MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

IND

The IND genes encode Ambler class B beta-lactamases.

References

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11036018

Other Groups in Class B betalactamases

Sequences

Download Sequences

>>MEG_3400|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
atgaaaaaaagcattcaattttttattgtttccatgttgttgagcccttttgccaatgcacaggtaaaagattttgtaat
tgagccacctattaaatccaatctatatatttacaagacttttggagtattcggaggtaaagaatattctgccaatgcag
cctatcttaagactaaaaaaggtgtaattctgtttgatgtaccctgggaaaaagtacagtatcaaagcctgatggatacc
atcaaaaaacgtcataacttaccggtaattgccgtatttgctacgcattcccatgatgaccgtgcaggagacttaagctt
tttcaataataaaggcattaagacgtatgctaccctgaaaaccaatgagtttctgaagaaagatggaaaagcaacatcca
cagagatcatccaaaccggaaaaccttatcacattggcggagaagaatttgtggtcgattttcttggtgaaggacatact
gctgataatgtagtggtatggtttccaaaatataatgttttggatggcggatgtcttgtaaaaagtaattctgctactga
cttaggatacattaaagaagccaatgtagaacaatggcccaagacgatgaataaattaaaaaccaaatattcaaaagcca
cattaattattcccgggcatgatgaatggaaagggggtggacatgttgaacacactttagagcttttgaacaaaaaataa

>>MEG_3401|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
atgaaaaaaagcattccgttttttattatttcgatgttgctaagcccattggcaaacgcccaggatacacaggtaagaga
ttttgtaattgagcctcaaattcaacccaacttttatatttacaaaacattcggagtattcggagggaaagaatattcta
ccaatgccgtgtatctggtaactaaaaaaggagttgtcctgtttgatgttccatggcagaaaacccaataccaaagtctg
atggatacaattcaaaaacgtcatcaccttccggttatagctgtatttgctacccattctcatgaagacagagcgggaga
tttaagcttttataataagaaaggaatcaaaacctacgctacagcaaaaaccaatgaaattttaaagaaagaaggaaaag
caacttctacagaaattataaaaaccggtaaaccttaccgtattggtggagaagaatttgtagtagactttcttggtgaa
ggtcatacggcggataatgtagtggtttggtttcccaaatataagatactggacggaggctgtcttgtaaaaagtaaagc
agcagccgatcttggctacaccggcgaagccaacgttgcacaatggccaaaaacaatggaaaagttaaaatccaaatacg
ctcaggcaaccctgattattcccggacatgatgaatggaaaggcggcggccatgtagagcacacacttgatcttttaaat
aaaaaataa

>>MEG_3402|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
ATGAAAAAAAGCATCCGTTTTTTTATTGTTTCGATATTGTTGAGCCCTTTTGCAAGTGCGCAGGTAAAAGATTTTGTAAT
AGAACCACCCATCAAAAATAACCTGCATATTTATAAAACTTTTGGAGTATTTGGTGGTAAAGAATATTCTGCAAATTCAA
TGTATCTGGTTACTAAAAAAGGAGTTGTTCTCTTTGATGTTCCATGGGAAAAAGTACAGTACCAAAGCCTCATGGATACC
ATTAAAAAACGTCATAATTTACCGGTTGTAGCGGTATTTGCCACACACTCCCATGATGACCGCGCCGGTGACCTTAGCTT
TTTCAATAATAAAGGGATTAAAACATATGCAACTGCCAAAACCAACGAGTTCCTGAAAAAAGACGGAAAAGCAACATCCA
CAGAAATCATCAAAATCGGAAAACCGTACCGCATTGGCGGAGAAGAATTTGTGGTAGATTTTCTTGGTGAAGGGCATACT
GCTGATAATGTAGTGGTATGGTTCCCTAAATACAATGTATTGGATGGTGGCTGTCTTGTAAAAAGTAATTCAGCTACTGA
TTTAGGATATATTAAGGAAGCCAATGTAGAACAGTGGCCCAAAACTATAAATAAATTAAAAGCCAAATATTCTAAAGCAA
CATTAATTATTCCGGGACATGATGAATGGAAAGGCGGTGGACATGTTGAACACACTTTAGAACTTCTGAATAAAAAATAG

>>MEG_3403|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
ATGAAAAAAAGTATTCAGCTTTTGATGATGTCAATGTTTTTTAGCCCATTGATCAATGCCCAGGTTAAAGATTTTGTAAT
TGAGCCGCCTGTTAAACCCAACCTGTATCTTTATAAAAGTTTCGGAGTTTTCGGAGGTAAAGAATATTCTGCCAATGCTG
TATATCTTACCACTAAGAAAGGAGTTGTCTTATTTGATGTACCATGGCAAAAGGAACAATATCAAACCCTTATGGACACC
ATACAAAAGCGTCATCACCTTCCTGTAATTGCTGTATTTGCCACCCACTCTCATGATGACAGAGCGGGCGATCTAAGCTT
TTACAATCAAAAAGGAATTAAAACATATGCGACCGCCAAGACCAATGAACTGTTGAAAAAAGACGGAAAAGCAACCTCAA
CCGAAATTATAAAAACAGGAAAACCTTACAAAATTGGTGGTGAAGAATTTATGGTAGACTTTCTTGGAGAAGGACATACA
GTTGATAATGTTGTCGTATGGTTTCCCAAATATAAAGTATTGGACGGAGGATGTCTTGTAAAAAGCAGGACAGCCACTGA
CCTGGGATATACCGGTGAAGCAAATGTAAAACAATGGCCGGAAACCATGCGAAAACTAAAAACGAAATATGCTCAGGCCA
CTCTGGTAATCCCGGGACACGACGAATGGAAAGGCGGTGGCCATGTACAGCATACTCTGGATCTTCTGGATAAGAATAAA
AAGCCGGAATAA

