MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

ACC

The ACC genes encode Ambler class C beta-lactamases.

References

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10428914

Other Groups in Class C betalactamases

Sequences

Download Sequences

>>MEG_382|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ACC
atgcgtaaaaaaatgcagaacacattgaagctgttatccgtgattacctgtctggcagcaactgcccaaggtgctctggc
tgctaatatcgatgagagcaaaattaaagacaccgttgatgacctgatccagccgctgatgcagaagaataatattcccg
gtatgtcggtcgcagtgaccgtcaacggtaaaaactacatttacaactatgggttagcggcaaaacagcctcagcagccg
gttacggaaaatacgttatttgaagtgggttcgctgagtaaaacgtttgccgccaccttggcgtcctatgcgcaggtgag
cggtaagctgtctttggatcaaagcgttagccattacgttccagagttgcgcggcagcagctttgaccacgttagcgtac
tcaatgtgggcacgcatacctcaggcctacagctatttatgccggaagatattaaaaataccacacagctgatggcttat
ctaaaagcatggaaacctgccgatgcggctggaacccatcgcgtttattccaatatcggtactggtttgctagggatgat
tgcggcgaaaagtctgggtgtgagctatgaagatgcgattgagaaaaccctccttcctcagttaggcatgcatcacagct
acttgaaggttccggctgaccagatggaaaactatgcgtggggctacaacaagaaagatgagccagtgcacgtgaatatg
gagattttgggtaacgaagcttatggtatcaaaaccacttccagcgacttgttacgctacgtgcaagccaatatggggca
gttaaagcttgatgctaatgccaagatgcaacaggctctgacagccacccacaccggctatttcaagtcgggtgagatta
ctcagggtctgatgtgggagcagctgccatatccggtttctctgccgaatttgctcaccggtaacgatatggcgatgacg
aaaagcgtggctacgccgattgttccgccgttaccgccacaggaaaatgtgtggattaataagaccggatcaactaacgg
cttcggtgcctatattgcgtttgttcctgctaagaagatggggatcgtgatgctggctaacaaaaactactcaatcgatc
agcgagtgacggtggcgtataaaatcctgagctcattggaagggaataagtag

>>MEG_383|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ACC
atgcgtaaaaaaatgcagaacacattgaagctgttatccgtgattacctgtctggcagcaactgcccaaggtgctctggc
tgctaatatcgatgagagcaaaattaaagacaccgttgatgacctgatccagccgctgatgcagaagaataatattcccg
gtatgtcggtcgcagtgaccgtcaacggtaaaaactacatttataactatgggttagcggcaaaacagcctcagcagccg
gttacggaaaatacgttatttgaagtgggttcgctgagtaaaacgtttgctgccaccttggcgtcctatgcgcaggtgag
cggtaagctgtccttggatcaaagcgttagccattacgttccagagttgcgtggcagcagctttgaccacgttagcgtac
tcaatgtgggcacgcatacctcaggcctacagctatttatgccggaagatattaaaaataccacacagctgatggcttat
ctaaaagcatggaaacctgccgatgcggctggaacccatcgcgtttattccaatatcggtactggtttgctagggatgat
tgcggcgaaaagtctgggtatgagctatgaagatgcgattgagaaaaccctccttcctcagttaggcatgcatcacagct
acttgaaggttccggctgaccagatggaaaactatgcgtggggctacaacaagaaagatgagccagtgcacgtgaatatg
gagattttgggtaacgaagcttatggtatcaaaaccacttccagcgacttgttacgctacgtgcaagccaatatggggca
gttaaagcttgatgctaatgccaagatgcaacaggctctgacagccacccacaccggctatttcaaatcgggtgagatta
ctcaggatctgatgtgggagcagctgccatatccggtttctctgccgaatttgctcaccggtaacgatatggcgatgacg
aaaagcgtggctacgccgattgttccgccgttaccgccacaggaaaatgtgtggattaataagaccggatcaactaacgg
cttcggtgcctatattgcgtttgttcctgctaagaagatggggatcgtgatgctggctaacaaaaactactcaatcgatc
agcgagtgacggtggcgtataaaatcctgagctcgttggaagggaataagtag

