MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

IMP

The IMP genes encode Ambler class B beta-lactamases.

References

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1932750/

Other Groups in Class B betalactamases

Sequences

Download Sequences

>>MEG_3314|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgaaaaaattatttgttttatgtgtattcttcttctgcaacattgcagttgcagaagaatctttgcctgatttaaaaat
tgagaagcttgaagaaggcgtttatgttcatacttcgtttgaagaagttaaaggttggagtgtggtcactaaacacggtt
tggtggttcttgtgaaaaatgacgcctatctgattgatactccagttactgctaaagatactgaaaaattagtcaattgg
tttgttgagcggggctataaaatcaaaggcagtatttccacacatttccatggtgacagtacggctggaatagagtggct
taattctcaatctatccccacatatgcttctgaattaacaaatgaacttcttaaaaaagacaataaggtacaagctaaac
actcttttaatggggttagttattcactaattaaaaacaaaattgaagttttttatccaggcccagggcacactcaagat
aacgtagtggtttggttacctgaaaagaaaattttattcggtggttgctttgttaaaccggacggtcttggctatttggg
ggacgcaaatttagaagcttggccaaagtccgctaaaatattaatgtctaaatatggtaaagcaaaactagttgtgtcga
gtcatagtgatattggagatgtatcactcttgaaacgtacatgggagcaggctgttaaagggctgaatgaaagtaaaaaa
tcatcacagccaagcgactaa

>>MEG_3315|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgaaaaaattatttgttttatgtgtattcttgctttgtaacattgctactgcagaagattctttgcctgatttaaaaat
tgataagcttgaagaaggagtttatgttcatacttcgtttgaagaagttaaaggttggaatgtagtcacaaaacacggtc
tggtggttcttgtaaaaaatgacgcctatctgattgatactccaattactgttaaagatactgaaaaattagtcaattgg
ttggttgagcgtggctataaaatcaaaggcagtatttcaacacatttccatgatgatagttcagctggaatagaatggct
taattctcaatctattcccacgtatgcatcgagattaacaaatgaacttcgtaaaaaaggcggcaagccgcaagctacta
actcttttgatggcgttagttattcactcattaaaaacaagattgaagttttttatccaggcccagggcacactcaagat
aacgtagtagtttggttacctgaaaagaaaattttattcggtggttgttttgttaaaccggacggtcttggatatttggg
ggacgcaaatttagaggcttggccaaagtccgctaaaatattaatgtctaaatatgctaaggcaaaactggtcgtttcaa
gtcacagtgaaattggggatacatcactcttgaaacgtacatgggaacaagctgttaaagggctaaatgaaagtaaaaag
ccataa

>>MEG_3316|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgaagaaattatttgttttatgcatttttttgtttttaagtattactgcctcaggtgaggttttgcctgatttgaaaat
tgagaagcttgaagagggtgtttatcttcatacatcttttgaagaggttagcggttggggtgttgttactaaacatggtt
tggtagttcttgtaaataatgacgcctatctaattgacactccatttacaaataaagatactgaaaaattagttgcttgg
tttgtagggcgcggctttacaataaagggaagtgtttcctcacattttcatagcgacagtacgggtggaatagagtggct
taattctcaatctattcccacgtatgcatctgagttaacaaatgaacttctgaaaaagaacggtaaggtgcaagctacaa
attcatttagcggggttagttattggctagttaaaaataaaattgaaattttttatcccggcccaggacatactcaagat
aacgtagtggtttggctacctgaaaacaaaattttattcggtggttgttttgttaaaccggacggtcttggtaatttgga
tgacgcaaatttaaaagcttggccaaagtccgcaaaaatattaatgtctaaatatggtaaagcaaagttagttgtttcaa
gtcatagtgaaattgggaacgcatcactcttgaaacttacttgggagcaggctgttaaagggctaaaagaaagtaaaaaa
ccattactgccaagtaactaa

>>MEG_3317|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgagcaagttatctgtattctttatatttttgttttgcagcattgctaccgcagcagagtctttgccagatttaaaaat
tgaaaagcttgatgaaggcgtttatgttcatacttcgtttgaagaagttaacgggtggggcgttgttcctaaacatggtt
tggtggttcttgtaaatgctgaggcttacctaattgacactccatttacggctaaagatactgaaaagttagtcacttgg
tttgtggagcgtggctataaaataaaaggcagcatttcctctcattttcatagcgacagcacgggcggaatagagtggct
tatttctcgatctatccccacgtatgcatctgaattaacaaatgaactgcttaaaaaagacggtaaggttcaagccacaa
attcatttagcggagttaactattggctagttaaaaataaaattgaagttttttatccaggcccgggacacactccagat
aacgtagtggtttggttgcctgaaaggaaaatattattcggtggttgttttattaaaccgtacggtttaggcaatttggg
tgacgcaaatatagaagcttggccaaagtccgccaaattattaaagtccaaatatggtaaggcaaaactggttgttccaa
gtcacagtgaagttggagacgcatcactcttgaaacttacattagagcaggcggttaaagggttaaacgaaagtaaaaaa
ccatcaaaaccaagcaactaa

>>MEG_3318|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgaaaaaactatttgttttatgtatatttttgttttgtagcattactgccgcaggagcgtctttgcctgatttaaaaat
tgagaagcttgaagagggtgtttatgttcatacatcgtttgaagaagttaacggctggggtgttgtttctaaacacggtt
tggtggttcttgtaaatactgacgcctatctgattgacactccatttactgctaaagatactgaaaagttagtcaattgg
tttgtggagcgcggctataaaatcaaaggcagtatttcctcacatttccatagcgacagcacgggtggaatagagtggct
taattctcaatctattcccacgtatgcatctgtattaacaaatgaacttctcaaaaaagacggtaaggtgcaagctaaaa
actcatttagcggagttagctattggctagttaaaaataaaattgaagttttttatccaggcccagggcacactcaagat
aacgtagtggtttggctacctaaaaataaaatcttatttggtggttgttttgttaaaccatatggtcttggtaatctaga
tgacgcaaatgttgaagcatggccacattcggctgaaaaattaatatctaagtatggtaatgcaaaactggttgttccag
gccatagtgacataggagatgcgtcgctcttgaagcttacgtgggaacaggcggtaaaagggcttaatgaaagcaaaaaa
agtaacactgttcattaa

>>MEG_3319|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgaaaaaattatttgttttatgtatctttttgttttgtagcattactgccgcaggagagtctttgcctgatttaaaaat
tgagaagcttgaagacggtgtttatgttcatacatcgtttgaagaagttaacggttggggtgtttttactaaacacggtt
tggtgtttcttgtaaacacagacgcctatctgattgacactccatttgctgctaaagacactgaaaagttagtaaattgg
tttgtggagcgcggttataaaataaaaggcagtatttcctcacattttcatagcgacagctcgggtggaatagaatggct
taactctcaatctattcccacgtatgcatctgaattaacaaacgaacttcttaaaaagaacggtaaggtgcaagctaaaa
actcatttagcggagttagttattggctacttaaaaataaaattgaaattttttatccgggccctgggcacactcaagat
aatgtagtggtttggttgcctgaaaagaaaattttatttggtgggtgttttgttaaaccgtacggtcttggaaatctcga
tgatgcaaatgttgaagcgtggccacattctgctgaaatattaatgtctaggtatggtaatgcaaaactggttgttccaa
gccatagtgacgtcggagatgcgtcgctcttgaagcttacatgggagcaggctgttaaagggctaaaagaaagtaaaaaa
ccatcacagccaagtaactaa

>>MEG_3320|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgaaaaaattatttgttttatgtgtattcttcctttgcaacattgctgctgcagatgattctttgcctgatttaaaaat
tgagaagcttgaaaaaggcgtttatgttcatacttcgtttgaagaagttaaaggttggggtgtattcacaaaacacggtt
tagtggttcttgtaaagaatgatgcttatctgatagatactccaattaccgctaaagatactgaaaaattagttaattgg
tttattgagcacggctatagaatcaaaggcagtatttccacacatttccatggcgacagtacggctggaatagagtggct
taattctcaatctatctccacgtatgcctctgaattaacaaatgaacttctaaaaaaagacaataaggtgcaagctacaa
attcttttagtggagttagttattcacttatcaaaaacaaaattgaagttttctatccaggtccaggacacactcaagat
aacgtagtggtttggttacctgaaaagaaaattttattcggtggttgctttgttaaaccggacggtcttggaaatttagg
ggatgcaaatttagaagcttggccaaagtccgctaaaatattaatgtctaaatatggtaaagcaaaactggttgtttcaa
gtcatagtgaaattggaaacgcatcactcttgcagcgcacatgggagcaggctgttaaagggttaaatgaaagtaaaaaa
ccgttacagccaagtagctaa

>>MEG_3321|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgaaaaaattatttgttttatgtgtattcttcctttgcaacattgctgctgcagatgattctttgcctgatttaaaaat
tgagaagcttgaaaaaggcgtttatgttcatacttcgtttgaagaagttaaaggttggggtgtattcgcaaaacacggtt
tagtggttcttgtaaagaatgatgcttatctgatagatactccaattaccgctaaagatactgaaaaattagttaattgg
tttattgagcacggctatagaatcaaaggcagtatttccacacatttccatggcgacagtacggctggaatagagtggct
taattctcaatctatctccacgtatgcctctgaattaacaaatgaacttctaaaaaaagacaataaggtgcaagctacaa
attcttttagtggagttagttattcacttatcaaaaacaaaattgaagttttctatccaggtccaggacacactcaagat
aacgtagtggtttggttacctgaaaagaaaattttattcggtggttgctttgttaaaccggacggtcttggaaatttagg
ggatgcaaatttagaagcttggccaaagtccgctaaaatattaatgtctaaatatggtaaagcaaaactggttgttccaa
gtcatagtgaaattggaaacgcatcactcttgcagcgcacatgggagcaggctgttaaagggttaaatgaaagtaaaaaa
ccgttacagccaagtagctaa

>>MEG_3322|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgaaaaaattatttgttttatgtgtattcttcctttgcaacattgctgctgcagatgattctttgcctgatttaaaaat
tgagaagcttgaaaaaggcgtttatgttcatacttcgtttgaagaagttaaaggttggggtgtattcgcaaaacacggtt
tagtggttcttgtaaagaatgatgcttatctgatagatactccaattaccgctaaagatactgaaaaattagttaattgg
tttattgagcacggctatagaatcaaaggcagtatttccacacatttccatggcgacagtacggctggaatagagtggct
taattctcaatctatctccacgtatgcctctgaattaacaaatgaacttctaaaaaaagacaataaggtgcaagctacaa
attcttttagtggagttagttattcacttatcaaaaacaaaattgaagttttctatccaggtccaggacacactcaagat
aacgtagtggtttggttacctgaaaagaaaattttattcggtggttgctttgttaaaccggacggtcttggaaatttagg
ggatgcaaatttagaagcttggccaaagtccgctaaaatattaatgtctaaatatggtaaagcaaaactggttgtttcaa
gtcatagtgaaattggaaacgcatcactcttgcagcgcacatgggagcaggctgttaaagggttaaatgaaagtaaaaaa
ccgttacagccaagtagctaa

>>MEG_3323|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgaaaaaattatttgttttatgtgtctttgtcttttgtagtattactgtcgcagctgagactttgcctaatttgagagt
tgaaaagcttgaagaaggtgtttatgttcatacatcgtatgaagaagttaaaggttggggtgttgttactaaacacggtt
tggtggttctcataggcgctgacgcctatctgattgatactccatttactgctaaagatactgaaaagttagtcaattgg
tttgtggagcgcggctataaaataaaaggcactgtttcctcacatttccatagcgacagtacggggggaatagagtggct
taactctcagtctatccccacgtatgcgtctgaattaacgaatgaacttctgaaaaaagacggtaaggttcaagccaaaa
actcatttgacggggttagttattggctggcgaaagataaaatagaagtgttttatcctggccctggccacactcaagac
aacgtagtagtttggctgcctgaaaaggaaatattatttggcggttgctttgttaagcctcacggccttggtaatttggg
tgacgcaaatttagaggcttggccagagtccgccaaaatattgatggaaaaatatggtaaagcaaagctggttgtttcag
gtcatagcgaaaccggagacgcgacacacttgaagcgtacctgggagcaggctgttaaaggacttaaagaaagtaaaaag
acattgcagccaagcaactaa

>>MEG_3324|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgaaaaaattatttgttttatgtgtctttgtcttttgtagtattactgtcgcaggtgagactttgcctaatttgagagt
tgaaaagcttgaagaaggtgtttatgttcatacatcgtatgaagaagttaaaggttggggtgttgttactaaacacggtt
tggtggttctcataggcgctgacgcctatctgattgatactccatttactgctaaagatactgaaaagttagtcaattgg
tttgtggagcgcggctataaaataaaaggcactgtttcctcacatttccatagcgacagtacggggggaatagagtggct
taactctcagtctatccccacgtatgcgtctgaattaacgaatgaacttctgaaaaaagacggtaaggttcaagccaaaa
actcatttgacggggttagttattggctggcgaaagataaaatagaagtgttttatcctggccctggccacactcaagac
aacgtagtagtttggctgcctgaaaaggaaatattatttggcggttgctttgttaagcctcacggccttggtaatttggg
tgacgcaaatttagaggcttggccagagtccgccaaaatattgatggaaaaatatggtaaagcaaagctggttgtttcag
gtcatagcgaaaccggagactcgacacacttgaagcgtacctgggagcaggctgttaaaggacttaaagaaagtaaaaag
acattgcagccaagcaactaa