>>MEG_3404|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
ATGAAAAAAAGTATTCAGCTTTTGATGATGTCAATGTTTTTAAGCCCATTGATCAATGCCCAGGTTAAAGATTTTGTAAT
TGAGCCGCCTGTTAAACCCAACCTGTATCTTTATAAAAGTTTCGGAGTTTTCGGGGGTAAAGAATATTCTGCCAATGCTG
TATATCTTACCACTAAGAAAGGAGTTGTCTTATTTGATGTCCCATGGCAAAAGGAACAATATCAAACCCTTATGGACACC
ATACAAAAGCGTCATCACCTTCCTGTAATTGCTGTATTTGCCACCCACTCTCATGATGACAGAGCGGGTGATCTAAGCTT
TTACAATCAAAAAGGAATTAAAACATATGCGACCGCCAAGACCAATGAACTGTTGAAAAAAGACGGAAAAGCAACCTCAA
CCGAAATTATAAAAACAGGAAAACCTTACAAAATTGGTGGTGAAGAATTTATGGTAGACTTTCTTGGAGAAGGACATACA
GTTGATAATGTTGTTGTATGGTTCCCCAAATATAAAGTACTGGACGGAGGATGTCTTGTAAAAAGCAGGACAGCCACTGA
CCTGGGATATACCGGTGAAGCAAATGTAAAACAATGGCCGGAAACCATGCGAAAACTAAAAACGAAATATGCTCAGGCCA
CTCTGGTAATCCCGGGACACGACGAATGGAAAGGCGGTGGCCATGTACAGCATACTCTGGATCTTCTGGATAAGAATAAA
AAGCCGGAATAA

>>MEG_3405|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
ATGAAAAAAAGTATTCAGCTTTTGATGATGTCAATGTTTTTAAGCCCATTGATCAATGCCCAGGTTAAAGATTTTGTAAT
TGAGCCGCCTGTTAAACCCAACCTGTATCTTTATAAAAGTTTCGGAGTTTTCGGGGGTAAAGAATATTCTGCCAATGCTG
TATATCTTACCACTAAGAAAGGAGTTGTCTTATTTGATGTCCCATGGCAAAAGGAACAATATCAAACCCTTATGGACACC
ATACAAAAGCGTCATCACCTTCCTGTAATTGCTGTATTTGCCACCCACTCTCATGATGACAGAGCGGGTGATCTAAGCTT
TTACAATCAAAAAGGAATTAAAACATATGCGACCGCCAAGACCAATGAACTGTTGAAAAAAGACGGAAAAGCAACCTCAA
CCGAAATTATAAAAACAGGAAAACCTTACAAAATTGGTGGTGAAGAATTTATGGTAGACTTTCTTGGAGAAGGACATACA
GTTGATAATGTTGTTGTATGGTTCCCCAAATATAAAGTACTGGACGGAGGATGTCTTGTAAAAAGCAGGACAGCCACTGA
CCTGGGATATACCGGTGAAGCAAACGTAAAACAATGGCCGGAAACCATGCGAAAACTAAAAACGAAATATGCTCAGGCTA
CTCTGGTAATCCCGGGACACGACGAATGGAAAGGCGGTGGCCATGTACAGCATACTCTGGATCTTCTGGATAAGAATAAA
AAGCCGGAATAA

>>MEG_3406|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
ATGAAAAAAAGCATCCGTTTTTTTATTGTTTCGATATTGTTGAGCCCTTTTGCAAGTGCGCAGGTAAAAGATTTTGTAAT
AGAACCACCCATCAAAAATAACCTGCATATTTATAAAACTTTTGGAGTATTTGGTGGTAAAGAATATTCTGCAAATTCAA
TGTATCTGGTTACTAAAAAAGGAGTTGTTCTCTTTGACGTTCCATGGGAAAAAGTACAGTACCAAAGCCTCATGGATACC
ATTAAAAAACGTCATAATTTACCGGTTGTAGCGGTATTTGCCACACACTCCCATGATGACCGCGCCGGTGACCTTAGCTT
TTTCAATAATAAAGGGATTAAAACATATGCAACTGCCAAAACCAACGAGTTCTTGAAAAAAGACGGAAAAGCAACATCCA
CAGAAATCATCAAAACCGGAAAACCGTACCGCATTGGCGGAGAAGAATTTGTGGTAGATTTTCTTGGTGAAGGGCATACT
GCTGATAATGTAGTGGTATGGTTCCCTAAATACAATGTATTGGATGGTGGCTGTCTTGTAAAAAGTAATTCAGCTACTGA
TTTAGGATATATTAAGGAAGCCAATGTAGAACAGTGGCCCAAAACTATAAATAAATTAAAAGCCAAATATTCTAAAGCAA
CATTAATTATTCCGGGACATGATGAATGGAAAGGCGGTGGACATGTTGAACACACTTTAGAACTTCTGAATAAAAAATAG

>>MEG_3407|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
ATGAAAAAAAGTATTCAGCTTTTGATGATGTCAATGTTTTTAAGCCCATTGATCAATGCCCAGGTTAAAGATTTTGTAAT
TGAGCCGCCTGTTAAACCCAACCTGTATCTTTATAAAAGTTTCGGAGTTTTCGGGGGTAAAGAATATTCTGCCAATGCTG
TATATCTTACCACTAAGAAAGGAGTGGTCTTATTTGATGTCCCATGGCAAAAGGAACAATATCAAACCCTTATGGACACT
ATACAAAAGCGTCATCACCTTCCTGTAATTGCTGTATTTGCCACCCACTCTCATGATGACAGAGCGGGCGATCTAAGCTT
TTACAATCAAAAAGGAATTAAAACATATGCGACCGCCAAGACCAATGAACTGTTGAAAAAAGACGGAAAAGCAACCTCAA
CCGAAATTATAAAAACAGGAAAACCTTACAAAATTGGTGGTGAAGAATTTATGGTAGACTTTCTTGGAGAAGGACATACA
GTTGATAATGTTGTTGTACGGTTCCCCAAATATAAAGTACTGGACGGAGGATGTCTTGTAAAAAGCAGGACAGCCACTGA
CCTGGGATATACCGGTGAAGCAAACGTAAAACAATGGCCGGAAACCATGCGAAAACTAAAAATGAAATATGCTCAGGCTA
CTCTGGTAATCCCGGGACACGACGAATGGAAAGGCGGTGGTCATGTACAGCATACTCTGGATCTTCTGGATAAGAATAAA
AAGCCGGAATAA

