MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

ADEK

The adeIJK multi-drug efflux system is found in Acinetobacter baumannii

References

Other Groups in Multi-drug efflux pumps

Sequences

Download Sequences

>CARD|phgb|AY769962|5610-7065|ARO:3000782|adeK|Multi-drug_resistance|Multi-drug_efflux_pumps|ADEK
ATGCAAAAAGTATGGTCTATTTCAGGTCGTAGCATTGCGGTGTCTGCACTTGCGCTTGCTTTGGCAGCTTGTCAAAGCAT
GCGCGGCCCAGAACCAGTCGTGAAAACCGATATACCACAAAGCTATGCATATAACAGCGCTTCTGGTACGTCTATTGCTG
AACAGGGTTATAAACAGTTCTTTGCTGACCCGCGTTTGCTTGAAGTGATTGATTTGGCTCTTGCCAATAACCGTGACTTA
CGTACAGCAACGCTCAATATTGAACGTGCTCAACAGCAATATCAGATTACACAGAACAACCAGCTTCCAACAATCGGAGC
AAGTGGTAGTGCAATTCGTCAGGTTTCTCAAAGCCGTGATCCGAATAACCCCTACTCTACTTATCAAGTAGGTTTGGGTG
TAACTGCTTATGAGCTAGATTTCTGGGGTCGTGTTCGTAGCCTCAAAGATGCTGCTTTAGATAGTTATCTTGCAACACAA
AGTGCTCGTGATTCGACTCAAATCAGTCTGATTAGCCAAGTTGCTCAAGCATGGTTAAATTATTCGTTTGCAACAGCAAA
CTTAAGACTGGCAGAGCAAACGCTTAAAGCACAGTTAGATTCTTACAATCTCAACAAAAAACGTTTTGATGTAGGTATTG
ACAGTGAAGTTCCATTACGTCAAGCACAGATTTCTGTAGAAACTGCGCGTAATGATGTAGCGAACTACAAAACTCAAATT
GCTCAAGCACAAAACTTGTTGAACTTGCTTGTAGGCCAACCTGTTCCACAAAACTTGTTACCTACACAACCTGTAAAACG
CATTGCTCAACAAAATGTGTTTACTGCCGGTTTACCAAGTGACTTGTTAAATAACCGTCCGGATGTAAAAGCTGCTGAAT
ACAACTTAAGCGCTGCGGGTGCGAATATCGGTGCTGCAAAAGCACGTTTATTCCCAACCATTAGCTTAACGGGTTCGGCT
GGTTATGCATCAACTGACTTAAGTGATCTATTTAAGTCTGGTGGTTTTGTATGGTCAGTTGGTCCAAGCTTAGATTTACC
AATCTTTGACTGGGGTACACGCCGTGCCAATGTAAAAATTTCTGAAACCGATCAGAAAATTGCATTGTCTGATTATGAAA
AATCAGTTCAGTCGGCGTTCCGTGAAGTTAATGACGCGCTTGCAACTCGTGCCAATATTGGTGAGCGTTTAACAGCACAA
CAACGTCTAGTAGAAGCAACTAACCGCAACTACACACTTTCAAATGCCCGCTTCCGTGCCGGTATTGATAGTTACTTGAC
TGTTCTTGATGCACAGCGTTCTTCATATGCAGCTGAACAAGGTTTGTTATTGCTTCAACAAGCAAACTTAAACAACCAAA
TCGAGTTATACAAAACTCTAGGTGGTGGTTTAAAAGCAAATACTTCAGATACAGTGGTTCACCAACCATCTAGTGCTGAA
CTTAAAAAGCAATAAG