>>MEG_3325|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgaaaaagttatcagtattctttatgtttttgttttgtagcattgctgcctcaggagaggctttgccagatttaaaaat
tgagaagcttgacgaaggcgtttatgttcatacttcgtttgaggaagttaacggctggggcgtggctcctaaacacggct
tggtggttcttgtaaatactgacgcttatttgattgacactccatttacagctaaagatactgaaaagttagttacttgg
tttgtagagcgcggctataaaataaaaggcagtatctcctctcattttcatagcgacagcacgggcggaatagagtggct
taattctcaatctattccaacatatgcatctgaattaacaaatgaacttcttaaaaaagacggtaaggtacaagctaaaa
attcatttagcggagccagctattggttagttaagaaaaagattgaaattttttatcctggcccagggcacactccagat
aacgtagtggtttggctacctgaacatagagttttgtttggtggttgttttgttaaaccgtatggtctaggtaatttggg
tgacgcaaatttagaagcttggccaaagtctgccaaattattagtgtccaaatatggtaaggcaaaactggttgttccaa
gtcacagtgaagttggagatgcatcactcttgaaacgtacattagaacaggctgttaaaggattaaacgaaagtaaaaag
ctatcaaaaccaagtaactaa

>>MEG_3326|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgaacaagttatctgtattctttatgtttatgttttgtagcattactgccgcaggagagtctttgccagatttaaaaat
tgagaagcttgacgaaggtgtttatgttcatacttcgtttgaagaagttaacggttggggtgttgttcctaaacacggct
tggtggttcttgtaaatactgaggcctatctgattgacactccatttacggcaaaagatactgaaaagttagtcacttgg
tttgtggagcgcggctataaaataaaaggcagtatttcctctcattttcatagcgacagcacgggcggaatagagtggct
taattctcaatctatccccacgtatgcatctgaattaacaaatgaacttcttaaaaaagacggtaaggtacaagctaaaa
attcatttagcggaggtagctattggctagttaataataagattgaagttttttatcctggtccagggcacactccagat
aacgtagtggtttggctacctgaaaatagagttttgttcggtggttgttttgttaaaccgtacggtcttggtaatttggg
tgacgcaaatttagaagcttggccaaagtccgccaaaatattaatgtctaaatatggtaaagcaaagttggttgtttcag
gtcatagtgaaactgggaacgcatcactcttgaaacttacttgggagcaggctgttaaagggctaaaagaaagtaaaaaa
ccatcactgccaagtaactaa

>>MEG_3327|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgaagaaattatttgttttatgtgtatgcttcctttgtagcattactgccgcaggagcggctttgcctgatttaaaaat
cgagaagcttgaagaaggtgtttatgttcatacatcgttcgaagaagttaacggttggggtgttgtttctaaacacggat
tggtggttcttgtaaacactgacgcctatctgattgacactccatttactgctacagatactgaaaagttagtcaattgg
tttgtggagcgcggctataaaatcaaaggcactatttcctcacatttccatagcgacagcacagggggaatagagtggct
taattctcaatctattcccacgtatgcatctgaattaacaaatgaacttcttaaaaaagacggtaaggtgcaagctaaac
actcatttagcggagttagttattggctagtcaaaaataaaattgaagttttttatcctggcccaggccacactcaagat
aacgtagtggtttggttacctgaaaataaaattttattcggtggttgctttgttaaacctcacggtcttggtaatttggg
tgacgcaaatttagaagcttggccaaagtccgccaaaatattaatgtctaaatatggtaaagcaaaacttgttgtttcaa
gtcatagtgaaactgggggcgcatcactattgaaacgtacatgggaacaggctcttaaagggcttaaagaaagtaaaaag
ccatcaccgccaagtaactaa

>>MEG_3328|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgaagaaattatttgttttatgtgtatgcttcctttgtagcattactgccgcaggagcggctttgcctgatttaaaaat
cgagaagcttgaagaaggtgtttatgttcatacatcgttcgaagaagttaacggttggggtgttttttctaaacacggtt
tggtggttcttgtaaacactgacgcctatctgattgacactccatttactgctacagatactgaaaagttagtcaattgg
tttgtggagcgcggctataaaatcaaaggcactatttcctcacatttccatagcgacagcacagggggaatagagtggct
taattctcaatctattcccacgtatgcatctgaattaacaaatgaacttcttaaaaaagacggtaaggtgcaagctaaaa
actcatttagcggagttagttattggctagttaaaaataaaattgaagttttttatcccggcccggggcacactcaagat
aacgtagtggtttggttacctgaaaagaaaattttattcggtggttgttttgttaaaccggacggtcttggtaatttggg
tgacgcaaatttagaagcttggccaaagtccgccaaaatattaatgtctaaatatggtaaagcaaaactggttgtttcaa
gtcatagtgaaattggggacgcatcactcttgaaacgtacatgggaacaggctgttaaagggctaaatgaaagtaaaaaa
ccatcacagccaagtaactaa

>>MEG_3329|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgaagaaattatttgttttatgtgtgtttttgttttgtagcattactgccgcaggagagtctttgcccgatttaaaaat
tgaaaagcttgaagaaggtgtttatgttcatacatcgtttgaagaagttaatggttggggcgttttttctaaacacggtt
tggttattcttgtgaatactgacgcctatctgattgacactccattcacggctaaagatactgaaaagttagtcacctgg
tttgtggagcgcggctataaaatcaaaggtagcatttcctcacatttccatagcgacagcacgggtggaatagagtggct
taattctcaatcaattcccacgtatgcatctgaattaacaaatgaccttcttaaacaaaacggtaaggtacaagctaaaa
actcatttagcggagttagttattggttagttaaaaataaaattgaagttttctatcccggccccgggcacactcaagat
aacgtagtggtttggttgcctgaaaagaaaattttatttggtgggtgctttgttaaaccgtacggtcttggaaatctcga
tgacgcaaatgttgtagcatggccacattctgctgaaatattaatgtctaggtatggtaatgcaaaactggttgttccaa
gccatagtgacatcggagatgcgtcgctcttgaagcttacatgggagcaggctgttaaagggctaaaagaaagtaaaaaa
ccatcggagccaagtaactaa

>>MEG_3330|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgagcaagttatctgtattctttatatttttgttttgcagcattgctaccgcagcagagtctttgccagatttaaaaat
tgaaaagcttgatgaaggcgtttatgttcatacttcgtttgaagaagttaacgggtggggcgttgctcctaaacatggtt
tggtggttcttgtaaatgctgaggcttacctaattgacactccatttacggctaaagatactgaaaagttagtcacttgg
tttgtggagcgtggctataaaataaaaggcagcatttcctctcattttcatagcgacagcacgggcggaatagagtggct
taattctcgatctatccccacgtatgcatctgaattaacaaatgaactgcttaaaaaagacggtaaggttcaagccacaa
attcatttagcggagttaactattggctagttaaaaataaaattgaagttttttatccaggcccgggacacactccagat
aacgtagtggtttggttgcctgaaaggaaaatattattcggtggttgttttattaaaccgtacggtttaggcaatttggg
tgacgcaaatatagaagcttggccaaagtccgccaaattattaaagtccaaatatggtaaggcaaaactggttgttccaa
gtcacagtgaagttggagacgcatcactcttgaaacttacattagagcaggcggttaaagggttaaacgaaagtaaaaaa
ccatcaaaaccaagcaactaa

>>MEG_3331|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgagcaagttatctgtattctttatatttttgttttgcagcattgctaccgcagcagagtctttgccagatttaaaaat
tgaaaagcttgatgaaggcgtttatgttcatacttcgtttgaagaagttaacgggtggggcgttgttcctaaacatggtt
tggtggttcttgtaaatgctgaggcttacctaattgacactccatttacggctaaagatactgaaaagttagtcacttgg
tttgtggagcgtggctataaaataaaaggcagcatttcctctcattttcatagcgacagcacgggcggaatagagtggct
taattctcgatctatccccacgtatgcatctgaattaacaaatgaactgcttaaaaaagacggtaaggttcaagccacaa
attcatttagcggagttaactattggctagttaaaaataaaattgaagttttttatccaggcccgggacacactccagat
aacgtagtggtttggttgcctaaaaggaaaatattattcggtggttgttttattaaaccgtacggtttaggcaatttggg
tgacgcaaatatagaagcttggccaaagtccgccaaattattaaagtccaaatatggtaaggcaaaactggttgttccaa
gtcacagtgaagttggagacgcatcactcttgaaacttacattagagcaggcggttaaagggttaaacgaaagtaaaaaa
ccatcaaaaccaagcaactaa

>>MEG_3332|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgagcaagttatctgtattctttatatttttgttttgcagcattgctaccgcagcagagtctttgccagatttaaaaat
tgaaaagcttgatgaaggcgtttatgttcatacttcgtttgaagaagttaacgggtggggcgttgttcctaaacatggtt
tggtggttcttgtaaatgctgaggcttatctaattgacactccatttacggctaaagatactgaaaagttagtcacttgg
tttgtggagcgtggctataaaataaaaggcagtatttcctctcattttcatagcgacagcacgggcggaatagagtggct
taattctcgatctatccccacgtatgcatctgaattaacaaatgaactgcttaaaaaagacggtaaggttcaagccacaa
attcatttagcggagttaactattggctagttaaaaataaaattgaagttttttatccaggcccgggacacactccagat
aacgtagtggtttggctgcctgaaaggaaaatattattcggtggttgttttattaaaccgtacggtttaggcaatttggg
tgacgcaaatatagaagcttggccaaagtccgccagattattaaagtccaaatatggtaaggcaaaactggttgttccaa
gtcacagtgaagttggagacgcatcactcttgaaacttacattagagcaggcggttaaaggattaaacgaaagtaaaaaa
ccatcaaaaccaagcaactaa

>>MEG_3333|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgagcaagttatctgtattctttatatttttgttttgcagcattgctaccgcagcagagtctttgccagatttaaaaat
tgaaaagcttgatgaaggcgtttatgttcatacttcgtttgaagaagttaacgggtggggcgtttttcctaaacatggtt
tggtggttcttgtaaatgctgaggcttacctaattgacactccatttacggctaaagatactgaaaagttagtcacttgg
tttgtggagcgtggctataaaataaaaggcagcatttcctctcattttcatagcgacagcacgggcggaatagagtggct
taattctcgatctatccccacgtatgcatctgaattaacaaatgaactgcttaaaaaagacggtaaggttcaagccacaa
attcatttagcggagttaactattggctagttaaaaataaaattgaagttttttatccaggcccgggacacactccagat
aacgtagtggtttggttgcctgaaaggaaaatattattcggtggttgttttattaaaccgtacggtttaggcaatttggg
tgacgcaaatatagaagcttggccaaagtccgccaaatcattaaagtccaaatatggtaaggcaaaactggttgttccaa
gtcacagtgaagttggagacgcatcactcttgaaacttacattagagcaggcggttaaagggttaaacgaaagtaaaaaa
ccatcaaaaccaagcaactaa

>>MEG_3334|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgagcaagttatctgtattctttatatttttgttttgcagcattgctaccgcagcagagtctttgccagatttaaaaat
tgaaaagcttgatgaaggcgtttatgttcatacttcgtttgaagaagttaacgggtggggcgtttttcctaaacatggtt
tggtggttcttgtaaatgctgaggcttacctaattgacactccatttacggctaaagatactgaaaagttagtcacttgg
tttgtggagcgtggctataaaataaaaggcagcatttcctctcattttcatagcgacagcacgggcggaatagagtggct
taattctcgatctatccccacgtatgcatctgaattaacaaatgaactgcttaaaaaagacggtaaggttcaagccacaa
attcatttagcggagttaactattggctagttaaaaataaaattgaagttttttatccaggcccgggacacactccagat
aacgtagtggtttggttgcctgaaaggaaaatattattcggtggttgttttattaaaccgtacggtttaggcaatttggg
tgacgcaaatatagaagcttggccaaagtccgccaaattattaaagtccaaatatggtaaggcaaaactggttgttccag
ctcacagtgaagttggagacgcatcactcttgaaacttacattagagcaggcggttaaagggttaaacgaaagtaaaaaa
ccatcaaaaccaagcaactaa

>>MEG_3335|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgagcaagttatctgtattctttatatttttgttttgcagcattgctaccgcagcagagtctttgccagatttaaaaat
tgaaaagcttgatgaaggcgtttatgttcatacttcgtttgaagaagttaacgggtggggcgtttttcctaaacatggtt
tggtggttcttgtaaatgctgaggcttacctaattgacactccatttacggctaaagatactgaaaagttagtcacttgg
tttgtggagcgtggctataaaataaaaggcagcatttcctctcattttcatagcgacagcacgggcggaatagagtggct
taattctcgatctatccccacgtatgcatctgaattaacaaatgaactgcttaaaaaagacggtaaggttcaagccacaa
attcatttagcggagttaactattggctagttaaaaataaaattgaagttttttatccaggcccgggacacactccagat
aacgtagtggtttggttgcctgaaaggaaaatattattcggtggttgttttattaaaccgtacggtttaggcaatttggg
tgacgcaaatatagaagcttggccaaagtccgccaaattattaaagtccaaatatggtaaggcaaaactggttgttccag
gtcacagtgaagttggagacgcatcactcttgaaacttacattagagcaggcggttaaagggttaaacgaaagtaaaaaa
ccatcaaaaccaagcaactaa

>>MEG_3336|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgagcaagttatctgtattctttatatttttgttttgcagcattgctaccgcagcagagtctttgccagatttaaaaat
tgaaaagcttgatgaaggcgtttatgttcatacttcgtttgaagaagttaacgggtggggctttgttcctaaacatggtt
tggtggttcttgtaaatgctgaggcttacctaattgacactccatttacggctaaagatactgaaaagttagtcacttgg
tttgtggagcgtggctataaaataaaaggcagcatttcctctcattttcatagcgacagcacgggcggaatagagtggct
taattctcgatctatccccacgtatgcatctgaattaacaaatgaactgcttaaaaaagacggtaaggttcaagccacaa
attcatttagcggagttaactattggctagttaaaaataaaattgaagttttttatccaggcccgggacacactccagat
aacgtagtggtttggttgcctgaaaggaaaatattattcggtggttgttttattaaaccgtacggtttaggcaatttggg
tgacgcaaatatagaagcttggccaaagtccgccaaattattaaagtccaaatatggtaaggcaaaactggttgttccaa
gtcacagtgaagttggagacgcatcactcttgaaacttacattagagcaggcggttaaagggttaaacgaaagtaaaaaa
ccatcaaaaccaagcaactaa