>>MEG_384|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ACC
atgcgtaaaaaaatgcagaacacattgaagctgttatccgtgattacctgtctggcagcaactgcccaaggtgctctggc
tgctaatatcgatgagagcaaaattaaagacaccgttgatgacctgatccagccgctgatgcagaagaataatattcccg
gtatgtcggtcgcagtgaccgtcaacggtaaaaactacatttataactatgggttagcggcaaaacagcctcagcagccg
gttacggaaaatacgttatttgaagtgggttcgctgagtaaaacgtttgctgccaccttggcgtcctatgcgcaggtgag
cggtaagctgtctttggatcaaagcgttagccattacgttccagagttgcgtggcagcagctttgaccacgttagcgtac
tcaatgtgggcacgcatacctcaggcctacagctatttatgccggaagatattaaaaataccacacagctgatggcttat
ctaaaagcatggaaacctgccgatgcggctggaacccatcgcgtttattccaatatcggtactggtttgctagggatgat
tgcggcgaaaagtctgggtgtgagctatgaagatgcgattgagaaaaccctccttcctcagttaggcatgcatcacagct
acttgaaggttccggctgaccagatggaaaactatgcgtggggctacaacaagaaagatgagccagtgcacgtgaatatg
gagattttgggtaacgaagcttatggtatcaaaaccacttccagcgacttgttacgctacgtgcaagccaatatggggca
gttaaagcttgatgctaatgccaagatgcaacaggctctgacagccacccacaccggctatttcaagtcgggtgagatta
ctcaggatctgatgtgggagcagctgccatatccggtttctctgccgaatttgctcaccggtaacgatatggcgatgacg
aaaagcgtggctacgccgattgttccgccgttaccgccacaggaaaatgtgtggattaataagaccggatcaactaacgg
cttcggtgcctatattgcgtttgttcctgctaagaagatggggatcgtgatgctggctaacaaaaactactcaatcgatc
agcgagtgacggtggcgtataaaatcctgagctcgttggaagggaataagtag

>>MEG_385|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ACC
atgcgtaaaaaaatgcagaacaccttgaagctgttatccgtgattacctgtctggcagcaactgcccaaggcgctatggc
tgccaatatcgatgagagcaaaattaaagacaccgtcgatagcctgatccagccgctgatgcagaagaataatattcccg
gtatgtcggtcgcagtgaccatcagaggtaggaactatatttataactacgggttagcggcaaaacagcctcagcagccc
gtgacgaaaaatacattgtttgaagtgggctctctgagtaaaacgtttgctgccactttggcttcctatgcgcaggcgag
cggtaagctgtctttggagcaaagcgtgagccactacgttccagaactgcgcggcagcagctttgaccacgttagcgtac
tcaatgtgggtacgcatacctcaggtctacagctgtttatgccggaagatatcaagaacaccacacagctgatgacttat
ctaaaagcatggaaacctgctgatgcggctggaacccatcgcgtttattccaatatcggtaccggtttgctagggatgat
tgcggcgaaaagtctgggtgtgagctatgaagatgcgattgagcaaaccatccttcctctattaggcatgaatcaaacct
acctgaaggttccggctgaccagatggaaaactatgcgtggggctacaacaagaaagatgagccagtgcacgtcaatatg
gagattttgggtaacgaagcttatggcatcaaaactacctccagcgacttgttgcattacgtgcaagccaatatggggca
gttaaagcttgatggtaatgccaagatccaacatgcactgacagccacccacaccggctatttcaaatcgggtgagatta
ctcaggatctgatgtgggagcagctgccatatccagtttctctgccgaatttgctcactggtaacgatatggcgatgacg
aaaagcgtggctacgccgattgttcccccgttaccgccacaggaaaatgtgtggattaataagaccggatcaactaacgg
cttcggtgcctatattgcgtttgttcctgctaagaagatggggatcgtgatgctggctaacaaaaactactcaatcgatc
agcgagtgacggtggcgtataaaatcctgagctcgttggaagggaataagtag