>>MEG_3408|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
ATGAAAAAAAGCATCCGTTTTTTTATTGTTTCGATATTGTTGAGCCCTTTTGCAAGTGCACAGGTAAAAGATTTTGTAAT
AGAACCACCCATCAAAAATAACCTGCATATTTATAAAACTTTTGGAGTATTTGGTGGTAAAGAATATTCTGCAAATTCAA
TGTATCTGGTTACTAAAAAAGGAGTTGTTCTCTTTGATGTTCCATGGGAAAAAATACAGTACCAAAGCCTCATGGATACC
ATTAAAAAACGTCATAATTTACCGGTTGTAGCGGTATTTGCCACACACTCCCATGATGACCGCGCCGGTGACCTTAGTTT
TTTCAATAATAAAGGGATTAAAACATATGCAACTGCCAAAACCAACGAGTTCTTGAAAAAAGACGGAAAAGCAACATCCA
CAGAAATCATCAAAACCGGAAAACCGTACCGCATTGGCGGAGAAGAATTTGTGGTAGATTTTCTTGGTGAAGGGCATACT
GCTGATAATGTAGTGGTATGGTTCCCTAAATACAATGTATTGGATGGTGGCTGTCTTGTAAAAAGTAATTCAGCTACTGA
TTTAGGATATATTAAGGAAGCCAATGTAGAACAGTGGCCCAAAACTATAAATAAATTAAAAGCCAAATATTCTAAAGCAA
CATTAATTATTCCGGGACATGATGAATGGAAAGGCGGTGGACATGTTGAACACACTTTAGAACTTCTGAATAAAAAATAG

>>MEG_3409|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
ATGAAAAAAAGTATTCAGCTTTTGATGATGTCAATGTTTTTAAGCCCATTGATCAATGCCCAGGTTAAAGATTTTGTAAT
TGAGCCGCCTGTTAAACCCAACCTGTATCTTTATAAAAGTTTCGGAGTTTTCGGGGGTAAAGAATATTCTGCCAATGCTG
TATATCTTACCACTAAGAAAGGAGTTGTCTTATTTGATGTCCCATGGCAAAAGGAACAATATCAAACCCTTATGGACACC
ATACAAAAGCGTCATCACCTTCCTGTAATTGCTGTATTTGCCACCCACTCTCATGATGACAGAGCGGGCGATCTAAGCTT
TTACAATCAAAAAGGAATTAAAACATATGCGACCGCCAAGACCAATGAACTGTTGAAAAAAGACGGAAAAGCAACCTCAA
CCGAAATTATAAAAACAGGAAAACCTTACAAAATTGGTGGTGAAGAATTTATGGTAGACTTTCTTGGAGAAGGACATACA
GTTGATAATGTTGTTGTATGGTTCCCCAAATATAAAGTACTGGACGGAGGATGTCTTGTAAAAAGCAGGACAGCCACTGA
CCTGGGATATACAGGTGAAGCAAACGTAAAACAATGGCCGGAAACCATGCGAAAACTAAAAACGAAATATGCTCAGGCCA
CTCTGGTAATCCCGGGACACGACGAATGGAAAGGCGGTGGCCATGTACAGCATACTCTGGATCTTCTGGATAAGAATAAA
AAGCCGGAATAA

>>MEG_3410|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
ATGAAAAAAAGTATTCAGCTTTTGATGATGTCAATGTTTTTAAGCCCATTGATCAATGCCCAGGTTAAAGATTTTGTAAT
TGAGCCGCCTGTTAAACCCAACCTGTATCTTTATAAAAGTTTCGGAGTTTTCGGGGGTAAAGAATATTCTGCCAATGCTG
TATATCTTACCACTAAGAAAGGAGTTGTCTTATTTGATGTCCCATGGCAAAAGGAACAATATCAAACCCTTATGGACACT
ATACAAAAGCGTCATCACCTTCCTGTAATTGCTGTATTTGCCACCCACTCTCATGATGACAGAGCGGGCGATCTAAGCTT
TTACAATCAAAAAGGAATTAAAACATATGCGACCGCCAAGACCAATGAACTGTTGAAAAAAGACGGAAAAGCAACCTCAA
CCGAAATTATAAAAACAGGAAAACCTTACAAAATTGGTGGTGAAGAATTTATGGTAGACTTTCTTGGAGAAGGACATACA
GTTGATAATGTTGTTGTATGGTTCCCCAAATATAAAGTACTGGACGGAGGATGTCTTGTAAAAAGCAGGACAGCCACTGA
CCTGGGATATACCGGTGAAGCAAACGTAAAACAATGGCCGGAAACCATGCGAAAACTAAAAACGAAATATGCTCAGGCCA
CTCTGGTAATCCCGGGACACGAGGAATGGAAAGGCGGTGGCCATGTACAGCATACTCTGGATCTTCTGGATAAGAATAAA
AAGCCGGAATAA

>>MEG_3411|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
ATGAAAAAAAGAATTCAGTTCTTTATGGTTTCAATGATGCTAAGTTCATTATTCAGTGCCCAGGTAAAAGATTTTGTCAT
CGAACCACCGATTAAAAAGAATTTACATATTTACAAAACTTTTGGTGTATTCGGAGGTAAAGAATATTCTGCCAATTCAG
TATATCTTGTTACCCAAAAAGGAGTTGTCTTATTTGACGTCCCGTGGGAAAAGGTACAGTACCAAAGCCTGATGGATACC
ATCCAAAAACGCCACAATTTACCCGTAATAGCTGTGTTTGCCACTCACTCCCATGATGACCGTGCCGGAGATCTGAGCTT
TTTTAACAACAAAGGAATTAAAACCTACGCTACTTCCAAAACCAATGAATTCCTGAAAAAAGACGGAAAAGCAACATCCA
CAGAGATCATTAAGACCGGAAAGCCATATCGCATAGGAGGTGAGGAATTTGTGGTTGATTTTCTTGGAGAAGGGCATACT
GCTGATAATGTAGTGGTATGGTTTCCCAAATACAACGTCCTGGATGGCGGATGCCTTGTAAAAAGTAAAGCTGCAACCGA
TCTTGGATATATTAAGGAAGCCAATGTAGAGCAATGGCCCAAGACCATCAATAAACTGAAATCCAAATATTCAAAAGCAA
GCCTGGTTATTCCCGGACATGATGAATGGAAAGGTGGAGGCCATGTAAAACATACTCTTGAACTTCTTAACAAAAAATAA