>>MEG_3337|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgagcaagttatctgtattctttatatttttgttttgtagcattgctaccgcagcagagcctttgccagatttaaaaat
tgaaaaacttgatgaaggcgtttatgttcatacttcgtttgaagaagttaacgggtggggcgttgttcctaaacatggtt
tggttgttcttgtagatgctgaagcttatctaattgacactccatttacggctaaagatactgaaaagttagtcacttgg
tttgtggaacgtggctataaaataaaaggcagtatttcctctcattttcatagtgacagcacgggcggaatagagtggct
taattctcaatccatccccacgtatgcgtctgaattaactaatgagctgcttaaaaaagacggtaaggttcaagctaaaa
attcatttggcggggttaactattggctagttaaaaataaaattgaagttttttatccaggcccaggacacactccagat
aacctagtagtttggctgcctgaaaggaaaatattattcggtggttgttttattaaaccgtacggtctaggttatttggg
tgacgcaaatttagaagcttggccaaagtccgctaaattattaatatccaaatatggtaaggcaaaactggttgttccaa
gtcacagtgaagctggagacgcatcactcttgaaacttacattagagcaggcggttaaagggttaaacgaaagtaaaaaa
ccatcaaaactaagcaactaa

>>MEG_3338|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
atgagcaagttatctgtattctttatatttttgttttgtagcattgctaccgcagcagagtctttaccagatttaaaaat
tgaaaagcttgatgaaggcgtttatgttcatacttcgtttgaagaagttaacgggtggggcgttgttcctaaacatggtt
tggtggttcttgtaaatgctgaggcttatctaattgacactccatttacggctaaagatactgaaaagttagtcacttgg
tttgtggagcgtggctataaaataaaaggcagtatttcctctcattttcatagcgacagcacgggcggaatagagtggct
taattctcgatctatccccacgtatgcatctgaattaacaaatgaactgcttaaaaaagacggcaaggttcaagctacaa
attcatttagcggagttaactattggctagttaaaaataaaattgaagttttttatccaggcccgggacacactccagat
aacgtagtggtttggctgcctgaaaggaaaatattattcggtggttgttttattaaaccgtacggtttaggcaatttggg
tgacgcaaatatagaagcttggccaaagtccgccaaattattaaagtccaaatatggtaaggcaaaactggttgttccaa
gtcacagtgaagttggagacgcatcactcttgaaacttacaatagagcaggcggttaaagggttaaacgaaagtaaaaaa
ccatcaaaaccaagcaactaa

>>MEG_3339|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAAAAATTATTTGTTTTATGTGTATTCTTCTTCTGCAACATTGCAGTTGCAGAAGAATCTTTGCCTGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGAAGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAAAGGTTGGAGTGTGGTCACTAAACACGGTT
TGGTGGTTCTTGTGAAAAATGACGCCTATCTGATTGATACTCCAATTACTGCTAAAGATACTGAAAAATTAGTCAATTGG
TTTGTTGAGCGGGGCTATAAAATCAAAGGCAGTATTTCCACACATTTCCATGGTGACAGTACGGCTGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATCCCCACATATGCTTCTGAATTAACAAATGAACTTCTTAAAAAAGACAATAAGGTACAAGCTAAAC
ACTCTTTTAATGGGGTTAGTTATTCACTAATTAAAAACAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCAGGGCACACTCAAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTACCTGAAAAGAAAATTTTATTCGGTGGTTGCTTTGTTAAACCGGACGGTCTTGGCTATTTGGG
GGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCTAAAATATTAATGTCTAAATATGGTAAAGCAAAACTAGTTGTGTCGA
GTCATAGTGATATTGGAGATGTATCACTCTTGAAACGTACATGGGAGCAGGCTGTTAAAGGGCTGAATGAAAGTAAAAAA
TCATCACAGCCAAGCGACTAA

>>MEG_3340|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAAAAATTATTTGTTTTATGTGTATTCTTCCTTTGCAACATTGCTGCTGCAGATGATTCTTTGCCTGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGAAAAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAAAGGTTGGGGTGTAGTCACAAAACACGGTT
TAGTGGTTCTTGTAAAGAATGATGCTTATCTGATAGATACTCCAATTACCGCTAAAGATACTGAAAAATTAGTTAATTGG
TTTATTGAGCACGGCTATAGAATCAAAGGCAGTATTTCCACACATTTCCATGGCGACAGTACGGCTGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATCTCCACGTATGCCTCTGAATTAACAAATGAACTTCTAAAAAAAGACAATAAGGTGCAAGCTACAA
ATTCTTTTAGTGGAGTTAGTTATTCACTTATCAAAAACAAAATTGAAGTTTTCTATCCAGGTCCAGGACACACTCAAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTACCTGAAAAGAAAATTTTATTCGGTGGTTGCTTTGTTAAACCGGACGGTCTTGGAAATTTAGG
GGATGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCTAAAATATTAATGTCTAAATATGGTAAAGCAAAACTGGTTGTTTCAA
GTCATAGTGAAATTGGAAACGCATCACTCTTGCAGCGCACATGGGAGCAGGCTGTTAAAGGGTTAAATGAAAGTAAAAAA
CCGTTACAGCCAAGTAGCTAA

>>MEG_3341|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATCTGTATTCTTTATATTTTTGTTTTGTAGCATTGCTACCGCAGCAGAGCCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAAAAACTTGATGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGGTGGGGCGTTTTTCCTAAACATGGTT
TGGTTGTTCTTGTAGATGCTGAAGCTTATCTAATTGACACTCCATTTACGGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCACTTGG
TTTGTGGAACGTGGCTATAAAATAAAAGGCAGTATTTCCTCTCATTTTCATAGTGACAGCACGGGCGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCCATCCCCACGTATGCGTCTGAATTAACTAATGAGCTGCTTAAAAAAGACGGTAAGGTTCAAGCTAAAA
ATTCATTTGGCGGGGTTAACTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCAGGACACACTCCAGAT
AACCTAGTAGTTTGGCTGCCTGAAAGGAAAATATTATTCGGTGGTTGTTTTATTAAACCGTACGGTCTAGGTAATTTGGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCTAAATTATTAATATCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GTCACAGTGAAGCTGGAGACGCATCACTCTTGAAACTTACATTAGAGCAGGCGGTTAAAGGGTTAAACGAAAGTAAAAAA
CCATCAAAACTAAGCAATTAA

>>MEG_3342|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATCTGTATTCTTTATATTTTTGTTTTGCAGCATTGCTACCGCAGCAGAGTCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAAAAGCTTGATGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGGTGGGGCGTTGTTCCTAAACATGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAATGCTGAGGCTTATTTAATTGACACTCCATTTACGGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCACTTGG
TTTGTGGAGCGTGGCTATAAAATAAAAGGCAGTATTTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACGGGCGGAATAGGGTGGCT
TAATTCTCGATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTGCTTAAAAAAGACGGTAAGGTTCAAGCCACAA
ATTCATTTAGCGGAGTTAACTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCGGGACACACTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGCTGCCTGAAAGGAAAATATTATTCGGTGGTTGTTTTATTAAACCGTACGGTTTAGGCAATTTGGG
TGACGCAAATATAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAATTATTAAAGTCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTTGTTCCAG
GTCACAGTGAAGTTGGAGACGCATCACTCTTGAAACTTACATTAGAGCAGGCGGTTAAAGGATTAAACGAAAGTAAAAAA
CCATCAAAACCAAGCAACTAA

>>MEG_3343|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATCTGTATTCTTTATATTTTTGTTTTGCAGCATTGCTACCGCAGCAGAGTCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAAAAGCTTGATGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGGTGGGGCGTTGTTCCTAAACATGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAATGCTGAGGCTTACCTAATTGACACTCCATTTACGGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCACTTGG
TTTGTGGAGCGTGGCTATAAAATAAAAGGCAGCATTTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACGGGCGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCGATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTGCTTAAAAAAGACGGTAAGGTTCAAGCCACAA
ATTCATTTAGCGGAGTTAACTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCGGGACACACTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAGGAAAATATTATTCGGTGGTTGTTTTATTAAACCGTACGGTTTAGGCAATTTGGG
TGACGCAAATATAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAATTATTAAAGTCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTTGTTCCAG
GTCACAGTGAAGTTGGAGACGCATCACTCTTGAAACTTACATTAGAGCAGGCGGTTAAAGGGTTAAACGAAAGTAAAAAA
CCATCAAAACCAAGCAACTAA

>>MEG_3344|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATCTGTATTCTTTATATTTTTGTTTTGCAGCATTGCTACCGCAGCAGAGTCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAAAAGCTTGATGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGGTGGGGCGTTTTTCCTAAACATGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAATGCTGAGGCTTACCTAATTGACACTCCATTTACGGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCACTTGG
TTTGTGGAGCGTGGCTATAAAATAAAAGGCAGCATTTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACGGGCGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCGATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTGCTTAAAAAAGACGGTAAGGTTCAAGCCACAA
ATTCATTTAGCGGAGTTAACTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCGGGACACACTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAGGAAAATATTATTCGGTGGTTGTTTTATTAAACCGTACGGTTTAGGCAATTTGGG
TGACGCAAATATAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAATTATTAAAGTCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GTCACAGTGAAGTTGGAGACGCATCACTCTTGAAACTTACATTAGAGCAGGCGGTTAAAGGGTTAAACGAAAGTAAAAAA
CCATCAAAACCAAGCAACTAA

>>MEG_3345|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAAAAACTATTTGTTTTATGTATATTTTTGTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGCGTCTTTGCCTGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGAAGAGGGTGTTTATGTTCATACATCGTTTGAAGAAGTTAACGGCTGGGGTGTTGTTTCTAAACACGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAATACTGACGCCTATCTGATTGACACTCCATTTACTGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCAATTGG
TTTGTGGAGCGCGGCTATAAAATCAAAGGCAGTATTTCCTCACATTTCCATAGCGACAGCACGGGTGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATTCCCACGTATGCATCTGTATTAACAAATGAACTTCTCAAAAAAGACGGTAAGGTGCAAGCTAAAA
ACTCATTTAGCGGAGTTAGCTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCAGGGCACACTCAAGAT
AACGTAGTGGTTTGGCTACCTAAAAATAAAATCTTATTTGGTGGTTGTTTTGTTAAACCATATGGTCTTGGTAATCTAGA
TGACGCAAATGTTGAAGCATGGCCACATTCGGCTGAAAAATTAATATCTAAGTATGGTAATGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GCCATAGTGACATAGGAGATGCGTCGCTCTTGAAGCTTACGTGGGAACAGGCGGTAAAAGGGCTTAATGAAAGCAAAAAA
AGTAACACTGTTCATTAA

>>MEG_3346|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAGAAATTATTTGTTTTATGTGTATGCTTCCTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGCGGCTTTGCCTGATTTAAAAAT
CGAGAAGCTTGAAGAAGGTGTTTATGTTCATACATCGTTCGAAGAAGTTAACGGTTGGGGTGTTTTTTCTAAACACGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAACACTGACGCCTATCTGATTGACACTCCATTTACTGCTACAGATACTGAAAAGTTAGTCAATTGG
TTTGTGGAGCGCGGCTATAAAATCAAAGGCACTATTTCCTCACATTTCCATAGCGACAGCACAGGGGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATTCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTCTTAAAAAAGACGGTAAGGTGCAAGCTAAAA
ACTCATTTAGCGGAGTTAGTTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCCGGCCCGGGGCACACTCAAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTACCTGAAAAGAAAATTTTATTCGGTGGTTGTTTTGTTAAACCGGACGGTCTTGGTAATTTGGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAAATATTAATGTCTAAATATGTTAAAGCAAAACTGGTTGTTTCAA
GTCATAGTGAAATTGGGGACGCATCACTCTTGAAACGTACATGGGAACAGGCTGTTAAAGGGCTAAATGAAAGTAAAAAA
CCATCACAGCCAAGTAACTAA

>>MEG_3347|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAAAAACTATTTGTTTTATGTATATTTTTGTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGCGTCTTTGCCTGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGAAGAGGGTGTTTATGTTCATACATCGTTTGAAGAAGTTAACGGCTGGGGTGTTGCTTCTAAACACGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAATACTGACGCCTATCTGATTGACACTCCATTTACTGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCAATTGG
TTTGTGGAGCGCGGCTATAAAATCAAAGGCAGTATTTCCTCACATTTCCATAGCGACAGCACGGGTGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATTCCCACGTATGCATCTGTATTAACAAATGAACTTCTCAAAAAAGACGGTAAGGTGCAAGCTAAAA
ACTCATTTAGCGGAGTTAGCTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCAGGGCACACTCAAGAT
AACGTAGTGGTTTGGCTACCTAAAAATAAAATCTTATTTGGTGGTTGTTTTGTTAAACCATATGGTCTTGGTAATCTAGA
TGACGCAAATGTTGAAGCATGGCCACATTCGGCTGAAAAATTAATATCTAAGTATGGTAATGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GCCATAGTGACATAGGAGATGCGTCGCTCTTGAAGCTTACGTGGGAACAGGCGGTAAAAGGGCTTAATGAAAGCAAAAAA
AGTAACACTGTTCATTAA

>>MEG_3348|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATCTGTATTCTTTATATTTTTGTTTTGCAGCATTGCTACCGCAGCAGAGTCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAAAAGCTTGATGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGGTGGGGCGTTGTTCCTAAACATGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAATGCTGAGGCTTATTTAATTGACACTCCATTTACGGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCACTTGG
TTTGTGGAGCGTGGCTATAAAATAAAAGGCAGTATTTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACGGGCGGAATAGGGTGGCT
TAATTCTCGATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTGCTTAAAAAAGACGGTAAGGTTCAAGCCACAA
ATTCATTTAGCGGAGTTAACTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCGGGACACACTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGCTGCCTGAAAGGAAAATATTATTCGGTGGTTGTTTTATTAAACCGTACGGTTTAGGCAATTTGGG
TGACGCAAATATAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAATTATTAAAGTCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GTCACAGTGAAGTTGGAGACGCATCACTCTTGAAACTTACATTAGAGCAGGCGGTTAAAGGATTAAACGAAAGTAAAAAA
CCATCAAAACCAAGCAACTAA