>>MEG_386|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ACC
atgcgtaaaaaaatgcagaacacattgaagctgttatccgtgattacctgtctggcagcaactgcccaaggtgctctggc
tgctaatatcgatgagagcaaaattaaagacaccgttgatgacctgatccagccgctgatgcagaagaataatatccccg
gtatgtcggtcgcagtgaccgtcaacggtaaaaactacatttataactatgggttagcggcaaaacagcctcagcagtcg
gttacggaaaatacgttatttgaagtgggttcgctgagtaaaacgtttgctgccaccttggcgtcctatgcgcaggtgag
cggtaagctgtctttggatcaaagcgttagccattacgttccagagttgcgtggcagcagctttgaccacgttagcgtac
tcaatgtgggcacgcatacctcaggcctacagctatttatgccggaagatattaaaaataccacacagctgatggcttat
ctaaaagcatggaaacctgccgatgcggctggaacccatcgcgtttattccaatatcggtactggtttgctagggatgat
tgcggcgaaaagtctgggtgtgagctatgaagatgcgattgagaaaaccctccttcctcagttaggcatgcatcacagct
acttgaaggttccggctgaccagatggaaaactatgcgtggggctacaacaagaaagatgagccagtgcacgtgaatatg
gagattttgggtaacgaagcttatggtatcaaaaccacctccagcgacttgttacgctacgtgcaagccaatatggggca
gttaaagcttgatgctaatgccaagatgcaacaggctctgacagccacccacaccggctatttcaagtcgggtgagatta
ctcaggatctgatgtgggagcagctgccatatccggtttctctgccgaatttgctcaccggtaacgatatggcgatgacg
aaaagcgtggctacgccgattgttcccccgttaccgccacaggaaaatgtgtggattaataagaccggatcaactaacgg
cttcggtgcctatattgcgtttgttcctgctaagaagatggggatcgtgatgctggctaacaaaaactactcaatcgatc
agcgagtgacggtggcgtataaaatcctgagctcattggaagggaataagtag

>>MEG_387|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ACC
atgcgtaaaaaaatgcagaacacattgaagctgttatccgtgattacctgtctggcagcaactgtccaaggtgctctggc
tgctaatatcgatgagagcaaaattaaagacaccgttgatgacctgatccagccgctgatgcagaagaataatattcccg
gtatgtcggtcgcagtgaccgtcaacggtaaaaactacatttataactatgggttagcggcaaaacagcctcagcagccg
gttacggaaaatacgttatttgaagtgggttcgctgagtaaaacgtttgctgccaccttggcgtcctatgcgcaggtgag
cggtaagctgtctttggatcaaagcgttagccattacgttccagagttgcgtggcagcagctttgaccacgttagcgtac
tcaatgtgggcacgcatacctcaggcctacagctatttatgccggaagatattaaaaataccacacagctgatggcttat
ctaaaagcatggaaacctgccgatgcggctggaacccatcgcgtttattccaatatcggtactggtttgctagggatgat
tgcggcgaaaagtctgggtgtgagctatgaagatgcgattgagaaaaccctccttcctcagttaggcatgcatcacagct
acttgaaggttccggctgaccagatggaaaactatgcgtggggctacaacaagaaagatgagccagtgcacgggaatatg
gagattttgggtaacgaagcttatggtatcaaaaccacctccagcgacttgttacgctacgtgcaagccaatatggggca
gttaaagcttgatgctaatgccaagatgcaacaggctctgacagccacccacaccggctatttcaaatcgggtgagatta
ctcaggatctgatgtgggagcagctgccatatccggtttctctgccgaatttgctcaccggtaacgatatggcgatgacg
aaaagcgtggctacgccgattgttccgccgttaccgccacaggaaaatgtgtggattaataagaccggatcaactaacgg
cttcggtgcctatattgcgtttgttcctgctaagaagatggggatcgtgatgctggctaacaaaaactactcaatcgatc
agcgagtgacggtggcgtataaaatcctgagctcattggaagggaataagtag