>>MEG_3412|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
ATGAGGAAAAATGTTAGGATTTTTACTGTGTTGTCTCTGTTCTTAATTAATTTTTTTAATGCGCAGGCCCGTGACTTTGT
AATTGAGCAGCCTTTTGGCAAACAACTTTATCTGTATAAAACCTTCGGAGTTTTTGACGGCAAAGAATATTCAACCAATG
CGCTTTATCTGGTCACTAAAAAAGGAGTAGTCCTTTTTGATGTCCCATGGCAGAAAACCCAGTATCAAAGTCTTATGGAT
ACGATAAAGAAACGTCATAACTTACCGGTGATCGCTGTATTTGCAACACATTCACACTCAGACAGAGCCGGAGACCTGAG
TTTTTACAATAAAAAAGGCATCCCGACCTATGCCACGGCCAAAACCAATGAACTGCTGAAGAAAGAAGGAAAAGCAACTT
CCAGTAAATTAACAAAGATTGGAAAGAAATATAAAATAGGCGGTGAAGAATTCACTGTAGACTTCTTAGGTGAAGGTCAC
ACAGCAGATAACGTGGTGGTTTGGTTTCCAAAATATAACGTCCTGGACGGTGGCTGCTTAGTGAAAAGCAGTGCAGCAGT
TGATCTTGGATATACAGGAGAAGCTAATGTAGAACAATGGCCGGCAACCATGAAAAAGCTGCAGGCTAAATACCCCTCCA
CTGCAAAGGTAATTCCGGGACACGACGAGTGGAAAGGCAACGACCATGTAAAACATACACTGGAGCTTTTAGATCAACAA
AAACAGTAG

>>MEG_3413|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
ATGAAAAGAAGAATTCAGTTCTTTATGGTTTCAATGATGCTTACCCCATTATTCAGTGCCCAGGTAAAAGATTTTGTAAT
TGAACCGCCAATAAAAAAGAACTTATATATTTATAAAACTTTCGGAGTGTTCGGGGGAAAAGAATATTCTGCCAATTCAG
TGTATCTTGTCACCAAAACCGGGGTTGTTTTATTTGATGTTCCCTGGGAAAAAGCGCAATACCAAAGCCTGATGGATACC
ATCAAAAAACGTCATAATTTACCTGTTGTTGCGGTATTTGCGACACATTCCCATGATGACCGGGCAGGAGATTTAAGCTT
TTTCAATAATAAAGGAATTAAAACCTATGCTACTCCTAAAACCAATCAATTTCTGAAAAGAGACGGAAAGGCTACTTCTA
CAGAGCTCATTAAGCCCGGAAAACCTTACCGCTTTGGCGGAGAGGAATTTGTAGTGGATTTTCTTGGTGAAGGGCATACT
GCCGATAATGTAGTGGTATGGTTTCCAAAATATAAAGTGCTGGATGGCGGCTGCCTTGTAAAAAGCAATTCAGCTACCGA
TTTAGGGTATATCAAAGAAGCTAATCTAGAGCAATGGCCTAAAACCATGCATAAACTGAAAACAAAATATTCAGAAGCAG
TATTAATTATTCCCGGACATGATGAATGGAAAGGCGGCGGGCACGTTGAACATACTTTGGAGCTGCTGGATAAGAAATAA

>>MEG_3414|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
ATGAAAAAAAGAATTCAGTTCTTTATGGTTTCAATGATGCTTGCTCCAATGTTTAATGCGCAGGTAAAGGATTTTGTAAT
TGAGCCACCCATTAAAAATAACTTACATATTTATAAAACATTTGGAGTATTTGGTGGTAAAGAATATTCTGCCAACTCAG
TATATCTTGTCACTAAAAAAGGAGTCGTTTTATTTGATGTTCCCTGGGAAAAAGCACAATACCAAAGCCTGATGGATACA
ATCAAAAAACGTCATAACCTACCGGTTATTGCTGTATTTGCTACGCATTCCCATGATGACCGCGCTGGAGATCTAAGCTT
TTTCAATAATAAAGGGATTAAAACCTATGCTACCAGCAAAACCAATGAGTTTTTGAAAAAAGACGGAAAAGCAACATCCA
CTGAAATCATAAAAACAGGAAAGCCTTACCGCATTGGAGGCGAAGAATTTACTGTTGATTTTCTGGGTGAAGGGCATACT
GCTGATAATGTAGTGGTATGGTTTCCAAAATACAATGTACTGGATGGTGGTTGTCTGGTAAAAAGTAATTCAGCTACTGA
TTTAGGATATATTAAAGAAGCCAATGTGGAACAATGGCCAATAACCATAGATAAACTGAAGGCTAAATATTCAAAGGCAA
CATTGATTATTCCAGGACATGATGACTGGAAAGGCGGAGGACATGTTGAGCACACTCTTGAACTTCTTAACAAAAAATAA

