_654|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGCTTACTTTTACCCCCTCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACATC
AAAAGAACAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCTTTATTAGATAAATATAATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACCATTTTTGAGCTAGGTTCAGTTAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCCAAAACAAAAGGAACAAT
CTCTTTTAAAGACACACCCGGAAAATATTGGAAAGAGCTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTTG
CTACCTATACAAGTGGCAACCTTGGCTTACAGTTTCCAGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGAAGCCTAAAAACTCAATCGGTGAATATCGACAATATTCAAATCCAAGCATTGGTTTATTTGGAAAAGTTGTTGC
ATTGTCTATGAATAAACCTTTCGATCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGGCCTTAGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTTCCTAAAACTCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCAATTCGTGTTAACCCTGGTCCG
TTAGATGCACCTGCGTACGGCGTCAAATCGACACTACCCGATATGCTTAAGTTTATTAATGCCAACCTCAACCCACAGAA
ATATCCGAAAGATATTCAACGTGCAATTAATGAAACACATCAGGGTTTCTACCAAGTCGGCACGATGTATCAGGCACTTG
GTTGGGAAGAATTTTCTTATCCAGCGCCTTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAGCAAATCGTGATGAAGCCTAAT
AAAGTGACTGCCATTTCAAAAGAACCTTCAATTAAGATGTTCCACAAAACTGGCTCAACAAATGGCTTTGGAACTTATGT
GGTGTTTATTCCAAAAGAAAATATTGGCTTAGTCATGTTGACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAACGCATTAAGGCAG
CATATGCGGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_655|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATCGC
AGTACCATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAATATTGGAAAGAACTAAAAAACACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTTCCAGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGCAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAGGTTGTGGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCATTTGGTTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCTGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTTAACCCACAGAA
ATATCCGGCTGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAAGGGTTCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACCAACGGTTTCGGAACATATGT
AGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGCTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGGATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_656|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAGTATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAATTTCCAGATGAAGTAAAAACAGATCAGCAAGTTTTAACATTTTTTAAA
GACTGGAAACCTAAAAACTCAATCGGTGAATATCAACAATATTCAAACCCAAGCATTGGTTTATTTGGAAAAGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTAAATCCACAAAA
ATATCCAGCAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAGGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTACCGGTTTCGGAACATATGT
GGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_657|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAGTATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAATTTCCAGATGAAGTAAAAACAGATCAGCAAGTTTTAACATTTTTTAAA
GACTGGAAACCTAAAAACTCAATCGGTGAATATCGACAATATTCAAACCCAAGCATTGGTTTATTTGGAAAAGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCTAGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTAAATCCACAAAA
ATATCCAGCAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAGGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTACCGGTTTCGGAACATATGT
GGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_658|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAGTATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAATTTCCAGATGAAGTAAAAACAGATCAGCAAGTTTTAACATTTTTTAAA
GACTGGAAACCTAAAAACTCAATCGGTGAATATCGACAATATTCAAACCCAAGCATTGGTTTATTTGGAAAAGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTAAATCCACAAAA
ATATCCAGCAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAGGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTACCGGTTTCGGAACATATGT
GGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_659|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTTTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAGTATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAATTTCCAGATGAAGTAAAAACAGATCAGCAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGAAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCTTATTTGGAAAAGTTGTTGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGATCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAAATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACTTCAACCCACAGAA
ATATCCGGCAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAAGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCACCTTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAAATTGTGATGAAGCCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAAGAGCCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTAACGGTTTCGGAACATATGT
AGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGTTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_660|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTTTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAGTATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAATTTCCAGATGAAGTAAAAACAGATCAGCAAGTTTTAACATTTTTTAAA
GACTGGAAACCTAAAAACTCAATCGGTGAATATCGACAATATTCAAACCCAAGCATTGGTTTATTTGGAAAAGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAATAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTAAATCCACAAAA
ATATCCAGCAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAGGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTACCGGTTTCGGAACATATGT
GGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGTTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_661|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTTTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAGTATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAATTTCCAGATGAAGTAAAAACAGATCAGCAAGTTTTAACATTTTTTAAA
GACTGGAAACCTAAAAACTCAATCGGTGAATATCGACAATATTCAAACCCAAGCATTGGTTTATTTGGAAAAGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGCTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTAAATCCACAAAA
ATATCCAGCAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAGGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTACCGGTTTCGGAACATATGT
GGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGTTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_662|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAGTATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAATTTCCAGATGAAGTAAAAACAGATCAGCAAGTTTTAACATTTTTTAAA