>>MEG_388|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ACC
atgcgtaaaaaaatgcagaacacattgaagctgttatccgtgattacctgtctggcagcaactgtccaaggtgctctggc
tgctaatatcgatgagagcaaaattaaagacaccgttgatgacctgatccagccgctgatgcagaagaataatattcccg
gtatgtcggtcgcagtgaccgtcaacggtaaaaactacatttataactatgggttagcggcaaaacagcctcagcagccg
gttacggaaaatacgttatttgaagtgggttcgctgagtaaaacgtttgctgccaccttggcgtcctatgcgcaggtgag
cggtaagctgtctttggatcaaagcgttagccattacgttccagagttgcgtggcagcagctttgaccacgttagcgtac
tcaatgtgggcacgcatacctcaggcctacagctatttatgccggaagatattaaaaataccacacagctgatggcttat
ctaaaagcatggaaacctgccgatgcggctggaacccatcgcgtttattccaatatcggtactggtttgctagggatgat
tgcggcgaaaagtctgggtgtgagctatgaagatgcgattgagaaaaccctccttcctcagttaggcatgcatcacagct
acttgaaggttccggctgaccagatggaaaactatgcgtggggctacaacaagaaagatgagccagtgcacgtgaatatg
gagattttgggtaacgaagcttatggtatcaaaaccacctccagcgacttgttacgctacgtgcaagccaatatggggca
gttaaagcttgatgctaatgccaagatgcaacaggctctgacagccacccacaccggctatttcaaatcgggtgagatta
ctcaggatctgatgtgggagcagctgccatatccggtttctctgccgaatttgctcaccggtaacgatatggcgatgacg
aaaagcgtggctacgccgattgttccgccgttaccgccacaggaaaatgtgtggattaataagaccggatcaactaacgg
cttcggtgcctatattgcgtttgttcctgctaagaagatggggatcgtgatgctggctaacaaaaactactcaatcgatc
agcgagtgacggtggcgtataaaatcctgagctcattggaagggaataagtag

>>MEG_389|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ACC
ATGCAGAACACATTGAAGCTGTTATCCGTGATTACCTGTCTGGCAGCAACTGTCCAAGGTGCTCTGGCTGCTAATATCGA
TGAGAGCAAAATTAAAGACACCGTTGATGACCTGATCCAGCCGCTGATGCAGAAGAATAATATTCCCGGTATGTCGGTCG
CAGTGACCGTCAACGGTAAAAACTACATTTATAACTATGGGTTAGCGGCAAAACAGCCTCAGCAGCCGGTTACGGAAAAT
ACGTTATTTGAAGTGGGTTCGCTGAGTAAAACGTTTGCTGCCACCTTGGCGTCCTATGCGCAGGTGAGCGGTAAGCTGTC
TTTGGATCAAAGCGTTAGCCATTACGTTCCAGAGTTGCGTGGCAGCAGCTTTGACCACGTTAGCGTACTCAATGTGGGCA
CGCATACCTCAGGCCTACAGCTATTTATGCCGGAAGATATTAAAAATACCACACAGCTGATGGCTTATCTAAAAGCATGG
AAACCTGCCGATGCGGCTGGAACCCATCGCGTTTATTCCAATATCGGTACTGGTTTGCTAGGGATGATTGCGGCGAAAAG
TCTGGGTGTGAGCTATGAAGATGCGATTGAGAAAACCCTCCTTCCTCAGTTAGGCATGCATCACAGCTACTTGAAGGTTC
CGGCTGACCAGATGGAAAACTATGCGTGGGGCTACAACAAGAAAGATGAGCCAGTGCACGGGAATATGGAGATTTTGGGT
AACGAAGCTTATGGTATCAAAACCACCTCCAGCGACTTGTTACGCTACGTGCAAGCCAATATGGGGCAGTTAAAGCTTGA
TGCTAATGCCAAGATGCAACAGGCTCTGACAGCCACCCACACCGGCTATTTCAAATCGGGTGAGATTACTCAGGATCTGA
TGTGGGAGCAGCTGCCATATCCGGTTTCTCTGCCGAATTTGCTCACCGGTAACGATATGGCGATGACGAAAAGCGTGGCT
ACGCCGATTGTTCCGCCGTTACCGCCACAGGAAAATGTGTGGATTAATAAGACCGGATCAACTAACGGCTTCGGTGCCTA
TATTGCGTTTGTTCCTGCTAAGAAGATGGGGATCGTGATGCTGGCTAACAAAAACTACTCAATCGATCAGCGAGTGACGG
TGGCGTATAAAATCCTGAGCTCATTGGAAGGGAATAAGTAG

