MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

FBPA

The FBPA group of genes confer resistance to Metal resistance through the mechanism, Metal resistance ABC efflux pump.

References

  Other Groups in Multi-metal ABC efflux pumps

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_2888|Metals|Multi-metal_resistance|Multi-metal_ABC_efflux_pumps|FBPA
  ATGCAATTTAAACATTTCAAACTTGCTACCCTTGCTGCAGCACTTGCTTTTTCTGCTAATAGTTTTGCTGATATTACCGT
  TTATAATGGTCAGCACAAAGAAGCCGCTGCTGCAGTGGCAAAAGCCTTTGAACAGGAAACAGGCATTAAAGTTACGCTAA
  ATAGCGGGAAAAGTGCGCAACTTGCAGGTCAATTAAAAGAAGAAGGCGATAAAACACCCGCCGATGTTTTCTATACTGAA
  CAAACAGCGACTTTTGCTGATCTTTCTGAAGCAGGGCTTTTAGCACCAATTTCAGAACAAACAATTAAACAAACTGCACA
  AAAAGGCGTACCACTTGCACCGAAAAAAGACTGGGTTGCATTAAGTGGCCGTTCTCGCGTAGTGGTTTACGATCACACTA
  AATTATCTGAAAAAGATATGGAAAAATCAGTGCTTGATTATGCAACACCAAAATGGAAAGGCAAAATCGGTTATGTATCA
  ACTTCTGGTGCGTTCTTAGAGCAAGTTGTTGCTTTAAGCAAAATGAAAGGGGACAAAGTTGCGCTTAATTGGTTAAAAGG
  CTTAAAAGAGAACGGTAAACTTTATGCTAAAAATAGTGTGGCATTACAAGCGGTCGAAAATGGTGAAGTGCCTGCTGCGT
  TAATCAATAACTATTATTGGTATAACCTTGCAAAAGAAAAAGGCGTGGAAAATCTAAAAAGCCGTCTTTATTTTGTTCGC
  CACCAAGATCCAGGTGCGTTAGTTAGCTATTCAGGTGCAGCAGTATTAAAAGCCTCTAAAAATCAAGCTGAAGCACAAAA
  ATTCGTTGATTTCTTAGCAAGTAAAAAAGGTCAAGAAGCATTAGTGGCAGTGCGTGCAGAATATCCATTACGCGCTGATG
  TGGTTTCGCCATTTAATCTTGAACCTTATGAAAAATTAGAAGCACCAGTGGTATCCGCAACAACAGCTCAAGATAAAGAG
  CATGCGACCAAATTAATTGAAGAAGCTGGATTGAAATAA