>>MEG_3415|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
ATGAAAAAAAGCATTCAATTTTTTATTGTTTCCATGTTGTTGAGCCCTTTTGCCAATTCACAGGTAAAAGATTTTGTAAT
TGAGCCACCTATTAAATCCAATCTATATATTTACAAGACTTTTGGAGTATTCGGAGGTAAAGAATATTCTGCCAATGCAG
CCTATCTTAAGACTAAAAAAGGTGTAATTCTGTTTGATGTACCCTGGGAAAAAGTACAGTATCAAAGCCTGATGGATACC
ATCAAAAAACGTCATAACTTACCGGTAATTGCCGTATTTGCTACGCATTCCCATGATGACCGTGCAGGAGACTTAAGCTT
TTTCAATAATAAAGGCATTAAGACGTATGCTACCCTGAAAACCAATGAGTTTCTGAAGAAAGATGGAAAAGCAACATCCA
CAGAGATCATCCAAACCGGAAAACCTTATCACATTGGCGGAGAAGAATTTGTGGTCGATTTTCTTGGTGAAGGACATACT
GCTGATAATGTAGTGGTATGGTTTCCAAAATATAATGTTTTGGATGGCGGATGTCTTGTAAAAAGTAATTCTGCTACTGA
CTTAGGATACATTAAAGAAGCCAATGTAGAACAATGGCCCAAGACGATGAATAAATTAAAAACCAAATATTCAAAAGCCA
CATTAATTATTCCCGGGCATGATGAATGGAAAGGGGGTGGACATGTTGAACACACTTTAGAGCTTTTGAACAAAAAATAA

>>MEG_3416|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
ATGAAAAAAAGCATACAGTTTTTTATTGTTTCCCTATTATTAAGTCCGTTTGCTAATGCTCAGGTAAAGGATTTTGTAAT
AGAACCTCCTATCAGCAAGAACTTATATATTTATAAAACTTTTGGTGTATTCGGAGGAAAAGAATATTCTGCCAACGCTG
TTTACCTTGTCACAAAAAAAGGAGTAGTCCTGTTTGATGTTCCCTGGGAAAAAGTTCAGTACCAAAGCTTGATGGATACC
ATAAAAAAACGTCATAATTTACCTGTAGTGGCAGTATTTGCTACCCATTCTCATGATGACAGAGCCGGAGATTTAAGCTT
CTTCAACAAAAAAGGGATTAAGACCTATGCCACGGCAAAAACCAATGAGTTATTGAAAAAAGAAGGTAAAGCGGTGTCCA
GCAATATTATAAATACAGGGAAAGCTTATCATATAGGCGGAGAAGAATTTGTGGTTGATTTTATTGGAGAAGGACATACC
GTAGATAATGTAGTGGTATGGTTTCCAAAATATAAAGTTCTTGATGGCGGCTGCTTAGTAAAAAGTACTTCTGCAACAGA
TTTAGGATATATCAAGGAAGCAAACGTTGAACAATGGCCACAAACTATGAATACTTTAAAATCCAAATACTCTCAGGCAA
CCTTAATCATTCCGGGACATGACGAATGGAAAGGCGGCGGACATGTAGAACATACATTAGAGCTTTTGAATAAAAAATAA

>>MEG_3417|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
ATGAAAAAAAGCATTCAATTTTTTATTGTTTCCATGTTGTTGAGCCCTTTTGCCAATGCACAGGTAAAAGATTTTGTAAT
TGAGCCACCTATTAAATCCAATCTATATATTTACAAGACTTTTGGAGTATTCGGAGGTAAAGAATATTCTGCCAATGCAG
CCTATCTTAAGACTAAAAAAGGTGTAATTCTGTTTGATGTACCCTGGGAAAAAGTACAGTATCAAAGCCTGATGGATACC
ATCAAAAAACGTCATAACTTACCGGTAATTGCCGTATTTGCTACGCATTCCCATGATGACCGTGCAGGAGACTTAAGCTT
TTTCAATAATAAAGGCATTAAGAAGTATGCTACCCTGAAAACCAATGAGTTTCTGAAGAAAGATGGAAAAGCAACATCCA
CAGAGATCATCCAAACCGGAAAACCTTATCACATTGGCGGAGAAGAATTTGTGGTCGATTTTCTTGGTGAAGGACATACT
GCTGATAATGTAGTGGTATGGTTTCCAAAATATAATGTTTTGGATGGCGGATGTCTTGTAAAAAGTAATTCTGCTACTGA
CTTAGGATACATTAAAGAAGCCAATGTAGAACAATGGCCCAAGACGATGAATAAATTAAAAACCAAATATTCAAAAGCCA
CATTAATTATTCCCGGGCATGATGAATGGAAAGGGGGTGGACATGTTGAACACACTTTAGAGCTTTTGAACAAAAAATAA

>>MEG_3418|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
ATGAAAAAAAGTATTCAGCTTTTGATGATGTCAATGTTTTTAAGCCCATTGATCAATGCCCAGGTTAAAGATTTTGTAAT
TGAGCCGCCTGTTAAACCCAACCTGTATCTTTATAAAAGTTTCGGAGTTTTCGGGGGTAAAGAATATTCTGCCAATGCTG
TATATCTTACCACTAAGAAAGGAGTTGTCTTATTTGATGTCCCATGGCAAAAGGAACAATATCAAACCCTTATGGACACC
ATACAAAAGCGTCATCACCTTCCTGTAATTGCTGTATTTGCCACCCACTCTCATGATGACAGAGCGGGTGATCTAAGCTT
TTACAATCAAAAAGGAATTAAAACATATGCGACCGCCAAGACCAATGAACTGTTGAAAAAAGACGGAAAAGCAACCTCAA
CCGAAATTATAAAAACAGGAAAACCTTACAAAATTGGTGGTGAAGAATTTATGGTAGACTTTCTTGGAGAAGGACATACA
GTTGATAATGTTGTTGTATGGTTCCCCAAATATAAAGTACTGGACGGAGGATGTCTTGTAAAAAGCAGGACAGCCACTGA
CCTGGGATATACCGGTGAAGCAAATGTAAAACAATGGCCGGAAACCATGCGAAAACTAAAAACGAAATATGCTCATGCCA
CTCTGGTAATCCCGGGACACGACGAATGGAAAGGCGGTGGCCATGTACAGCATACTCTGGATCTTCTGGATAAGAATAAA
AAGCCGGAATAA