>>MEG_3349|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATCTGTATTCTTTATATTTTTGTTTTGCAGCATTGCTACCGCAGCAGAGTCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAAAAGCTTGATGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACAGGTGGGGCGTTGTTCCTAAACATGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAATGCTGAGGCTTACCTAATTGACACTCCATTTACGGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCACTTGG
TTTGTGGAGCGTGGCTATAAAATAAAAGGCAGCATTTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACGGGCGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCGATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTGCTTAAAAAAGACGGTAAGGTTCAAGCCACAA
ATTCATTTAGCGGAGTTAACTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCGGGACACACTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAGGAAAATATTATTCGGTGGTTGTTTTATTAAACCGTACGGTTTAGGCAATTTGGG
TGACGCAAATATAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAATTATTAAAGTCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GTCACAGTGAAGTTGGAGACGCATCACTCTTGAAACTTACATTAGAGCAGGCGGTTAAAGGGTTAAACGAAAGTAAAAAA
CCATCAAAACCAAGCAACTAA

>>MEG_3350|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATCTGTATTCTTTATATTTTTGTTTTGCAGCATTGCTACCGCAGCAGAGTCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAAAAGCTTGATGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGGTGGGGCGTTTTTCCTAAACATGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAATGCTGAGGCTTACCTAATTGACACTCCATCTACGGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCACTTGG
TTTGTGGAGCGTGGCTATAAAATAAAAGGCAGCATTTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACGGGCGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCGATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTGCTTAAAAAAGACGGTAAGGTTCAAGCCACAA
ATTCATTTAGCGGAGTTAACTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCGGGACACACTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAGGAAAATATTATTCGGTGGTTGTTTTATTAAACCGTACGGTTTAGGCAATTTGGG
TGACGCAAATATAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAATTATTAAAGTCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GTCACAGTGAAGTTGGAGACGCATCACTCTTGAAACTTACATTAGAGCAGGCGGTTAAAGGGTTAAACGAAAGTAAAAAA
CCATCAAAACCAAGCAACTAA

>>MEG_3351|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAAAAACTATTTGTTTTATGTATATTTTTGTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGCGTCTTTGCCTGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGAAGAGGGTGTTTATGTTCATACATCGTTTGAAGAAGTTAACGGCTGGGGTGTTTTTTCTAAACACGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAATACTGACGCCTATCTGATTGACACTCCATTTACTGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCAATTGG
TTTGTGGAGCGCGGCTATAAAATCAAAGGCAGTATTTCCTCACATTTCCATAGCGACAGCACGGGTGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATTCCCACGTATGCATCTGTATTAACAAATGAACTTCTCAAAAAAGACGGTAAGGTGCAAGCTAAAA
ACTCATTTAGCGGAGTTAGCTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCAGGGCACACTCAAGAT
AACGTAGTGGTTTGGCTACCTAAAAATAAAATCTTATTTGGTGGTTGTTTTGTTAAACCATATGGTCTTGGTAATCTAGA
TGACGCAAATGTTGAAGCATGGCCACATTCGGCTGAAAAATTAATATCTAAGTATGGTAATGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GCCATAGTGACATAGGAGATGCGTCGCTCTTGAAGCTTACGTGGGAACAGGCGGTAAAAGGGCTTAATGAAAGCAAAAAA
AGTAACACTGTTCATTAA

>>MEG_3352|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAAAAGTTATCAGTATTCTTTATGTTTTTGTTTTGTAGCATTGCTGCCTCAGGAGAGGCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGACGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAGGAAGTTAACGGCTGGGGCGTGTTTCCTAAACACGGCT
TGGTGGTTCTTGTAAATACTGACGCTTATTTGATTGACACTCCATTTACAGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTTACTTGG
TTTGTAGAGCGCGGCTATAAAATAAAAGGCAGTATCTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACGGGCGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATTCCAACATATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTCTTAAAAAAGACGGTAAGGTACAAGCTAAAA
ATTCATTTAGCGGAGCCAGCTATTGGTTAGTTAAGAAAAAGATTGAAATTTTTTATCCTGGCCCAGGGCACACTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGCTACCTGAACATAGAGTTTTGTTTGGTGGTTGTTTTGTTAAACCGTATGGTCTAGGTAATTTGGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCTGCCAAATTATTAGTGTCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GTCACAGTGAAGTTGGAGATGCATCACTCTTGAAACGTACATTAGAACAGGCTGTTAAAGGATTAAACGAAAGTAAAAAG
CTATCAAAACCAAGTAACTAA

>>MEG_3353|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAAAAACTATTTGTTTTATGTATATTTTTGTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGCGTCTTTGCCTGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGAAGAGGGTGTTTATGTTCATACATCGTTTGAAGAAGTTAACGGCTGGGGTGTTTTTTCTAAACACGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAATACTGACGCCTATCTGATTGACACTCCATCTACTGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCAATTGG
TTTGTGGAGCGCGGCTATAAAATCAAAGGCAGTATTTCCTCACATTTCCATAGCGACAGCACGGGTGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATTCCCACGTATGCATCTGTATTAACAAATGAACTTCTCAAAAAAGACGGTAAGGTGCAAGCTAAAA
ACTCATTTAGCGGAGTTAGCTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCAGGGCACACTCAAGAT
AACGTAGTGGTTTGGCTACCTAAAAATAAAATCTTATTTGGTGGTTGTTTTGTTAAACCATATGGTCTTGGTAATCTAGA
TGACGCAAATGTTGAAGCATGGCCACATTCGGCTGAAAAATTAATATCTAAGTATGGTAATGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GCCATAGTGACATAGGAGATGCGTCGCTCTTGAAGCTTACGTGGGAACAGGCGGTAAAAGGGCTTAATGAAAGCAAAAAA
AGTAACACTGTTCATTAA

>>MEG_3354|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATCTGTATTCTTTATATTTTTGTTTTGTAGCATTGCTACCGCAGCAGAGCCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAAAAACTTGATGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGGTGGGGCGTTGTTCCTAAACATGGTT
TGGTTGTTCTTGTAGATGCTGAAGCTTATCTAATTGACACTCCATTTACGGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCACTTGG
TTTGTGGAACGTGGCTATAAAATAAAAGGCAGTATTTCCTCTCATTTTCATAGTGACAGCACGGGCGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCCATCCCCACGTATGCGTCTGAATTAACTAATGAGCTGCTTAAAAAAGACGGTAAGGTTCAAGCTAAAA
ATTCATTTGGCGGGGTTAACTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCAGGACACACTCCAGAT
AACCTAGTAGTTTGGCTGCCTGAAAGGAAAATATTATTCGGTGGTTGTTTTATTAAACCGTACGGTCTAGGTAATTTGGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCTAAATTATTAATATCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GTCACAGTGAAGCTGGAGACGCATCACTCTTGAAACTTACATTAGAGCAGGCGGTTAAAGGGTTAAACGAAAGTAAAAAA
CCATCAAAACTAAGCAACTAA

>>MEG_3355|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATTTGTATTCTTTATGTTTTTGTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGCAGAGTCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGACGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGTTGGGGTGTTGTTCCTAAACACGGCT
TGGTGGTTCTTGTAAATACTGAGGCCTATCTGATTGACACTCCATTTACGGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCACTTGG
TTTGTGGAACGCGGCTATAAAATAAAAGGCAGTATTTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACGGGCGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTCTTAAAAAAGACGGTAAAGTACAAGCTAAAA
ATTCATTTAGCGGAGCTAGCTATTGGCTAGTTAAGAAAAAGATTGAAGTTTTTTATCCTGGTCCAGGGCACACTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGCTACCTGAAAATAGAGTTTTGTTCGGTGGTTGTTTTGTTAAACCGTACGGTCTAGGTAATTTGGG
TGACGCAAATGTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAATTATTAATGTCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTAGTTCCAA
GTCACAGTGAAGTTGGAGACGCATCACTCTTGAAACGTACGTTAGAACAGGCGGTTAAAGGGTTAAACGAAAGTAAAAAA
CCATCAAAACCAAGTAACTAA

>>MEG_3356|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAAAAGTTATCAGTATTCTTTATGTTTTTGTTTTGTAGCATTGCTGCCTCAGGAGAGGCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGACGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAGGAAGTTAACGGCTGGGGCGTGGTTCCTAAACACGGCT
TGGTGGTTCTTGTAAATACTGACGCTTATTTGATTGACACTCCATTTACAGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTTACTTGG
TTTGTAGAGCGCGGCTATAAAATAAAAGGCAGTATCTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACGGGCGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATTCCAACATATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTCTTAAAAAAGACGGTAAGGTACAAGCTAAAA
ATTCATTTAGCGGAGCCAGCTATTGGTTAGTTAAGAAAAAGATTGAAATTTTTTATCCTGGCCCAGGGCACACTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGCTACCTGAACATAGAGTTTTGTTTGGTGGTTGTTTTGTTAAACCGTATGGTCTAGGTAATTTGGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCTGCCAAATTATTAGTGTCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GTCACAGTGAAGTTGGAGATGCATCACTCTTGAAACGTACATTAGAACAGGCTGTTAAAGGATTAAACGAAAGTAAAAAG
CTATCAAAACCAAGTAACTAA

>>MEG_3357|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAGAAATTATTTGTTTTATGTGTATGCTTCCTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGCGGCTTTGCCTGATTTAAAAAT
CGAGAAGCTTGAAGAAGGTGTTTATGTTCATACATCGTTCGAAGAAGTTAACGGTTGGGGTGTTGTTTCTAAACACGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAACACTGACGCCTATCTGATTGACACTCCATTTACTGCTACAGATACTGAAAAGTTAGTCAATTGG
TTTGTGGAGCGCGGCTATAAAATCAAAGGCACTATTTCCTCACATTTCCATAGCGACAGCACAGGGGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATTCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTCTTAAAAAAGACGGTAAGGTGCAAGCTAAAA
ACTCATTTAGCGGAGTTAGTTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCCGGCCCGGGGCACACTCAAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTACCTGAAAAGAAAATTTTATTCGGTGGTTGTTTTGTTAAACCGGACGGTCTTGGTAATTTGGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAAATATTAATGTCTAAATATGGTAAAGCAAAACTGGTTGTTTCAA
GTCATAGTGAAATTGGGGACGCATCACTCTTGAAACGTACATGGGAACAGGCTGTTAAAGGGCTAAATGAAAGTAAAAAA
CCATCACAGCCAAGTAACTAA

>>MEG_3358|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATCTGTATTCTTTATATTTTTGTTTTGCAGCATTGCTACCGCAGCAGAGTCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAAAAGCTTGATGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGGTGGGGCGTTGTTCCTAAACATGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAATGCTGAGGCTTACCTAATTGACACTCCATTTACGGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCACTTGG
TTTGTGGAGCGTGGCTATAAAATAAAAGGCAGCATTTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACGGGCGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCGATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTGCTTAAAAAAGACGGTAAGGTTCAAGCCACAA
ATTCATTTAGCGGAGTTAACTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCGGGACACACTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAGGAAAATATTATTCGGTGGTTGTTTTATTAAACCGTACGGTTTAGGCAATTTGGG
TGACGCAAATATAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAATTATTAAAGTCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GTCACAGTGAAGTTGGAGACGCATCACTCTTGAAACTTACATTAGAGCAGGCGGTTAAAGGGTTAAACGAAAGTAAAAAA
CCATCAAAACCAAGCAACTAA

>>MEG_3359|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAGAAATTATTTGTTTTATGTGTATGCTTCCTTTGTAGCATTACTGCCGCGGGAGCGCGTTTGCCTGATTTAAAAAT
CGAGAAGCTTGAAGAAGGTGTTTATGTTCATACATCGTTCGAAGAAGTTAACGGTTGGGGTGTTGTTTCTAAACACGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAACACTGACGCCTATCTGATTGACACTCCATTTACTGCTACAGATACTGAAAAGTTAGTCAATTGG
TTTGTGGAGCGCGGCTATAAAATCAAAGGCACTATTTCCTCACATTTCCATAGCGACAGCACAGGGGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATTCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTCTTAAAAAAGACGGTAAGGTGCAAGCTAAAA
ACTCATTTAGCGGAGTTAGTTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCCGGCCCGGGGCACACTCAAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTACCTGAAAAGAAAATTTTATTCGGTGGTTGTTTTGTTAAACCGGACGGTCTTGGTAATTTGGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAAATATTAATGTCTAAATATGTTAAAGCAAAACTGGTTGTTTCAA
GTCATAGTGAAATTGGGGACGCATCACTCTTGAAACGTACATGGGAACAGGCTGTTAAAGGGCTAAATGAAAGTAAAAAA
CCATCACAGCCAAGTAACTAA

>>MEG_3360|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAGAAATTATTTGTTTTATGCATTTTTTTGTTTTTAAGTATTACTGCCTCAGGTGAGGTTTTGCCTGATTTGAAAAT
TGAGAAGCTTGAAGAGGGTGTTTATCTTCATACATCTTTTGAAGAGGTTAGCGGTTGGGGTGTTGTTACTAAACATGGTT
TGGTAGTTCTTGTAAATAATGACGCCTATCTAATTGACACTCCATTTACAAATAAAGATACTGAAAAATTAGTTGCTTGG
TTTGTAGGGCGCGGCTTTACAATAAAGGGAAGTGTTTCCTCACATTTTCATAGCGACAGTACGGGTGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATTCCCACGTATGCATCTGAGTTAACAAATGAACTTCTGAAAAAGAACGGTAAGGTGCAAGCTACAA
ATTCATTTAGCGGGGTTAGTTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAATTTTTTATCCCGGCCCAGGACATACTCAAGAT
AACGTAGTGGTTTGGCTACCTGAAAACAAAATTTTATTCGGTGGTTGTTTTGTTAAACCGGACGGTCTTGGTAATTTGGA
TGACGCAAATTTAAAAGCTTGGCCAAAGTCCGCAAAAATATTAATGTCTAAATATGGTAAAGCAAAGTTAGTTGTTTCAG
GTCATAGTGAAATTGGGAACGCATCACTCTTGAAACTTACTTGGGAGCAGGCTGTTAAAGGGCTAAAAGAAAGTAAAAAA
CCATTACTGCCAAGTAACTAA

