MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

BLA1

The Bla1 gene encodes an Ambler class A beta-lactamase.

References

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC155864/

Other Groups in Class A betalactamases

Sequences

Download Sequences

>>MEG_1237|Drugs|betalactams|Class_A_betalactamases|BLA1
ATGATAGTTTTGAAAAACAAGAAAATGCTAAAAATAGGGATGTGTGTTGGTATATTAGGTTTAAGTATTACAAGCCTAGT
AACTTTTACAGGAGGTGCATTGCAAGTTGAAGCGAAAGAAAAGACTGGACAAGTGAAACATAAAAATCAGGCGACGCATA
AAGAGTTCTCTCAACTTGAGAAAAAATTTGATGCTCGATTAGGTGTATATGCGATTGATACTGGTACAAATCAAACAATC
GCTTATCGACCTAACGAAAGGTTTGCCTTTGCATCAACTTACAAGGCTTTAGCGGCAGGGGTATTACTGCAACAGAACTC
TACTAAGAAATTAGATGAAGTTATTACTTATACGAAAGAAGACTTAGTGGATTATTCACCTGTTACAGAGAAACATGTAG
ATACTGGAATGACACTAGGAGAAATTGCGGAGGCTGCTGTTCGTTACAGTGATAATACTGCAGGGAACATTTTATTTCAT
AAAATAGGCGGACCGAAAGGATATGAAAAAGCGCTTAGACAGATGGGGGACCGGGTTACTATGTCTGATCGTTTTGAAAC
AGAATTAAACGAGGCTATTCCAGGAGACATTCGTGACACCAGTACAGCGAAAGCAATTGCTACGAATCTTAAAGCTTTTA
CGGCCGGAAATGCGCTTCCAAATCATAAACGTAACATTCTTACAAAGTGGATGAAAGGAAATGCTACAGGAGACAAACTT
ATTCGTGCAGGTGTGCCTACTAACTGGGTAGTTGCAGATAAATCAGGAGCTGGAAGTTACGGGACACGAAATGATATTGC
TATCGTTTGGCCACCAAATAGAGCACCTATTATCATCGCAATTTTATCTAGTAAAGATGAAAAAGGGGCTACCTATGATA
ATCAACTCATTGCAGAGGCGGCTGAAGTTATAGTTAATGCTTTTAGGTGA