MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

ADEAI

The adeA/adeI genes are part of an resistance nodulation cell division efflux system in Acinetobacter baumannii.

References

Other Groups in Multi-drug efflux pumps

Sequences

Download Sequences

>Mdr|AY769962.1|gene1|Multi-drug_resistance|Multi-drug_efflux_pumps|ADEAI
ATGATGTCGGCTAAGCTTTGGGCACCAGCCCTTACTGCTTGCGCATTAGCAACAAGTATCGCGCTTGTTGGTTGTAGCAA
AGGCTCCGATGAGAAACAGCAAGCTGCTGCTGCTCAGAAAATGCCGCCTGCAGAAGTAGGTGTTATTGTTGCTCAACCAC
AAAGTGTTGAACAAAGCGTTGAGCTTTCAGGCCGTACTTCAGCATATCAAATTTCTGAAGTTCGTCCTCAGACAAGTGGC
GTGATTTTAAAACGCTTATTTGCTGAAGGAAGCTATGTTCGTGAAGGTCAGGCGCTTTATGAGCTCGACTCTAGAACGAA
CCGTGCAACGTTAGAAAATGCAAAAGCATCACTCCTACAACAACAGGCAAATCTAGCTTCACTACGTACCAAGTTAAATC
GTTATAAACAACTTGTTTCTAGTAATGCTGTGTCTAAACAGGAATATGATGACTTACTTGGTCAAGTCAATGTTGCAGAA
GCACAAGTTGCAGCAGCTAAGGCTCAAGTAACAAATGCAAATGTAGATCTTGGTTATTCTACAATTCGCTCTCCTATTTC
TGGCCAATCTGGTCGTTCTTCAGTAACGGCTGGTGCTTTGGTTACTGCAAACCAGACTGACCCGTTGGTAACGATTCAAC
AGTTAGATCCTATCTATGTTGATATTAATCAGTCTAGTGCTGAGTTATTGCGTTTACGTCAACAACTAAGTAAAGGCAGT
TTAAATAACAGTAACAACACGAAAGTAAAATTAAAGCTTGAAGATGGTTCTACCTATCCAATCGAAGGGCAACTTGCTTT
CTCTGACGCTTCTGTAAACCAAGATACAGGAACAATTACATTACGTGCCGTATTCTCTAACCCGAATCATTTATTGCTTC
CGGGTATGTATACCACTGCGCAAATTGTTCAGGGCGTTGTTCCAAATGCTTACCTGATTCCTCAAGCTGCCATTACTCGT
TTACCTACAGGGCAAGCTGTAGCGATGCTTGTTAATGCTAAAGGGGTTGTTGAGAGTCGTCCTGTTGAAACCTCTGGTGT
TCAAGGACAAAATTGGATTGTGACTAACGGCTTAAAAGCCGGCGATAAAGTCATTGTTGATGGTGTTGCCAAAGTTAAAG
AAGGGCAAGAAGTATCAGCAAAACCTTATCAAGCTCAACCAGCAAACTCTCAAGGTGCAGCACCAAATGCTGCGAAACCG
GCTCAATCAGGTAAACCTCAAGCAGAACAGAAAGCAGCTTCAAATGCATAA

>Mdr|NC_010410.6000771|Multi-drug_resistance|Multi-drug_efflux_pumps|ADEAI
ATGATGTCGGCTAAGCTTTGGGCACCAGCCCTTACTGCTTGCGCATTAGCAACAAGTATCGCGCTTGTTGGTTGTAGCAA
AGGCTCCGATGAGAAACAGCAAGCTGCTGCTGCTCAGAAAATGCCGCCTGCAGAAGTAGGTGTTATTGTTGCTCAACCAC
AAAGTGTTGAACAAAGCGTTGAGCTTTCAGGCCGTACTTCAGCATATCAAATTTCTGAAGTTCGTCCTCAAACAAGTGGC
GTGATTTTAAAACGTTTATTTGCTGAAGGAAGCTATGTTCGTGAAGGTCAGGCGCTTTATGAGCTCGACTCTAGAACGAA
CCGTGCAACGTTAGAAAATGCAAAAGCATCACTCCTACAACAACAGGCAAATCTAGCTTCACTACGTACCAAGTTAAATC
GTTATAAACAACTTGTTTCTAGTAATGCTGTGTCTAAACAGGAATATGATGACTTACTTGGTCAAGTCAATGTTGCAGAA
GCACAAGTTGCAGCAGCTAAGGCTCAAGTAACAAATGCAAATGTAGATCTTGGTTATTCTACAATTCGCTCTCCTATTTC
TGGCCAATCTGGTCGTTCTTCAGTAACGGCTGGTGCTTTGGTTACTGCAAACCAGACTGACCCGTTGGTAACGATTCAAC
AATTAGATCCTATCTATGTTGATATTAATCAGTCTAGTGCTGAGTTATTGCGTTTACGTCAACAACTAAGCAAAGGCAGT
TTAAATAACAGTAACAACACGAAAGTAAAATTAAAGCTTGAAGATGGTTCTACCTATCCAATCGAAGGGCAACTTGCTTT
CTCTGACGCTTCTGTAAACCAAGATACAGGAACAATTACATTACGTGCCGTATTCTCTAACCCGAATCATTTATTGCTTC
CGGGTATGTATACCACTGCGCAAATTGTTCAGGGCGTTGTTCCAAATGCTTACCTGATTCCTCAAGCTGCCATTACTCGT
TTACCTACAGGACAAGCTGTAGCGATGCTTGTTAATGCTAAAGGGGTTGTTGAGAGCCGTCCTGTTGAAACCTCTGGTGT
TCAAGGACAAAACTGGATTGTGACTAACGGCTTAAAAGCCGGCGATAAAGTCATTGTTGATGGTGTTGCCAAAGTTAAAG
AAGGGCAAGAAGTATCAGCAAAACCTTATCAAGCTCAACCAGCAAACTCTCAAGGTGCAGCACCAAATGCTGCGAAACCG
GCTCAATCAGGTAAACCTCAAGCAGAACAGAAAGCAGCTTCAAATGCATAA