>>MEG_390|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ACC
ATGCGTAAAAAAATGCAGAACACCTTGAAGCTGTTATCCGTGATTACCTGTCTGGCAGCAACTGCCCAAGGTGCTATGGC
TGCCAATATCGATGAGAGCAAAATTAAAGACACCGTCGATGGCCTAATCCAGCCGCTGATGCAGAAGAATAATATTCCCG
GTATGTCGGTCGCAGTGACCATCAGAGGTAGGAACTATATTTATAACTACGGGTTAGCGGCAAAACAGCCTCAGCAGCCG
GTGACGGAAAATACGTTATTTGAAGTGGGTTCGCTGAGTAAAACGTTTGCTGCCATCTTGGCGTCCTATGCGCAGGCGAG
CGGTAAGCTGTCTTTGGAGCAAAGCGTTAGCCACTATGTTCCAGAACTACGTGGCAGCAGCTTTGACCACGTTAGCGTAC
TCAATGTGGGTACGCATACCTCAGGTCTACAGCTGTTTATGCCGGAAGATATCAAGAACACCACACAGCTGATGACTTAT
CTAAAAGCATGGAAACCTGCTGATGCGGCTGGAACCCATCGCGTTTATTCCAATATCGGTACCGGTTTGCTAGGGATGAT
TGCGGCGAAAAGTCTGGGTGTGAGCTATGAAGATGCGATTGAGCAAACCATCCTTCCTCTATTAGGCATGAATCAAACCT
ACCTGAAGGTTCCGGCTGACCAGATGGAAAACTATGCGTGGGGCTACAACAAGAAAGATGAGCCAGTGCACGTCAATATG
GAGATTTTGGGTAACGAAGCTTATGGTATCAAAACCACCTCCAGCGACTTGTTACGCTACGTGCAAGCCAATATGGGGCA
GTTAAAGCTTGATGGTAATGCCAAGATCCAACATGCACTGACAGCCACCCACACCGGCTATTTCAAATCGGGTGAGATTA
CTCAGGATCTGATGTGGGAGCAGCTGCCATATCCAGTTTCTCTGCCGAATTTGCTCACCGGTAACGATATGGCGATGACG
AAAAGCGTGGCTACGCCGATTGTTCCCCCGTTACCGCCACAGGAAAATGTGTGGATTAATAAGACCGGATCAACTAACGG
CTTCGGTGCCTATATTGCGTTTGTTCCTGCTAAGAAGATGGGGATCGTGATGCTGGCTAACAAAAACTACTCAATCGATC
AACGAGTGACGGTGGCGTATAAAATCCTGAGCTCGTTGGAAGTGAATAAGTAG

>>MEG_391|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ACC
ATGCGTAAAAAAATGCAGAACACCTTGAAGATGTTATCCGTGATTACCTGTCTGGCTTTAACGGCTCAGGGTGCCATGGC
GTCAGAAATGGATCAGGCCAAAATTAAAGACACCGTTGATAGCCTGATCCAGCCGCTGATGCAGAAGAATAATATTCCGG
GCATGTCGGTGGCAGTTACGCTGAACGGTAAAAATTATATTTATAACTATGGCTTAGCCTCCAAACAGCCCCAGCAGCCC
GTAACGGACAACACGCTATTTGAAGTTGGCTCGCTGAGCAAAACCTTTGCAGCGACGCTGGCGTCTTATGCACAGGTCAG
CGGCAAGTTATCGCTGGATAAAAGCATTAGCCATTATGTTCCAGAACTGCGCGGCAGCAGCTTCGATCACATTAGCGTGC
TGAATGCGGGAACGCATACCACAGGTTTAGCGCTGTTCATGCCTGAAGAAGTGAAAAACACCGATCAGCTGATGGCTTAT
CTGAAAGCGTGGAAACCCGCCGATCCTGCGGGGACTCACCGTGTTTATTCCAATATTGGTACCGGCTTGTTGGGCATGAT
TGCCGCGCAAAGCATGGGAATGACTTACGAAGATGCGATTGAGAAAACGCTCCTTCCGAAGTTGGGCATGACGCACACCT
ATCTTAATGTTCCAGCAGACCAAGCGGAAAATTATGCTTGGGGCTATAACAAAAAGAATGAGCCGATCCACGTTAATATG
GAAGTGTTGGGCAACGAAGCCTATGGCATTAGAACCAATGCGAGTGACCTGATTCGCTATGTGCAAGCCAATATGGGGCA
GCTAAAACTTGATGGAAATTCGACGCTGCAAAAAGCGCTCACCGACACGCATATCGGTTACTTCAAGTCAGGCAAAATCA
CTCAGGATCTGATGTGGGAACAGCTGCCATATCCGGTATCTCTGCCGGATCTGCTCACTGGCAACGATATGGCGATGACA
AAAAGCGTTGCTACGCCGATTGTTCCACCGCTGCCACCACAGGAAAATGTATGGATTAACAAAACCGGTTCCACCAATGG
TTTTGGTGCCTACATCGCATTTGTTCCGGCTAAAAAGATGGGTATCGTGATGCTGGCGAACAAGAACTACTCTATCGATC
AGCGTGTAACG