>>MEG_3419|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
ATGAAAAAAAGTATTCAGCTTTTGATGATGTCAATGTTTTTAAGCCCATTGATCAATGCCCAGGTTAAAGATTTTGTAAT
TGAGCCGCCTGTTAAACCCAACCTGTATCTTTATAAAAGTTTCGGAGTTTTCGGGGGTAAAGAATATTCTGCCAATGCTG
TATATCTTACCACTAAGAAAGGAGTTGTCTTATTTGATGTCCCATGGCAAAAGGAACAATATCAAACCCTTATGGACACC
ATACAAAAGCGTCATCACCTTCCTGTAATTGCTGTATTTGCCACCCACTCTCATGATGACAGAGCGGGTGATCTAAGCTT
TTACAATCAAAAAGGAATTAAAACATATGCGACCGCCAAGACCAATGAACTGTTGAAAAAAGACGGAAAAGCAACCTCAA
CCGAAATTATAAAAACAGGAAAACCTTACAAAATTGGTGGTGAAGAATTTATGGTAGACTTTCTTGGAGAAGGACATACA
GTTGATAATGTTGTTGTATGGTTCCCCAAATATAAAGTACTGGACGGAGGATGTCTTGTAAAAAGCAGGACAGCCACTGA
CCTGGGATATACCGGTGAAGCAAATGTAAAACAATGGCCGGAAACCATGCGAAAACTAAAAACGAAATATGCTCAGGCCA
CTCTGGTAATCCCGGGACACGACGAATGGAAAGGCGGTGGCCATGTACAGCATTCTCTGGATCTTCTGGATAAGAATAAA
AAGCCGGAATAA

>>MEG_3420|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
ATGAAAAAAAGAATTCAGTTCTTTATGGTTTCAATGATGCTAAGTCCATTATTCAGTGCCCAGGTAAAAGATTTTGTCAT
CGAACCACCGATTAAAAAGAATTTACATATTTACAAAACTTTTGGTGTATTCGGAGGTAAAGAATATTCTGCCAATTCAG
TATATCTTGTTACCCAAAAAGGAGTTGTCTTATTTGATGTTCCGTGGGAAAAGGTACAGTACCAAAGCCTGATGGATACC
ATCCAAAAACGCCACAATTTACCCGTAATAGCGGTGTTTGCCACTCACTCCCATGATGACCGTGCCGGAGATCTGAGCTT
TTTTAACAACAAAGGAATTAAAACCTACGCTACTGCCAAAACCAATGAGTTCCTGAAAAAAGACGGAAAAGCAACATCCA
CAGAGATCATTAAGACCGGAAAACCTTATCGCATAGGAGGTGAGGAATTTGTGGTTGATTTTCTTGGAGAAGGGCATACT
GCTGATAATGTAGTGGTATGGTTTCCCAAATATAACGTCCTGGATGGCGGATGCCTTGTAAAAAGTAAAGCTGCAACCGA
TCTTGGATATATTAAGGAAGCCAATGTAGAGCAATGGCCCAAGACCATCAATAAACTGAAATCCAAATATTCAAAAGCAA
GCCTGGTTATTCCCGGACATGATGAATGGAAAGGTGGAGGCCATATAGAGCATACTCTTGAACTTCTTAACAAAAAATAA

>>MEG_3421|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
TCCCAGCAAGTCCTAACTTTAATTACTACCTTAAAAATTATGAAAAAAAGCATTCAATTTTTTATTGTTTCCATGTTGTT
GAGCCCTTTTGCCAATTCACAGGTAAAAGATTTTGTAATTGAGCCACCTATTAAATCCAATCTATATATTTACAAGACTT
TTGGAGTATTCGGAGGTAAAGAATATTCTGCCAATGCAGCCTATCTTAAGACTAAAAAAGGTGTAATTCTGTTTGATGTA
CCCTGGGAAAAAGTACAGTATCAAAGCCTGATGGATACCATCAAAAAACGTCATAACTTACCGGTAATTGCCGTATTTGC
TACGCATTCCCATGATGACCGTGCAGGAGACTTAAGCTTTTTCAATAATAAAGGCATTAAGACGTATGCTACCCTGAAAA
CCAATGAGTTTCTGAAGAAAGATGGAAAAGCAACATCCACAGAGATCATCCAAACCGGAAAACCTTATCACATTGGCGGA
GAAGAATTTGTGGTCGATTTTCTTGGTGAAGGACATACTGCTGATAATGTAGTGGTATGGTTTCCAAAATATAATGTTTT
GGATGGCGGATGTCTTGTAAAAAGTAATTCTGCTACTGACTTAGGATACATTAAAGAAGCCAATGTAGAACAATGGCCCA
AGACGATGAATAAATTAAAAACCAAATATTCAAAAGCCACATTAATTATTCCCGGGCATGATGAATGGAAAGGGGGTGGA
CATGTTGAACACACTTTAGAGCTTTTGAACAAAAAATAACTCTGGTTTTTCCTGCCAATAAAAAATCCCGAATGAACAGT
CATCCGGGATTTGTATTTTATAAAGGATTGATTTAATTTAATCCAATAC

