MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

ADEA

The adeABC multi-drug efflux system is under the regulation of AdeRS.

References

Other Groups in Multi-drug efflux pumps

Sequences

Download Sequences

>Mdr|NC_011586.7046391|Multi-drug_resistance|Multi-drug_efflux_pumps|ADEA
ATGCAAAAGCATCTTTTACTTCCTTTATTTTTATCTATTGGGCTGATATTACAGGGGTGTGATTCAAAAGAAGTCGCTCA
AGCTGAGCCACCACCGGCTAAAGTCAGTGTATTAAGCATTCAACCGCAGTCGGTAAATTTTAGTGAAAATCTTCCTGCAC
GAGTACATGCGTTCCGTACGGCGGAAATCCGTCCGCAAGTCGGAGGTATTATTGAAAAGGTTCTATTTAAACAAGGTAGT
GAAGTTAGAGCAGGGCAAGCTTTATATAAAATTAATTCCGAGACTTTTGAGGCCGATGTAAATAGCAATAGAGCTTCTCT
CAATAAAGCTGAAGCTGAGGTGGCAAGACTCAAAGTTCAGTTAGAACGTTATGAGCAGCTATTACCAAGTAATGCGGTTA
GTAAGCAAGAAGTAAGTAATGCTCAAGCTCAGTATCGTCAGGCTCTAGCCGATGTCGCTCAAATGAAAGCATTGCTGGCC
AGACAAAACTTGAATCTGCAATATGCAACAGTTCGAGCGCCTATTTCTGGGCGTATTGGGCAATCTTTTGTCACTGAAGG
TGCATTGGTCGGTCAGGGCGATACCAATACGATGGCAACCATTCAACAGATTGATAAAGTCTATGTTGATGTAAAGCAAT
CGGTTAGTGAGTATGAGCGCTTACAAGCTGCGCTACAAAGCGGAGAATTATCAGCAAATAGTGACAAAACCGTTCGTATT
ACCAATAGCCACGGGCAACCTTATAACGTCACAGCAAAAATGTTGTTTGAAGATATTAATGTTGACCCGGAAACGGGCGA
TGTCACATTCCGTATTGAAGTTAATAACACTGAACGAAAATTACTTCCGGGTATGTATGTGCGTGTCAATATTGACCGTG
CTTCTATTCCTCAAGCGCTATTGGTTCCGGCGCAAGCGATCCAACGTAATATCAGTGGCGAGCCTCAGGTATATGTCATC
AATGCCCAAGGTACAGCGGAAATTCGTCCTATCGAAATTGGACATCAATATGAGCAGTTCTATATCGCTAACAAAGGCTT
GAAAGTCGGTGACAAAGTCGTTGTTGAAGGTATTGAGCGTATTAAGCCAAATCAAAAATTGGCATTGGCAGTATGGAAAG
CACCAGCCGTCGCAAATCATGCTTCAAGTGTAGAAACCAAAACTTCTATAGCTGAGGGGGCGCAACCATGA