>>MEG_3361|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAGAAATTATTTGTTTTATGTGTATGCTTCTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGCGGCTTTACCTGATTTAAAAAT
CGAGAAGCTTGAAGAAGGTGTTTTTGTTCATACATCGTTCGAAGAGGTTAACGGTTGGGGGGTTGTTACTAAACACGGTT
TAGTGGTGCTTGTAAACACAGACGCCTATCTAATTGACACTCCATTTACTGCTACAGACACTGAAAAATTAGTCAATTGG
TTTGTGGAGCGCGGCTATGAAATCAAAGGCACTATTTCATCACATTTCCATAGCGACAGCACAGGAGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATTCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTTTGAAAAAATCCGGTAAGGTACAAGCTAAAT
ATTCATTTAGCGAAGTTAGCTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTCTACCCTGGCCCAGGTCACACTCAAGAT
AACCTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAGTAAAATTTTATTCGGTGGTTGCTTTATTAAACCTCACGGTCTTGGCAATTTAGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAAATATTAATGTCTAAATATGGCAAAGCAAAGCTTGTTGTTTCAA
GTCATAGTGAAAAAGGGGACGCATCACTAATGAAACGTACATGGGAACAAGCCCTTAAAGGGCTTAAAGAAAGTAAAAAA
ACATCATCACCAAGTAACTAA

>>MEG_3362|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAAAAATTATTTGTTTTATGTATCTTTTTGTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGAGTCTTTGCCTGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGAAGACGGTGTTTATGTTCATACATCGTTTGAAGAAGTTAACGGTTGGGGTGTTGTTACTAAACACGGTT
TGGTGTTTCTTGTAAACACAGACGCCTATCTGATTGACACTCCATTTGCTGCTAAAGACACTGAAAAGTTAGTAAATTGG
TTTGTGGAGCGCGGTTATAAAATAAAAGGCAGTATTTCCTCACATTTTCATAGCGACAGCTCGGGTGGAATAGAATGGCT
TAACTCTCAATCTATTCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAACGAACTTCTTAAAAAGAACGGTAAGGTGCAAGCTAAAA
ACTCATTTAGCGGAGTTAGTTATTGGCTACTTAAAAATAAAATTGAAATTTTTTATCCGGGCCCTGGGCACACTCAAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAAGAAAATTTTATTTGGTGGGTGTTTTGTTAAACCGTACGGTCTTGGAAATCTCGA
TGATGCAAATGTTGAAGCGTGGCCACATTCTGCTGAAATATTAATGTCTAGGTATGGTAATGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GCCATAGTGACGTCGGAGATGCGTCGCTCTTGAAGCTTACATGGGAGCAGGCTGTTAAAGGGCTAAAAGAAAGTAAAAAA
CCATCACAGCCAAGTAACTAA

>>MEG_3363|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATTTGTATTCTTTATGTTTTTGTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGAGTCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGACGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGTTGGGGTGTTATTCCTAAACACGGCT
TGGTGGTTCTTGTAAATACTGATGCCTATCTGATAGACACTCCATTTACTGCTAAAGATACTGAAAATTTAGTTAATTGG
TTTGTTGAGCGCGGCTATAGAATAAAAGGCAGTATTTCCTCACATTTCCATAGCGACAGCACGGGTGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTCTTAAAAAAGACGGTAAGGTACAAGCTAAAT
ATTCATTTAGCGGAGTTAGCTATTGGCTAGTTAAGAAAAAGATTGAAGTTTTTTATCCTGGTCCAGGGCACGCTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGCTGCCTGAAAATAGAGTTTTGTTCGGTGGTTGTTTTGTTAAACCCTACGGTCTAGGTAATTTGGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAATCCGCCAAATTATTAATGTCAAAATATAGTAAGGCAAAACTGGTTGTACCAA
GTCATAGTGACATAGGAGATTCGTCGCTCTTGAAGCTTACATGGGAGCAGACGGTAAAAGGATTCAATGAAAGCAAAAAA
AGTACCACTGCACATTAA

>>MEG_3364|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAAAAATTATTTGTTTTATGTGTATTCTTCTTCTGCAACATTGCAGTTGCAGAAGAATCTTTGCCTGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGAAGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAAAGGTTGGAGTGTGGTCACTAAACACGGTT
TGGTGGTTCTTGTGAAAAATGACGCCTATCTGATTGATACTCCAATTACTGCTAAAGATACTGAAAAATTAGTCAATTGG
TTTGTTGAGCGGGGCTATAAAATCAAAGGCAGTATTTCAACACATTTCCATGGTGACAGTACGGCTGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATCCCCACATATGCTTCTGAATTAACAAATGAACTTCTTAAAAAAGACAATAAGGTACAAGCTAAAC
ACTCTTTTAATGGGGTTAGTTATTCACTAATTAAAAACAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCAGGGCACACTCAAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTACCTGAAAAGAAAATTTTATTCGGTGGTTGCTTTGTTAAACCGGACGGTCTTGGCTATTTGGG
GGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCTAAAATATTAATGTCTAAATATGGTAAAGCAAAACTAGTTGTGTCGA
GTCATAGTGATATTGGAGATGTATCACTCTTGAAACGTACATGGGAGCAGGCTGTTAAAGGGCTGAATGAAAGTAAAAAA
TCATCACAGCCAAGCGACTAA

>>MEG_3365|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAACAAGTTATCTGTATTCTTTATGTTTATGTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGAGTCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGACGAAGGTGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGTTGGGGTGTTGTTCCTAAACACGGCT
TGGTGGTTCTTGTAAATACTGAGGCCTATCTGATTGACACTCCATTTACGGCAAAAGATACTGAAAAGTTAGTCACTTGG
TTTGTGGAGCGCGGCTATAAAATAAAAGGCAGTATTTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACGGGCGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTCTTAAAAAAGACGGTAAGGTACAAGCTAAAA
ATTCATTTAGCGGAGGTAGCTATTGGCTAGTTAATAATAAGATTGAAGTTTTTTATCCTGGTCCAGGGCACACTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGCTACCTGAAAATAGAGTTTTGTTCGGTGGTTGTTTTGTTAAACCGTACGGTCTTGGTAATTTGGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAAATATTAATGTCTAAATATGGTAAAGCAAAGTTGGTTGTTTCAA
GTCATAGTGAAACTGGGAACGCATCACTCTTGAAACTTACTTGGGAGCAGGCTGTTAAAGGGCTAAAAGAAAGTAAAAAA
CCATCACTGCCAAGTAACTAA

>>MEG_3366|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAGAAATTATTTGTTTTATGTGTGTTTTTGTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGAGTCTTTGCCCGATTTAAAAAT
TGAAAAGCTTGAAGAAGGTGTTTATGTTCATACATCGTTTGAAGAAGTTAATGGTTGGGGCGTTGTTTCTAAACACGGTT
TGGTTATTCTTGTGAATACTGACGCCTATCTGATTGACACTCCATTCACGGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCACCTGG
TTTGTGGAGCGCGGCTATAAAATCAAAGGTAGCATTTCCTCACATTTCCATAGCGACAGCACGGGTGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCAATTCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGACCTTCTTAAACAAAACGGTAAGGTACAAGCTAAAA
ACTCATTTAGCGGAGTTAGTTATTGGTTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTCTATCCCGGCCCCGGGCACACTCAAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAAGAAAATTTTATTTGGTGGGTGCTTTGTTAAACCGTACGGTCTTGGAAATCTCGA
TGACGCAAATGTTGTAGCATGGCCACATTCTGCTGAAATATTAATGTCTAGGTATGGTAATGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GCCATAGTGACATCGGAGATGCGTCGCTCTTGAAGCTTACATGGGAGCAGGCTGTTAAAGGGCTAAAAGAAAGTAAAAAA
CCATCAGAGCCAAGTAACTAA

>>MEG_3367|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATCTGTATTCTTTATATTTTTGTTTTGCAGCATTGCTACCGCAGCAGAGTCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAAAAGCTTGATGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTAAAGAAGTTAACGGGTGGGGCGTTGTTCCTAAACATGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAATGCTGAGGCTTACCTAATTGACACTCCATTTACGGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCACTTGG
TTTGTGGAGCGTGGCTATAAAATAAAAGGCAGCATTTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACGGGCGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCGATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTGCTTAAAAAAGACGGTAAGGTTCAAGCCACAA
ATTCATTTAGCGGAGTTAACTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCGGGACACACTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAGGAAAATATTATTCGGTGGTTGTTTTATTAAACCGTACGGTTTAGGCAATTTGGG
TGACGCAAATATAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAATTATTAAAGTCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GTCACAGTGAAGTTGGAGACGCATCACTCTTGAAACTTACATTAGAGCAGGCGGTTAAAGGGTTAAACGAAAGTAAAAAA
CCATCAAAACCAAGCAACTAA

>>MEG_3368|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAGAAATTATTTGTTTTATGTGTATGCTTCCTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGCGGCTTTGCCTGATTTAAAAAT
CGAGAAGCTTGAAGAAGGTGTTTATGTTCATACATCGTTCGAAGAAGTTAACGGTTGGGGTGTTGTTTCTAAACACGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAACACTGACGCCTATCTGATTGACACTCCATTTACTGCTACAGATACTGAAAAGTTAGTCAATTGG
TTTGTGGAGCGCGGCTATAAAATCAAAGGCACTATTTCCTCACATTTCCATAGCGACAGCACAGGGGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATTCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTCTTAAAAAAGACGGTAAGGTGCAAGCTAAAA
ACTCATTTAGCGGAGTTAGTTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCCGGCCCGGGGCACACTCAAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTACCTGAAAAGAAAATTTTATTCGGTGGTTGTTTTGTTAAACCGGACGGTCTTGGTAATTTGGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAAATATTAATGTCTAAATATGTTAAAGCAAAACTGGTTGTTTCAA
GTCATAGTGAAATTGGGGACGCATCACTCTTGAAACGTACATGGGAACAGGCTGTTAAAGGGCTAAATGAAAGTAAAAAA
CCATCACAGCCAAGTAACTAA

>>MEG_3369|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAGAAATTATTTGTTTTATGTGTATGCTTCCTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGCGGCTTTGCCTGATTTAAAAAT
CGAGAAGCTTGAAGAAGGTGTTTATGTTCATACATCGTTCGAAGAAGTTAACGGTTGGGGTGTTGTTTCTAAACACGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAACACTGACGCCTATCTGATTGACACTCCATTTACTGCTACAGATACTGAAAAGTTAGTCAATTGG
TTTGTGGAGCGCGGCTATAAAATCAAAGGCACTATTTCCTCACATTTCCATAGCGACAGCACAGGGGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATTCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTCTTAAAAAAGACGGTAAGGTGCAAGCTAAAA
ACTCATTTAGCGGAGTTAGTTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCCGGCCCGGGGCACACTCAAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTACCTGAAAAGAAAATTTTATTCGGTGGTTGTTTTGTTAAACCGGACGGTCTTGGTAATTTGGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAAATATTAATGTCTAAATATGGTAAAGCAAAACTGGTTGTTTCAA
GTCATAGTGAAATTGGGGACGCATCACTCTTGAAACGTACATGGGAACAGGCTGTTAAAGGGCTAAATGAAAGTAGAAAA
CCATCACAGCCAAGTAACTAA

>>MEG_3370|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATCTGTATTCTTTATATTTTTGTTTTGCAGCATTGCTACCGCAGCAGAGTCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAAAAGCTTGATGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGGTGGGGCGTTGTTCCTAAACATGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAATGCTGAGGCTTACCTAATTGACACTCCATTTACGGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCACTTGG
TTTGTGGAGCGTGGCTATAAAATAAAAGGCAGCATTTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACGGGCGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCGATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTGCTTAAAAAAGACGGTAAGGTTCAAGCCACAA
ATTCATTTAGCGGAGTTAACTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCGGGACACACTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAGGAAAATATTATTCGGTGGTTGTTTTATTAAACCGTACGGTTTAGGCAATTTGAG
TGACGCAAATATAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAATTATTAAAGTCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTTGTTCCAG
GTCACAGTGAAGTTGGAGACGCATCACTCTTGAAACTTACATTAGAGCAGGCGGTTAAAGGGTTAAACGAAAGTAAAAAA
CCATCAAAACCAAGCAACTAA

>>MEG_3371|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATCTGTATTCTTTATATTTTTGTTTTGTAGCATTGCTACCGCAGCAGAGCCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAAAAACTTGATGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGGTGGGGCGTTTTTCCTAAACATGGTT
TGGTTGTTCTTGTAGATGCTGAAGCTTATCTAATTGACACTCCATTTACGGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCACTTGG
TTTGTGGAACGTGGCTATAAAATAAAAGGCAGTATTTCCTCTCATTTTCATAGTGACAGCACGGGCGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCCATCCCCACGTATGCGTCTGAATTAACTAATGAGCTGCTTAAAAAAGACGGTAAGGTTCAAGCTAAAA
ATTCATTTGGCGGGGTTAACTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCAGGACACACTCCAGAT
AACCTAGTAGTTTGGCTGCCTGAAAGGAAAATATTATTCGGTGGTTGTTTTATTAAACCGTACGGTCTAGGTAATTTGGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCTAAATTATTAATATCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GTCACAGTGAAGCTGGAGACGCATCACTCTTGAAACTTACATTAGAGCAGGCGGTTAAAGGGTTAAACGAAAGTAAAAAA
CCATCAAAACTAAGCAACTAA

>>MEG_3372|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATCTGTATTCTTTATATTTTTGTTTTGTAGCATTGCTACCGCAGCAGAGCCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAAAAACTTGATGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGGTGGGGCGTTGTTCCTAAACATGGTT
TGGTTGTTCTTGTAGATGCTGAAGCTTATCTAATTGACACTCCATTTACGGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCACTTGG
TTTGTGGAACGTGGCTATAAAATAAAAGGCAGTATTTCCTCTCATTTTCATAGTGACAGCACGGGCGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCCATCCCCACGTATGCGTCTGAATTAACTAATGAGCTGCTTAAAAAAGACGGTAAGGTTCAAGCTAAAA
ATTCATTTGGCGGGGTTAACTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCAGGACACACTCCAGAT
AACCTAGTAGTTTGGCTGCCTGAAAGGAAAATATTATTCGGTGGTTGTTTTATTAAACCGTACGGTCTAGGTAATTTGGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCTAAATTATTAATATCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTTGTTCCAG
GTCACAGTGAAGCTGGAGACGCATCACTCTTGAAACTTACATTAGAGCAGGCGGTTAAAGGGTTAAACGAAAGTAAAAAA
CCATCAAAACTAAGCAACTAA