>>MEG_3422|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
CAATACTAAAACTTTAATTATTACCCTAAAAATTATGAAAAAAAGCATACAGTTTTTTATTGTTTCCCTATTATTAAGTC
CGTTTGCTAATGCTCAGGTAAAGGATTTTGTAATAGAACCTCCTATCAGCAAGAACTTATATATTTATAAAACTTTTGGT
GTATTCGGAGGAAAAGAATATTCTGCCAACGCTGTTTACCTTGTCACAAAAAAAGGAGTAGTCCTGTTTGATGTTCCCTG
GGAAAAAGTTCAGTACCAAAGCTTGATGGATACCATAAAAAAACGTCATAATTTACCTGTAGTGGCAGTATTTGCTACCC
ATTCTCATGATGACAGAGCCGGAGATTTAAGCTTCTTCAACAAAAAAGGGATTAAGACCTATGCCACGGCAAAAACCAAT
GAGTTATTGAAAAAAGAAGGTAAAGCGGTGTCCAGCAATATTATAAATACAGGGAAAGCTTATCATATAGGCGGAGAAGA
ATTTGTGGTTGATTTTATTGGAGAAGGACATACCGTAGATAATGTAGTGGTATGGTTTCCAAAATATAAAGTTCTTGATG
GCGGCTGCTTAGTAAAAAGTACTTCTGCAACAGATTTAGGATATATCAAGGAAGCAAACGTTGAACAATGGCCACAAACT
ATGAATACTTTAAAATCCAAATACTCTCAGGCAACCTTAATCATTCCGGGACATGACGAATGGAAAGGCGGCGGACATGT
AGAACATACATTAGAGCTTTTGAATAAAAAATAATTCTATAACATTTCAATAAAAAATCCCGAATGAAAATTCGGGATTT
ATATT

>>MEG_3423|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
TTTACTACCTTAAAAATTATGAAAAAAAGCATTCAATTTTTTATTGTTTCCATGTTGTTGAGCCCTTTTGCCAATGCACA
GGTAAAAGATTTTGTAATTGAGCCACCTATTAAATCCAATCTATATATTTACAAGACTTTTGGAGTATTCGGAGGTAAAG
AATATTCTGCCAATGCAGCCTATCTTAAGACTAAAAAAGGTGTAATTCTGTTTGATGTACCCTGGGAAAAAGTACAGTAT
CAAAGCCTGATGGATACCATCAAAAAACGTCATAACTTACCGGTAATTGCCGTATTTGCTACGCATTCCCATGATGACCG
TGCAGGAGACTTAAGCTTTTTCAATAATAAAGGCATTAAGAAGTATGCTACCCTGAAAACCAATGAGTTTCTGAAGAAAG
ATGGAAAAGCAACATCCACAGAGATCATCCAAACCGGAAAACCTTATCACATTGGCGGAGAAGAATTTGTGGTCGATTTT
CTTGGTGAAGGACATACTGCTGATAATGTAGTGGTATGGTTTCCAAAATATAATGTTTTGGATGGCGGATGTCTTGTAAA
AAGTAATTCTGCTACTGACTTAGGATACATTAAAGAAGCCAATGTAGAACAATGGCCCAAGACGATGAATAAATTAAAAA
CCAAATATTCAAAAGCCACATTAATTATTCCCGGGCATGATGAATGGAAAGGGGGTGGACATGTTGAACACACTTTAGAG
CTTTTGAACAAAAAATAACTCTGGTT

>>MEG_3424|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
AAGACTTTCAGTCGATCCGGAAAACAGCAAATTTTAATTATTTCTCCATAAAAATTATGAAAAAAAGTATTCAGCTTTTG
ATGATGTCAATGTTTTTAAGCCCATTGATCAATGCCCAGGTTAAAGATTTTGTAATTGAGCCGCCTGTTAAACCCAACCT
GTATCTTTATAAAAGTTTCGGAGTTTTCGGGGGTAAAGAATATTCTGCCAATGCTGTATATCTTACCACTAAGAAAGGAG
TTGTCTTATTTGATGTCCCATGGCAAAAGGAACAATATCAAACCCTTATGGACACCATACAAAAGCGTCATCACCTTCCT
GTAATTGCTGTATTTGCCACCCACTCTCATGATGACAGAGCGGGTGATCTAAGCTTTTACAATCAAAAAGGAATTAAAAC
ATATGCGACCGCCAAGACCAATGAACTGTTGAAAAAAGACGGAAAAGCAACCTCAACCGAAATTATAAAAACAGGAAAAC
CTTACAAAATTGGTGGTGAAGAATTTATGGTAGACTTTCTTGGAGAAGGACATACAGTTGATAATGTTGTTGTATGGTTC
CCCAAATATAAAGTACTGGACGGAGGATGTCTTGTAAAAAGCAGGACAGCCACTGACCTGGGATATACCGGTGAAGCAAA
TGTAAAACAATGGCCGGAAACCATGCGAAAACTAAAAACGAAATATGCTCATGCCACTCTGGTAATCCCGGGACACGACG
AATGGAAAGGCGGTGGCCATGTACAGCATACTCTGGATCTTCTGGATAAGAATAAAAAGCCGGAATAATGTAACACATTA
AAATGGTTCGGAAAAAATCGAAAGATTTTATAAAGCCTATTATTTATACTTAAAAAATCCCGAATTTTCATTCGGGA

>>MEG_3425|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
AATTTTAATTATTTCTCCATAAAAATTATGAAAAAAAGTATTCAGCTTTTGATGATGTCAATGTTTTTAAGCCCATTGAT
CAATGCCCAGGTTAAAGATTTTGTAATTGAGCCGCCTGTTAAACCCAACCTGTATCTTTATAAAAGTTTCGGAGTTTTCG
GGGGTAAAGAATATTCTGCCAATGCTGTATATCTTACCACTAAGAAAGGAGTTGTCTTATTTGATGTCCCATGGCAAAAG
GAACAATATCAAACCCTTATGGACACCATACAAAAGCGTCATCACCTTCCTGTAATTGCTGTATTTGCCACCCACTCTCA
TGATGACAGAGCGGGTGATCTAAGCTTTTACAATCAAAAAGGAATTAAAACATATGCGACCGCCAAGACCAATGAACTGT
TGAAAAAAGACGGAAAAGCAACCTCAACCGAAATTATAAAAACAGGAAAACCTTACAAAATTGGTGGTGAAGAATTTATG
GTAGACTTTCTTGGAGAAGGACATACAGTTGATAATGTTGTTGTATGGTTCCCCAAATATAAAGTACTGGACGGAGGATG
TCTTGTAAAAAGCAGGACAGCCACTGACCTGGGATATACCGGTGAAGCAAATGTAAAACAATGGCCGGAAACCATGCGAA
AACTAAAAACGAAATATGCTCAGGCCACTCTGGTAATCCCGGGACACGACGAATGGAAAGGCGGTGGCCATGTACAGCAT
TCTCTGGATCTTCTGGATAAGAATAAAAAGCCGGAATAATGTACCACATTAAAATGGTTCGGAAAAAATCGAAAGATTTT
ATAAAGCCTATTATTTATACTTA

