MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

EMRK

The emrKY genes encode a multi-drug efflux system under the regulation of EvgSA and H-NS.

References

Other Groups in Multi-drug efflux pumps

Sequences

Download Sequences

>CARD|phgb|D78168|536-1592|ARO:3000206|emrK|Multi-drug_resistance|Multi-drug_efflux_pumps|EMRK
ATGGAATTAGAAGACATGATTAGTACAGATGACGCCTATGTCACGGGGAATGCAGATCCAATTTCTGCACAAGTCTCAGG
TAGTGTCACTGTCGTTAATCATAAAGATACGAACTACGTTCGACAAGGTGACATTTTAGTTTCACTGGATAAAACTGATG
CCACTATCGCACTCAATAAAGCTAAAAATAATCTGGCAAATATTGTTCGGCAAACGAATAAACTATACTTACAGGATAAA
CAATACAGTGCCGAAGTCGCTTCAGCACGTATTCAGTATCAACAATCTTTAGAAGATTATAACCGTCGAGTGCCGTTAGC
GAAGCAGGGGGTTATTTCAAAAGAAACGCTGGAGCATACCAAAGATACGTTAATAAGTAGCAAAGCGGCATTGAATGCCG
CTATCCAGGCTTATAAAGCGAATAAAGCTTTAGTAATGAACACACCATTAAACCGTCAGCCACAAGTCGTTGAAGCGGCG
GATGCAACTAAAGAAGCCTGGTTGGCGCTTAAACGTACGGATATTAAGAGTCCGGTTACCGGCTATATTGCCCAGAGAAG
TGTTCAGGTCGGCGAAACAGTGAGCCCCGGACAATCGTTAATGGCTGTCGTACCGGCACGTCAAATGTGGGTTAATGCCA
ACTTTAAAGAAACACAACTCACGGATGTACGGATTGGTCAATCGGTCAATATTATCAGCGATCTTTATGGTGAAAATGTT
GTGTTTCATGGTCGGGTGACAGGGATCAATATGGGAACCGGCAATGCGTTCTCCTTATTACCTGCACAAAATGCGACAGG
GAACTGGATCAAAATCGTTCAGCGTGTACCGGTTGAAGTTTCTCTTGATCCAAAAGAACTCATGGAACACCCCTTGCGTA
TTGGTTTATCGATGACAGCAACTATTGATACGAAGAACGAAGACATTGCCGAGATGCCTGAGCTGGCTTCAACCGTGACC
TCCATGCCGGCTTATACCAGTAAGGCTTTAGTTATCGATACCAGTCCGATAGAAAAAGAAATTAGCAACATTATTTCGCA
TAATGGACAACTTTAAT