>>MEG_3373|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAAAAAATATTTGTGTTATTTGTATTTTTGTTTTGCAGTATTACTGCCGCCGGAGAGTCTTTGCCTGATATAAAAAT
TGAGAAACTTGACGAAGATGTTTATGTTCATACTTCTTTTGAAGAAGATAACGGCTGGGGTGTTATTACTAAACACGGCT
TGGTGGTTCTTGTAAATACTGATGCCTATATAATTGACACTCCATTTACAGCTAAAGATACTGAAAAATTAGTCCGCTGG
TTTGTGGGGCGTGGTTATAAAATCAAAGGCAGTATTTCCTCACATTTTCATAGCGATAGCGCAGGTGGAATTGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATCCCCACATATGCATCTAAATTAACAAATGAGCTTCTTAAAAAGAACGGTAATGCGCAAGCCGAAA
ACTCATTTAGTGGCGTTAGCTATTGGCTAGTTAAACATAAAATTGAAGTTTTCTATCCAGGACCAGGGCACACTCAGGAT
AATGTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAAGAAAATTTTATTTGGCGGTTGTTTTATTAAGCCGGACGGTCTTGGTTATTTGGG
AGACGCAAATCTAGAAGCATGGCCTAAGTCCGCAGAAACATTAATGTCTAAGTATGGTAATGCAAAACTGGTTGTTTCGA
GTCATAGTGAAATTGGGGGCGCATCACTATTGAAGCGCACTTGGGAGCAGGCTGTTAAGGGGCTAAAAGAAAGTAAAAAA
CCATCACAGCCAAATAACTAA

>>MEG_3374|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAAAAATTATTTGTTTTATGTGTCTTTGTCTTTTGTAGTATTACTGTCGCAGGTGAGACTTTGCCTAATTTGAGAGT
TGAAAAGCTTGAAGAAGGTGTTTATGTTCATACATCGTATGAAGAAGTTAAAGGTTGGGGTGTTGTTACTAAACACGGTT
TGGTGGTTCTCATAGGCGCTGACGCCTATCTGATTGATACTCCATTTACTGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCAATTGG
TTTGTGGAGCGCGGCTATAAAATAAAAGGCACTGTTTCCTCACATTTCCATAGCGACAGTACGGGGGGAATAGAGTGGCT
TAACTCTCAGTCTATCCCCACGTATGCGTCTGAATTAACGAATGAACTTCTGAAAAAAGACGGTAAGGTTCAAGCCAAAA
ACTCATTTGACGGGGTTAGTTATTGGCTGGCGAAAGATAAAATAGAAGTGTTTTATCCTGGCCCTGGCCACACTCAAGAC
AACGTAGTAGTTTGGCTGCCTGAAAAGGAAATATTATTTGGCGGTTGCTTTGTTAAGCCTCACGGCCTTGGTAATTTGGG
TGACGCAAATTTAGAGGCTTGGCCAGAGTCCGCCAAAATATTGATGGAAAAATATGGTAAAGCAAAGCTGGTTGTTTCAG
GTCATAGCGAAACCGGAGACGCGACACACTTGAAGCGTACCTGGGAGCAGGCTGTTAAAGGACTTAAAGAAAGTAAAAAG
ACATTGCAGCCAAGCAACTAA

>>MEG_3375|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAAAAATTATTTGTTTTATGTGTATTCTTCCTTTGCAACATTGCTGCTGCAGATGATTCTTTGCCTGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGAAAAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAAAGGTTGGGGTGTAGTCACAAAACACGGTT
TAGTGGTTCTTGTAAAGAATGATGCTTATCTGATAGATACTCCAATTACCGCTAAAGATACTGAAAAATTAGTTAATTGG
TTTATTGAGCACGGCTATAGAATCAAAGGCAGTATTTCCACACATTTCCATGGCGACAGTACGGCTGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATCTCCACGTATGCCTCTGAATTAACAAATGAACTTCTAAAAAAAGACAATAAGGTGCAAGCTACAA
ATTCTTTTAGTGGAGTTAGTTATTCACTTATCAAAAACAAAATTGAAGTTTTCTATCCAGGTCCAGGACACACTCAAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTACCTGAAAAGAAAATTTTATTCGGTGGTTGCTTTGTTAAACCGGACGGTCTTGGAAATTTAGG
GGATGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCTAAAATATTAATGTCTAAATATGGTAAAGCAAAACTGGTTGTTTCAA
GTCATAGTGAAATTGGAAACGCATCACTCTTGCAACGCACATGGGAGCAGGCTGTTAAAGGGTTAAATGAAAGTAAAAAA
CCGTTACAGCCAAGTAGCTAA

>>MEG_3376|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAGAAATTATTTGTTTTATGTGTATGCTTCTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGATCGTCTTTACCTGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGAAGAAGGTGTTTTTGTTCATACATCGTTCGAAGAAGTTAACGGTTGGGGGGTTGTTACTAAACACGGTT
TGGTGGTGCTTGTAAACACAGACGCCTATCTAATTGACACTCCATTTACTGCTACAGACACTGAAAAATTAGTCAATTGG
TTTGTGGAGCGCGGCTATAAAATCAAAGGCACTATTTCATCACATTTCCATAGCGACAGCACAGGAGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATTCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTTTGAAAAAATCCGGTAAGGTACAAGCTAAAT
ATTCATTTAGCGAAGTTAGCTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCTGGCCCAGGTCACACTCAAGAT
AACCTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAGTAAAATTTTATTCGGTGGTTGCTTTGTTAAACCTCACGGTCTTGGCAATTTAGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAAATATTAATGTCTAAATATGGCAAAGCAAAGCTTGTTGTTTCAA
GTCATAGTGAGAAAGGGGACGCATCACTATTGAAACGTACATGGGAACAAGCTCTTAAAGGGCTTAAAGAAAGTAAAAAA
ACATCATCACCAAGTAACTAA

>>MEG_3377|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAAAAATTATTTGTTTTATGTGTATTCTTCTTCTGCAACATTGCAGTTGCAGAAGAATCTTTGCCTGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGAAGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAAAGGTTGGAGTGTGGTCACTAAACACGGTT
TGGTGGTTCTTGTGAAAAATGACGCCTATCTGATTGATACTCCAATTACTGCTAAAGATACTGAAAAATTAGTCAATTGG
TTTGTTGAGCGGGGCTATAAAATCAAAGGCAGTATTTCCACACATTTCCATGGTGACAGTACGGCTGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATCCCCACATATGCTTCTGAATTAACAAATGAACTTCTTAAAAAAGACAATAAGGTACAAGCTAAAC
ACTCTTTTTATGGGGTTAGTTATTCACTAATAAAAAACAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCAGGGCACACTCAAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTACCTGAAAAGAAAATTTTATTCGGTGGTTGCTTTGTTAAACCGGACGGTCTTGGCTATTTGGG
GGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCTAAAATATTAATGTCTAAATATGGTAAAGCAAAACTAGTTGTGTCGA
GTCATAGTGATATTGGAGATGTATCACTCTTGAAACGTACATGGGAGCAGGCTGTTAAAGGGCTGAATGAAAGTAAAAAA
TCATCACAGCCAAGCGACTAA

>>MEG_3378|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATTTGTATTCCTTATTTTTTTGTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGCAGAGTCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTCGACGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGTTGGGGTGTTGTTCCTAAACATGGCT
TGGTGGTTCTTGTAAATACTGAGGCCTATCTGATTGACACTCCATTTACGGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCACTTGG
TTTGTGGAACGCGGCTATAAAATAAAAGGCAGTATTTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACAGGCGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTCTTAAAAAAGGCGGTAAAGTACAAGCTAAAA
ATTCATTTAGCGGAGTTAGCTATTGGCTAGTTAAGAAAAAGATTGAAGTTTTTTATCCTGGTCCAGGGCACACTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGCTACCTGAAAATAGAGTTTTGTTCGGTGGTTGTTTTGTTAAACCGTACGGTCTTGGAAATCTCGA
TGACGCAAATGTTGAAGCATGGCCACATTCTGCTGAAATATTAATGTCTAGGTATGGTAATGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GCCATAGTGACATCGGAAATGCGTCGCTCTTGAAGCTTACATGGGAGCAGGCTGTTAAAGGGCTAAAAGAAAGTAAAAAA
CCATCACAGCCAAGTAACTAA

>>MEG_3379|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATTTGTATTCTTTATGTTTTTGTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGCAGAGTCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAGAGGCTTGATGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGTTGGGGTGTTGTTCCTAAACACGGCT
TGGTGGTTCTTGTAAATACTGAGGCCTATCTGATTGACACTCCATTTACGGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCACTTGG
TTTGTGGGACGCGGCTATAAAATAAAAGGCAGTATTTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACGGGCGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTCTTAAAAAAGACGGTAAGGTACAAGCTAAAA
ATTCATTTGGCGGAGTTAGCTATTGGCTAGTTAAGAATAAGATTGAAGTTTTTTATCCTGGTCCAGGGCACACTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGCTACCTGAAAATAGAGTTTTGTTCGGTGGTTGTTTTGTTAAACCGTACGGTCTTGGTAATTTGGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAATTATTAATGTCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GTCACAGTGAAGTTGGAGACGCATCACTCTTGAAGCGAACATTAGAACATGCGGTTAAAGGGTTAAATGAAAGTAAAAAA
CCATCAAAACCAAGTAACTAA

>>MEG_3380|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAGAAATTATTTGTTTTATGTGTATGCTTCTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGCGGCTTTACCTGATTTAAAAAT
CGAGAAGCTTGAAGAAGGTGTTTTTGTTCATACATCGTTCGAAGAGGTTAACGGTTGGGGGGTTGTTACTAAACACGGTT
TAGTGGTGCTTGTAAACACAGACGCCTATCTAATTGACACTCCATTTACTGCTACAGACACTGAAAAATTAGTCAATTGG
TTTGTGGAGCGCGGCTATGAAATCAAAGGCACTATTTCATCACATTTCCATAGCGACAGCACAGGAGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATTCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTTTGAAAAAATCCGGTAAGGTACAAGCTAAAT
ATTCATTTAGCGAAGTTAGCTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTCTACCCTGGCCCAGGTCACACTCAAGAT
AACCTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAGTAAAATTTTATTCGGTGGTTGCTTTATTAAACCTCACGGTCTTGGCAATTTAGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAAATATTAATGTCTAAATATGGCAAAGCAAAGCTTGTTGTTTCAA
GTCATAGTGAAAAAGGGGACGCATCACTAATGAAACGTACATGGGAACAAGCCCTTAAAGGGCTTAAAGAAAGTAAAAAA
ACATCATCACAAAGTACAGCATCGTGA

>>MEG_3381|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAAAAAATATTTGTGTTATTTGTATTTTTGTTTTGCAGTATTACTGCCGCCGGAGAGTCTTTGCCTGATATAAAAAT
TGAGAAACTTGACGAAGATGTTTATGTTCATACTTCTTTTGAAAAGATAACCGGCTGGGGTGTTATTACTAAACACGGCT
TGGTGGTTCTTGTAAATACTGATGCCTATATAATTGACACTCCATTTACAGCTAAAGATACTGAAAAATTAGTCCGCTGG
TTTGTGGGGCGTGGTTATAAAATCAAAGGCAGTATTTCCTCACATTTTCATAGCGATAGCGCAGGTGGAATTGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATCCCCACATATGCATCTAAATTAACAAATGAGCTTCTTAAAAAGAACGGTAATGCGCAAGCCGAAA
ACTCATTTAGTGGCGTTAGCTATTGGCTAGTTAAACATAAAATTGAAGTTTTCTATCCAGGACCAGGGCACACTCAGGAT
AATGTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAAGAAAATTTTATTTGGCGGTTGTTTTATTAAGCCGGACGGTCTTGGTTATTTGGG
AGACGCAAATCTAGAAGCATGGCCTAAGTCCGCAGAAACATTAATGTCTAAGTATGGTAATGCAAAACTGGTTGTTTCGA
GTCATAGTGAAATTGGGGGCGCATCACTATTGAAGCGCACTTGGGAGCAGGCTGTTAAGGGGCTAAAAGAAAGTAAAAAC
CATCACAGCCCCAAATAA

>>MEG_3382|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATTTGTATTCTTTATGTTTTTGTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGAGTCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGACGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGTTGGGGTGTTATTCCTAAACACGGCT
TGGTGGTTCTTGTAAATACTGATGCCTATCTGATAGACACTCCATTTACTGCTAAAGATACTGAAAATTTAGTTAATTGG
TTTGTTGAGCGCGGCTATAGAATAAAAGGCAGTATTTCCTCACATTTCCATAGCGACAGCACGGGTGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTCTTAAAAAAGACGGTAAGGTACAAGCTAAAT
ATTCATTTAGCGGAGTTAGCTATTGGCTAGTTAAGAAAAAGATTGAAGTTTTTTATCCTGGTCCAGGGCACGCTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGCTGCCTGAAAATAGAGTTTTGTTCGGTGGTTGTTTTGTTAAACCCTACGGTCTAGGTAATTTGGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAATCCGCCAAATTATTAATGTCAAAATATAGTAAGGCAAAACTGGTTGTACCAG
GTCATAGTGACATAGGAGATTCGTCGCTCTTGAAGCTTACATGGGAGCAGACGGTAAAAGGATTCAATGAAAGCAAAAAA
AGTACCACTGCACATTAA

