MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

WTPA

The WTPA group of genes confer resistance to Metal resistance through the mechanism, Metal resistance ABC efflux pump.

References

  Other Groups in Multi-metal ABC efflux pumps

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_7808|Metals|Multi-metal_resistance|Multi-metal_ABC_efflux_pumps|WTPA
  ATGCGAGAGGGTGGTGTAATGAAGAAAAGACTTTTAGCTCTAATAGTTGCTTTTGCGGTATTAACTGCTGGGTGTTTGGG
  AAGTGAGAGCAAAGAAGTTACACTGATAGTATTTCACGCAGGTTCTCTAAGTGTTCCCTTCCAAGAAGTTGAGAAGGAAT
  TCTCTGAATATGCTGAAAGAAACCTCGGGATTAAGGTGTCATTCCAAGACGAAGCCAGTGGAAGCGTTATGGCAGTTAGG
  AAGGTCACAGATTTAGGGAGAAAAGCTGATGTAATTGGAGTGGCAGATTACACTTTAATACCCCAGCTATTGATACCAAA
  CTACACGGATTTCTATGTCCTTTTTGCAACAAATGAAATTGTAATAGCATTCACAGATAAGAGCAGGTATGTAGAAGAAA
  TGAAAAGCAATCCGGATAAATGGTATGAAATTCTGGCTAGGGAAGATGTAAGATTTGGATTCAGCGATCCAAACCAAGAT
  CCCTGTGGCTACCGTTCTCTTATGGTAATAAAGTTAGCGGATTTGTATTATGGAAAGGAGATATTCAAAGAGCTTATTGA
  AGAAAATACAAACATCTATTCAAATGGAACGCAGATCTACGCTCCTAAGGAGATTACAGTTAATCCTGGCAAGATTGTGA
  TTAGACCAAAAGAAACAGATCTCCTAGGTCTAGTTGAAAGTGGAAGCATTGACTACATCTTCATCTATAAAAGCGTTGCC
  AAACAGCATAATCTTTCTTACATAACTCTTCCTAGTGAAATAAACTTGGGAGATTTTAGCAAAGAGAAATTCTACGGTCA
  GATCTCGATAACCTTGGGCTCTACTGGAAAGACAATAAAAGCCAAGCCAATAGTTTATGGAGTGACCGTACTGAAAGACG
  CTCCTAATAGGGAAGTGGCCATAGAATTTCTGAGATATCTCCTGAGCGAGAATGGAAAAAGAATATTTGAAAAGAACCAC
  CAGGACTTTCTAGAACCTCCAATAGCATTTGGAAATGTGCCCGAGGAATTGAAGCCTCTGGTCTCGATTGAAAAGTGA