MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

LPEA

The LPEA group of genes confer resistance to Drug and biocide resistance through the mechanism, Drug and biocide RND efflux pump.

References

  Other Groups in Multi-drug RND efflux pumps

  Sequences

  Download Sequences

  >>MEG_3624|Drugs|Multi-drug_resistance|Multi-drug_RND_efflux_pumps|LPEA
  GTGTTAGGAATTCAATTCAATAGAGGTCAATGGCGGTCAAACTATTATTGGCAAATACCTGTGCTGATAATAGCTGTTAT
  TAGCATTCTGTTTTTCATCAGTAAAAAATTATTCTACTCAAAAGTTACGCCAGAAAGCATACCTAATAAACTGGTGGAAG
  TTGAGCCCATTAAAAGCCACAACTTACAACAAACAATCCATTTATTAGGTACCATTCATCCAAAACACGCAACGACATTA
  ATTGCTAAAGAATCAGGTATGTTGGACACCCTTATCCCAACTGGTCAAAAAGTCACAAAAGGGACACTTATTGCAAAAAT
  CAACAACCCTGATCTTGAAAAAAATCTACAGCTTTCATTAAGTGCGGTAGAATTGGCAAAAGCACAATATGAACGTATCA
  CCCCTTTAATTAAATCAGGATATGTCAGTACAAAGGAAGTCGAAGAAAAAAAACAAGCCTGGATTGATGCCCAAAAAGAA
  TTATCAAAAACAAGGATTGAATTAGATAACCTCCGCTTTTACGCTCCTTTCGACGGAATAATTGGAGCATACAAAAAGAG
  AGAAGGAGCACAAGTCAATGCAGGTGAATCTGTTGTAAGTATTTACGACCCTTCTGCTTTAGTTGTCGATTTTGATATTC
  CTTGCAGTAATTTGGCAACTCTTAATGAAGGTCAGCCGGTTTATGTGCTGGGTAAACGGTATTCATTAAGTCATTTACAA
  AAAATGCTCGACGAAGACACCCACATGTGCCCTGCTGATGTTGATATTCAATGTGATGATTGTCTTATTGGTGCGACCAC
  AAGTGTTGAGCTCCTTGTTGCGGAAAAAAATAACACTATTGTCATCCCCTTCCAGGCAATATTTTTGAGAAATAGTAAAC
  CTTTTGTATATCTTGTAAAAAAGGGAAAGATTGTGCTTGCTTCAGTGAAAACTGGGTTGCAACAAGAGGATAAAATTGAA
  ATTGTCGAGGGATTAAAAGCTGGGCAACAACTGGTTACAAAAGGCCAGGAACGCTTATATCCTGAAATGACCGTTGATAT
  TTATCATCCAGCGACAAGTAGCAGCTAA