MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

GIM

The GIM genes encode Ambler class B beta-lactamases.

References

Other Groups in Class B betalactamases

Sequences

Download Sequences

>CARD|phgb|AJ620678|0-753|ARO:3000845|GIM-1|betalactams|Class_B_betalactamases|GIM
ATGAAAAATGTATTAGTGTTTTTAATATTACTTGTAGCGTTGCCAGCTTTAGCTCAGGGTCATAAACCGCTAGAAGTTAT
AAAAATTGAAGATGGAGTATATCTTCATACCTCCTTTAAGAATATTGAAGGCTATGGGTTAGTTGATTCGAATGGGTTGG
TAGTTCTGGATAATAATCAAGCCTATATTATCGACACACCTTGGTCTGAAGAAGACACGAAGTTGTTATTATCCTGGGCG
ACTGACAGGGGATACCAGGTTATGGCTAGCATCTCAACTCATTCTCATGAAGATCGCACTGCTGGTATCAAGTTGCTAAA
TTCAAAGTCAATTCCTACATACACATCAGAGTTAACTAAAAAGCTTCTTGCCCGTGAAGGAAAGCCGGTTCCTACCCACT
ACTTTAAAGACGACGAATTCACACTGGGAAATGGGCTTATAGAGCTCTACTATCCAGGTGCTGGGCATACAGAGGATAAT
ATTGTTGCTTGGTTACCCAAAAGCAAAATACTATTTGGTGGCTGCCTCGTGAGGAGTCATGAGTGGGAAGGCTTAGGTTA
CGTAGGCGACGCCTCAATTAGCTCTTGGGCTGACTCAATTAAAAATATTGTATCGAAAAAATATCCCATTCAAATGGTCG
TTCCGGGGCATGGCAAAGTTGGAAGTTCAGATATATTAGATCACACCATTGATCTTGCTGAATCAGCTTCTAACAAATTA
ATGCAACCGACCGCTGAAGCGTCGGCTGATTAA

>CARD|phgb|KM659858|401-1154|ARO:3003194|GIM-2|betalactams|Class_B_betalactamases|GIM
ATGAAAAATGTATTAGTGTTTTTAATATTACTTGTAGCGTTGCCAGCTTTAGCTCAGGGTCATAAACCGCTAGAAGTTAT
AAAAATTGAAGATGGAGTATATCTTCATACCTCCTTTAAGAATATTGAAGGCTATGGGTTAGTTGATTCGAATGGGTTGG
TAGTTCTGGATAATAATCAAGCCTATATTATCGACACACCTTGGTCTGAAGAAGACACGAAGTTGTTATTATCCTGGGCG
ACTGACAGGGGATACCAGGTTATGGCTAGCATCTCAACTCATTCTCATGGAGATCGCACTGCTGGTATCAAGTTGCTAAA
TTCAAAGTCAATTCCTACATACACATCAGAGTTAACTAAAAAGCTTCTTGCCCGTGAAGGAAAGCCGGTTCCTACCCACT
ACTTTAAAGACGACGAATTCACACTGGGAAATGGGCTTATAGAGCTCTACTATCCAGGTGCTGGGCATACAGAGGATAAT
ATTGTTGCTTGGTTACCCAAAAGCAAAATACTATTTGGTGGCTGCCTCGTGAGGAGTCATGAGTGGGAAGGCTTAGGTTA
CGTAGGCGACGCCTCAATTAGCTCTTGGGCTGACTCAATTAAAAATATTGTATCGAAAAAATATCCCATTCAAATGGTCG
TTCCGGGGCATGGCAAAGTTGGAAGTTCAGATATATTAGATCACACCATTGATCTTGCTGAATCAGCTTCTAACAAATTA
ATGCAACCGACCGCTGAAGCGTCGGCTGATTAAG