MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

TETRM

The TETRM group of genes confer resistance to Drug and biocide resistance through the mechanism, Drug and biocide MFS efflux regulator.

References

  Other Groups in Tetracycline resistance MFS efflux regulator

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_7196|Drugs|Tetracyclines|Tetracycline_resistance_MFS_efflux_regulator|TETRM|RequiresSNPConfirmation
  ATGATGTCTAGATTAGATAAAAGTAAAGTGATTAACAGCGCATTAGAGCTGCTTAATGAGGTCGGAATCGAAGGTTTAAC
  AACCCGTAAACTCGCCCAGAAGCTAGGTGTAGAGCAGCCTACATTGTATTGGCATGTAAAAAATAAGCGGGCTTTGCTCG
  ACGCCTTAGCCATTGAGATGTTAGATAGGCACCATACTCACTTTTGCCCTTTAGAAGGGGAAAGCTGGCAAGATTTTTTA
  CGTAATAACGCTAAAAGTTTTAGATGTGCTTTACTAAGTCATCGCGATGGAGCAAAAGTACATTTAGGTACACGGCCTAC
  AGAAAAACAGTATGAAACTCTCGAAAATCAATTAGCCTTTTTATGCCAACAAGGTTTTTCACTAGAGAATGCATTATATG
  CACTCAGCGCTGTGGGGCATTTTACTTTAGGTTGCGTATTGGAAGATCAAGAGCATCAAGTCGCTAAAGAAGAAAGGGAA
  ACACCTACTACTGATAGTATGCCGCCATTATTACGACAAGCTATCGAATTATTTGATCACCAAGGTGCAGAGCCAGCCTT
  CTTATTCGGCCTTGAATTGATCATATGCGGATTAGAAAAACAACTTAAATGTGAAAGTGGGTCTTAA

  >>MEG_7197|Drugs|Tetracyclines|Tetracycline_resistance_MFS_efflux_regulator|TETRM|RequiresSNPConfirmation
  ATGAGTTATGGAGATTCCCGTGAGAAAATCCTTTCGGCAGCTACCCGGCTTTTTCAGCTGCAAGGGTATTACGGCACGGG
  GCTGAACCAGATTATAAAGGAAAGCGGCGCGCCTAAAGGCTCTCTTTACTACCACTTTCCCGGGGGTAAAGAACAGCTTG
  CGATCGAAGCCGTGAATGAGATGAAGGAGTATATCCGTCAGAAAATCGCGGACTGCATGGAAGCCTGCACCGATCCAGCG
  GAAGGCATTCAAGCCTTTTTGAAGGAGCTCTCCTGCCAGTTTTCATGTACGGAAGACATTGAAGGCTTGCCTGTGGGCTT
  GCTAGCGGCTGAGACGTCATTGAAAAGCGAACCGTTGCGCGAAGCCTGTCATGAAGCCTACAAAGAATGGGCCTCTGTGT
  ATGAGGAAAAACTGCGGCAGACTGGCTGCAGCGAGAGCCGTGCAAAAGAAGCCAGCACTGTGGTTAACGCGATGATTGAA
  GGCGGCATCCTTTTATCTTTGACGGCAAAAAACAGTACGCCGCTCCTTCATATCTCCAGCTGCATTCCTGACCTGCTGAA
  GAGATAA