MEGAResFrom MEG, the Microbial Ecology Group

VGAB

The vgaB gene encodes an efflux pump that has demonstrated activity against streptogramin A antibiotics.

References

  • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9427556

Other Groups in Multi-drug ABC efflux pumps

Sequences

Download Sequences

>>MEG_7688|Drugs|Multi-drug_resistance|Multi-drug_ABC_efflux_pumps|VGAB
ATGCTTAAAATCGACATGAAGAATGTAAAAAAATATTATGCAGATAAATTAATTTTAAATATAAAAGAACTAAAGATTTA
TAGTGGGGATAAAATAGGTATTGTAGGTAAGAATGGAGTTGGCAAAACAACACTTTTAAAAATAATAAAAGGACTAATAG
AGATTGACGAAGGAAATATAATTATAAGTGAAAAAACAACTATTAAATATATCTCTCAATTAGAAGAACCACATAGTAAG
ATAATTGATGGAAAATATGCTTCAATATTTCAAGTTGAAAATAAGTGGAATGACAATATGAGTGGTGGTGAAAAAACTAG
ATTTAAACTAGCAGAGGGATTTCAAGATCAATGTTCTTTAATGCTCGTAGATGAACCTACAAGTAATTTAGATATCGAAG
GAATAGAGTTGATAACAAATACTTTTAAAGAGTACCGTGATACTTTTTTGGTAGTATCTCATGATAGAATTTTTTTAGAT
CAAGTTTGTACAAAAATTTTTGAAATTGAAAATGGATATATTAGAGAATTCATCGGTAATTATACAAACTATATAGAGCA
AAAAGAAATGCTTCTACGAAAGCAACAAGAAGAATACGAAAAGTATAATTCTAAAAGAAAGCAATTGGAGCAAGCTATAA
AGCTAAAAGAGAATAAGGCGCAAGGAATGATTAAGCCCCCTTCAAAAACAATGGGAACATCTGAATCTAGAATATGGAAA
ATGCAACATGCTACTAAACAAAAAAAGATGCATAGAAATACGAAATCGTTGGAAACACGAATAGATAAATTAAATCATGT
AGAAAAAATAAAAGAGCTTCCTTCTATTAAAATGGATTTACCTAATAGAGAGCAATTTCATGGTCGCAATGTAATTAGTT
TAAAAAACTTATCTATAAAATTTAATAATCAATTTCTTTGGAGAGATGCTTCATTTGTCATTAAAGGTGGAGAAAAGGTT
GCTATAATTGGTAACAATGGTGTAGGAAAAACAACATTGTTGAAGCTGATTCTAGAAAAAGTAGAATCAGTAATAATATC
ACCATCAGTTAAAATTGGATACGTCAGTCAAAACTTAGATGTTCTACAATCTCATAAATCTATCTTAGAAAATGTTATGT
CTACCTCCATTCAAGATGAAACAATAGCAAGAATTGTTCTAGCAAGATTACATTTTTATCGCAATGATGTTCATAAAGAA
ATAAATGTTTTGAGTGGTGGAGAACAAATAAAGGTTGCTTTTGCCAAGCTATTTGTTAGCGATTGTAATACATTAATTCT
TGATGAACCAACAAACTATTTGGATATCGATGCTGTTGAGGCATTAGAAGAATTGTTAATTACCTATGAAGGTGTTGTGT
TATTTGCTTCCCATGATAAAAAATTTATACAAAACCTAGCTGAACAATTGTTAATAATAGAAAATAATAAAGTGAAAAAA
TTCGAAGGAACATATATAGAATATTTAAAAATTAAAGATAAACCAAAATTAAATACAAATGAAAAAGAACTCAAAGAAAA
AAAGATGATACTAGAAATGCAAATTTCATCATTATTAAGTAAAATCTCAATGGAAGAAAATGAAGAAAAAAACAAAGAAT
TAGATGAAAAGTACAAATTGAAATTAAAAGAATTGAAAAGCCTAAATAAAAATATTTAA