>>MEG_3383|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAAAAATTATTTGTTTTATGTGTATTCTTCTTCTGCAACATTGCAGTTGCAGAAGAATCTTTGCCTGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGAAGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAAAGGTTGGAGTGTGGTCACTAAACACGGTT
TGGTGGTTCTTGTGAAAAATGACGCCTATCTGATTGATACTCCAACTACTGCTAAAGATACTGAAAAATTAGTCAATTGG
TTTGTTGAGCGGGGCTATAAAATCAAAGGCAGTATTTCCACACATTTCCATGGTGACAGTACGGCTGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATCCCCACATATGCTTCTGAATTAACAAATGAACTTCTTAAAAAAGACAATAAGGTACAAGCTAAAC
ACTCTTTTAATGGGGTTAGTTATTCACTAATTAAAAACAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCAGGGCACACTCAAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTACCTGAAAAGAAAATTTTATTCGGTGGTTGCTTTGTTAAACCGGACGGTCTTGGCTATTTGGG
GGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCTAAAATATTAATGTCTAAATATGGTAAAGCAAAACTAGTTGTGTCGA
GTCATAGTGATATTGGAGATGTATCACTCTTGAAACGTACATGGGAGCAGGCTGTTAAAGGGCTGAATGAAAGTAAAAAA
TCATCACAGCCAAGCGACTAA

>>MEG_3384|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATCTGTATTCTTTATATTTTTGATTTGCAGCATTGCTACCGCAGCAGAGTCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAAAAGCTTGAAGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTAAAGAAGTTAACGGGTGGGGCGTTGTTCCTAAACATGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAATGCTGAGGCTTACCTAATTGACACTCCATTTACGGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCACTTGG
TTTGTGGAGCGTGGCTATAAAATAAAAGGCAGCATTTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACGGGCGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCGATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTGCTTAAAAAAGACGGTAAGGTTCAAGCCACAA
ATTCATTTAGCGGAGTTAACTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCGGGACACACTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAGGAAAATATTTTTCGGTGGTTGTTTTATTAAACCGTACGGTTTAGGCAAATTGGG
TGACGCAAATATAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAATTATTAAAGTCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GTCACAGTGAAGTTGGAGACGCATCACTCTTGAAACTTACATTAGAGCAGGCGGTTAAAGGGTTAAACGAAAGTAAAAAA
CCATCAAAACCAAGCAACTAA

>>MEG_3385|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAAAAATTATTTGTTTTATGTGTATTCTTCCTTTGCAACATTGCTGCTGCAGATGATTCTTTGCCTGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGAAAAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAAAGGTTGGGGTGTAGTCACAAAACACGGTT
TAGTGGTTCTTGTAAAGAATGATGCTTATCTGATAGATACTCCAATTACCGCTAAAGATACTGAAAAATTAGTTAATTGG
TTTATTGAGCACGGCTATAGAATCAAAGGCAGTATTTCCACACATTTCCATGGCGACAGTACGGCTGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATCTCCACGTATGCCTCTGAATTAACAAATGAACTTCTAAAAAAAGACAATAAGGTGCAAGCTACAA
ATTCTTTTAGTGGAGTTAGTTATTCACTTATCAAAAACAAAATTGAAGTTTTCTATCCAGGTCCAGGACACACTCAAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTACCTGAAAAGAAAATTTTATTCGGTGGTTGCTTTGTTAAACCGGACGGTCTTGGAAATTTAGG
GGATGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCTAAAATATTAATGTCTAAATATGGTAAAGCAAAACTGGTTGTTTCAG
GTCATAGTGAAATTGGAAACGCATCACTCTTGCAGCGCACATGGGAGCAGGCTGTTAAAGGGTTAAATGAAAGTAAAAAA
CCGTTACAGCCAAGTAGCTAA

>>MEG_3386|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAAAAGTTATCAGTATTCTTTATGTTTTTGTTTTGTAGCATTGCTGCCTCAGGAGAGGCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGACGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAGGAAGTTAACGGCTGGGGCGTGGTTCCTAAACACGGCT
TGGTGGTTCTTGTAAATACTGACGCTTATTTGATTGACACTCCATTTACAGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTTACTTGG
TTTGTAGAGCGCGGCTATAAAATAAAAGGCAGTATCTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACGGGCGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATTCCAACATATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTCTTAAAAAAGACGGTAAGGTACAAGCTAAAA
ATTCATTTAGCGGAGCCAGCTATTGGTTAGTTAAGAAAAAGATTGAAATTTTTTATCCTGGCCCAGGGCACACTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGCTACCTGAACATAGAGTTTTGTTTGGTGGTTGTTTTGTTAAACCGTATGGTCTAGGTAATTTGGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCTGCCAAATTATTAGTGTCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTTGTTCCAG
GTCACAGTGAAGTTGGAGATGCATCACTCTTGAAACGTACATTAGAACAGGCTGTTAAAGGATTAAACGAAAGTAAAAAG
CTATCAAAACCAAGTAACTAA

>>MEG_3387|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATTTGTATTCTTTATGTTTTTGTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGAGTCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGACGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGTTGGGGTGTTATTCCTAAACACGGCT
TGGTGGTTCTTGTAAATACTGATGCCTATCTGATAGACACTCCATTTACTGCTAAAGATACTGAAAATTTAGTTAATTGG
TTTGTTGAGCGCGGCTATAGAATAAAAGGCAGTATTTCCTCACATTTCCATAGCGACAGCACGGGTGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTCTTAAAAAAGACGGTAAGGTACAAGCTAAAT
ATTCATTTAGCGGAGTTAGCTATTGGCTAGTTAAGAAAAAGATTGAAGTTTTTTATCCTGGTTCAGGGCACGCTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGCTGCCTGAAAATAGAGTTTTGTTCGGTGGTTGTTTTGTTAAACCCTACGGTCTAGGTAATTTGGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAATCCGCCAAATTATTAATGTCAAAATATAGTAAGGCAAAACTGGTTGTACCAG
GTCATAGTGACATAGGAGATTCGTCGCTCTTGAAGCTTACATGGGAGCAGACGGTAAAAGGATTCAATGAAAGCAAAAAA
AGTACCACTGCACATTAA

>>MEG_3388|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATCTGTATTCTTTATATTTTTGTTTTGCAGCATTGCTACCGCAGCAGAGTCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAAAAGCTTGATGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGGTGGGGCGTTGTTCCTAAACATGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAATGCTGAGGCTTACATAATTGACACTCCATTTACGGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGGCACTTGG
TTTGTGGAGCGTGGCTATAAAATAAAAGGCAGCATTTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACGGGCGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCGATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTGCTTAAAAAAGACGGTAAGGTTCAAGCCACAA
ATTCATTTAGCGGAGTTAACTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCGGGACACACTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAGGAAAATATTATTCGGTGGTTGTTTTATTAAACCGTACGGTTTAGGCAATTTGGG
TGACGCAAATATAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAATTATTAAAGTCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTTGTTCCAA
GTCACAGTGAAGTTGGAGACGCATCACTCTTGAAACTTACATTAGAGCAGGCGGTTAAAGGGTTAAACGAAAGTAAAAAA
CCATCAAAACCAAGCAACTAA

>>MEG_3389|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAGAAATTATTTGTTTTATGTGTATGCTTCTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGCGGCTTTACCTGATTTAAAAAT
CGAGAAGCTTGAAGAAGGTGTTTTTGTTCATACATCGTTCGAAGAGGTTAACGGTTGGGGGGTTGTTACTAAACACGGTT
TAGTGGTGCTTGTAAACACAGACGCCTATCTAATTGACACTCCATTTACTGCTACAGACACTGAAAAATTAGTCAATTGG
TTTGTGGAGCGCGGCTATGAAATCAAAGGCACTATTTCATCACATTTCCATAGCGACAGCACAGGAGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATTCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTTTGAAAAAATCCGGTAAGGTACAAGCTAAAT
ATTCATTTAGCGGAGTTAGCTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTCTACCCTGGCCCAGGTCACACTCAAGAT
AACCTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAGTGAAATTTTATTCGGTGGTTGCTTTATTAAACCTCACGGTCTTGGCAATTTAGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAAATATTAATGTCTAAATATGGCAAAGCAAAGCTTGTTGTTTCAA
GTCATAGTGAAAAAGGGGACGCATCACTAATGAAACGTACATGGGAACAAGCCCTTAAAGGGCTTAAAGAAAGTAAAAAA
ACATCATCACCAAGTAACTAA

>>MEG_3390|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
CATGGCTTGTTATGACTGTTTTTTTGTACAGTCTATGCCTCGGGCATCCAAGCAGCAAGCGCGTTACGCCGTGGGTCGAT
GTTTGATGTTATGGAGCAGCAACGATGTTACGCAGCAGGGCAGTCGCCCTAAAACAAAGTTAGAAAAGGGAAAGTATGAA
GAAATTATTTGTTTTATGCATTTTTTTGTTTTTAAGTATTACTGCCTCAGGTGAGGTTTTGCCTGATTTGAAAATTGAGA
AGCTTGAAGAGGGTGTTTATCTTCATACATCTTTTGAAGAGGTTAGCGGTTGGGGTGTTGTTACTAAACATGGTTTGGTA
GTTCTTGTAAATAATGACGCCTATCTAATTGACACTCCATTTACAAATAAAGATACTGAAAAATTAGTTGCTTGGTTTGT
AGGGCGCGGCTTTACAATAAAGGGAAGTGTTTCCTCACATTTTCATAGCGACAGTACGGGTGGAATAGAGTGGCTTAATT
CTCAATCTATTCCCACGTATGCATCTGAGTTAACAAATGAACTTCTGAAAAAGAACGGTAAGGTGCAAGCTACAAATTCA
TTTAGCGGGGTTAGTTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAATTTTTTATCCCGGCCCAGGACATACTCAAGATAACGT
AGTGGTTTGGCTACCTGAAAACAAAATTTTATTCGGTGGTTGTTTTGTTAAACCGGACGGTCTTGGTAATTTGGATGACG
CAAATTTAAAAGCTTGGCCAAAGTCCGCAAAAATATTAATGTCTAAATATGGTAAAGCAAAGTTAGTTGTTTCAGGTCAT
AGTGAAATTGGGAACGCATCACTCTTGAAACTTACTTGGGAGCAGGCTGTTAAAGGGCTAAAAGAAAGTAAAAAACCATT
ACTGCCAAGTAACTAATTTTCTAACAAGTCGTTGCAGCACCGTTCCTTCGCTCCACTGGACAGTTTTTAAGTCGCGGTTT
TATGGTTTGTGCGCAAAAGTATTTCATAAAACCACAACTTAAAAACTGCCGCTGAACTCGGCGTTAGGCATCACAAAGTA
CAGCATCGTGACCAACAGCAACGATTCCGTCACACTGCGCCTCATGACTGAGCATGACCTTCGATGCTCT

>>MEG_3391|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAAGAAATTATTTGTTTTATGTGTATGCTTCTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGCGGCTTTACCTGATTTAAAAAT
CGAGAAGCTTGAAGAAGGTGTTTTTGTTCATACATCGTTCGAAGAGGTTAACGGTTGGGGGGTTGTTACTAAACACGGTT
TAGTGGTGCTTGTAAACACAGACGCCTATCTAATTGACACTCCATTTACTGCTACAGACACTGAAAAATTAGTCAATTGG
TTTGTGGAGCGCGGCTATGAAATCAAAGGCACTATTTCATCACATTTCCATAGCGACAGCACAGGAGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATTCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTTTGAAAAAATCCGGTAAGGTACAAGCTAAAT
ATTCATTTAGCGAAGTTAGCTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTCTACCCTGGCCCAGGTCACACTCAAGAT
AACCTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAGTAAAATTTTATTCGGTGGTTGCTTTATTAAACCTCACGGTCTTGGCAATTTAGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAAATATTAATGTCTAAATATGGCAAAGCAAAGCTTGTTGTTTCAA
GTCATAGTGAAAAAGGGGACGCATCACTAATGAAACGTACATGGGAACAAGCCCTTAAAGGGCTTAAAGAAAGTAAAAAA
ACATCATCACCAAGTAACTAAATTTCTAACAAGTCGTTGCAGCACCGCGCACTTCGTGCGCTGGACAGTTTTTAAGTCGC
GGCTTTATGGTTTTGCTGCGCAAAAGTATTCCATAAAACCACAACTTAAAAACTGCCGCTGAACTCGGCGTTAGGC

>>MEG_3392|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
AAAAGGGCGAGTATGAAAAAATTATTTGTTTTATGTATCTTTTTGTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGAGTCTTTGCC
TGATTTAAAAATTGAGAAGCTTGAAGACGGTGTTTATGTTCATACATCGTTTGAAGAAGTTAACGGTTGGGGTGTTGTTA
CTAAACACGGTTTGGTGTTTCTTGTAAACACAGACGCCTATCTGATTGACACTCCATTTGCTGCTAAAGACACTGAAAAG
TTAGTAAATTGGTTTGTGGAGCGCGGTTATAAAATAAAAGGCAGTATTTCCTCACATTTTCATAGCGACAGCTCGGGTGG
AATAGAATGGCTTAACTCTCAATCTATTCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAACGAACTTCTTAAAAAGAACGGTAAGG
TGCAAGCTAAAAACTCATTTAGCGGAGTTAGTTATTGGCTACTTAAAAATAAAATTGAAATTTTTTATCCGGGCCCTGGG
CACACTCAAGATAACGTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAAGAAAATTTTATTTGGTGGGTGTTTTGTTAAACCGTACGGTCT
TGGAAATCTCGATGATGCAAATGTTGAAGCGTGGCCACATTCTGCTGAAATATTAATGTCTAGGTATGGTAATGCAAAAC
TGGTTGTTCCAAGCCATAGTGACGTCGGAGATGCGTCGCTCTTGAAGCTTACATGGGAGCAGGCTGTTAAAGGGCTAAAA
GAAAGTAAAAAACCATCACAGCCAAGTAACTAA

