MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

TMB

The TMB group of genes confer resistance to betalactams through the mechanism, Class B betalactamases.

References

  Other Groups in Class B betalactamases

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_7260|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|TMB
  ATGCGACCATTTTTATTTTTAATAATTTTTATCAGTCATTTCGCTTTTGCCAACGAAGAAATACCCGGATTGGAAGTTGA
  GGAAATTGACAACGGCGTTTTTTTGCACAAGTCATACAGCCGGGTGGAAGGCTGGGGCCTGGTAAGTTCAAACGGACTTG
  TTGTCATCAGCGGCGGAAAAGCATTCATTATTGACACTCCATGGTCGGAATCAGATACAGAAAAGCTTGTAGATTGGATA
  CGATCAAAAAAGTATGAGCTGGCGGGAAGCATTTCTACACATTCACACGAAGACAAGACTGCCGGTATAAAATGGCTAAA
  CGGCAAATCCATTACTACATATGCCTCAGCGCTGACTAATGAAATTCTAAAAAGAGAGGGTAAGGAGCAGGCAAGGAGCT
  CATTCAAAGGTAATGAATTTTCGCTGATGGACGGTTTTCTAGAAGTCTATTATCCCGGAGGCGGCCATACTATTGATAAC
  TTAGTGGTATGGATCCCTAGTTCAAAAATATTGTATGGCGGCTGTTTCATACGTAGCTTGGAACCCAGTGGGCTAGGTTA
  CACTGGTGAAGCTAAAATTGATCAGTGGCCACAATCCGCTAGAAATACAATTTCGAAGTATCCTGAAGCTAAGATTGTGG
  TGCCTGGTCATGGAAAAATTGGCGATTTCGAGTTGTTAAAACATACCAAGGTCCTTGCAGAAAAGGCCTCTAACAAGGCC
  AATCACGGCGACCGCTGA

  >>MEG_7261|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|TMB
  ATGCGACCATTTTTATTTTTAATAATTTTTATCAGTCATTTCGCTTTTGCCAACGAAGAAATACCCGGATTGGAAGTTGA
  GGAAATTGACAACGGCGTTTTTTTGCACAAGTCATACAGCCGGGTGGAAGGCTGGGGCCTGGTAAGTTCAAACGGACTTG
  TTGTCATCAGCGGCGGAAAAGCATTCATTATTGACACTCCATGGTCGGAATCAGATACAGAAAAGCTTGTAGATTGGATA
  CGATCAAAAAAGTATGAGCTGGCGGGAAGCATTTCTACACATTCACACGAAGACAAGACTGCCGGTATAAAATGGCTAAA
  CGGCAAATCCATTACTACATATGCCTCAGCGCTGACTAATGAAATTCTAAAAAGAGAGGGTAAGGAGCAGGCAAGGAGCT
  CATTCAAAGGTAATGAATTTTCGCTGATGGACGGTTTTCTAGAAGTCTATTATCCCGGAGGCGGCCATACTATTGATAAC
  TTAGTGGTATGGATCCCTAGTTCAAAAATATTGTATGGCGGCTGTTTCATACGTAGCTTGGAATCCAGTGGGCTAGGTTA
  CACTGGTGAAGCTAAAATTGATCAGTGGCCACAATCCGCTAGAAATACAATTTCGAAGTATCCTGAAGCTAAGATTGTGG
  TGCCTGGTCATGGAAAAATTGGCGATTTCGAGTTGTTAAAACATACCAAGGTCCTTGCAGAAAAGGCCTCTAACAAGGCC
  AATCACGGCGACCGCTGA