>>MEG_3426|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
AAGACTTTCAGTCGATCCGGAAAACAGCAAATTTTAATTATTTCTCCATAAAAATTATGAAAAAAAGTATTCAGCTTTTG
ATGATGTCAATGTTTTTAAGCCCATTGATCAATGCCCAGGTTAAAGATTTTGTAATTGAGCCGCCTGTTAAACCCAACCT
GTATCTTTATAAAAGTTTCGGAGTTTTCGGGGGTAAAGAATATTCTGCCAATGCTGTATATCTTACCACTAAGAAAGGAG
TTGTCTTATTTGATGTCCCATGGCAAAAGGAACAATATCAAACCCTTATGGACACTATACAAAAGCGTCATCACCTTCCT
GTAATTGCTGTATTTGCCACCCACTCTCATGATGACAGAGCGGGCGATCTAAGCTTTTACAATCAAAAAGGAATTAAAAC
ATATGCGACCGCCAAGACCAATGAACTGTTGAAAAAAGACGGAAAAGCAACCTCAACCGAAATTATAAAAACAGGAAAAC
CTTACAAAATTGGTGGTGAAGAATTTATGGTAGACTTTCTTGGAGAAGGACATACAGTTGATAATGTTGTTGTATGGTTC
CCCAAATATAAAGTACTGGACGGAGGATGTCTTGTAAAAAGCAGGACAGCCACTGACCTGGGATATACCGGTGAAGCAAA
CGTAAAACAATGGCCGGAAACCATGCGAAAACTAAAAACGAAATATGCTCAGGCCACTCTGGTAATCCCGGGACACGAGG
AATGGAAAGGCGGTGGCCATGTACAGCATACTCTGGATCTTCTGGATAAGAATAAAAAGCCGGAATAATGTAAGACATTA
AAATGGTTCGGAAAAAATCGAAAGATTTTTATAAAGCCTATTATTTATACTTAAAAAATCCCGAATTTTCATTCGGGA

>>MEG_3427|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
TTAAATTATGAAAAAAAGAATTCAGTTCTTTATGGTTTCAATGATGCTAAGTCCATTATTCAGTGCCCAGGTAAAAGATT
TTGTCATCGAACCACCGATTAAAAAGAATTTACATATTTACAAAACTTTTGGTGTATTCGGAGGTAAAGAATATTCTGCC
AATTCAGTATATCTTGTTACCCAAAAAGGAGTTGTCTTATTTGATGTTCCGTGGGAAAAGGTACAGTACCAAAGCCTGAT
GGATACCATCCAAAAACGCCACAATTTACCCGTAATAGCGGTGTTTGCCACTCACTCCCATGATGACCGTGCCGGAGATC
TGAGCTTTTTTAACAACAAAGGAATTAAAACCTACGCTACTGCCAAAACCAATGAGTTCCTGAAAAAAGACGGAAAAGCA
ACATCCACAGAGATCATTAAGACCGGAAAACCTTATCGCATAGGAGGTGAGGAATTTGTGGTTGATTTTCTTGGAGAAGG
GCATACTGCTGATAATGTAGTGGTATGGTTTCCCAAATATAACGTCCTGGATGGCGGATGCCTTGTAAAAAGTAAAGCTG
CAACCGATCTTGGATATATTAAGGAAGCCAATGTAGAGCAATGGCCCAAGACCATCAATAAACTGAAATCCAAATATTCA
AAAGCAAGCCTGGTTATTCCCGGACATGATGAATGGAAAGGTGGAGGCCATATAGAGCATACTCTTGAACTTCTTAACAA
AAAATAAATTTTTCAGCCCCGGCATTCGCCGGGGCTGAAAATTTAAATGATCAATGGATGTCTATCGTGCTAAAAGACCG
GATACAACTTCAATCTCTTC

>>MEG_3428|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IND
CAGCAAATTTTAATTATTTCTCCATAAAAATTATGAAAAAAAGTATTCAGCTTTTGATGATGTCAATGTTTTTAAGCCCA
TTGATCAATGCCCAGGTTAAAGATTTTGTAATTGAGCCGCCTGTTAAACCCAACCTGTATCTTTATAAAAGTTTCGGAGT
TTTCGGGGGTAAAGAATATTCTGCCAATGCTGTATATCTTACCACTAAGAAAGGAGTGGTCTTATTTGATGTCCCATGGC
AAAAGGAACAATATCAAACCCTTATGGACACTATACAAAAGCGTCATCACCTTCCTGTAATTGCTGTATTTGCCACCCAC
TCTCATGATGACAGAGCGGGCGATCTAAGCTTTTACAATCAAAAAGGAATTAAAACATATGCGACCGCCAAGACCAATGA
ACTGTTGAAAAAAGACGGAAAAGCAACCTCAACCGAAATTATAAAAACAGGAAAACCTTACAAAATTGGTGGTGAAGAAT
TTATGGTAGACTTTCTTGGAGAAGGACATACAGTTGATAATGTTGTTGTACGGTTCCCCAAATATAAAGTACTGGACGGA
GGATGTCTTGTAAAAAGCAGGACAGCCACTGACCTGGGATATACCGGTGAAGCAAACGTAAAACAATGGCCGGAAACCAT
GCGAAAACTAAAAATGAAATATGCTCAGGCTACTCTGGTAATCCCGGGACACGACGAATGGAAAGGCGGTGGTCATGTAC
AGCATACTCTGGATCTTCTGGATAAGAATAAAAAGCCGGAATAATGTAAGACATTAAAATGGTTCGGAAAAAATCGAAAG
ATTTTATAAAGCCTATTATTTATACTTAAAAAATCCCGAATGAAAATTCGGGATTTTT