GACTGGAAACCTAAAAACTCAATCGGTGAATATCGACAATATTCAAACCCAAGCATTGGTTTATTTGGAAAAGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTCTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTAAATCCACAAAA
ATATCCAGCAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAGGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTACCGGTTTCGGAACATATGT
GGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_663|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAGTATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAATTTCCAGATGAAGTAAAAACAGATCAGCAAGTTTTAACATTTTTTAAA
GACTGGAAACCTAAAAACTCAATCGGTGAATATCGACAATATTCAAACCCAAGCATTGGTTTATTTGGAAAAGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAATTAACTCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTAAATCCACAAAA
ATATCCAGCAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAGGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTACCGGTTTCGGAACATATGT
GGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGTTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_664|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAGTATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAATTTCCAGATGAAGTAAAAACAGATCAGCAAGTTTTAACATTTTTTAAA
GACTGGAAACCTAAAAACTCAATCGGTGAATATCGACAATATTCAAACCCAAGCATTGGTTTATTTGGAAAAGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTAAATCCACAAAA
ATATCCAGCAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAGGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTACCGGTTTCGGAACATATGT
GGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGTTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_665|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAATACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACCATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGCTTATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAATATTGGAAAGAGCTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTCCCTGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGAAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCTTATTTGGAAAAGTTGTTGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGATCAAGTCTTAGAAAAAATAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTAGCTAAGACCCAAATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTAAATCCACAAAA
ATATCCGGCTGATATTCAACGTGCAATTAATGAAACACATCAGGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAAGAGCCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACCAACGGTTTCGGAACATATGT
GGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_666|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAGTATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAATTTCCAGATGAAGTAAAAACAGATCAGCAAGTTTTAACATTTTTTAAA
GACTGGAAACCTAAAAACTCAATCGGTGAATATCGACAATATTCAAACCCAAGCATTGGTTTATTTGGAAAAGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATATAGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTAAATCCACAAAA
ATATCCAGCAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAGGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTACCGGTTTCGGAACATATGT
GGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_667|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATCGC
AGTACCATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAATATTGGAAAGAACTAAAAAACACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTTCCAGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGCAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAGGTTGTGGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCATTTGGTTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGCTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCTGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTTAACCCACAGAA
ATATCCGGCTGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAAGGGTTCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACCACCGGTTTCGGAACATATGT
AGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGCTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGGATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_668|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAGTATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAATTTCCAGATGAAGTAAAAACAGATCAGCAAGTTTTAACATTTTTTAAA
GACTGGAAACCTAAAAACTCAATCGGTGAATATCGACAATATTCAAACCCAAGCATTGGTTTATTTGGAAAAGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTAAATCCACAAAA
ATATCCAGCAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAAGGGTTCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTACCGGTTTCGGAACATATGT
GGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_669|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACCCC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAATTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCGGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAATATTGGAAAGTGCTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTTCCAGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGAAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATCCAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAGGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAAATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATACGGTGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTTAACCCACAGAA
ATATCCGACAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAAGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAAGCGCTTG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTAACGGTTTCGGAACATATGT
GGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGTATTAAGGCAG
CGTATGCAGTTTTAAATGCAATAAAAAAATAA

>>MEG_670|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCTCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAGTATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTTCCAGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGAAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAGGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAAATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATACGGCGTCAAATCCACCTTACCGGATATGTTGAGTTTTATTAATGCCAACCTTAACCCACAAAA
ATATCCGACAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAAGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAAGCGCTTG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAGCCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAAGAGCCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTACCGGTTTCGGAACATATGT
AGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_671|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAGTATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAATTTCCAGATGAAGTAAAAACAGATCAGCAAGTTTTAACATTTTTTAAA
GACTGGAAACCTAAAAACTCAATCGGTGAATATCGACAATATTCAAACCCAAGCATTGGTTTATTTGGAAAAGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTAAATCCACAAAA
ATATCCAGCAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAGGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTACCGGTTTCGGAACATATGT
GGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGCTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGGATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_672|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCAATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGACAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAATTTTAAACCATTATTAGAAAAATATGATGTGCCGGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAATATTGGAAAGAGCTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTCCCAGATGAAGTACAAACAGATCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGAAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAGGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTGTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAAATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTTAACCCACAGAA
ATATCCGGCAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAAGGGTTCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTAACGGTTTCGGAACATATGT
AGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_673|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACCCC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAATTTTAAACCATTATTAGAAAAATATGATGTGCCGGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAATATTGGAAAGTGCTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTTCCAGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGAAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAGGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGATCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAAATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATACGGCGTCAAATCCACCTTACCGGATATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTTAACCCACAGAA
ATATCCGACAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAAGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAAGCGCTTG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAAGAGCCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACTAACGGTTTCGGAACATATAT
AGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGTTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGCTGTGCTGAGTGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_674|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATCGC
AGTACCATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAATATTGGAAAGAACTAAAAAACACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTTCCAGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGCAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAGGTTGTGGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAGATGCAAAACTATGCATTTGGTTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCTGCATATGGCGCCCCTGCATATGGCGTCAAATCGACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAA
CCTTAACCCACAGAAATATCCGGCTGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAAGGGTTCTATCAAGTAAATACCA
TGTATCAGGCACTCGGTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATT
GTGATGAAACCTAATAAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACCAACGG
TTTCGGAACATATGTAGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGCTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAG
AGCGCATTAAGGCAGCTTATGCTGTGCTGGATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_675|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTCTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGGCAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAACTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCCGTAAATAGC
AGTACTATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAATATTGGAAAGAGCTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTCCCAGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTGTTCAAA
GACTGGAAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAGGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAAATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCCGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATATGGCGTCAAATCAACACTACCCGACATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTAAATCCACAAAA
ATATCCGGCAGATATTCAACGTGCAATTAATGAAACACATCAGGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAGGCACTCG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAATGTTACAAACTTTACTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAAGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACCAACGGTTTCGGAACGTATGT
GGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGCTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CGTATGCAGTTTTAAATGCAATAAAGAAATAA

>>MEG_676|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ADC
ATGCGATTTAAAAAAATTTCTTGTTTACTTTTATCCCCGCTTTTTATTTTTAGTACCTCAATTTATGCGGACAATACACC
AAAAGACCAAGAAATTAAAAAACTGGTAGATCAAAATTTTAAACCGTTATTAGAAAAATATGATGTGCCAGGTATGGCTG
TGGGTGTTATTCAAAATAATAAAAAGTATGAAATGTATTATGGTCTTCAATCTGTTCAAGATAAAAAAGCTGTAAATAGC
AATACCATTTTTGAGCTAGGTTCTGTCAGTAAATTATTTACCGCGACAGCAGGTGGATATGCAAAAAATAAAGGAAAAAT
CTCTTTTGACGATACGCCTGGTAAGTATTGGAAAGAACTAAAAAATACACCGATTGACCAAGTTAACTTACTTCAACTCG
CGACGTATACAAGTGGTAACCTTGCCTTGCAGTTTCCAGATGAAGTACAAACAGACCAACAAGTTTTAACTTTTTTCAAA
GACTGGAAACCTAAAAACCCAATCGGTGAATACAGACAATATTCAAATCCAAGTATTGGCCTATTTGGAAAGGTTGTAGC
TTTGTCTATGAATAAACCTTTCGACCAAGTCTTAGAAAAAACAATTTTTCCGGCCCTTGGCTTAAAACATAGCTATGTAA
ATGTACCTAAGACCCAAATGCAAAACTATGCTTTTGGCTATAACCAAGAAAATCAGCCGATTCGAGTTAACCCTGGCCCA
CTCGATGCCCCAGCATACGGCGTCAAATCCACCTTACCGGATATGTTGAGTTTTATTCATGCCAACCTTAACCCACAGAA
ATATCCGACAGATATTCAACGGGCAATTAATGAAACACATCAAGGTCGCTATCAAGTAAATACCATGTATCAAGCGCTTG
GTTGGGAAGAGTTTTCTTATCCGGCAACGTTACAAACTTTATTAGACAGTAATTCAGAACAGATTGTGATGAAACCTAAT
AAAGTGACTGCTATTTCAAAGGAACCTTCAGTTAAGATGTACCATAAAACTGGCTCAACCAGCGGTTTCGGAACATATGT
AGTGTTTATTCCTAAAGAAAATATTGGCTTAGTCATGTTAACCAATAAACGTATTCCAAATGAAGAGCGCATTAAGGCAG
CTTATGTTGTGCTGAATGCAATAAAGAAATAA