>>MEG_3393|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
GGCATCCAAGCAGCAAGCGCGTTACGCCGTGGGTCGATGTTTGATGTTATGGAGCAGCAACGATGTTACGCAGCAGGGCA
GTCGCCCTAAAACAAAGTTAGAAAAGGATAAGTATGAAAAAATTATTTGTTTTATGTGTATTCTTCTTCTGCAACATTGC
AGTTGCAGAAGAATCTTTGCCTGATTTAAAAATTGAGAAGCTTGAAGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAG
TTAAAGGTTGGAGTGTGGTCACTAAACACGGTTTGGTGGTTCTTGTGAAAAATGACGCCTATCTGATTGATACTCCAATT
ACTGCTAAAGATACTGAAAAATTAGTCAATTGGTTTGTTGAGCGGGGCTATAAAATCAAAGGCAGTATTTCCACACATTT
CCATGGTGACAGTACGGCTGGAATAGAGTGGCTTAATTCTCAATCTATCCCCACATATGCTTCTGAATTAACAAATGAAC
TTCTTAAAAAAGACAATAAGGTACAAGCTAAACACTCTTTTTATGGGGTTAGTTATTCACTAATAAAAAACAAAATTGAA
GTTTTTTATCCAGGCCCAGGGCACACTCAAGATAACGTAGTGGTTTGGTTACCTGAAAAGAAAATTTTATTCGGTGGTTG
CTTTGTTAAACCGGACGGTCTTGGCTATTTGGGGGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCTAAAATATTAATGT
CTAAATATGGTAAAGCAAAACTAGTTGTGTCGAGTCATAGTGATATTGGAGATGTATCACTCTTGAAACGTACATGGGAG
CAGGCTGTTAAAGGGCTGAATGAAAGTAAAAAATCATCACAGCCAAGCGACTAAATTTCTAACAAGGCGCTTCAGCACCG
CGCACTTCGTGCGCTCGACAGTTCGTAAGCCGCTTTTTTGTGGTTTTGCTACGCAAAAGGTTTCCACAAAAAATCAACTT
ACAAACTGCGGCTGAGCTTAACGTTAGAAGGCCCAGGCTATGCAGTACTCCATTCGCTCGGTTCGTGTTTCGGATACATC
TGATTGGTTACGCCTTCGCAACCTCCTGTGGGAAGGGGATGACCACGAAACCGAGATCGCCCAGTTTTTCGCCGGAGCCC
TGGCCGAGCCCAACGAAGTGCTGGTAGCCCATGAAGATGCGGGGGCCGTTGTTGGGCATGTCGAGTTATCCATCCGCGAG
GATGTCGCAGGGCTGGAAGGCATCAGAGCGGGCTATATCGAAGGCCTGTACATCGAGCAGGCCCATCGCTCGTCCAGCGT
CGCGACGCAGTTACTACAGCACTCCGAGCAATGGGCCCAAAGTCAGGGATGCCGGGCGTTTGCATCGGATCGAGAGGATC
GCCTGATCATCCATAAGTGGTTTTCTGTGGGTCCGCTTTCTAACCCTTCATTCCAGCGGACCGCCTTCGGCGGCCGCTGA
ATTGGAACGTTAGATGCACTAAGCACATAATTGCTCACAGCCAAACTATCAGGTC

>>MEG_3394|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
GTTAGAAAAGGAAAAGTATGAGCAAGTTATCTGTATTCTTTATATTTTTGTTTTGCAGCATTGCTACCGCAGCAGAGTCT
TTGCCAGATTTAAAAATTGAAAAGCTTGATGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGGTGGGGCGT
TGTTCCTAAACATGGTTTGGTGGTTCTTGTAAATGCTGAGGCTTACCTAATTGACACTCCATTTACGGCTAAAGATACTG
AAAAGTTAGTCACTTGGTTTGTGGAGCGTGGCTATAAAATAAAAGGCAGCATTTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACG
GGCGGAATAGAGTGGCTTAATTCTCGATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTGCTTAAAAAAGACGG
TAAGGTTCAAGCCACAAATTCATTTAGCGGAGTTAACTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCC
CGGGACACACTCCAGATAACGTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAGGAAAATATTATTCGGTGGTTGTTTTATTAAACCGTAC
GGTTTAGGCAATTTGGGTGACGCAAATATAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAATTATTAAAGTCCAAATATGGTAAGGC
AAAACTGGTTGTTCCAAGTCACAGTGAAGTTGGAGACGCATCACTCTTGAAACTTACATTAGAGCAGGCGGTTAAAGGGT
TAAACGAAAGTAAAAAACCATCAAAACCAAGCAACTAAATTTCTAACAAGTCGTTGCAGCACGCCTACGTGGCTGGACAG
TTTGTAAGTTGCGCTTTTGTGGTTTGCTTCGCAAAGTATTCCACAACGCGCAACTTACAAACTGCCGCTGAACTTAGCG

>>MEG_3395|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
TTAGAAAGGAGTAAGTATGAAAAAACTATTTGTTTTATGTATATTTTTGTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGCGTCTT
TGCCTGATTTAAAAATTGAGAAGCTTGAAGAGGGTGTTTATGTTCATACATCGTTTGAAGAAGTTAACGGCTGGGGTGTT
GTTTCTAAACACGGTTTGGTGGTTCTTGTAAATACTGACGCCTATCTGATTGACACTCCATTTACTGCTAAAGATACTGA
AAAGTTAGTCAATTGGTTTGTGGAGCGCGGCTATAAAATCAAAGGCAGTATTTCCTCACATTTCCATAGCGACAGCACGG
GTGGAATAGAGTGGCTTAATTCTCAATCTATTCCCACGTATGCATCTGTATTAACAAATGAACTTCTCAAAAAAGACGGT
AAGGTGCAAGCTAAAAACTCATTTAGCGGAGTTAGCTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCC
AGGGCACACTCAAGATAACGTAGTGGTTTGGCTACCTAAAAATAAAATCTTATTTGGTGGTTGTTTTGTTAAACCATATG
GTCTTGGTAATCTAGATGACGCAAATGTTGAAGCATGGCCACATTCGGCTGAAAAATTAATATCTAAGTATGGTAATGCA
AAACTGGTTGTTCCAAGCCATAGTGACATAGGAGATGCGTCGCTCTTGAAGCTTACGTGGGAACAGGCGGTAAAAGGGCT
TAATGAAAGCAAAAAAAGTAACACTGTTCATTAACCAAATTTCTAACAAGTCGCTGAAGCATCGCACCTTCGGTGCTGGA
CAGTTTTTAAGTCGCGCTTTTGTGGTTTTGCTACGCAAAAGGTTTCCACAAAATCACAACTTAAAAACTGCCGCTTAGCT
CGGCG

>>MEG_3396|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
GGCATCCAAGCAGCAAGCGCGTTACGCCGTGGGTCGATGTTTGATGTTATGGAGCAGCAACGATGTTACGCAGCAGGGCA
GTCGCCCTAAAACAAAGTTAGAAAAGGATAAGTATGAAAAAATTATTTGTTTTATGTGTATTCTTCTTCTGCAACATTGC
AGTTGCAGAAGAATCTTTGCCTGATTTAAAAATTGAGAAGCTTGAAGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAG
TTAAAGGTTGGAGTGTGGTCACTAAACACGGTTTGGTGGTTCTTGTGAAAAATGACGCCTATCTGATTGATACTCCAATT
ACTGCTAAAGATACTGAAAAATTAGTCAATTGGTTTGTTGAGCGGGGCTATAAAATCAAAGGCAGTATTTCAACACATTT
CCATGGTGACAGTACGGCTGGAATAGAGTGGCTTAATTCTCAATCTATCCCCACATATGCTTCTGAATTAACAAATGAAC
TTCTTAAAAAAGACAATAAGGTACAAGCTAAACACTCTTTTAATGGGGTTAGTTATTCACTAATTAAAAACAAAATTGAA
GTTTTTTATCCAGGCCCAGGGCACACTCAAGATAACGTAGTGGTTTGGTTACCTGAAAAGAAAATTTTATTCGGTGGTTG
CTTTGTTAAACCGGACGGTCTTGGCTATTTGGGGGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCTAAAATATTAATGT
CTAAATATGGTAAAGCAAAACTAGTTGTGTCGAGTCATAGTGATATTGGAGATGTATCACTCTTGAAACGTACATGGGAG
CAGGCTGTTAAAGGGCTGAATGAAAGTAAAAAATCATCACAGCCAAGCGACTAAATTTCTAACAAGGCGCTTCAGCACCG
CGCACTTCGTGCGCTCGACAGTTCGTAAGCCGCTTTTTTGTGGTTTTGCTACGCAAAAGGTTTCCACAAAAAATCAACTT
ACAAACTGCGGCTGAGCTTAACGTTAGAAGGCCCAGGCTATGCAGTACTCCATTCGCTCGGTTCGTGTTTCGGATACATC
TGATTGGTTACGCCTTCGCAATCTCCTGTGGGAAGGGGATGACCACGAAACCGAGATCGCCCAGTTTTTCGCCGGAGCCC
TGGCCGAGCCCAACGAAGTGCTGGTAGCCCATGATGATGCGGGGGCCGTTGTTGGGCATGTCGAGTTATCCATCCGCGAG
GATGTCGCAGGGCTGGAGGGCATCAGAGCGGGCTATATCGAAGGCCTGTACATCGAGGAGGCCCATCGCTCGTCCAGCGT
CGCGACGCAGTTACTACGGCACTCCGAGCAATGGGCCCAAAGTCAGGGATGCCGGGCGTTTGCATCGGATCGAGAGGATC
GCCTGATCATCCATAAGCGGTTTTCTGTGAGTCCGCTTTCTAACCCTTCATTCCAGCGGACCGCCTTCGGCGGCCGCTGA
ATTTGAACGTTAGATGCACTAAGCACATAATTGCTCACAGCCAAACTATCAGGTCAAGTCTGCTT

>>MEG_3397|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
TTAGAAAAGGAAAAGTATGAGCAAGTTATCTGTATTCTTTATATTTTTGTTTTGCAGCATTGCTACCGCAGCAGAGTCTT
TGCCAGATTTAAAAATTGAAAAGCTTGATGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGGTGGGGCGTT
TTTCCTAAACATGGTTTGGTGGTTCTTGTAAATGCTGAGGCTTACCTAATTGACACTCCATTTACGGCTAAAGATACTGA
AAAGTTAGTCACTTGGTTTGTGGAGCGTGGCTATAAAATAAAAGGCAGCATTTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACGG
GCGGAATAGAGTGGCTTAATTCTCGATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTGCTTAAAAAAGACGGT
AAGGTTCAAGCCACAAATTCATTTAGCGGAGTTAACTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCC
GGGACACACTCCAGATAACGTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAGGAAAATATTATTCGGTGGTTGTTTTATTAAACCGTACG
GTTTAGGCAATTTGGGTGACGCAAATATAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAATTATTAAAGTCCAAATATGGTAAGGCA
AAACTGGTTGTTCCAAGTCACAGTGAAGTTGGAGACGCATCACTCTTGAAACTTACATTAGAGCAGGCGGTTAAAGGGTT
AAACGAAAGTAAAAAACCATCAAAACCAAGCAACTAAATTTCTAACAAGTCGTTGCAGCACGCCACTACGTGGCTGGACA
GTTTGTAAGTTGCGCTTTTGTGGTTTGCTTCGCAAAGTATTCCACAACGCGCAACTTACAAACTGCCGCTGAACTTAGCG

>>MEG_3398|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATCTGTATTCTTTATATTTTTGTTTTGCAGCATTGCTACCGCAGCAGAGTCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAAAAGCTTGATGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGGTGGGGCGTTGTTCCTAAACATGGTT
TGGTGGTTCTTGTAAATGCTGAGGCTTACCTAATTGACACTCCATTTACGGCTAAAGATACTGAAAAGTTAGTCACTTGG
TTTGTGGAGCGTGGCTATAAAATAAAAGGCAGCATTTCCTCTCATTTTCATAGCGACAGCACGGGTGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCGATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTGCTTAAAAAAGACGGTAAGGTTCAAGCCACAA
ATTCATTTAGCGGAGTTAACTATTGGCTAGTTAAAAATAAAATTGAAGTTTTTTATCCAGGCCCGGGACACACTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGTTGCCTGAAAGGAAAATATTATTCGGTGGTTGTTTTATTAAACCGTACGGTTTAGGCAATTTGGG
TGACGCAAATATAGAAGCTTGGCCAAAGTCCGCCAAATTATTAAAGTCCAAATATGGTAAGGCAAAACTGGTTGTTCCAG
GTCACAGTGAAGTTGGAGACGCATCACTCTTGAAACTTACATTAGAGCAGGCGGTTAAAGGGTTAAACGAAAGTAAAAAA
CCATCAAAACCAAGCAACTAA

>>MEG_3399|Drugs|betalactams|Class_B_betalactamases|IMP
ATGAGCAAGTTATTTGTATTCTTTATGTTTTTGTTTTGTAGCATTACTGCCGCAGGAGAGTCTTTGCCAGATTTAAAAAT
TGAGAAGCTTGACGAAGGCGTTTATGTTCATACTTCGTTTGAAGAAGTTAACGGTTGGGGTGTTATTCCTAAACACGGCT
TGGTGGTTCTTGTAAATACTGATGCCTATCTGATAGACACTCCATTTACTGCTAAAGATACTGAAAATTTAGTTAATTGG
TTTGTTGAGCGCGGCTATAGAATAAAAGGCAGTATTTCCTCACATTTCCATAGCGACAGCACGGGTGGAATAGAGTGGCT
TAATTCTCAATCTATCCCCACGTATGCATCTGAATTAACAAATGAACTTCTTAAAAAAGACGGTAAGGTACAAGCTAAAT
ATTCATTTAGCGGAGTTAGCTATTGGCTAGTTAAGAAAAAGATTGAAGTTTTTTATCCTGGTCCAGGGCACGCTCCAGAT
AACGTAGTGGTTTGGCTGCCTGAAAATAGAGTTTTGTTCGGTGGTTGTTTTGTTAAACCCTACGGTCTAGGTAATTTGGG
TGACGCAAATTTAGAAGCTTGGCCAAAATCCGCCAAGTTATTAATGTCAAAATATAGTAAGGCAAAACTGGTTGTACCAA
GTCATAGTGACATAGGAGATTCGTCGCTCTTGAAGCTTACATGGGAGCAGACGGTAAAAGGATTCAATGAAAGCAAAAAA
AGTACTACTGCACATTAA