>>MEG_392|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ACC
ATGCAGAACACATTGAAGCTGTTATCCGTGATTACCTGTCTGGCAGCAACTGTCCAAGGTGCTCTGGCTGCTAATATCGA
TGAGAGCAAAATTAAAGACACCGTTGATGACCTGATCCAGCCGCTGATGCAGAAGAATAATATTCCCGGTATGTCGGTCG
CAGTGACCGTCAACGGTAAAAACTACATTTATAACTATGGGTTAGCGGCAAAACAGCCTCAGCAGCCGGTTACGGAAAAT
ACGTTATTTGAAGTGGGTTCGCTGAGTAAAACGTTTGCTGCCACCTTGGCGTCCTATGCGCAGGTGAGCGGTAAGCTGTC
TTTGGATCAAAGCGTTAGCCATTACGTTCCAGAGTTGCGTGGCAGCAGCTTTGACCACGTTAGCGTACTCAATGTGGGCA
CGCATACCTCAGGCCTACAGCTATTTATGCCGGAAGATATTAAAAATACCACACAGCTGATGGCTTATCTAAAAGCATGG
AAACCTGCCGATGCGGCTGGAACCCATCGCGTTTATTCCAATATCGGTACTGGTTTGCTAGGGATGATTGCGGCGAAAAG
TCTGGGTGTGAGCTATGAAGATGCGATTGAGAAAACCCTCCTTCCTCAGTTAGGCATGCATCACAGCTACTTGAAGGTTC
CGGCTGACCAGATGGAAAACTATGCGTGGGGCTACAACAAGAAAGATGAGCCAGTGCACGTGAATATGGAGATTTTGGGT
AACGAAGCTTATGGTATCAAAACCACCTCCAGCGACTTGTTACGCTACGTGCAAGCCAATATGGGGCAGTTAAAGCTTGA
TGCTAATGCCAAGATGCAACAGGCTCTGACAGCCACCCACACCGGCTATTTCAAATCGGGTGAGATTACTCAGGATCTGA
TGTGGGAGCAGCTGCCATATCCGGTTTCTCTGCCGAATTTGCTCACCGGTAACGATATGGCGATGACGAAAAGCGTGGCT
ACGCCGATTGTTCCGCCGTTACCGCCACAGGAAAATGTGTGGATTAATAAGACCGGATCAACTAACGGCTTCGGTGCCTA
TATTGCGTTTGTTCCTGCTAAGAAGATGGGGATCGTGATGCTGGCTAACAAAAACTACTCAATCGATCAGCGAGTGACGG
TGGCGTATAAAATCCTGAGCTCATTGGAAGGGAATAAGTAG

>>MEG_393|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ACC
ATGCAGAACACATTGAAGCTGTTATCCGTGATTACCTGTCTGGCAGCAACTGCCCAAGGTGCTCTGGCTGCTAATATCGA
TGAGAGCAAAATTAAAGACACCGTTGATGACCTGATCCAGCCGCTGATGCAGAAGAATAATATTCCCGGTATGTCGGTCG
CAGTGACCGTCAACGGTAAAAACTACATTTATAACTATGGGTTAGCGGCAAAACAGCCTCAGCAGCCGGTTACGGAAAAT
ACGTTATTTGAAGTGGGTTCGCTGAGTAAAACGTTTGCTGCCACCTTGGCGTCCTATGCGCAGTTGAGCGGTAAGCTGTC
TTTGGATCAAAGCGTTAGCCATTACGTTCCAGAGTTGCGTGGCAGCAGCTTTGACCACGTTAGCGTACTCAATGTGGGCA
CGCATACCTCAGGCCTACAGCTATTTATGCCGGAAGATATTAAAAATACCACACAGCTGATGGCTTATCTAAAAGCATGG
AAACCTGCCGATGCGGCTGGAACCCATCGCGTTTATTCCAATATCGGTACTGGTTTGCTAGGGATGATTGCGGCGAAAAG
TCTGGGTGTGAGCTATGAAGATGCGATTGAGAAAACCCTCCTTCCTCAGTTAGGCATGCATCACAGCTACTTGAAGGTTC
CGGCTGACCAGATGGAAAACTATGCGTGGGGCTACAACAAGAAAGATGAGCCAGTGCACGTGAATATGGAGATTTTGGGT
AACGAAGCTTATGGTATCAAAACCACCTCCAGTGACTTGTTACGCTACGTGCAAGCCAATATGGGGCAGTTAAAGCTTGA
TGCTAATGCCAAGATGCAACAGGCTCTGACTGCCACCCACACCGGCTATTTCAAATCGGGTGAGATTACTCAGGATCTGA
TGTGGGAGCAGCTGCCATATCCGGTTTCTCTGCCGAATTTGCTCACCGGTAACGATATGGCGATGACGAAAAGCGTGGCT
ACGCCGATTGTTCCCCCGTTACCGCCACAGGAAAATGTGTGGATTAATAAGACCGGATCAACTAACGGCTTCGGTGCCTA
TATTGCGTTTGTTCCTGCTAAGAAGATGGGGATCGTGATGCTGGCTAACAAAAACTACTCAATCGATCAGCGAGTGACGG
TGGCGTATAAAATCCTGAGCTCATTGGAAGGGAATAAGTAG

>>MEG_394|Drugs|betalactams|Class_C_betalactamases|ACC
ATGCGTAAAAAAATGCAGAACACATTGAAGCTGTTATCCGTGATTACCTGTCTGGCAGCAACTGCCCAAGGTGCTCTGGC
TGCTAATATCGATGAGAGCAAAATTAAAGACACCGTTGATGACCTGATCCAGCCGCTGATGCAGAAGAATAATATTCCCG
GTATGTCGGTCGCAGTGACCGTCAACGGTAAAAACTACATTTATAACTATGGGTTAGCGGCAAAACAGCCTCAGCAGTCG
GTTACGGAAAATACGTTATTTGAAGTGGGTTCGCTAAGTAAAACGTTTGCTGCCACCTTGGCGTCCTATGCGCAGGTGAG
CGGTAAGCTGTCTTTGGATCAAAGCGTTAGCCATTACGTTCCAGAGTTGCGTGGCAGCAGCTTTGACCACGTTAGCGTAC
TCAATGTGGGCACGCATACCTCAGGCCTACAGCTATTTATGCCGGAAGATATTAAAAATACCACACAGCTGATGGCTTAT
CTAAAAGCATGGAAACCTGCCGATGCGGCTGGAACCCATCGCGTTTATTCCAATATCGGTACTGGTTTGCTAGGGATGAT
TGCGGCGAAAAGTCTGGGTGTGAGCTATGAAGATGCGATTGAGAAAACCCTCCTTCCTCAGTTAGGCATGCATCACAGCT
ACTTGAAGGTTCCGGCTGACCAGATGGAAAACTATGCGTGGGGCTACAACAAGAAAGATGAGCCAGTGCACGTGAATATG
GAGATTTTGGGTAACGAAGCTTATGGTATCAAAACCACCTCCAGTGACTTGTTACGCTACGTGCAAGCCAATATGGGGCA
GTTAAAGCTTGATGCTAATGCCAAGATGCAACAGGCTCTGACTGCCACCCACACCGGCTATTTCAAATCGGGTGAGATTA
CTCAGGATCTGATGTGGGAGCAGCTGCCATATCCGGTTTCTCTGCCGAATTTGCTCACCGGTAACGATATGGCGATGACG
AAAAGCGTGGCTACGCCGATTGTTCCCCCGTTACCGCCACAGGAAAATGTGTGGATTAATAAGACCGGATCAACTAACGG
CTTCGGTGCCTATATTGCGTTTGTTCCTGCTAAGAAGATGGGGATCGTGATGCTGGCTAACAAAAACTACTCAATCGATC
AGCGAGTGACGGTGGCGTATAAAATCCTGAGCTCATTGGAAGGGAATAAGTAG